Creeper
<!-- Begin MediaCreeper tracker code --><a href="https://mediacreeper.com/latest" title="MediaCreeper"><img src="https://mediacreeper.com/image" alt="MediaCreeper" style="width: 80px;height: 15px;border: 0px;"/></a><!-- End MediaCreeper tracker code -->
Agorism
en politisk teori som håller att alla former av statlig myndighet är onödiga och icke önskvärda.
Agorism förespråkar ett samhälle som bygger på frivilligt samarbete och fria sammanslutningar utav individer och grupper.
<!-- Begin MediaCreeper tracker code --><a href="https://mediacreeper.com/latest" title="MediaCreeper"><img src="https://mediacreeper.com/image" alt="MediaCreeper" style="width: 80px;height: 15px;border: 0px;"/></a><!-- End MediaCreeper tracker code -->

Anarki
Utan ledare.
Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller statsmakt.


 

Skäms den nation

"Skäms den nation, vars folk är som får och vems herdar vilseleder dem,
Skäms den nation, vars ledare är lögnare, vars visdom är tyst
och vars bigotteri fyller ljudvågorna,
Skäms den nation, som inte höjer sin röst förutom att lovorda erövrarna och hylla bödeln som hjälte, som syftar att styra världen med våld och tortyr ...
Skäms den nation, oj, skäms de människor som tillåter sina rättigheter att erodera och deras frihet som tvättas bort."

-Lawrence Ferlinghetti, poet

 

Voluntarism
principen eller systemet att göra något av eller förlita sig på frivilliga åtgärder.
En doktrin eller system som bygger på frivilligt deltagande i en handling.

 

Det är ynkligt, samtliga dagstidningar och tv/ radio kollar Knapptryckarna men vägrar att interjuva?
Dom vill inte ge media exponering och konkurrans till 8klövern, detta är runt 10 miljarder av skattemedel SVT får men vill inte informera om Knapptryckarnas DirektDemokrati?

Senaste dagarna har SVT hängt mycket inne på www.knapptryckarna.se - det börjar väl bli dags att intervjua Knapptryckarna snart??!
 

Att inte svara på brev från myndigheter, bolag, banker, då kan dom hävda tyst samtycke.

Eftersom jag inte vet vad brevet innehöll, men i samtliga fall med myndigheter, bolag, banker etc. skriv följande-

- att du gladligen gör vad dom kräver-

-under följande villkor att dom betalar medföljande faktura i förskott, och att Björn Olof:Hansson har ansvarsfrihet. 


-Gör en egen faktura, sätt ett timpris på arbetet du utför med t.ex. arbete med skrivandet, 900 kr, 

-efterforskning, angående deras krav, varje påbörjad timma 1500kr

-Gå till posten, rekommenderat brev med mottagarbevis 900 kr, 
och mer som passar din situation. 

-viktigt, att du kräver och skriver att dom accepterar, du har total ansvarsfrihet.  

-Märk väl att Banken måste betala i förskott innan du utför deras krav det är upp till var och en av oss att bemöta myndigheter, bolag, banker på samma kommersiella villkor. 

-Tid att inse att ingen kan kräva att du lägger ner arbete, obetalt.

-Bankpersonalen är inte obetalda, banken tar betalt för alla sina tjänster?

-Enligt alla lagar, konventioner Sverige har ratificerat, krav på/av din tid att utföra ett arbete/tjänst åt myndigheter, bolag, banker ger dig en rättighet att bli betald.

-om dom vill kräva obetald tid från dig, vilket är krav på slaveri, träldom och är olagligt, du bemöter dom med samma kontrakts lagar som dom hävdar mot dig till sin fördel. 

Hjärntvätten eller snarare hjärnbesmutsning har pågått sedan skoltiden att vi skall acceptera att utföra arbete, tjänster obetalt?

Våra politiker genom skolsystemet har lyckats få lydande otänkande marionetter att svara t.ex. Skatteverkets krav, men vi fick inte lära oss att ställa motkrav?

Tid att rösta bort ett gammalt korrupt politiskt system som nyttjas av politiska partier till medlemmarnas fördel med lön pensioner etc.och in med 100% genuin DirektDemokrati a´la www.knapptryckarna.se


Din tid är allt du har, ta betalt om någon kräver en del av den.
 


Aida, på svenska med svada och rak på sak,se den, ta en kaffe

Den här videon är väldigt viktig och handlar om perspektiv. Jag visar vad som sägs i media nu, det som inte längre kan döljas och vad som händer samtidigt. Youtube tog ner den här videon snabbare än den hann laddas upp. Så nu kommer den kunna hittas på alla fria plattformar istället för de som är redo för lite sanning.

Den stora förstörelsen i vårt Sverige

På bara några få decennier har våra folkvalda dragit ner vårt välmående land i fattigdom och elände. Den största katastrofen någonsin i svensk historia. Frågan kan ställas om detta enbart har med inkompetens att göra av typ: "Vi såg det inte komma" eller "Vi har varit naiva".

Invandringen; fortsätter, oförtrutet utan konsekvensanalys. Kostnad 350 miljarder kronor per år. 

Elsystemet; Kanske världens bästa och billigaste elsystem uppbyggt av skickligt yrkesfolk, nu helt raserat av politiker amatörer som mörkar vindkraftens kostnader och kontraproduktiva effekt och fortsätter med rasande fart utbyggnaden som gör elen ännu dyrare och elsystemet ännu bräckligare. Ingen konsekvensanalys.

Drivmedel; Låter inkompetenta EU-tjänstemän förbjuda borttagande av skatt på våra drivmedel. Att sen stora delar av näringslivet går i konkurs verkar häpnadsväckande nog inte bekymra våra folkvalda. 
Brottslighet; Skenande kriminalitet. Europas flesta "skjutningar" och bland världens fem värsta våldtäktsländer. 

Skolan; I stället för den tänkta integrationen blev det klansamhällen med egna områden, nätverk och rättskipning.
Vården; Redan innan pandemin såg Södersjukhuset i Stockholm ut som en krigszon. Förödande köer. En vård som var dimensionerad för 8 miljoner människor klarar naturligtvis inte ytterligare 2 miljoner utan stora problem. Konsekvensanalys? 

Pensionärer; De som en gång med flit och framtidshopp byggde upp landet slängs nu på sophögen med en påse skorpor att tugga på (om de har några tänder kvar).

Ett mått på ett lands moraliska status sägs kunna mätas i hur man behandlar sina äldre. Ingenting av allt detta elände hade inträffat om svenska folket fått vara med och rösta i väsentliga frågor (Estonia hade till exempel varit uppdragen i ett nafs).

Till kommande val ska jag rösta på mig själv genom det nya partiet Knapptryckarna. Varför ska 349 riksdagsmän med diskutabel utbildning och kompetens få bestämma över 10 miljoner människor som tänker bättre själva? Resultaten förskräcker. 
 
Peter Tornborg

Direktdemokrati -vs- Representativ demokrati
 

Direktdemokrati = du äger din röst,

Representativ demokrati = någon annan äger din röst,

Valsedeln, som du lägger, vilket är en General Fullmakt till att bestämma allt över 4 år, för dig.

Knapptryckarna - Folkets Röst, är en folkrörelse och som parti unikt, som vill ha 100% direktdemokrati och i slutändan avveckla sig själv, för att folket helt, skall bestämma, genom folkomröstning, Folkets Röst
Bestämmer.

Inga politiker, inga politiska partier, ingen Riksdag.

Svensk demokrati har lett till korrumperade politiker – Schweiz demokrati är ett föredöme    
  av John Knutsson   2018-06-18 09:14  Tar 10 minuter att läsa     John Knutsson - jurist, entreprenör och samhällsdebattör                             
En schweizisk franc och en svensk krona var nästan likvärdiga 1971. Sen drog Schweiz iväg och det med råge! Idag kostar en schweizisk franc nästan 9 kr. Detta handlar mycket långt ifrån om inflation. Schweiz har helt enkelt blivit rikare under den här perioden, de har ökat sitt välstånd väsentligt. Varför?

1968 hade Sverige samma BNP per capita som Schweiz. Nu ligger Schweiz på 80 590 dollar per person och Sverige 53 217 dollar , dvs. Schweiz befolkning producerar varor och tjänster under ett år som har ett värde som nästan är dubbelt så stort som svenskarna. Sett till förmögenhet har schweiziska invånare också dubbelt så stor förmögenhet jämfört med svenskarna.

Arbetslösheten i Schweiz ligger långt under OECD genomsnittet, Sverige ligger över. Tänk er exempelvis att ungdomsarbetslösheten ligger på 8,1 % i Schweiz och i Sverige ligger den på 17,9 %. T o m ungdomarna får mycket lättare jobb i Schweiz!

Schweiz slår oss på väldigt många områden. Även inom sådana områden som pension (Schweiz femte bästa i världen och rankas högre än Sveriges pensionssystem) , utbildning (Schweizarna rankas högre inom läskunnighet, matematik och vetenskap) , äldreomsorg (Schweiz rankar nr. 1 i världen) och sjukvård (tredje bästa i världen enligt en internationell studie, Sverige ligger längre ner i ranking) visar de flesta indikatorer att Schweiz har väldigt hög kvalite och högre än oss.

Om du exempelvis tjänar 150 000 schweiziska franc per år kan du beroende på i vilken kanton (kantoner fungerar som delstater i Schweiz) betala alltifrån runt 12 % i inkomstskatt till upp emot 23 %. Notera att bor du i kantonen Zug och tjänar 100 000 schweiziska franc per år (dvs. 887 571 kr) betalar du endast 7,59 % i inkomstskatt. Det medför radikalt lägre inkomstskatt än om man bor i Sverige!

Det här är rätt remarkabelt, väsentligt lägre skatter än Sverige, men mycket mer framgångsrikt! Varför pratas det inte om det här lilla alplandet i svensk politik (som har 8,5 miljoner invånare jämfört med Sverige som har 9,9 miljoner), varför tar politikerna inte upp ämnet Schweiz? Ni kan ställa er frågan.

Vad gör Schweiz som inte vi gör? Varför är Schweiz så framgångsrikt? Kan det vara statsskicket, grundlagen? Enligt Stellan Abrahamsson, som har bott i Schweiz i 7 år och som driver en konsultbyrå som hjälper finansiella institutioner att efterleva Sveriges och EU:s alltmer komplicerade finansreglementen, är så fallet. Stellan Abrahamsson har också tidigare arbetat på Finansinspektionen i Stockholm. Ni kan se hans föreläsning om ämnet i följande länk.

Men för att förstå varför statsskicket och grundlagen är orsaken till att Schweiz är mycket mer framgångsrikt än Sverige idag måste vi göra en kort historisk tillbakablick.

Schweiz ursprung
Man säger att Schweiz grundades 1291. Det var väldigt stökigt i Europa. Väldigt många små kungar och kungadömen som kämpade om makt. Under den här perioden fanns massor av små stater i Schweiz, i mitten fanns 3 stater, Uri, Schwyz och Unterwalden och de insåg att de kommer bli invaderade av någon som är större om de inte samarbetar. De gick samman och ingick en försvarsallians – dvs ”vi försvarar varandra om vi blir attackerade”. Det var inget annat. Man grundade inte en stat. Många andra ville vara med och området expanderade, först 8 stater, sedan 13. Idag finns 26 kantoner.

Försvar och i viss mån handel samarbetade man om. Det fanns ingen centralmakt. Det var det här som enade dem. Det gemensamma målet var att inte vara styrd av en centralmakt, så det sitter djupt i schweizarnas folksjäl att man ska bestämma själv. Redan på 1500 talet hade flera kantoner demokrati, de röstade! De har experimenterat med demokrati i över 500 år. I övrigt var kantonerna olika, de talade olika språk, hade olika religioner osv.

Det finns en väldigt stark mognad i Schweiz vad gäller demokrati.
Det är väldigt svårt att se att de hade något gemensamt, enda gemensamt de hade var att de inte ville bli styrda av en kung. Schweiz var alltså en frihetskamp. Det är viktigt att ha med sig för att man ska förstå Schweiz och hur Schweiz blev sen. Man fick vara en fri bonde. Det stod i kontrast till resten av Europa för där var man livegen för det mesta. Man behövde inte be kungen om lov för att driva verksamhet, det var fri handel mellan kantonerna och skråväsende. Man gjorde handeln säker med vägpass och handeln blomstrade. Man gick från centralstyre till en decentraliserad demokrati, och detta redan på medeltiden.

I Sverige har man bara experimenterat med demokrati i 100 år.
Se även: Politikers fusk eroderar det svenska samhället

Det moderna Schweiz födelse och statsskick – Jämförelse med Sverige
1848 betecknas dock som det moderna Schweiz födelse. Nu blev det en federal stat istället för en konfederation av småstater. Man förhandlade i 30 år, men resultatet blev smått genialiskt. Man ville ha det kantonala självstyret samtidigt som viss makt lades på federal nivå och på samma gång folkmakt så ingen kunde utöka sin makt på bekostnad av någon annan. Om politikerna kokar ihop en lag som inte har folkligt stöd så räcker det med 50 000 namnunderskrifter, så måste politikerna ordna en folkomröstning, vilket avgör om lagen ifråga ska träda i kraft. Medborgarna kan också föreslå att en lag ska stiftas på federal, kantonal och kommunal nivå. Här finns det spärrmekanismer kan man säga, politiker kan inte göra vad de vill. Det är helt omöjligt att genomföra något utan ett folkligt stöd. Det håller destruktiva politikerincitament i schack. I Sverige är det dock alltid riksdagen som beslutar om en folkomröstning.

Är det så att man ska ändra konstitutionen i Schweiz krävs en obligatorisk folkomröstning, det går inte att ändra konstitutionen utan att folket röstar. I Sverige räcker det med att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Med tanke på svenska traditionella politiska partiers disparata charad i förhållande till hur de står gentemot sina grundläggande ideologier, kan vad som helst hända. Moderaterna har aviserat att de kommer att rösta ja efter höstens val till de av de rödgröna föreslagna ändringarna av de svenska mediegrundlagarna.
Förslaget till grundlagsändring innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar. Men det gäller inte alla, t.ex. medieföretagen Schibsted och Bonniers, banker, regeringskansliet och företag kommer fortsättningsvis få tillgång till rättsdatabaser. Det är dock möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga! Om riksdagen har fattat ett första beslut om att ändra i en grundlag kan riksdagen besluta att en folkomröstning ska hållas. Resultatet av en sådan folkomröstning är bindande. Denna möjlighet infördes 1980 men har aldrig använts.

SD begär folkomröstning om grundlagsändringarna. Så här är det dock med svenska politiker: De kommer aldrig initiera en folkomröstning om de inte tror att de kommer att få folkets stöd genom folkomröstningen. I Schweiz däremot, hade de varit tvungna att ha en folkomröstning och dessutom ha folkets stöd genom folkomröstningen, en folkomröstning hade aldrig varit rådgivande i Schweiz. Folket har sista ordet! Det är då man har sann demokrati. Andra former är perverterad demokrati. Svensk politik saknar spärrmekanismer, man kan köra över folk helt enkelt, när som under mandatperioden.

Schweiz har på federal nivå ett parlament med två kammare. Där sitter 2 representanter från varje kanton oavsett om det är en liten eller en stor kanton, det spelar ingen roll. I den andra kammaren väljs det in antal ledamöter i förhållande till folkmängden i kantonen. Men för att få igenom en lag måste lagen gå igenom i båda kamrarna. Icke folkrika kantoner kan därför stoppa folkrika kantoner. Som vi alla vet är detta system helt främmande i Sverige. Här har det parti som går i förbund med andra partier och på det sätt vinner flest röster obegränsad lagstiftningsmakt, likaså till den grad att alla juridiska rättsprinciper överskrids. Rådande regering har t.ex. blivit känd för att köra med bulldozer över lagrådet.

Schweiz har inte någon enskild premiärminister/statsminister utan har balanserat makten mellan 7 individer i ett råd som kallas federal council. Dessa 7 personer roterar i att vara federationspresident, med ett års mellanrum. Det finns således inget utrymme för en enskild individ att konsolidera makt. I Sverige kohandlar ledande parti med småpartier och säljer ut sitt sunda förnuft för att uppfylla småpartiernas önskan och således få behålla makten, lett av någon sorts kunglighet som konsoliderar makt över ett långt spann av år, ibland upp till ett decennium – Persson, Reinfeldt, Lövfen.

I Schweiz avhandlar man på federal nivå utrikespolitik och försvar vilket man har gjort sedan urminnes tider. Sedan tillkommer exempelvis miljö samt viss infrastruktur som tåg. På kantonal nivå avhandlas allt annat – polis, sjukvård, skatter, utbildning, varje kanton har sitt eget självstyre, sin egen konstitution. Att flytta från en kanton till en annan är som att byta land i stort sett, det är inte som att flytta från län till län i Sverige. I Sverige styrs nämnda områden på statlig nivå och den offentliga sektorn sväller som en tjock gris, utan någon hänsyn till att om Sveriges län hade haft självbestämmande inom dessa områden, så hade detta skapat incitament till att driva dessa områden till yttersta perfektion. Detta för att locka Sveriges samhällsmedborgare att starta, utveckla företag, leva och bo i just deras region!

Schweiziska politiker och svenska politiker
Parlamentet i Schweiz har inga yrkespolitiker, de har vanliga jobb och kommer samman 4 gånger per år och röstar igenom lagar, sen går de hem och gör vad de gör vanligtvis. Svenska politiker som har en framstående position eller sitter i riksdag/regering är det på heltid och har ofta inte haft en längre karriär utanför politiken, de är institutionaliserade politiker som inte lever ett vanligt liv bland folket, de lever i en elitiserad värld.

Vad har en politiker i Sverige typiskt för incitament? Oftast handlar det om att man vill:

1. Förhärliga sig själv (uppmärksamhet, bekräftelse är ofta dolda motiv) och bygga makt.

2. Bygga staten för att kunna bygga makt (större offentlig sektor).

3. Man vill kunna visa sig i allmänhetens tjänst och kunna bli omvald.
I Schweiz kan politikerna enbart falla in under punkt 3.

Oavsett vem som vinner i valet – så kan vi inte lita på politikerna – vi måste ändra på vår demokrati i det långa loppet!

Nu är det inte så enkelt att ändra på Sveriges demokratiska struktur. Svenskarna är vana vid att bli styrda, att de överlämnar inflytandet helt och hållet till politiker som de väljer vart 4:e år. Men som vi har sett genom denna jämförelse, är det definitivt så att om Sverige ska kunna skryta om att vara en sann demokrati och se till att våra politiker kör Sverige med nyktra ögon, så är det bäst att vi har ett system som balanserar deras makt med folkets röst (för under 4 års tid har folket ingen röst, enbart den ”politiska adeln”). Annars kommer vi alltid ha politiker som går runt på en åsna med ädla motiv utan att yppa konsekvenserna, trots att folket ser klart i horisonten utan några hallucinogena effekter. Här är ett exempel på symtom på att känslan av maktlöshet hos befolkningen i Sverige börjar kulminera (vilket aldrig hade blivit fallet i en direktdemokrati som Schweiz) ”Ungdomar i Hagfors är beredda att sälja sin röst i valet för 10 000 kronor”.

Vi bör också konkurrensutsätta våra län gentemot varandra, så att sjukvård med mera drivs som privata företag, med kraft och full service för att erhålla människornas förtroende!
Sverige måste gå mot Schweiz efter valet!

Läs fortsättningen: Med medborgerligt inflytande kan samhället förändras 

John Knutsson, juristfirmaproximus.se

World Economic Forum drivande för det Nya Normala, Statsministern Magdalena ingår i WEF, Agenda 2030, svenska.

Bolaget Sverige mot konkurs!!
Jan Norberg
 

Ett samhälle bygger under lång tid upp ett slags kontrakt mellan medborgarna och de vilka väljs av oss till politiska förtroendeposter, dessa politiker (oftast s.k. vänsterpolitiker) utser därefter de myndighetspersoner från vilka de förväntar sig lojalitet gentemot sig själva. Inte mot sina medborgare.

Som väljare och medborgare har vi, enligt vår konstitution, givit dessa politiker ansvaret att sig sinsemellan organisera en Regering som har ansvaret att gentemot Riksdagen lägga fram budget och verksamhetsplaner för Riksdagens godkännande. Regeringschefen har i dessa sammanhang en slags VD-roll i jättekoncernen Sverige.

Skulle vi acceptera att värdet av våra aktier i ett bolag snabbt urholkades?
Vår roll som medborgare med rösträtt kan jämföras med en aktieägare i normalt svenskt företag, med en helt avgörande skillnad. Vi har i vår roll som delägare i bolaget Sverige ingen utsedd styrelse som vi med våra gemensamma ansträngningar kan uppmärksamma på när den utsedde VD:n och dennes ledning inte sköter sitt uppdrag för bolagets räkning.

Tänk om en VD för en större koncern allvarligt skulle urholka värdet för aktieägarna och när styrelsen därför via sin utsedde ordförande framför ägarnas kritik till VD:n så svarar denne med att om inte galoscherna passar aktieägarna så kan ägarna sälja sina aktier och fara åt fanders. Inte särskilt troligt att VD:n skulle våga framföra detta till sin styrelses ordförande.

Det är ju ändå precis vad Regeringens VD (läs Statsministern) gör när en majoritet av väljarna får beskedet att Regeringschefen inte bryr sig det minsta om vad en majoritet av aktieägarna framför via sin styrelseordf.

Sköter Riksdagen sitt jobb?
VD:n, förlåt Statsministern, svarar istället att denne skall byta ut några i ledningsgruppen men att det är några obstinata medlemmar i denna illustra samling som obstruerar och istället försöker avsätta VD:n för att själva kunna ta över VD-skapet. Var är Svenska folkets motsvarighet till bolagets valda Styrelse??

Nu kanske någon invänder att det inte går att jämföra ett bolags styrning med en nations styrning, någon annan kanske invänder att det kallas demokrati när det gäller styrningen av vårt land. Frågan kvarstår dock varför vi som aktieägare i bolaget Sverige accepterar en VD och dennes ledningsgrupp när de så uppenbart bryter mot styrelsens ägardirektiv i olika frågor. Den allra mest väsentliga frågan är dock varför bolagets ledning inte gör något åt den alltmer tilltagande ekonomiska förlusten. Förluster som de årligen kräver att aktieägarna skall täcka med ovillkorade aktieägartillskott, läs allt högre skatter.

Har partipolitiken spelat ut sin roll?
Riksdagens alla ledamöter är invalda på sina respektive personliga mandat från den geografiska valkrets de representerar, således skall de stå till svars inför sin valkrets väljare. Inte inför sitt respektive partis ledning!!
Om vi som väljare vart fjärde år ges tillfälle att lägga våra röster på de politiker vilka vi vill se som våra representanter i bolaget Sveriges styrelse (Riksdagen) så förväntar sig en normal väljare att den utsedde representanten står till svars inför sin hemmavalkrets medborgare, inte gentemot sitt partis ledning. Att ostraffat och så tydligt kunna strunta i sina väljares uppfattning i hemmavalkretsen har därför satt demokratins grundregler ur spel. De politiska partierna har därför spelat ut sin roll och blir en ständig hämsko för bolaget Sveriges utveckling på olika områden.

Är direktdemokrati svaret på frågan om en bristande demokrati?
Det växer nu ganska snabbt fram en folkrörelse med krav på mer direkt inflytande på de avgörande besluten i Riksdagen, man vill kunna säkerställa den ursprungliga tanken med demokrati. Kanske Knapptryckarna som folkrörelse är svaret på det brutna Samhällskontraktet mellan politikerna och medborgarna??

Vi vill mycket gärna att Du sprider den här artikeln och att Du kommenterar med dina synpunkter så att detta inte endast blir ett av många inlägg i debatten under en dag eller två. Vi vill att den här debatten hålls vid liv och att den engagerar dig som läser. Välkommen med dina synpunkter i kommentarsfältet!!!

Jan Norberg

https://www.debattsidorna.se/forum/bolaget-sverige-mot-konkursfbclid=IwAR2VAcaVJWiDElsr8B00pU0xjgd_6Cu3OZ_Ngw-dGkhkk6T6zQmQ2eWECz4

Björn's kommentar-
Jag finner det fel att använda ordet kontrakt i detta sammanhang. Ett kontrakt innehåller minst 5 punkter som måste uppfyllas. Erbjudande, acceptance, transparans, tidsram och två stycken signaturer från kompetent man/kvinna (sentient beings). Inget av detta finns.
Det vi har gemensamt är, ett samtycke tyst eller offentligt vilket gör det till ett avtal (serviceavtal) och det så kallade ''samhällskontraktet'' vilket vi har indoktrinerats 
med sedan barnsben uppfylls ej. I övrigt så håller jag med Jan's åsikter.  
 

Tidigare varningar om varför vi är idag var vi är, och varför Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet agerar som dom gör.

Imponerande analys av teknokratiska intrånget i vårt liv. Tillbakablick 1920-1930 talet och Faros vetebeslag för att föda befolkningen under kontroll och nu covid 19 & 5g implementering av samma grundläggande teknik med stöd av Agenda 21 & 30. Samt befolkningens ovilja att skydda sig mot förlust av frihet genom accepterande av offentligt anställda och politikers tvång samt statliga terror.

International best-selling author, Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA.
Alla som tror att inplantering av microchips i din kropp är ett smart val??

Vad är Svensk Inpower-processen för avskaffandet av ansvarsbefrielse.

"Genom att skydda våra individuella rättigheter skyddar vi allt liv."


Svensk Inpower-processen, är helst en massaktion av människor, men som kan nyttjas även enskilt, som skyddar dina rättigheter och verkställer det enskilda ansvaret för dem som orsakar eller skapar skada.

Sagt på ett annat sätt är det ett kraftfullt medel att få tillgång till och använda grundläggande lagar och handelsregler, för att vända problemet till de personer som har gömt sig bakom företag och regeringar, landsting eller kommuner, för vinst möjligheter som medför ekonomisk skada på män, kvinnor och barn.

Vad som orsakar skada i detta fall är krav om åtgärder från styrande – utanför grundlagar och jurisdiktion. Denna process handlar om att rättigheter som har tagits bort och försvårar laglig stöd och fördyrar individuella processer i första hand.

Vem är Svensk Inpower-processen för?
Vem som helst av mogen ålder och kunskap kan göra denna process. Det är för dem som vill ha t.ex. "Västlänksagendan" stoppad, eller de som vill vara en del av en större lösning som gagnar mänskligheten som helhet.

Med detta sagt är denna ansvarshandling inte för alla . Det är bara för dem som är redo att delta i en lösning och att flytta sitt synsätt i förhållande till auktoritet. Det är inte för dem, som inte är redo att hjälpa sig själva, eller de som är bekväma med att myndighetsfigurer talar om för dem hur de måste tänka och agera.

Svensk Inpower-processen är ett tillvägagångssätt av människor som skyddar sina rättigheter och verkställer ansvar för skador som orsakas av anställda personer/människor, individer inom bolags och offentliga maktstrukturer.

Ett kraftfullt lagligt rättsmedel- för individer och grupper att kräva ansvar för skador orsakat enligt deras dagordning på dig den individuella människan, utan behov av advokater. Det är en omfattande multi-round process, baserat på att skicka en serie erbjudande och meddelanden - mallar anpassade för varje deltagare - som skapar en ram för individuellt ansvar.

Under de senaste åren har "Västlänken" dominerat Göteborgsmiljön i samklang med 2030 agendan, vi har sett grundlags baserade försök att stoppa Västlänken samt andra traditionella rättsliga tillvägagångssätt, klagomål och överklaganden misslyckas med att uppnå framgång, eftersom det förekommer en enorm nivå av systemisk korruption och samverkan som berörs, och de som orsakar skadan ignorerar helt enkelt klagomål.

Däremot tillåter Svensk Inpower-processen deltagarna att få tillgång till och återvinna sina fulla oföränderliga rättigheter, och använder bolagssystemets egna regler mot dem för att upprätthålla företags- och individuellt ansvar.

I huvudsak ändrar ansvariga till Västlänk projektet, villkoren i avtalet för att passa deras agenda mot varje skattebetalare, utan transparens, insyn och att fakta lämnas. De använder också "underförstått samtycke" som i att inget svar eller tystnad i ett antagande gör att en skattebetalare instämmer - även om skattebetalaren säger att de använder inte en "felaktig" kommunikationsmetod för att få rättelse.

Vad Svensk Inpower-processen gör- är att vi erkänner och accepterar att Västlänks ansvariga har en agenda och rätt i att projektet fortsätter tills det är färdigt. Samt att detta är och var ett kontraktsmässigt erbjudande.
Vårt svar i sin tur blir i ett meddelande att vi accepterar ovillkorligt Västlänks ansvarigas erbjudande, om de kan bestrida vårt moterbjudande med empiriska fakta och konkreta bevis i form av en affidavit, punkt för punkt, bevittnat av Notarius Publicus.

Om de inte kan bemöta vårt moterbjudande samt bevisat genom en affidavit, så gäller vår affidavit och dess villkor står som avtal till varje delgiven politiker, ämbetsman, tjänsteman och alla entreprenörer som är individuellt föremål för kraven i vårt villkorliga godkännande samt moterbjudande.

Dessa termer inkludera ett avgiftsschema för ett valfritt belopp, per dag och per villkor som är negligerade, när de bryter mot villkoren.
Dessa belopp är fullt genomförbara med pant rättigheter om betalning undanhålls.

De delgivna kan inte motbevisa de påståenden som görs och stipuleras i Svensk Inpower-processen eller de fakta som används i förklaringen, eftersom våra fakta är sanna och kontrollerbara, medan propagandan och personliga åsikter de använder är inte är baserade på empiriska fakta eller konkreta bevis.

Svensk Inpower-processen implementerar kontrakt/avtalsrätt, Naturlag, Kommersiell lag (UCC, CISG) och Law Merchant (Lex Mercatoria). Det är mångfacetterat, och fungerar i flera jurisdiktioner.
Svensk Inpower-processen bygger på en högre grad av förståelse för hur systemet har skapats och fungerar.

 

Skäms den nation

"Skäms den nation, vars folk är som får och vems herdar vilseleder dem,
Skäms den nation, vars ledare är lögnare, vars visdom är tyst
och vars bigotteri fyller ljudvågorna,
Skäms den nation, som inte höjer sin röst förutom att lovorda erövrarna och hylla bödeln som hjälte, som syftar att styra världen med våld och tortyr ...
Skäms den nation, oj, skäms de människor som tillåter sina rättigheter att erodera och deras frihet som tvättas bort."
-Lawrence Ferlinghetti, poet

FEM FRÅGOR OM DU ÄR FÖR ELLER EMOT SLAVERI,
FÖR ELLER EMOT SJÄLVÄGANDE.


1) Finns det något sätt, genom vilket du eller ett antal individer, kan delegera till någon annan den moraliska rätten att göra något, som inte du eller någon av dessa individer har den moraliska rätten att göra själva?

2) Har de som utövar den politiska makten (statsminister, kung, kommunledning, politiker, lagstiftare, etc.),har de den moraliska rätten att göra beslut/saker
som andra människor inte har den moraliska rätten att göra?
Om så är fallet, från vem och hur har de förvärvat en sådan rätt?

3) Finns det någon process (t.ex. grundlagar, konstitutioner, val, lagstiftning), genom vilken människan kan förvandla en omoralisk handling till en moralisk handling (utan att ändra själva handlingen)?

4) När lagstiftaren med hjälp av myndigheter använder tvång och våld i regeringens och lagens namn, har de samma moraliska ansvar för sina handlingar, som om någon annan skulle göra samma sak på egen hand?

5) När det finns en konflikt mellan en individs egen moraliska samvete och kommandon utav en politisk auktoritet, är individen moraliskt skyldig att göra vad han personligen ser som fel för att "följa lagen"?

Skapande av pengar

Skulder är inte pengar - pengar ska betala skulder!
 

En suverän stat kan skapa kronor utan att sätta sig i skuld så principen att statens budget måste vara i balans enligt "krona för krona" borde vara totalt skitsnack.
Men staten får enligt Maastricht inte skapa pengar för att finansiera sig - staten måste "låna" av bankerna som hittar på krediter från luften åt staten. Staten är mao inte suverän - staten är underställd bankerna.

Bankerna å sin sida behöver enligt Basel 3 inte ha en enda krona för att hitta på obegränsat med krediter till stat och kommuner. Ta och låt det sjunka in - en bank behöver noll kronor för varje påhittad "krona" som banken hittar på och "lånar ut" till stat och kommun!

Det här skitsnacket om statens budgetunderskott är det största jävla bedrägeriet man kan tänka sig! Det är till bankerna vi måste betala skatt - en suverän stat behöver inte ta ut skatt för att finansiera välfärd etc! En suverän stat behöver inte sätta sig i påhittad skuld till banksystemet

Folk måste börja bli förbannade!

(bankerna "lånar"inte ut centralbankspengar, dvs kronor. Bankerna "lånar ut" sina egna skulder till staten och kommunernas kundkonton - banker hittar på krediter )  Michael Thudén

Hur kan en tänkande människa acceptera att bli och vara identifierad av en brottslig organisation som Banken som i århundranden har bedrägligt skapat pengar från ingenting och sysslar med miljarder i svarta pengar från oligarker och maktutövare?
Jag finner det otroligt att människor accepterar bank id trots alla bedrägliga beteenden, dom får förtroendet inte bara av staten utan även svenskar i gemen??? /bj

 

Tar 30 sek till 1.30min att laddas

Man behöver ett 2m tjock bly cockpit för att människa skall överleva Van Allens Belts strålning. Moonlanding inget annat än False Flag operation, som Covid 19 är idag.

Tidslinje av skapandet av USA till ett Bolag.

What in the world is actually going on? Document reveals plans, step by step.
Borttagning av naturliga mänskliga rättigheter.

Intressanta frågor och punkter kring

World Economic Forum?

Om hur vi kan påverkas och bli styrda genom tv, bildskärmar mm. Samt bevis på patent om detta.

                  SAMHÄLLSKONTRAKTET??
När det gäller det så kallade sociala kontraktet har jag ofta haft tillfälle att protestera att jag inte ens har sett kontraktet, mycket mindre ombedd att acceptera det. 
Ett giltigt kontrakt kräver frivilligt erbjudande, acceptans och övervägande.
Jag har aldrig fått ett erbjudande från mina härskare, så jag har verkligen inte accepterat ett; och snarare än övervägande har jag inte fått något annat än förakt från härskarna, som trots att det inte finns någon överenskommelse, otvivelaktiga hot mot mig med allvarlig skada i händelse av att jag inte följer deras påbud
 Dr. Robert Higgs Senior Fellow in Political Economy


TROR DU PÅ ''SAMHÄLLSKONTRAKTET?


De rättigheter och friheter som tillkommer invånarna i Sverige, skyddas främst i tre grundlagar, om man tror på att ämbetsmän och politiker skapar rättigheter och frihet?
Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen slår fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde(?) och för den enskilda människans frihet och värdighet.

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
och svensk snedvriden version av den-
Artikel 1 svenskt översättningsfel
Alla människor är födda fria och lika i värde(?)och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Detta är falskt, en översättning från engelskan som inte stämmer.

Det skall vara- Alla människor är födda fria och likställda i värdighet och rättigheter.
All human beings are born free and equal in dignity and rights.
Dignity har inget att göra med VÄRDE, skall vara VÄRDIGHET, en del av svensk politisk propaganda.

Dignity menas Värdighet inte Värde – detta är inte en tillfällighet av översättningsfel. Detta följer den politiska propagandan som media, skolor förmedlar till att uppfylla politiska dogmer och hjärnbesmutsning av befolkningen.
Article 1. engelskt original
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Regeringsformen innehåller dessutom en uppräkning av mänskliga rättigheter och friheter, av vilka vissa anses vara absoluta. De absoluta rättigheterna är t.ex. religionsfrihet, skydd mot tvång(?) från myndigheter (vad om skatt?), att sprida en åsikt i ett politiskt, religiöst, kulturellt eller liknande samband, skydd mot tvång att delta i möten för åsiktsbildning, att tillhöra en politisk sammanslutning, en religiös församling eller annan sådan sammanslutning. Regeringsformen innehåller även ett absolut förbud mot dödsstraff, tortyr och kroppsstraff.

Idén om att ett statligt samhällskontrakt -tvång- är rättfärdigat för att vi alla har gått med på ett underförstått samtycke vid födsel, är absurt snurrigt, men passar politiska anhängare i alla dess färgglada nyanser.

Den enda gången någon möjligen skulle kunna se samhällskontraktet som giltigt, är om de redan har gått med på statlig tvång som vuxen och använt det som rationalisering. Frågan är När, Var och Hur skrev du på ett avtal eller en fullmakt att statens anställda män och kvinnor kan representerar dig.

Men tänk om du som en privat firma hade ett kontrakt, på samma grund och villkor som staten har i ett så kallat samhällskontrakt med dig, och du stämmer för utebliven betalning för arbetet du har eller inte utfört, tror du att du kan driva in samma typ av kontrakt?

Artikel 4 - Förbud mot slaveri och tvångsarbete (enligt statismens värderingar).
1. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.
2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.
3. Med "tvångsarbete eller annat påtvingat arbete" enligt denna artikel förstås inte-

a) arbete som vanligtvis utkrävs av den som är frihetsberövad i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i denna konvention eller som är villkorligt frigiven från sådant frihetsberövande,

b) tjänstgöring av militär art eller, i länder där samvetsbetänkligheter mot sådan tjänstgöring beaktas, tjänstgöring som i dessa fall utkrävs i stället för militär värnpliktstjänstgöring,

c) tjänstgöring som utkrävs när nödläge eller olycka hotar samhällets existens eller välfärd,

d) arbete eller tjänstgöring som ingår i de normala medborgerliga skyldigheter
Man kan inte ha andra regler för statens, anställda män och kvinnor, som tar dina pengar och kallar det skatt inte stöld, än vad som gäller för resten av oss. Om det är fel för någon av oss att göra något, då är det fel för statens (anställda män och kvinnor) att göra det.

Ingen av oss kan delegera en icke rättighet till någon annan, som i sin tur inte har rätten att delegera en icke rättighet. Ändå sker detta varje gång man röstar. Gör ingen skada, sluta rösta och sluta ge bort rättigheter du inte har.

För att inte nämna det uppenbara att ingen kan visa dig detta samhällskontrakt när du frågar efter det. Du måste åtminstone kunna kontrollera ett kontrakt och se vad villkoren är innan du kan sägas gå med på det!

Dessutom, ett kontrakt kräver ett möte av samförstånd, öppenhet inget tvång, jämlika parter. Men hur fungerar detta imaginära ”samhällskontrakt? Du är en sida, fiktionen Staten är den andra. Statens anställda kan kasta dig i fängelse om du inte följer kontraktet, men hur är det när Statens anställda inte följer det? Kastar man politiker, tjänstemän, poliser i fängelse när de inte skyddar dig? Eller, när de slår in din dörr vid en felaktig razzia utan någon konsekvens?

Polisen är inte skyldig att tillhandahålla polistjänster till dig när du ringer dem, i Sveriges avlånga land har det visats sig att tankegången blir ''det är synd men vi har ingen i området, vi är underbemannade''. Poliser runt om i landet trakasserar människor för att videofilmar dem i tjänst, eller när man demonstrerar enligt statens egna lagar lugnt och fridfullt har ingen polis straffats eller ens framgångsrikt blivit stämda, ett bra exempel är NMR demonstration i Göteborg, vad man än tycker om deras åsikter, där polisen var den aggressiva, våldsamma parten och initierade våld mot demonstranterna.

Dessutom, låt oss inte glömma statens, anställda män och kvinnor, tvingar dig att följa detta ”kontrakt”. Om tvång händer med ett riktigt kontrakt, då kallas det ”olaga tvång”, och kontraktet ogiltigförklaras.

Regeringen hävdar sig kunna ändra villkoren för detta kontrakt när som helst, för vilken anledning som helst, utan ditt medgivande. Inget kontrakt som fungerar så, är giltigt.

Och vad händer när det finns en konflikt? Vem fattar beslut om vem som har rätt och vem som ska straffas? Det bestämmer, staten (anställda män och kvinnor) trots frånvaron av empiriska fakta och konkreta bevis om jurisdiktion.

Så staten och du som hävdar att kontraktet finns, men kan inte visa några empiriska fakta eller konkreta bevis att det är så, vad som gäller är vad ni säger, ni ändrar villkoren allteftersom det passar eran politik, kan straffa oss när som helst, är inte ansvariga för att upprätthålla en del av uppgörelsen, kontraktet, dessutom bestämma vilken sida som har rätt och fel när det finns en konflikt!
Bedrägeri, är det passande ordet, därför finns det inga medborgare.

Statens anställda män och kvinnor har brutit kontraktet och arbetar numera inom vinstdrivande kommersiella företag moms och f-skatt registrerade under kommersiella handelslagar, istället, för en traditionell myndighetsform som är ett rättsorgan i invånarnas tjänst.

Artikel 17 - Förbud mot missbruk av rättigheter EU
Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där. Hur kan ett kontrakt existera utan signaturer från båda parter?

VARFÖR TRO PÅ ’’SAMHÄLLSKONTRAKTET?’’

Ett småkryps liv,
småkrypen skall hållas på plats?

A bugs life sv.

TILL MATRIARKAT OCH FEMINISTISK DOMINANS I RÄTTSVÄSENDET

När staten behöver låna pengar...

...då skapar staten statsobligationer.
Statsobligationerna är en garanti för låneskulden till banken, kapitalet och räntan som svenska medborgare är nu skyldiga att betala tillbaka till banken genom skatter.
Detta istället för att staten direkt skapar egna pengar utan skuld, där inget tvång eller behov att betala tillbaka kapital och ränta till bankerna som långivare.

Sverige är underställd banksystemet genom Maastricht avtalets artikel 104(1) som förbjuder oss i Sverige att skapa egna pengar, det är desamma som att erkänna att Sverige har givit bort sin rätt att inte vara en suverän stat genom att sätta sig i skuld till det internationella banksystemet.

Våra politiker avtalade bort skapandet av egna pengar, för att uppfylla ett EU-avtal samt vara i linje med

UCC https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code
och
CISG http://www.lwadvokat.se/page/7/artID/1822/html/cisg-hit-och-cisg-dit.html
handelsavtal, vilket stöder skapandet av bolagskonstruktioner istället för grundlagsstadgad regeringsstyrda myndighetsförvaltare som naiva medborgare tror sig rösta för.

Staten genom alla sina registrerade bolagskonstruktioner som riksgälden, domstolar, polis kronofogden, skatteverket m.m samt alla kommuner och landsting är vinstdrivande kommersiella bolag som är F-skatt och momspliktiga skattebetalare?

En rättsprocess kommer alltid att drivas under avtal & kontraktslagar, samt måste alltid behandlas så enligt en handelsprocess, se Inpower systemet.

 

Lars Bern kommenterar videocitat av Stefan Löfven (S) och miljöminister Isabella Lövin (MP). 

Carl Norberg - De Fria.se intressant föreläsning med mycket korrekta analyser, samt en del antaganden som är värda att kolla upp.

Inga-Britt Ahlenius, ledamot i Transparency International Sverige. ’’Sverige måste äntligen få en ny kommunallag...

...som definierar ansvaret mellan politiker och tjänstemän; som inför en myndighetsform samt processer för ansvarsutkrävande och – inte minst – upprättar en oberoende revision av kommunerna... det verkar inte som att man inser att en bolagisering fjärmar den kommunala verksamheten från det ursprungliga syftet – att tjäna medborgarna.
För ett bolag gäller aktiebolagslagen, en reglering som är upprättad för vinstdrivande företag på en marknad genom, en kommersiell kultur. Men den offentliga verksamheten är inget företag, det är en rättsordning och målet är inte att ge vinst utan att tjäna medborgarna’’.

”Jävsförhållanden”
I en debattartikel i GP 12 november förra året skrev hon bl a: ”Göteborgs verksamhet karakteriseras närmast av institutionaliserade jävsförhållanden. Det gäller också revisionen. När politiker sitter på flera stolar samtidigt, i exempelvis kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolagsstyrelser, säger det sig självt att detta nätverk av personer inte säkrar tillräcklig styrning, kontroll och ansvarsutkrävande som grund för medborgerligt förtroende.”
― Det stämmer och det står jag för, säger Inga-Britt Ahlenius till Spanaren vid ett besök i Göteborg för att föreläsa om mutkulturer vid Vetenskapsfestivalen. Hon är f n gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg.
― Den vanskötsel och särskilda anda om råder i Göteborg klarar kommunen inte av att rätta till själv. Det krävs framför allt en lagreglering av den kommunala verksamheten, på liknande sätt som i staten. I Göteborg, liksom i alla andra kommuner, finns inte någon motsvarighet alls till det regelverk som gäller för staten. Regelverket startar t o m i grundlagen och reglerar den statliga förvaltningen och tjänstemännens ställning och har en tydlig rollfördelning mellan den politiska nivån och tjänstemännen.

Politiskt Kommersiella Vinstdrivande Bolag
istället för Myndigheter

 

Kanske är det mera skäligt att kalla skatt för Utpressning.

Det börjar med Tvång genom att en grupp anser sig ha rätten till någon annans egendom utan avtal, tillfredsställer man inte detta tvång...blir det Hot genom olika brev, om du inte agerar på dessa brev, så kommer Våld genom fysiskt indrivande av din personliga egendom som du har arbetat och sparat ihop, som sedan säljs genom auktion i ett Häleri förfarande.

Bedrägeri kommer i form av utlovade vallöften till bl.a. sjukvård, utbildning, rättsväsende, polis och försvar. Ca 32% av de totala skatteintäkterna går till dessa kärnfunktioner. Resten, ca 68% går till annat bl.a. 40 miljoner i pension för familjen Göran Perssons äldrevård och framtida leverne trots att dom alla åren i offentlig tjänst aldrig betalt någon inkomstskatt.

Dagens Korruptionen som vi lever med, började med förändringen av vad väljarna tror att man röstar på är Myndigheter med öppenhet och insyn, men, som sedan gav möjligheten till politiker att skapa Kommersiella vinstdrivande Bolag med en begränsad insyn.

Ytterst få av dom som driver Offentliga Bolag har viljan eller kapacitet att starta eller riskera sina egna pengar för att skapa vinstdrivande bolag, det är tydligen lättare och enklare att få en anställning i offentlig tjänst som hos Transportstyrelsens Bolag eller i Göteborgs Kommun Bolag och skapa en Västlänk utan att riskera sina egna pengar samt behöva ta egenansvar för besluten.

En Myndighet är och skall vara ett rättsorgan som är i tjänst för medborgarna, det har ersatts med Kommersiella Vinstdrivande Bolag inom Kommun, Län och Staten.

Göteborgs kommun med mer än hundra offentliga kommersiella bolag, bl.a. Göteborgs Energi med förluster någonstans runt 800-900 miljoner kronor, att inte glömma Nuon och 90 miljarder i Statliga Vattenfalls förluster som ett offentligt kommersiellt bolag.

Nya myndigheter skapas när politiker behöver rättfärdiga sina politiska behov som Jämnställdsmyndigheten i Angered, kolla upp eller ha ögonen på den när den registreras som kommersiellt vinstdrivande bolag eller någon spin-off som blir vinstdrivande, men något rättsorgan i medborgares tjänst kommer det inte att vara.

Jag undrar hur många som tror på demokrati, går och röstar, samt väljer att med tvångsmässiga skattemedel till politiker, ämbetsmän och tjänstemän, som sedan kommer att driva kommersiella vinstdrivande företag, istället för administrera ett rättsorgan som myndighet?

Tror du på demokrati i så fall, varför? Svara på följande fråga till dig själv?
Har du rätten att ta din grannes egendom utan deras medgivande?
Om dit svar är Nej!
Kan du då delegera vad du inte får göra, till någon annan som gör det?
Om dit svar är Nej!
Är det inte exakt vad du gör när du röstar, delegera vad du inte får göra, till någon annan?

Hur hänger detta ihop med svensk demokrati, där 51% dikterar livsvillkoren för 49% genom sin godtycklighet, som gör och utövar, vad man säger att man inte får utöva

GÖTEBORGS KOMMUN är ett vinstdrivande kommersiellt företagsobjekt inklusive alla dess kommunbolag med f-skatt registrering och momsregistrering. När, var och hur har jag gått i kontrakts-förhållande med något Kommunbolag, Landstingsbolag eller Statligt bolag?

 Är ni rättsäkra objekt?

Spelets omoraliska regler om skatt och om Västlänken
 

Alla som hävdar att de älskar frihet och att tror på "Mänskliga Rättigheter’’, tillåter att myndigheter ‘’mästarna’’ har rätten till att drastiskt diktera och att begränsa vår frihet.

Om en aktivist för en kampanj för eller mot en viss politiker eller politiskt parti eller lobbying för eller mot en viss lagstiftning, förstärker de bara antagandet för en auktoritet ‘’mästare’’ som ett moraliskt imperativ tillika så en uppmaning till total lydnad.

"Aktivister spenderar stora mängder tid, pengar och ansträngningar att tigga, agera för att mästarna skall ändra sina värderingar/kommandon. Många betonar vi "arbetar inom systemet" samt förespråkar vi agerar inte "olagligt".

Detta visar att, oavsett dissenternas missnöje med de som befinner sig i makten, de tror fortfarande på myten om "auktoritet och mästare" och kommer att samarbeta med "juridisk" orättvisa utan att de någonsin kan övertyga mästarna om att ändra reglerna - för laglig rättvisa enligt naturlagar.

Medan dissenternas avsedda budskap är att de inte godkänner det som ‘’mästarna’’ gör, så är det faktiska budskapet som all politisk aktivism skickar till den politiska makten, "Vi önskar att du skulle ändra dina åsikter, men vi fortsätter att lyda om ni ändrar er eller ej. ''

Sanningen är, den som försöker uppnå frihet och rättvisa genom att begära den från mästarens makt, har misslyckats. Att be om "auktoritetens välsignelse" är att acceptera att valet är mästarnas ensamrätt, vilket innebär att dissentern redan per definition är en slav.

Den som ber om lägre "skatter" är underförstått helt överens om att det är upp till politikerna hur mycket en man får behålla av det han har arbetat ihop.

Étienne de La Boétie i "The Discourse on Voluntary Servitude".
Jag ber inte att du lägger händerna på tyrannen för att stoppa honom, men helt enkelt att du inte stöder honom längre; då kommer du att se honom, som en stor Colossus, vars piedestal har dragits bort, faller av sin egen vikt och går i bitar.
samt-
För honom var politik det stora mysterium, lydnad mot härskaren. Varför i världen håller folk med om att bli plundrade och på annat sätt förtrycktas av regeringens överherrar? Det är inte bara rädsla, för att vårt samtycke krävs. Det samtycket kan frivilligt återkallas, när som helst.

Sweden Kingdom of- är ett kommersiellt vinstdrivande bolag.

En fiktion, en abstraktion. Regeringen likaså. Dessa fiktioner kan inte skriva på någonting. Det är bara människor av kött och blod som kan skriva på ett avtal. Dessa individer agerar under kommersiella handelslagar samt kan hållas personligen ansvariga för sitt agerande och de skador dom åsamkar.

Detta är skrivet av EN Stella-

Sverige är INTE en rättsstat och kan då inte vara en demokrati. Vad är Sverige?
I Wikipedia kan följande läsas om begreppet rättsstat:

”En rättsstat är en stat där rättssäkerhet råder. Definierande drag är självständiga domstolar och en verkställande offentlig makt som verkar inom ramen för positiv rätt tillkommen genom en allmänt vedertagen metod. Ordet rättsstat är först känt från Robert von Mohl som satte det i motsats till polisstat.[1] Rättsstaten kan även beskrivas som den enskildes rättsskydd mot staten själv eller övergrepp från staten.''

En rättsstat innebär frihet från godtycke för den enskilde: Varje enskilt fall behandlas i enlighet med ett etablerat regelverk. Däremot behöver detta regelverk inte uppfylla några särskilda krav på att vara demokratiskt eller rättvist. En demokrati förutsätter således en rättsstat, men en rättsstat behöver inte vara en demokrati.

För att säkerställa frånvaro av godtycke i behandlingen av den enskilde ställs vanligen vissa mer preciserade krav på en rättsstat. Exempel inkluderar att den anklagade i en rättegång betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats (oskuldspresumtion) och att rättegångar skall vara öppna.

Rättsstat kan även vara ett begrepp för en form av konstituerande av en stat, där nationalstaten är en annan form. Rättsstaten konstitueras med en gemensam rätt, till skillnad från nationalstaten som konstitueras på en gemensam nation.

Rättsstaten brukar också skiljas från polisstaten, där ordningsmakten är total, och anarkin, där ingen ordningsmakt finns.[2]   (se anarchos min anmärkning /bj)

Sveriges regering har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: "Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom formell legalitet som innebär att lagar följs krävs dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan diskriminering och med respekt för individens värdighet och mänskliga rättigheter. Det krävs likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och prövade inom en rimlig tid i en rättvis rättegång inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud mot godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 16). ”https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttsstat

Följande fråga ställdes efter detta i min tanke:
”Hur kan en svensk lag vara rättssäker eller laglig när en svensk sk folkvald inte är rättssäkert registrerad med fullt ansvar för lagstiftning men röstar på lagförslag?”

Jag citerar svar av en Nätväkselev (N) enligt nedan:
”Bra fråga!
En svensk lag fastställd av EU-parlamentet och Rådet, eller av Sveriges Riksdag, som <rättssäkert svenskt rättssubjekt> i tid och rum, är rättssäker.
EU-rättens krav på kvalitet och säkerhet i tid och rum tolkar EU-domstolen, men det vill, kan eller vågar INTE Humana resurser i en svensk domstol FÖRSTÅ.
Att ett <folkvalt> partipolitiskt laglöst namn i Sveriges Riksdag väljer namngiven partipolitiker, för att i en styrelse, utskott eller nämnd, representera partipolitisk laglöshet u.p.a. och risk, förstår INTE en svensk medborgare med FEL kunskap.
Partipolitiker i en styrelse, utskott eller nämnd, är lärd, tränad och vald att LYDA!
Det är bara EN svensk näringsvÄrksamhet, som i nutid, nära framtid (10 år) och rum, har STRIKT produktansvar och risk för säkerhetsbrist i producerat och i tid och rum kvalitetssäkrat resultat, adresserat till EN drabbad enskild myndig svensk konsument med rätt utvecklad och ägt TÄNK i nutid och mentala rum. ”

Det har visat sig många som läser citat av N inte förstår språkbruket som är av största vikt och det förstår den med utvecklad kunskap. Men, för att förenkla för den som är intresserad och vill sätta sig in i tänket ”förenklar” jag betydelsen i budskapet av N, men, jag kan inte garanatera att språkbruket i förenklingen är rättssäkert.

I EU är medlemsstaterna rättssäkert registrerade. Det är inte politiska partier i Sverige inte heller Sveriges Riksdag.

Vad som är allmänt kännt som den svenska staten finns inte i ett begrepp registrerat som ett rättssubjekt utan det är förvaltningsmyndigheter om andra organisationer som är offentligt registrerade som utgör helheten det rättslösa/laglösa begreppet svenska staten.

EU rätten har företräde över svensk lag om det betyder att det är EU domstolen som tolkar en enskilds begäran när en svensk lag inte enligt en enskild är i harmoni med EU rätt. Det STRUNTAR en svensk domstol i.

Partipolitska representanter som även kallas för en eller flera politiker är inte rättssäkert registrerat i ett rättssäkert registrerat parti om är utan personligt ansvar även när en sk politiker blir vald till en nämnd, utskott, styrelse för att representera det som kallas för ”demokratiskt” om ”politikst” styre. Detta är INGET ANNAT ÄN LAGLÖST AGERANDE och kan inte ha någon som helst sann juridisk makt.

Sveriges offentliga förvaltning är näringsdrivande verksamheter (bolag) och när ett samhällssystem drivs på detta vis måste ALLA deltagare inkluderat sk politiker om styrande vara med lika värde registrerade som rättssäkra rättssubjekt eftersom hela den offentliga förvaltningen bekostas av en enskild fysisk person och skattebebetalare genom ett skattesystem där enskild fysisk person är skattesubjekt dvs rättssäkert registrerat med personnummer om folkbokföringsadress som är samma som organisationsnummer om bolagssäte.

Fundera på varför Sverige i all handel som sker internationellt är i form av bolag och registrerad entitet som tex: SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913 (see all company filings) https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar…


OBS!DET GÅR INTE ATT FÖRA SAMMAN TVÅ OLIKA SYSTEM NÄR DET PASSAR DEN SOM LEKER MAKTHAVARE / LAGSTIFTARE. VITA OCH SVARTA PENGAR BLANDAR INTE VÄL I BOKFÖRINGEN.

SER DU NU ATT JUST DU INTE BEHÖVER FÖLJA LAGLÖS LAG OM DU INTE VILL?

Jag har tagit mig friheten att ersätta amerikan med svensk. Originaltexten längst ner.

ONDSKANS TJÄNARE
Edward Mandell House hade följande att säga i ett privat möte med Woodrow Wilson (ordförande 1913-1921) från den privata papper av Woodrow Wilson:

 

”[Mycket] snart kommer varje svensk att krävas  att registrera deras biologiska egendom i ett nationellt system utformat att hålla reda på folk och det kommer att verka under det gamla systemet pantsättning.

Genom en sådan metodik kan vi tvinga folk att underkasta sig vår agenda, vilket kommer att påverka vår säkerhet som en avgift tillbaka för vår fiat pappersvaluta. Varje svensk kommer att tvingas att registrera eller lider geom att inte kunna arbeta och försörja sig.

De kommer att vara vår egendom och vi kommer att hålla säkerhetsintresse över dem för evigt, genom drift av handelslag som köpman inom ramen för systemet med säkrade transaktioner.

Svenskarna genom omedvetenhet eller omedvetet leverera konossementen (Fraktsedel) [5] till oss kommer att göras i konkurs och obestånd, alltid att förbli ekonomiska slavar genom beskattning, pantsättning och sina löften.
De kommer att fråntas sina rättigheter och ges ett kommersiellt värde för att göra oss en vinst och de kommer att vara klokare, för att inte en människa på miljonen någonsin kunde räkna ut våra planer, och, om av en slump en eller två skulle räkna ut vi har i vår arsenal trovärdigt förnekande.

När allt kommer omkring är det enda logiska sättet att finansiera regering, genom flytande panträtt och skuld till regis i form av förmåner och privilegier. Detta kommer oundvikligen att skörda oss stora vinster bortom våra vildaste förväntningar och lämnar varje svensk en bidragande orsak till detta bedrägeri som vi kallar ”Försäkringskassan.”

[6] Utan att inse det, kommer varje svensk försäkra oss för eventuella förluster som vi kan ådra oss och på detta sätt kommer varje svensk omedvetet att vara vår tjänare, hur än motvilligt.
Folket blir hjälplösa och utan hopp för deras inlösen/återköp och vi kommer att använda Statsministers höga kontor för vårt falska bolag [7] för att underblåsa/uppmuntra denna komplott mot Sverige.”

Original texten  nedanför...
https://www.youtube.com/watch?v=11O37p3KLHA


 

Edward Mandell House had this to say in a private meeting with Woodrow Wilson (President, 1913-1921) From the private papers of Woodrow Wilson:
 

“[Very] soon, every American will be required to register their biological property in a National system designed to keep track of the people and that will operate under the ancient system of pledging.
 

By such methodology, we can compel people to submit to our agenda, which will affect our security as a charge back for our fiat paper currency. Every American will be forced to register or suffer not being able to work and earn a living.

They will be our Chattel and we will hold the security interest over them forever, by operation of the law merchant under the scheme of secured transactions.

Americans, by unknowingly or unwittingly delivering the bills of lading [5] to us will be rendered bankrupt and insolvent, forever to remain economic slaves through taxation, secured by their pledges.
They will be stripped of their rights and given a commercial value designed to make us a profit and they will be none the wiser, for not one man in a million could ever figure our plans and, if by accident one or two would figure it out, we have in our arsenal plausible deniability.

After all, this is the only logical way to fund government, by floating liens and debt to the registrants in the form of benefits and privileges. This will inevitably reap to us huge profits beyond our wildest expectations and leave every American a contributor to this fraud which we will call “Social Insurance.” [6]

ithout realizing it, every American will insure us for any loss we may incur and in this manner every American will unknowingly be our servant, however begrudgingly.
The people will become helpless and without any hope for their redemption and, we will employ the high office of the President of our dummy corporation [7] to foment this plot against America.” 


THE PLOT AGAINST AMERICA  
"Enemies within and without"
"Enemies, foreign and domestic"
Colonel Edward Mandell House is attributed with giving a very detailed outline of the plans to be implemented to enslave the American people.  He stated, in a private meeting with Woodrow Wilson (President 1913 - 1921),  

The original Social Security cards issued to people (actually to 'persons'--fictions), who are still alive today (trust account and bond still in existance), had the words "NOT FOR IDENTIFICATION" (See bottom right of card shown above). This was done to downplay the fear of some Americans who believed that the issued number is the "Mark of The Beast" as mentioned in the Bible (and rightly so).

The Mark of the Beast is an identifiable tracking number by which one must have in order to buy or sell. In most instances today, no one can buy or sell unless the (identifying) Social Security number is used. Those who are identified by the Social Security number are considered Chattel property belonging to the entity (Beast) they are subject to.

Here are the applicable Scriptural verses from the Bible:

Revelation 13:16-17 (New International Version)
16He [or it,"The Beast"] also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, 17so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name.

The Social Security number is typically memorized (embedded) in the mind (forehead) of each man, woman, and or child and is usually written by the right hand.

Eventually, and soon to be, one will not have to memorize or write the Social Security number any longer.   A micro chip or RFID tag will be embedded under the skin that will have the identifyig Social Security number available for scanning devices.   One will be just like an item in a store that has a UPC bar code.


Those who use the number are implying in reality,
intentionally or unintentionally,
"There is no God" or
"God does not supply all My needs."
"Therefore, I have to rely on the system (Beast) created by man
to provide My needs."

Also, by using the number,
one denies or ignores the Biblical written word
and or the "Word of God" and is dammed forever.

Revelation 14:9-11 (King James Version)
9And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, 10The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb: 11And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name.

Revelation 20:4 (King James Version)
4And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.

Revelation 18:4 (King James Version)
4And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.

Keep in mind: "All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing" - Edmund Burke

DEN DACKE TID SOM KOMMER!


”Att regeras är att vara under ständig uppsikt, inspekterad, spionerad på, styrd, lagstadgad, numrerad, indoktrinerad, anmanad, kontrollerad, uppskattad, värderad, censurerad och beordrad av figurer som vare sig har rätten, visdomen eller den moraliska dygden som krävs för att göra så. Att regeras är att i vad man än gör, bli registrerad, inskriven, beskattad, stämplad, uppmätt, licenserad, auktoriserad, varnad, förbjuden, reformerad, korrigerad och straffad.
Detta görs under sken av ”det allmänna goda” och i namn av ”allas intresse” där vi placeras som bidragsgivare och vi tränas, exploateras, monopoliseras, utpressas, manglas och rånas – och sedan, vid första minsta ord av protest eller motstånd, vid första lilla klagomål, att bli nedtryckt, bötfälld, föraktad, förföljd, trakasserad, misshandlad, avväpnad, strypt, fängslad, fälld, fördömd, skjuten, deporterad, offrad, såld och bedragen och som krona på verket, hånad, förlöjligad och fördömd.
Detta är regering. Detta är rättvisa. Detta är moral.” 

P-J Proudhon

När någon form av regering blir destruktiv ... är det folkets rätt att ändra eller avskaffa det ... Samtycke teorin då antagandet till samhällskontraktet, som anges i förklaringen till vårt politiska system misslyckas dock med att ta upp en mycket viktig fråga, hur uttrycker individer sitt missnöje av ett politisk system/regim och återkallar sitt samtycke från en regering som de anser "destruktiva"?

Vi har aldrig blivit tillfrågade om vi skall ha en Riksdag med 349 maktsökande individer eller därtill en kung: som anskaffades genom att en löjtnant fick rida till Frankrike på order av då existerande adel och hitta en kung, svenska befolkningen var knappast tillfrågad eller fick ge sin syn på detta beteende?

Vi är ca. 1 000 000 som väljer att inte rösta. Vi är den fjärde största gruppen av människor som tar avstånd från att lyda ett korrupt politiskt system och kräver vår rätt till självbestämmande.
När den väg som människor uttrycker brist på samtycke, är att inte rösta, genom att ge ett avkall på ett så kallat representativ demokrati och dess tvång, även om så kallat politiska experter kanske inte kallar det ett tillbakadragande av ett totalt samtycke, är faktumet att över en miljon röstberättigade svenskar visar sin missnöje med sin regering och politiska systemet genom att inte registrera sig för eller att rösta, samt som det är dödstyst om denna 1 000 000 människor i offentligt media och dess avstånd från en representativ demokrati.

Det är en social medvetenhet som talar volymer. Att välja att inte rösta, kan för många vara en form av apati, soffliggande Kronblom effekt, men det är samtidigt ett uttryck för vad man uppfattar vad som är bäst för sig själv.

Med andra ord innebär miljoner icke-väljare indirekt att röstningen är en meningslös och oväsentlig aktivitet. Tillsammans kommer regeringens program och utgifts- och skattepolitik att fortsätta oavsett hur man röstar.

För dem som tänkande individer är valet om att inte rösta en form av personlig bemyndigande och en bekräftande handling. De män och kvinnor som medvetet väljer att inte delta i politiken, avslöjar lögnen bakom myten om regering och riksdag med dess falska samtycke och samhällskontrakt. De har inte samtyckt till någonting. Med andra ord, deras beslut att inte rösta är en form av personlig avskildhet - den form av avskildhet som är lättast tillgänglig för en, samt att ni som röstar är ansvariga för framtida problem och dess kostnader.

Det finns flera metoder som svenskar har använt för att visa sin brist på samtycke. Ett sätt var att avstå från att ge trovärdighet till en befintlig politisk ordning som genom Dacke revolten, våld är det sista man vill eller skall utöva. Men, när blir det ett steg till självförsvar mot förtryck och tyranni mot ledande makten, utan att bli kallad terrorist?

Ett vanligt sätt som man kan uttrycka brist på samtycke är att flytta till ett annat land. Historien lär ut att individens sista utväg mot tyranni är att fly från denna så kallade moderna adelns jurisdiktion, historien är fylld med exempel på människor som "röstade med fötterna." Judarna lämnade Egypten, Separatisterna flydde från England, Kväkarna och Amish till Nya Världen, svenskarnas utvandring till USA mm.

Oavsett om de är baserade på intuition eller praktisk förståelse inser icke-väljare att de bara har en underordnad roll i den politiska strukturen och dess resultat. Utan pengar, position eller anslutningar, är de avskedade från att ha något meningsfullt sagt i regeringens inverkan på deras liv. Trots detta handikapp kan valet att inte rösta ha en dramatisk och positiv inverkan på samhället. Detta beror på att en regerings överlevnad är beroende av att ett tillräckligt antal människor ger det utseendet av legitimitet genom handlingskraft och framkallandet av lydnad. Oavsett om det är en uttrycklig avsikt eller ett implicit resultat, är beslutet att inte rösta ett sätt att minska statlig legitimitet.

Varje person som vägrar att underkasta sig representativ demokratisk tyranni minskar den med 1 av 7,5 miljoner, medan dem som kompromissar och röstar, ökar det med samma. Samma effekt som har skapat nuvarande politiska system, vattendroppar på en sten. Slutligen nås en punkt där en regering inte längre har tillräcklig konsensus att agera under något begrepp som att -all makt utgår från folket- ett bedrägeri i utövandet av rå, naket våld. När legitimitets mirage är borta, måste en regering bli öppet despotisk för att förbli makten. Detta tenderar i sin tur att göra ännu fler människor i tvivel från att stödja det, och ställer dess fortsatta existens i tvivel.

Steve compares Orwell's '1984' to today's politics

Alexander Fraser Tytler citat,

Advokat, Domare, Filosof, Historiker-

"En demokrati kan inte existera som en permanent form av regering. Det kan bara existera tills väljarna upptäcker att de kan rösta sig till stor fördel från statskassan. Från och med nu röstade majoriteten alltid för de kandidater som lovar de flesta fördelarna med det offentliga finanshuset, med det resultat att en demokrati alltid kollapsar över lös finanspolitik, alltid följd av en diktatur. Medelåldern för världens största civilisationer har varit 200 år. Dessa nationer har utvecklats genom denna sekvens: från bondage till andlig tro; Från andlig tro till stort mod; Från mod till frihet; Från frihet till överflöd; Från överflöd till själviskhet; Från själviskhet till apati; Från apati till beroende; Från beroendet tillbaka till bondage. "
- Alexander Fraser Tytler 1747-1813

FALSKHETEN MED MEDBORGARLÖN

BASIC INCOME BALONEY -
INKOMST IDIOTI!

LEGAL POLITISK KORRUMPTION

 Från: Björn Hansson <bjorn.hanson@telia.com>
Skickat: den 16 april 2019 09:55

Till: Brev: Val Registrator <registrator@val.se>
Ämne: Är jag i röslängden?

Hej,
Är jag inskriven i röstlängden?
Hur träder jag ut ur röstlängden för riksdags och eu val?
Kan ni bifoga blanketter för utträde?
Björn Olof Hansson
19xxxxxxx xxx0
Rxxxxxxxxgatan 8b
417 xx Göteborg

SVARET
Hej,
Som svenska medborgare så går det inte att träde ur den svenska röstlängden. Man tas med per automatik. Däremot finns det inget krav att man måste gå och rösta.
Mvh
Maria Petersson


Föreningsfrihet??


Organisationsfrihet, även kallat föreningsfrihet eller föreningsrätt, är medborgares rätt att bilda och tillhöra organisationer utan statsmaktens eller andra aktörers (till exempel arbetsgivares eller vårdnadshavares) ingrepp (positiv organisationsfrihet), samt rätten att stå utanför organisationer (negativ organisationsfrihet).

Internationell politik, Miljö&Energi
Ett försök att förstå den pågående “klimatgalenskapen”


Datum: 17 mars, 2019 Författare: Lars Bern 0 Kommentarer

Från Sveriges främste klimatforskare professor Lennart Bengtsson har jag fått följande reflexioner med anledning av de galenskaper som sprids av klimatdomedagssekten och hela dess svans inom det historielösa svenska etablissemanget. Ytterst läsvärt!
Lars Bern
 
Redan under tidigt 1800-tal försökte fysikerna förstå varför jordens klimat var så gynnsamt. Anledningen var att strålningen från solen omöjligt kunde förklara jordens höga medeltemperatur. Enligt tillförlitliga beräkningar borde jorden snarare ha en temperatur på minus 20°C i stället för de nästan lika många plusgrader som observerades. Vad var orsaken till detta? Var det helt enkelt Herren Gud som i sin välvilja hade skänkt människorna ett klimat som det gick att leva i?

Fysikerna som är några envisa rackare, som ibland inte drar sig för att förneka vad som står i de heliga skrifterna, fortsatte likafullt med sina mätningar och beräkningar. Kan man tänka sig, till slut listade de ut att det fanns gaser i luften som vattenånga, koldioxid och ozon som faktiskt absorberade såväl solstrålning som jordens värmestrålning mot rymden och som därmed gav oss temperaturer som det gick att leva i.

Senare under 1800-talet blev man övertygat att åtminstone stora delar av Europa måste ha varit täckt av is vid något tidigare tillfälle och alla oroade sig att isarna skulle breda ut sig igen. Man kunde också observera att bergsglaciärer på flera ställen växte och förstörde betesmarker och annat. När sedan vädret blev varmare under 1900-talets början gladde man sig därför. Inte minst var detta fallet mot slutet av 1930-talet då man hade upplevt en värmeperiod som pågått i mer än tre decennier.

Den 18 september 1938 skrev den framstående geografen Hans W:son Ahlmann en understreckare i SvD om den aktuella klimatförbättringen. Glaciärerna drog sig tillbaka, Landisarna smälte i rekordtakt och isen i Arktis var på rask tillbakagång. Bara på Spetsbergen hade vintern blivit 7°C varmare bara på några decennier (https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen).

Samtidigt visade den engelske ångmaskiningenjören och uppfinnaren Guy Steward Callender att värmen skulle kunna bero på att koldioxiden som hade ökat i atmosfären med någon procent. Han menade att detta bekräftade Arrhenius beräkningar. Arrhenius hade själv inga förhoppningar att växthusgaserna skulle kunna öka så mycket att det kalla och bedrövliga klimatet i Skandinavien någonsin skulle kunna bli bättre.

Sedan blev det världskrig och folk fick annat att tänka på. Efter kriget blev klimatet kallare och under 1970-talet var det många forskare som hävdade att istiden var på väg tillbaka. Folk blev rädda och diverse politiker gjorde allvarliga uttalande. Under mina första år i England i mitten på 1970-talet visade BBC ett verkligt skräckprogram där nedisningen var på full gång att förgöra hela Nordeuropa. Tidningarna skrev, klimatforskare uttalade sig och påminde om att detta har vi varnat för hela tiden, folk oroade sig och en del blev hysteriska och höll på att förlora förståndet.

Befolkningen på jorden växte, det stora flertalet fick det bättre och nästan alla i västvärlden fick elektrisk ström. Eftersom värme och ström producerades med ved, kol och olja så fortsatte koldioxiden och en del andra växthusgaser att öka. Mot slutet av 1980-talet upptäckte forskarna att det hade blivit varmare igen.

Gradvis och i stigande takt började man oroa sig för värmen och att detta berodde på växthusgaserna blev alltmer troligt. Många har skickligt varnat och skrämt upp folk vilket i vår tid har urartat till allmän hysteri i synnerhet i välbeställda västländer. Internationella konferenser pågår ständigt och de stackars delegaterna blir helt utslitna av sitt ständiga flygande från konferens till konferens. Helst vill de åka tåg då de fått för sig att detta är bättre för klimatet. Detta är dock inte möjligt eftersom konferenserna oftast är förlagda till exotiska platser som på ön Bali.
Nu har man emellertid försatt sig i en fullständigt omöjlig situation.
 
Bakgrunden är följande.
Forskarna har länge försökt med hjälp av olika modellexperiment beräkna hur mycket jorden temperatur kommer att stiga om den antropogena (människoskapade) växthusgaserna fördubblas. Detta har man hållit på med i mer än 40 år med allt mer avancerade datormodeller. Resultatet visar att temperaturen kan stiga med mellan 1.5°C och 4.5°C. Säkrare än så har ännu inte gått att bestämma även om observationer indikerar den lägre delen av intervallet.

Konferensen i Paris 2015 tyckte att en ökning av temperaturen jämfört med den som rådde 1750 på 1.5°C eller högst 2°C var tillräckligt mycket och bestämde att jordens länder måste genomföra detta. Nu har jorden redan blivit 1°C varmare varför den fortsatta ökningen måste begränsas till ytterligare 0.5°C eller högst 1°C till. Sedan bad man IPCC att räkna ut hur denna politiska trollkonst skall kunna genomföras och vad konsekvenserna blir om man misslyckas.

IPCC levererade sin rapport i oktober förra året (http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/tydliga-budskap-fran-ipcc-15-gradersmalet-fortfarande-nabart/ F) Det är intressant läsning. För att lyckas med denna herkuliska uppgift att begränsa jordens uppvärmning till 0.5°C måsta man till 2030, det vill säga på ungefär 10 år, minska jordens koldioxidutsläpp från dagens 37 miljarder ton (2017 var de 36,183 miljarder ton) till ungefär hälften. Om detta inte lyckas har världens vuxna förstört Gretas och alla barns framtid. Detta är inte bara barnens uppfattning utan även 270 svenska ”klimatforskares” uppfattning (https://www.dn.se/debatt/vi-klimatforskare-stodjer-greta-och-skolungdomarna/).

Nu var det inte alla länder som skrev på löftet från Paris om att minska sina koldioxidutsläpp. Tanken var att västländerna skulle gå i spetsen och hjälpa utvecklingsländerna med teknisk kunskap samt omfattande penningöverföringar. Ett viktigt land som Kina som faktiskt nu står för drygt 25 % av de globala utsläppen, eller nära nog det dubbla mot USA, kommer inte att kunna göra något före 2035. Efter att ha tänkt igenom situationen bestämde sig Trump-administrationen från att hoppa av Parisöverenskommelsen och icke ratificera avtalet. Detta ogillas av många med är trots allt begripligt.

För att få ett mått på utmaningen kan man studera hur mycket länder som Japan, Tyskland och Frankrike minskat sina utsläpp från 2007 till 2017. Det visar sig att de klarat en minskning på omkring 10 %. Tyskland, till exempel, har trots gigantiska satsningar på förnybar energi bara klarat av en minskning från 852 miljoner ton till 799 miljoner ton eller ungefär procentuellt detsamma som USA. (http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions)

För att klara Parisavtalet måste man under samma tid inte bara reducera alla utsläpp från exempelvis OECD:s 15.3 miljarder ton (2016) utan även ytterligare ett par miljarder ton till och detta måste komma från länder som nu bygger ut sin fossila kraft.

Man kan inte begära, trots de stora framstegen inom den svenska skolan, att flickan Greta och hennes efterföljare skall kunna hålla reda på allt detta men åtminstone någon av landets klimatforskarundertecknare borde klara av en dylik kraftakt. Det finns ju även framstående matematiker bland undertecknarna.

Sedan kan man reflektera var som händer i samhället om man stänger av energiproduktionen och därmed tvingas återgå till ett fossilfritt samhälle och detta med en befolkning som är 10 gånger större än 1750. Hur kommer det att gå med arbeten, vad händer med statens och kommunernas skatteinkomster. Hur skall välfärden finansieras och var skall försäkringsbolagen investera pensionspengarna? Kanske man kunde förväntat sig att man kunde ha reflekterat över detta?

Det går faktiskt att leva på jorden även om temperaturen skulle gå upp litet mer än 0.5°C. Vi har ju utan allt för stora svårigheter redan överlevt en uppvärmning på en hel grad?
Lennart Bengtsson

 

  The Most Dangerous Superstition
Larken Rose 

Detta är sista kapitlet i The Most Dangerous Superstition som fångar essensen om regering och vår dagliga portion som vi var matade med som barn och blev övertygade med som vuxen, indoktrinering via hjärnbesmutsning.

Punch Line Revisited

I motsats till vad nästan alla har lärt sig att tro, är "regeringen" inte nödvändig för civilisationen. Det bidrar inte till civilisationen. Det är i själva verket civilisationens motsats. Det är inte ett samarbete, samverkan eller en frivillig interaktion. Det är inte fredlig samexistens. Det är tvång; det är kraft, styrka; det är våld. Det är animalistisk aggression, kramad av pseudo-religiösa, kult lika ritualer, som är utformade för att få det att verka legitimt och rättfärdigt. Det är brutalt bondfångeri, förklädd som samtycke och organisation. Det är slaveri av mänskligheten, underkastelse av fri vilja och förstörelse av moral, maskerad som "civilisation" och "samhälle."

Problemet är inte bara att "auktoritet" kan användas för ondskan; Problemet är att det i sin mest grundläggande väsen är ondskan. I allt det gör, besegrar den människans fria vilja att kontrollera dem genom tvång och rädsla. Den ersätter och förstör moralisk samvete, ersätter dem med otänkbar blind lydnad. Det kan inte användas för gott, mer än en bomb kan användas för att läka en kropp. Det är alltid aggression, alltid fiendens fiende, alltid fiendens rättvisa. När det upphör att vara en angripare upphör det att definiera "regeringen". Det är i sin natur en mördare och en tjuv, mänsklighetens fiende, ett gift mot mänskligheten.Som dominator och controller, mästare och förtryckare, kan det inte vara något annat.

Den påstådda rätten att styra, i vilket grad som helst, är motsatsen till människans självägande. Inledandet av våld är motsatsen till harmonisk samexistens. Lusten till herravälde är motsatsen till kärlek för mänskligheten. Att dölja våldet under lagstiftning med komplexa ritualer och motsägelsefulla rationaliseringar samt av brutalt bondfångeri som dygd och medkänsla förändrar inte detta faktum. Att hävda ädla mål och säga att våldet är "folkets vilja" eller att det begås "för det gemensamma gott" eller "för barnen", kan inte ändra ondskan till gott. "Legalisera" ett fel gör det inte rätt.

En man som med våld förtrycker en annan, oavsett hur den beskrivs eller hur den utförs, så är den skadlig och omoralisk. Den förstörelse det orsakar, den orättvisa den skapar, den skada det gör för varje själ som den berör - gärningsmän, offer och åskådare lika - kan inte ångras genom att kalla det "lag" eller genom att hävda att det var nödvändigt. Ond, med något namn, är fortfarande ondska.

Det ultimata budskapet här är väldigt enkelt. All inspelad historia skriker det, men få har till och med tillåtit sig att höra det. Det här budskapet är detta:

Om du älskar död och förstörelse, förtryck och lidande, orättvisa och våld, förtryck och tortyr, hjälplöshet och förtvivlan, evig konflikt och blodsutgjutelse, lär du dina barn att respektera "auktoritet" och lära dem att lydnad är en dygd.

Om du däremot värdesätter fredlig samexistens, medkänsla och samarbete, frihet och rättvisa, lär sedan dina barn principerna om självägande, lär dem att respektera varje människas rättigheter och lär dem att känna igen och avvisa tro på "auktoritet" för vad det är: den mest irrationella, själv motstridiga, anti-mänskliga, onda, destruktiva och farliga övertro världen någonsin har känt.

Debatt
Mikael Westerlund

Sverige har erkänt en självutnämnd president
2019-02-08

Ett antal länder inklusive Sverige har de senaste dagarna officiellt erkänt oppositionspolitikern Juan Guaidó som Venezuelas president vilket väcker ett antal folkrättsliga frågor. Juan Guaidó har inte vunnit något allmänt val utan är en ”självutnämnd president”.

  Frågan är om det finns folkrättsligt stöd för dessa ”erkännanden”. Om den svenska regeringen finner folkrättsligt stöd för sitt erkännande av Juan Guaidó bör regeringen kunna redovisa grunderna för detta. Jag vågar nämligen påstå att några sådana grunder inte föreligger.

  Venezuela är en republik och presidenten är dess statschef. Genom att länderna däribland Sverige har erkänt Juan Guaidó som landets legitima president har man således också erkänt honom som Venezuelas statschef.

  Genom att man betraktar Juan Guaidó som den legitima statschefen har man indirekt underkänt hela den nuvarande regeringen i Caracas. Såvitt jag känner till har Sverige aldrig tidigare agerat på liknande sätt och skälen för det är att man inom folkrätten erkänner suveräna stater och inte tillfälliga politiska ledare.

  Efter andra världskriget har världssamfundet byggt upp en regelstyrd internationell världsordning. Världssamfundet har genom folkrätten reglerat hur stater ska uppträda mot varandra vilket är ägnat att bringa stabilitet och förutsebarhet i de internationella relationerna. Detta har varit viktigt för skapandet av fred inte minst i vår del av världen.

  Men den regelstyrda världsordningen utmanas idag av auktoritära strömningar. I USA talar presidenten öppet om att lämna viktiga internationella avtal och multilaterala sammanslutningar. Inom hans republikanska parti finns ett starkt motstånd mot FN- systemet som sådant. Med tanke på att den regelstyrda världsordningen är hotad är det särskilt angeläget att länder som Sverige står upp för folkrätten.

  Alternativet är nämligen att de starka och mäktiga staterna obehindrat kan diktera villkoren för världens medborgare. Vad gäller just Latinamerika finns också ett antal exempel på när USA gett stöd till militärkupper, militärdiktaturer och understött förföljelse av människor när det gynnat USA:s egna intressen.

  Internationel Court of Justice (ICJ) har också fällt USA för deras stöd till den paramilitära gruppen Contras härjningar och illdåd i Nicaragua.

  En grundsten i vår världsordning är kortfattat och förenklat att varje folk har rätt till självbestämmande. Varje folk har rätt att välja sina egna politiska företrädare och fatta sina beslut utan andra staters ingripanden.

  Denna rätt tillkommer förstås även venezolanerna. Det är inte Trump, Bolsonaro eller Wallström som ska utse Venezuelas president utan det ska det venezolanska folket inom ramen för deras konstitution och suveränitet.

  Utvecklingen i Venezuela är i och för sig oroväckande. Det kommer ständigt rapporter om svårigheter för oppositionen att verka, om förföljelse av journalister och om domstolar som är underställda den politiska makten. Därtill befinner sig landet i en ekonomisk och humanitär katastrof. Ett stort antal venezolaner har också valt att lämna landet i hopp om en bättre framtid. Situationen är alarmerade och oroväckande.

  Men det medför inte att andra staters ledare har rätt att utse Venezuelas statschef. Fallet Venezuela riskerar därutöver att bli prejudicerande på så sätt att fler presidenter och statschefer som ledarna i Washington inte sympatiserar med avsätts. Kanske med hot om vapenmakt i värsta fall som i fallet med Salvador Allende.

  Istället för att ansluta sig till Trumps erkännande av Juan Guaidó som Venezuelas statschef bör den svenska regeringen stå upp för den regelstyrda internationella världsordningen, folkrätten, och allas folk rätt till självbestämmande.

Mikael Westerlund
Advokat
Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.
https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/debatt/54105-sverige-har-erkant-en-sjalvutnamnd-president/

Detta är brevet till Lindorff som svar till deras krav om 360 174:-kr

LINDORFF SVERIGE AB
412 93 Göteborg


Från: Björn Hansson                                                  10-10-2018

Till: LINDORFF SVERIGE AB
Ärendenr: 358733
Datum: 2018-09-24
Referensnr: 3331 90 89705
Handläggare: Inget rättsäkert subjekt delgivet
Angående: Inkassokrav- total summa 360 342,44 :- SEK

Jag har mottagit Ert brev daterat 2018-10-08 och ser fram emot att avsluta detta ärende på ett trevligt sätt, och är villig i att betala vad som är en laglig skuld.

Härmed tillkännager och ifrågasätter jag validiteten av något kontrakt/avtal och skuld till LINDORFF SVERIGE AB, utan vanheder, eftersom Ni har inte presenterat några bevis i kapacitet som-

tillgodoser Ert krav, att ett sådant kontrakt/avtal existerar och har validitet, därför kräver jag följande-

1- en bona fide part till ett kontrakt som jag är part till; eller
2- en agent/representant av en bona fide part, till ett kontrakt till vilket jag är part till; eller
3- en innehavare av ett värdepapper som jag är i part till; eller
4- bevis av ett validerat original kontrakt av Notarius Publicus– inte en fotokopia

För att tillgodose Ert krav, att ett sådant kontrakt/avtal existerar och har validitet, kräver jag följande-

Kompletta kopior av alla kontrakt vilket påverkar eller har påverkat Ert förhållande med påstådd huvudman
Björn Hansson som relaterar till ovanstående ärende. Alla kontrakt/avtal måste vara certifierade genom Notarius Publicus som ''sanningsenliga, korrekta och kompletta'' som affidavit signerade med skadestånd som följd av mened från huvudman hos LINDORFF SVERIGE AB, som är i position att känna till alla detaljer av LINDORFF SVERIGE AB förhållande till denna skuld, i han/hon's personliga kapacitet. Affidaviten måste också beskriva i sin helhet alla verbala, konstruktiva, eller underförstådda avtal/kontrakt LINDORFF SVERIGE AB har med Björn Hansson som påverkar detta ärende, om inte, genom Notarius Publicus certifiera att några sådana avtal inte existerar och har inte existerat.

Jag emotser Ert svar inom femton (15) dagar från detta brevs utskriftsdatum, som ni måste skicka som rekommenderat brev med namnunderskrift av ansvarig person, under full kommersiell skyldighet och lagligt ansvar för mened samt en försäkran på heder och samvete, att alla svar och detaljer till ovanstående krav är sanningsenliga, korrekta och kompletta utan något bedrägeri, förfalskning, vilseledande förklaringar eller intentioner.

Er försummelse i att inte förse mig med all ovanstående dokumentation som det har beskrivits, inom femton (15) dagar från detta brevs utskriftsdatum, utgör Ert åtagande till följande villkor-

1- att Ni är en tredje part inkräktare;
2- att Ni inte har eller haft en rättslig ställning;
3- att Ni inte har eller har haft första hand kunskap av detta ärende;
4- att Ert krav är bedrägligt;
5- att Ni avsäger Er detta ärende;
6- att Ni accepterar och betalar full ersättning för alla skador jag blir åsamkad eller åsamkas som ett resultat genom Ert agerande;
7- att negativa anmärkningar till någon kreditbyrå eller instans tas bort och rapporteras till mig inom trettio dagar av detta brev;

Var vänlig och förse mig med skriftlig korrespondens eftersom jag diarieför all kommunikation i detta ärende, jag tillåter därför inte att ni ringer mig. All framtida kommunikation skall vara skriftlig, ni är härmed informerade om det inte är skriftligt så blir ignorerat, utan vanheder från min sida. Telefonsamtal angående detta ärende från en person, datoriserat system eller personlig visit; ses som trakasserier, som kommer att handläggas därefter.

Om Ni önskar bestyrka Er kapacitet som agent, representant eller hållare av värdepapper, till Er kännedom förutom ovanstående, som agent/representant så omfattas Ni av samma villkor och förbindelser som det påstådda kontraktet/avtalet. Som hållare av värdepapper omfattas Ni av samma villkor som första part. I varje fall kräver jag bevis i form av originalkontraktet. Om Ni inte försäkrade Er själva om validiteten av originalkontraktet när Ni accepterade att ta på er ansvaret som agent/representant eller hållare av värdepapper, skulle visa en djupgående underlåtenhet i ansvar och kompetens. Om Ni har försäkrat er om validiteten om skuld, då är mina ovanstående krav lätt att tillmötesgå.

Någon tidigare medgivande eller erkännande från mig till någon skuld är härmed tillbakadragen på grund av vilseledande oriktig information.

Var vänlig och notera att principen av god ed samt välvilja kräver att om Ni har någon skälig invändning till detta Tillkännagivande och Krav, att ni omedelbart tillkännager alla sådana invändningar och håller inte inne med invändningar som är till för att överraska mig senare. Därför är det min skäliga förväntan att om det inte föreligger en specifik invändning till någon del av detta Tillkännagivande och Krav, som måste sändas till mig som rekommenderat brev inom femton (15) dagar från detta brevs utskriftsdatum, att jag då kan utgå från att Ni är i full förståelse och i överenskommelse till ovanstående villkor.

Jag förutsätter att inget svar från Er sida är ett tyst samtycke till alla villkor i detta ärende.

Tillkännagivande och Krav

Tillkännagivande till Huvudman är Tillkännagivande till representant,
Tillkännagivande till representant är Tillkännagivande till Huvudman

Ni är härmed informerad att härefter för tiden jag/vi spenderar att läsa, preparera, skriva alla typer av kommunikation relaterat till detta ärende, med huvudman, agent, representant, anställd eller annan part, tar jag/vi betalt enligt nedanstående prislista, vilket Ni samtycker till att vara ansvarig för.

PRISLISTA

Telefon konversation                          5 000 kronor per påbörjad timma
Epost                                                  3 500 kronor för varje instans
Brev                                                    3 500 kronor för varje instans
Forskning                                           3 500 kronor per påbörjad timma
Personliga möten                             5 500 kronor per påbörjad timma plus resekost, mat och logikostnader

Without prejudice, vexation or frivolity;
Without any admission of any liability whatsoever;


Med vänliga hälsningar,
Björn Hansson ©autograf

Representerad av-
Björn:Hansson ©
Regnbågsgatan 8b
417 55 Göteborg


 

Besked från Skatteverket och anmärkning om att jag inte deklarerade.

Detta är frågorna till handläggaren mm...

Blir intressant och se om jag får något svar överhuvudtaget.

Att rösta är den våldsammaste handling som någon kan begå under sin livstid?
 

Voluntaryism är filosofin som bygger på principen om icke-våld att inte göra någon skada, aldrig initiera våld, men rätten till självförsvar. Alla relationer människor emellan måste vara frivilliga. Skillnaden mellan Voluntaryism och andra liberianska filosofier ligger i att voluntaryismen identifierar Väljarpolitiken(demokrati) att gå och rösta är en form av aggression och förespråkar istället användningen av icke-politiska strategier.

Voluntaryismen är människor som har organiserat sig för att främja icke-politiska strategier för att uppnå ett fritt mänskligt självbestämmande liv. Vi avvisar valpolitiken (så kallat demokratiska val), i teorin och i praktiken, som oförenlig med voluntaryismens fredliga och självbestämmande mål.

Regeringar måste upphäva sina handlingar i en aura av moralisk legitimitet för att upprätthålla sin makt, och politiska metoder stärker alltid denna legitimitet. Voluntaryrister söker istället att avskaffa staten genom utbildning och information och vi förespråkar att icke våld är lösningen, samt att det ’’tysta samtycket om vilken statsmakten i sista hand beror på avskaffas’’, samt att alla avtal är individuellt frivilliga och ’’inga tysta underförstådda avtal kan hävdas. "
Så, med tanke på att en framgångsrik stat kräver legitimitet och att ett av de enklaste sätten att uppnå legitimitet är genom omfattande valdeltagande, vad är då väljarnas ansvar för regeringens handlingar?

Fråga- varför har vi aldrig röstat om man skall ha en riksdag eller ej, med 349 parasitiska egenmäktiga sociopater att föda, om man nu tror på demokrati? 
SCB Riksdagsvalet 2014.
Giltiga röster
6231573
100,00%
BLANK
Ogiltiga röster - blanka
56287
0,89%
OG
Ogiltiga röster - övriga
2156
0,03%

VDT Valdeltagande
6290016
85,81%
Antal röstberättigade
7330432

Över 1 miljon människor avstod att rösta, däribland jag.
Dom som röstar blankt är delaktiga i att stödja det politiska våldssystemet.

Genom att rösta är det uppenbart att varje väljare godkänner det statliga systemet enligt villkoren som marknadsförs och lovas inför valet. Genom att rösta säger varje väljare det är rätt och korrekt för vissa utsedda personer som agerar i statens namn och som skapar lagar kan använda våld för att tvinga fram lydnad mot dessa lagar om de inte efterföljs.

Den typ av statligt våld som avses här är fysisk styrka, vapen med avsikt att döda eller skada, konfiskation av egendom som utövas av statens anställda eller representanter, poliser, domare, skatteverket, kronofogdar, militär, som använder denna kraft mot dem som inte följer statliga lagar och förordningar som till 70-90% initieras av administrations-anställda, tjänstemän eller särintressen genom lobbyister, men inte av de valda politiska representanterna. 

Vanligtvis är hotet om arrestering och fängelse tillräckligt för att få de flesta människor medgörliga och lydiga. Den ultimata sanktionen som staten och dess personal innehar är "döden" för dem som vägrar att samarbeta.
Vad vi faktiskt vet om polisens senaste dödsskjutning.

2018-08-06
Nätet är fullt av åsikter om vad som hände när den 20-årige utvecklingsstörda Eric sköts till döds av poliser. Allt från formuleringar om poliser i allmänhet som ”blodtörstiga mördare” till att helt försvara dödandet av Eric. Exakt vad som hände vet vi inte – men vi vet faktiskt en hel del.
Vi vet att Eric inte hotat någon verbalt eftersom det enda ord han kunde säga var ”mamma”...
https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/52604-vad-vi-faktiskt-vet-om-polisens-senaste-dodsskjutning/

Juridiskt sett, kan vi säga att väljarna som röstar, och andra deltagare i regeringen har hjälpt och upprätthållit samt uppmuntrar rättsväsendet med polisen, åklagare, domare, militär och fängelsepersonalen inom kriminalvården som faktiskt begår den fysiska aggression som krävs för att att medföra, att oliktänkande och dissidenter sätts i en bur oberoende av om en skada har skett eller ej.

Olika tribunaler har beslutat sedan andra världskriget att både valda politiker, tjänstemän och diktatoriska statschefer är juridiskt ansvariga för de brott som begås under deras order, men inte utförs med egna händer. Med andra ord, de som ger instruktionerna till soldater att döda oskyldiga civila är ansvariga, även om de inte personligen håller i vapnen, skjuter eller utför bombattacker. Fastän denna princip om ansvarsskyldighet aldrig har utvidgats bakåt från politiska ledare till dem som deltar i val, bör det framgå av denna analys att ansvarskedjan sträcker sig från dem som utövar det faktiska våldet, till dem som ger ordern, att våldet användas för dem som deltar i val och röstar som leder till att de politiska ledarna väljs, för att gagna egenintresset.

Se Kellogs-Briand pakten
. https://en.wikipedia.org/wiki/Kellogg–Briand_Pact

Det innebär att våldet som begåtts av någon enskild individ bleknar i sitt omfång eller betydelse jämfört med det som är tillåtet att utövas av regeringen i namnet på de som röstar. Det kombinerade auktoritets-våldet hos varje identifierbar individ kan inte ens nära matcha våldet, med våldshandlingar, som regeringen utför som folkets inröstade representant.

Låt denna fråga besvaras genom att anta att man inte är en seriemördare eller bedriver någon form av kriminell verksamhet. Med andra ord, låt oss anta att de flesta som röstar i valet lever fridfulla, oskyldiga liv. Blir det då att rösta, är den mest våldsamma handling, som du kommer att begå under din livstid?

Baserat på argumentet i denna artikel måste svaret vara "ja". Varje person, genom att rösta, sanktionerar våldet som används av statens representanter. Länken i ansvarskedjan för det våldet omger varje väljare när hon/han lägger röstsedeln i lådan.

Valdeltagande och att rösta är en handling av presumtivt våld, eftersom varje väljare antar rätten att utse en politisk förmyndare över andra människor, märk väl andra människors liv. Ingen enskild väljare eller till och med majoriteten av väljarna har sådan rättighet. 

Om de hävdar att de har en sådan rättighet, låt dem tydligt förklara var den rätten kommer från och hur väljaren kan delegera, ge bort en rättighet, som dom själva inte har.

Exempel…
’’Kan du ta din grannes pengar, egendom utan deras tillstånd?’’ 
’’Om du svarar nej, jag kan inte ta min grannes pengar utan deras tillstånd.’’
’’Kan du ge bort, delegera den rättigheten du inte har, till din bästa vän att ta grannes pengar .’’
’’Naturligtvis inte.’’
’’Kan du delegera, rättigheten du inte har till alla 100 medlemmarna i din föreningen för att ta din grannes pengar.’’
’’Nej.’’
När du röstar och lägger en röstsedel i lådan och du ’’ger då bort’’ delegerar rättigheten som du inte har eller var född med, till en politiker som var född med exakt samma rättigheter som du har, han kan i sin tur inte delegera en rättighet som han inte har. Men...
...politiker bryr sig ej om detta, hon/han har sanktionerats av kollektivets väljare och med hjälp av sitt politiska parti skapar dom Skatteverket, Kronofogden, Polis, Åklagare och Domstol och din grannes pengar tas från grannen under utpressning, tvång, hot och våld, till att gynna kollektivets politiker och offentligt anställda inom myndigheter som använder dessa pengar för sina egna politiska syften, trots att dom inte var födda med att delegera rättigheter dom inte har, samma som du och jag.

Nu vilken koppling, finns det mellan att rösta och de som agerar våldsamt, i statens namn? 
Varför vill staten ha ett stort antal människor att delta i valen?
Det finns två främsta orsaker till detta. För det första kan de som agerar i statens namn använda det faktum att många människor röstar som bevis för att de agerar i namnet av "folket", ''All offentlig makt utgår från folket och Sveriges Riksdag är folkets främsta företrädare''... 

Högt valdeltagande vid röstning citeras som bevis för tyst "samtycke". 
Statligt anställda, såsom tjänstemän, lagstiftare, politiker. polis, advokater, åklagare, domare, skatteverket och kronofogde samt resterande av hundratals av myndigheter, nämnder och verk mm. dom behöver en aura av legitimitet om deras handlingar ska ses som rätt av en stor majoritet av befolkningen.

För det andra har regeringar - särskilt demokratiska regeringar, upptäckt att eftersom andelen medborgare som håller regeringen vid makten genom olika typer av valfläsk, som ökar framför allt vid valtid, desto mindre öppet våld behöver regeringen för att påverka och hålla makten över befolkningen, som vi ser traditionellt i Sverige, samtidigt som dissidenter som anser regeringen är olaglig, icke etiskt eller representativ hålls under kontroll med alla tillgängliga medel allt från flummighetsbegreppet ’’hets mot folkgrupp’’ samt censur av yttrande och tryckfriheten.

Med andra ord, ju mer legitimitet som en regering når genom majoritetsstöd desto mindre behöver den utöva direkt våld mot meningsmotståndare som utgör minoriteterna, alltså 51% dikterar livsvillkoren för 49%. 

En regering utan valfläsk måste ständigt tillgripa restriktioner och våld för att uppnå sina ändamål, det skulle snart ses för exakt vad det är, ett kriminellt gäng, en mob och det exponeras dag för dag i Sverige.

Ovanstående aktiviteter är inte gjorda för ett fritt Sverige och bejakande av frihet.
Politiker representerar inte väljarna, utan ett Vinstdrivande Kommersiella Bolag som är bl.a. registrerat på SEC i New York under Kingdom of Sweden, när ni har röstat så är det för att Statsministern som är CEO för Bolaget Konungariket Sverige och är dess representant, samt agerar som säljare för Scania/Volkswagen i Saudi Arabien.

https://www.youtube.com/watch?v=oXSBJzc10PQ
http://www.ingenstat.se

Vi kan likna Konungariket Sverige som när du tillhör en förening och ni röstar fram en ny styrelse, styrelsen representerar föreningen, inte dig som enskild medlem.
När du röstar på en politiker, så företräder politikern och dess tjänstemän det registrerade vinstdrivande kommersiella bolaget, inte dig som enskild väljare. Bolaget Konungariket Sverige är ett modersbolag och samtliga kommuner, landsting som dotterbolag samt myndigheter, verk, nämnder mm. dom är registrerade vinstdrivande bolag för att dra in pengar till moderbolaget genom diverse aktiviteter.
Grundlagsändringen 1974 genomfördes samt beslutet om bolagiseringen av Konungariket Sverige,och ansvarsbefrielse för ämbetsmän.

Senare grundlagsförändringar som riksdagen antog 1994 och 2002 när folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap blev aktuellt, hösten1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket enligt grundlagen är förbjudet. Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994, detta cementerade att Konungariket Sverige är verkligen ett kommersiellt vinstdrivande bolag, och din röst är inte vad du tror eller fått lära dig, sedan skolåldern, detta landsförräderi för er som tror på demokrati, utfördes av Ingvar Carlsson och Lena Hjelm -Wallin politikers egenmäktigt agerande utan stöd i lag, samt ansvariga för Barcelona avtalet.


https://corneliadahlberg.wordpress.com/…/mer-om-barcelonav…/
https://rosatraktor.com/…/barcelona-avtalet-1995-kalergi-p…/

Voluntaryism vill ändra detta våldsbeteende, voluntaryismens filosofi som bygger på principen om icke-våld att inte göra någon eller något skada. Alla relationer människor emellan måste vara frivilliga. Skillnaden mellan Voluntaryism och andra liberitanska filosofier ligger i att voluntaryismen identifierar Väljarpolitiken (demokrati) att gå och rösta, är en form av aggression och förespråkar istället användningen av icke-politiska strategier, som ovanstående exempel. 
www.ingenstat.se

 

Timbro, som våren 2013 med Oscar Hjertqvist, i en omfattande studie, Det politiska bidragsberoendet.
Redovisningen byggde på 2010 års siffror.
Från staten utgår i dag två sorter av understöd till de politiska partierna ett per riksdagsplats 330 000 sedan kanslistöd 5,8 miljoner per partigrupp.
Enligt Timbros räkneoperation summerar det offentliga partistödet till drygt 1,2 miljarder kronor per år.
För en normal, fyraårig mandatperiod innebär det således att partierna har närmare 5 miljarder kronor att röra sig med.
För hur, i hela fridens namn, bär man sig åt för att bränna 5 miljarder kronor per mandatperiod?
Detta är alltså 2010 siffror, vad som är säkert med löneförhöjningar, kostnader så 2018 är det inte mindre, snarare mer än 5 miljarder till politisk föreningsstöd?

Källa, Den Härskande klassen av Bengt Ericson             www.ingenstat.se

VARFÖR JAG VÄGRAR ATT
RÖSTA ELLER ''BETALA'' SKATT

 

Jag är en av de tusental svenskar som inte lämnar in en deklaration eller frivilligt betalar skatter. Skälen till att inte lämna in deklaration eller frivilligt betala skatt, samt att inte rösta, är snarliknande.

Liknelsen i att både skatter och rösta är aktiviteter som kräver engagemang hos den tvångs institution som kallas regeringen/riksdag. Allt detta är baserat på inplicit/underförstått avtal?

Vi har aldrig fått rösta om vi vill ha en riksdag. Riksdagen har varit påtvingat sedan barnsben med attityden, så är det och så skall det vara? Inget ifrågasättande om det är rätt eller fel att 349 maktkrävande och maktutövande individer skall bestämma över den individuella människans levnadsvillkor och stipulera vilka dessa villkor skall vara som exempel med tvångsvaccination eller Västlänken i Göteborg.

Regeringen utövar ett monopol på rättslig kontroll över ett visst geografiskt område, utan empiriska fakta eller bevis till dess etiska grund. Detta omfattar tvångsmonopolisering av de tjänster som vi får som Systembolaget eller obligtoriska Statliga skolor etc.

För att finansiera dessa tjänster pålägger regeringen ensidigt en obligatorisk avgift på oss. Dessa "skatter" är inte baserade på hur mycket service regeringen ger oss, inte heller på vår begäran om dem. Regeringen ger oss inte möjlighet att vara utan en viss tjänst, eller handla annorstädes, eller förhandla om priset.

Det bryr sig inte om vi ville ha tjänsten eller ej. Inte om man använder allt som erbjuds eller helt enkelt vägrar tjänsten eller produkten helt och hållet. Regeringen deklarerar det är ett brott om vi vägrar att betala hela eller "vår andel". Du betalar alltså inte, det tas från dig.

Huvudskälet, varför jag vägrar att betala skatt är att jag inte vill ge min sanktion till riksdagen/regeringen. Jag, samtycker inte till våra särskilda regeringar som godtyckligt stiftar vad dom kallar ‘’lagar’’ vilket är förordningar eller regler, genom administrativa myndigheter som är vinstdrivande kommersiella bolag, som stöder och ger makt till deras tjänstemän och politikers positioner, där dom sedan egenmäktigt sätter sina egna löner och pensionsrättigheter, samt gömmer sig bakom ansvarsbefrielse medan resten av oss är tvingade att acceptera tvångsinstitutioner eller förlora allt. Dom investerar inget och riskerar inget.

Jag protesterar i princip på all tvångsuppbörd av skatter, eftersom skatter är en eufemism för att stjäla. (Genom att stjäla, menar jag att ta andras egendom utan deras frivilliga samtycke.) Stöld eller tvång är inte en aktivitet som leder till social harmoni eller en välfärdsstat. Stöld är anti-liv. Det är inte en aktivitet som kan universaliseras. Med andra ord protesterar jag mot de medel som används av regeringen, oavsett hur effektivt pengarna spenderas eller vad det spenderas på. Jag vill inte ha sagt om mig att jag på något sätt samarbetade med någon typ av regeringen.

På samma sätt vägrar jag att delta i valprocessen (jag vägrar helt enkelt att att rösta) Jag vill inte ha sagt om mig att jag på något sätt samarbetade med någon typ av regeringen. När jag spelar ett spel, som backgammon, accepterar jag att följa reglerna och accepterar resultatet. Jag vägrar helt enkelt att spela röstdeltagare eller att vara en medborgare, och med gott samvete kan jag säga att jag inte är bunden av resultatet.

Dessutom finns det många förkastliga aktiviteter som tas av regeringen (du väljer ditt eget exempel som du är medveten om) som jag inte vill stödja. Regeringar behöver legitimitet, och ett av de viktigaste sätten att skapa legitimitet är att hävda att väljarna stödjer regeringen, även om i migrationsfrågor, sämre sjukvård, dåliga pensioner inte stöds av dessa påtvingade aktiviteter eller kan ge legitimitet.

Med andra ord, i att vägra att "registrera" för att betala skatt eller rösta går jag tillbaka till "de gamla traditionella normerna för, etik, naturrätt" och sunt förnuft. Jag vägrar att agera på ett sätt som producerar eller bidrar till ondskan i en Stat.
Vad händer vid ett så kallat val? Du öppnar ditt röstkort tar med detta till val med ID. Valnämnd bokför att Du har röstat.
Valsedel, partipolitiskt namn överst som INTE är rättssäkert registrerat med organisationsnummer och säte samt styrelsemedlemmar. Dina enskilt ägda mänskliga rättigheter transfereras till en lista med *folkvalda* representanter som är utan personligt ansvar och bildar ett laglöst kollektiv inom ett laglös korrupt partinamn.

Du väljer inte en representant i sann (rättssäker) juridisk mening som vi fick lära oss redan i skolan, utan ger bort din makt till ett laglöst kollektiv sedan rättfärdigar du, ett politiskt styrelsesystem med politiker, tjänstemän, myndigheter, verk och nämnder som använder som ursäkt och förklaring vi måste lägga beslag på din arbetskraft 4 dagar i veckan, du får behålla 1 dag i veckan lön till dig själv.

Vi kallar dom 4 dagarna skatt, nu eftersom skatt tas under tvång, utpressning, hot och i slutändan våld så finns det ingen svensk som någonsin har betalt skatt under ett frivilligt avtal.

Om du eller någon kan bevisa att svenska individer är under avtal/kontrakt att förse den rådande eliten med skatter, så vänligen presentera ett avtal/kontrakt som är juridiskt bindande med utpressning, tvång, hot och våld som juridisk avtalsgrund?

Aktiebolaget KONUNGARIKET SVERIGE med dess RIKSDAG samt REGERING och dess tjänstemän har inga etiska grunder att tala om för dig när, var och hur, vad du får göra med din kropp eller vad du läser och vad uttrycker, särskilt när det politiska styret inte är ett rättssäkert subjekt, utan ett laglöst kollektiv.


 

Kjell Holmsten fråga-
Men hur gör man för att vägra betala skatt? På min fattiga pension dras det skatt fast jag inte nyttjar någon statlig myndighet förutom transportstyrelse och vägverkets service. Sjukvård, Polis, Försvar, Skola. Sjukvård har jag ingen nytta av eftersom jag botar mina krämpor själv. Och om jag mot förmodan behöver opereras kan jag väl betala för den vård jag får genom att jag under ett 40 årigt arbetsliv betalt skatt på ett antal miljoner kronor utan att nyttjat polis eller försvar m fl myndigheter som en människa som jag aldrig kommer i kontakt med varken nu eller tidigare. Röstat har jag inte heller gjort förutom 1973 och vid kärnkraftsomröstningen. Känner mig blåst efter mina 66 år som Svensk.

Svar till Kjell Holmsten, 
Vi båda är blåsta, jag är 73, med mina företag från år 2000 till 2016 genererade jag ca 125 miljoner i skatter över dessa 16 år.
Som alla småföretagare, betalades anställda först, jag fick investera i att köpa maskiner, utrustning, arbetskläder till anställda, verktyg, servicebilar, försäkring allt material som behövdes för drivandet av företaget både verkstads och kontorsmässigt. Jag betalade mig själv alltid sist, skatter, arbetsgivaravgifter och moms skatter hade prioritet, detta för att ha ett gående företag. 2016 gick jag till Tingsrätten i Göteborg och begärde företaget i konkurs, jag hade fått nog av att vara en skatteslav.

Resultatet av detta är att jag har en så kallad pension av 4112:-kr i månaden jag har rätt till bostadstillägg 5560:-kr och äldreförsörjningsstöd 741:-kr Totalt 10 413:- kr per månad brutto. Jag har nu ett deltidsarbete och får ca 2400:-kr i månaden, och så tas skatt från detta, inte frivilligt. Så numera är jag i beroendeställning av politiker och myndigheter egenmäktiga beslut. Ekonomiskt, materiellt förlorade jag allt på konkursen, men min hälsa och tänkande är klarare än när jag arbetade 16 timmar 7 dagar i veckan för Svenska statens politikers system.. 

Naturligtvis var jag dum att följa dessa lagar och regelverk, men jag satte mig själv i denna situation och konsekvensen lever jag med, samt tar ansvar för det.

Ljusglimten är att jag kommer att spendera resten av mitt liv att arbeta för Voluntaryismens värdegrund, samt varna andra att inte starta företag under statens, politikers, myndigheters, tjänstemäns administrativa bolags villkor, utan att arbeta vid sidan om, i vad dessa politiker och myndigheter kallar svart, vilket är det enda vita samt etiskt, moraliskt det enda som uppfyller självbestämmande och självägande av, samt bejakar och skyddar människors rätt till sitt liv. 

Vi båda är i samma etiska dilemma, idag lever du och jag på arbetare som tvingas att acceptera att skatt tas från deras produktiva arbeten. Det fanns inte ett separat sparkonto med namnet Björn Hansson eller Kjell Holmsten som vi sedan skulle få vad vi tvingades i att bidra med genom abetsgivaravgifter (skatt), alltså inget val. 

Jag har samvetskval att dagens generation är tvingade under utpressning, hot och i slutändan våld, att om skatten inte accepteras att den tas från dom, för att försörja oss pensionärer, att skatteverket, kronofogden, domstol och polis används i slutändan som påtryckningsmedel.

Jag säger detta med ett proviso, till dom som röstar och stödjer nuvarande så kallade ‘’demokratiska’’ politiska system får själva ta konsekvensen av sina beslut och betala pensionen till oss. Dom får gärna betala 40 miljoner kronor i pension till Göran Persson och fru och resten av kreti och pleti, som politiker och offentligt anställda myndighetsutövare eller vakna upp från att vara en del av Fredrik Reinfeldts bok ‘’Det Sovande Folket.’’

Till er som inte röstar skattestrejka där ni kan, låt mig och Kjell samt alla andra pensionärer stå för vad vi gjorde och numera ta självansvar för besluten i det förflutna. Ingen av oss är ett oskyldigt offer.

Kjell, tummen upp för dina värderingar och livsstil, själv avstår jag att använda myndigheter inkl. polis, våra begränsningar med monopol eller oligark systemet gör att vi inte har många val t.ex. vägar, systembolaget mm.
Välj alltid tid och plats, men samarbeta inte myndighetsutövare. 
Jag har aldrig röstat, jag är mästaren av mitt liv, även om det inte ser så ut efter dumma beslut ibland.

REPRESENTATION

HALM MAN - STRAMINEUS HOMO – STRAWMAN


STRAMINEUS HOMO - L. Latin. En man av halm, en sak utan substans , ställs fram som borgen eller borgen . (Blacks Law Dictionary - 1: a upplagan).

Som en sådan figur som en människa är en halm man - en sak utan substans. Precis som alla andra juridiska personer. En man av halm existerar inte i verkligheten (det är av form) och som sådan måste vara representerad i den juridiska världen för att utses, av en människa av kött och blod av substans.

Det rättsliga systemet i sig är av "form", "det som är legalt, juridiskt är av form, det som är lagligt är av substans ..." . Så det måste också vara representerat. Se ut efter de i uni- form .

Webster 1913
Rep`re * skickade"  
1.   Att presentera igen eller på nytt; att presentera med hjälp av något som står i stället för; att uppvisa motstycket eller bilden av;
3.   Att skildra genom efterlikning eller handling av något slag; att agera del eller karaktär av; att persona   som till   representera   Liten by.
4.   Att stå i stället för; att tillhandahålla platsen, utföra sina uppgifter, utöva sina rättigheter eller få andel av att tala och agera med auktoritet för att agera del av (en annan);   som, en
5.   Att uppvisa till ett annat sinne i språk; att visa; att ge sina egna intryck och dom av att ta med sig för sinnet; att framlägga; ibland, för att redogöra för; att beskriva.
7.   Att ge en känsla av sinnet eller sensorn; att orsaka att vara känd, kände eller begåvad att presentera.
8.   (Metaph.)   Att bilda eller bilda igen i medvetandet, som ett objekt av kognition eller gripande (något som ursprungligen hölls vid direkt presentation).


... Denna representativa fakultet är inbillning eller fantasi. (Herr W. Hamilton).

Representera.
Att ange som ett faktum. Att agera för. Att stå i stället för. (Från Ballentins juridiska ordbok 3: e utgåvan).
Du kan "agera för" en juridisk person eller "stå i stället för" en juridisk person. Således kan du agera eller stå i stället för en människa.


Finns det några enheter "representerade" i bibeln?

"REPRESENTER" i Bibeln
... Inga direkta matchningar för ditt sökord finns i King James Bible
.
"REPRESENTERAD" i Bibeln
... Inga direkta matchningar för ditt sökord finns i King James Bible.

Även Satan presenterade sig ...
Job 2: 1 Återigen fanns en dag när Guds barn kom för att presentera sig inför HERREN, och Satan kom också bland dem för att presentera sig inför HERREN.

Varje dag går män till domstolen och representerar deras statliga legala fiktioner (personer) eller har advokater representerar dem. De är då ansvariga för domen som lagts på lagstadgarna ... allt efter samtycke. Genom att spela med i personens och i människans spel i tidsmässig lag blir man garant för den juridiska personen.

Att skriva under är att markera. Att ratificera för hand eller försegla djurets märke - den fulla namnet falska bilden av mannen. Därmed representerar och accepterar ansvaret för den juridiska personen. Ovanför namnteckning skriv och använd alltid Without Prejudice.

Att skriva under.
Att markera. Att ratificera genom skrift eller sigill. Att betrakta att beteckna att representera typiskt.(Samuel Johnsons ordbok 1755).

Ordspråksboken 11:15 En som går i borgen för en annan, honom går det illa, den som skyr att giva handslag, han är trygg.
Uppenbarelseboken 18: 4 Sedan hörde jag en annan röst, som ropade från himlen: Gå bort från henne, mitt folk, synda inte tillsammans med henne, för då kommer ni också att straffas tillsammans med henne. 

Björn Olanders
den 31 mars kl. 12:47 · 
Multi-Kulti-effekten sprider sig till de rödgröna storstäderna? Statsbidrag om 10,3 miljarder kr betalades ut för att täcka förlusterna i Göteborg, Malmö & Uppsala 2017 - trots högkonjunktur !!

Du behöver inte tro på dessa- men var är 100% garantin att tro på motsatsen?

http://www.lege.net/
Legenet Holistic-Detective-Agency
Den 18 Mar. kl 12:58


Den 88-årige professor emeritus i Internationell rätt och FN:s f.d. High Commissioner for Human Rights, Richard Falk nämnde i Lund i fredags i sin tredje föreläsning på 2 dagar också ingen-stat-lösningen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_A._Falk

Tack till Leif för denna info, jag var inte medveten om den. Känns skönt att man är på rätt väg. Men, jag står på alla stora tänkares axlar, inklusive dina. /bj

VARFÖR SOKRATES HATADE DEMOKRATI!

"Så vad är din plan?"

Jag finner detta en intressant artikel och syn på hur förändring kommer att ske. Blickar vi tillbaka 20 år och uppvaknandet i gemene man och kvinna till demokratins omoraliska etik gör det är svårt för mig att inte hålla med Larken Rose.
Björn Hansson

 

Översättning  excerpt från Larken Rose,artikel på  engelska
När jag påpekar omoralitet, illegitimitet, eller bara den praktiska meningslösheten, i ett antal politiska försök att göra sig av med den härskande klassen, oavsett  genom en demonstration, kampanjer, framställningar, protester, röstning, bojkotter, eller till och med våldsam revolution, människor kommer alltid klaga på mig och säger: ”Ja vad är din plan?!?” eller de säger att jag ”erbjuder inga lösningar.”

När folk säger sådana saker, det är nästan alltid resultatet av kvarvarande ”statist tänk”
(etatist tänk) fortfarande rasslande runt i deras hjärnor. De är så vana vid att höra politiker spruta sina centraliserade mästerplaner, så de tror att en lösning måste se ut så. Men i fallet med den auktoritära maktfullkomligheten, kommer det att se ut som raka motsatsen till de centraliserade mästerplaner.
 .
När statism faller, kommer det inte vara resultatet av någon organiserad strävan av någon organisation eller ”rörelse”, och det kommer inte att vara resultatet av ett val eller någon revolution. Det kommer i slutändan, vara resultatet av en hel del människor helt enkelt inte lyder staten, förmodligen i ett helt oorganiserat och oplanerat sätt.

Förändringen kan vara tyst och lugn eller hög och våldsam, på andra platser (som när de som nu har makten blir våldsamma mot dem som inte vill bli dominerade), men i slutändan kommer statismen falla när-och endast när- tillräckligt många människor slutar att känna en skyldighet att lyda diktatet av någon politisk ”auktoritet.” det är därför min enda ”plan” -och i det långa loppet,-den enda ”plan” som faktiskt kommer att få fler och fler människor att fly sina statist / auktoritära indoktrinering.

Med andra ord, att ändra människors tänkande är det enda som verkligen betyder något. När vissa människor, vanligen frustrerad, arga, otåliga förklarar att de vill göra mer än ”bara prata” Det beror på att de inte riktigt förstår situationen. Att få slut på statism beror helt och hållet på att ändra tänkandet på tillräckligt många människor, så att auktoritetens maktfullkomlighet blir ogenomförbar, att ändra en individens tänkande, sker mestadels i själva verket, nästan uteslutande-genom att prata
... mer på engelska

SVÄLT UT POLITIKERNA- VAPEN ELLER SHUNNING?
 

Du som tror på demokrati, när hade du rätten att säg nej till om du ville ha Demokrati, Riksdag, Regering eller Konung? Mig veterligen har vi aldrig haft valet att säga
‘Nej tack’.

Tror du att det är etiskt rätt att en grupp människor på 50,1 %  skall bestämma livsvillkoren för 49,9% i gruppens namn, i så fall varför  gör du det?

När du försvarar demokrati, som är grunden till mycket av problemen vi har idag och vad vi har haft i det förflutna. Om du började att rösta på 50, 60, 70, 80-talet och blickar tillbaka men kan nu bara säga till dig själv, hur kunde jag upprepa samma misstag gång på gång, på gång, och förvänta mig en förändring?

Om du inte föddes med rättigheten att ta din grannes pengar, hur kan du då ge bort den rättigheten du inte har, till en politiker genom att rösta gång på gång, så politikern kan och skall göra vad du inte får göra.

”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat. Om du vill se andra resultat, gör inte samma sak.”  Albert Einstein

Jag som individ och människa har nu två val att försvara mina rättigheter och frihet - ett, självförsvarsvåld med vapen- två, med shunning (undvikande, porta) inte samarbeta med dessa politiker och dess anhängare.

Mitt val är två’an Shunning. Det spelar ingen roll vem man röstar på, det är omöjligt att det blir en förändring- oberoende om det är S, M, L, KD, SD, MP,  mm.

Politikerna lever lögnen -genom auktoritet, som du inte kan ge dom, en rättighet dom inte har eller var födda med, allt det är, är en bluff ett  bondfångeri.

Ditt val är enkelt, om det är som mitt.  Politiker skall svältas ut- sluta föda monstret med pengar genom skatter, böter, licenser, ansökningsavgifter, trängselskatt, moms, passavgifter, körkortsavgifter, tillståndsavgifter, deklarera inte, ge dom ingen information om dig mm. Vi alla har olika förutsättningar du får använda vad som passar dig och dina omständigheter.
Så valet är självförsvarsvåld med vapen -eller- fredligt svälta ut politiker och dess parasitiska tvångs stats funktion. Vakna och Rösta inte stäng av Penninga maskinen och starta svälten.

När politiker är på tv eller radio stäng av, strejka, porta alla debattprogram, köp inga tidningar med politikers reportage, ignorera facebook och youtube intervjuver, totalt blockera deras PR maskin i alla mediafunktioner, gör dom impotenta, inklusive deras bidragsberoende aktivister.

En sak är säkert, vi alla kan avstå från att rösta. Var och en av oss som röstar är delaktiga i ansvaret när politiker leder oss in i krig, ekonomiska och strukturella problem skapade genom politik, när vi tar bort en politikers mandat, gör vi en förbättring till individuell frihet och rättvisa med ansvar, vad skall staten och dess politIker göra utan ditt mandat? Grunden till mitt val är gör ingen skada, men ta ingen skit.

I den mån jag kan, kommer jag inte att bidra med skatt, inte rösta eller betala böter. Har jag åsamkat skada, den betalning skall gå till den skadade parten, inte, till politiker eller en  fiktion som staten. Om det finns ett vägande skäl till att inte ge politiker och staten pengar så är det dess brutna löfte med Kellogs-Briand pakten ett givet problem, att alla krig är ett brott mot människan och Sverige bryter denna pakt.

  If voting changed anything, they'd make it illegal. Emma Goldman

 

BALL OF CONFUSION - TEMPTATION.

Inspelad nästan 50 år tillbaka, högaktuell idag...

The UN wants an International ID number for all!

Posted on February 23, 2018 | 12 Comments
THE GLOBAL ECONOMIC GRID IS NOW COMING INTO VIEW!
By AL Whitney ©
copyround 2018
Permission is granted for redistribution if linked to original and AntiCorruption Society is acknowledged.


ID2020 is a public-private partnership (non-profit org) dedicated to “solving the challenges of identity through technology”. It is sponsored by the globalist money machine known as the Rockefeller Foundation.
The Rockefellers have a long ugly history of establishing monopolies to control both industry and government – globally. In fact in David Rockefeller’s 2002 ‘memoirs’ he wrote:

“Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure —
one world if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.”

In 1991 David Rockefeller said at 
Bilderberg meeting in Baden, Germany:
“We are grateful to the Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. But the world is now more sophisticated and prepared to march toward a world government. . . . The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.”

So ID2020 is not about 
providing an opportunity for the average human, it is all about assigning a number to each and every man, woman and child on the planet that allows them to be tracked and controlled economically. Their stated goal is to “ensure digital identity standards that are applicable globally and from birth to death” (pg 5) for everyone . . . everywhere.

The model ID2020 sites in their15 page promotional booklet 
are the Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI) established by the World Bank and Bill and Melinda Gates in 2000. (pg 6)
“The alliance [GAVI] raises a single fund to support global immunization efforts, then channels that funding into vaccination programs meeting criteria determined by alliance partners. The result has been coordinated programs, efficient use of funding and a large pooled market for vaccines . . . “

From the “Digital Identity” page on the ID2020 web site:
“A KEY ENABLER OF GLOBAL DEVELOPMENT
In addition to the intrinsic benefit of identity, it is a necessary prerequisite for achieving many of the other SDGs. [UN Sustainable Development Goals] International goals will be difficult to reach or measure without a way to identify beneficiaries.” [aka the entire unwary human population]

In America they have been assigning digital identities since the passage of the Social Security Act in 1935. We have been told that if we want a job we need a social security number.  So, we’ve all marched into the Social Security Administration office and signed up. And every child born since the late 80s is automatically assigned a social security number once the Certificate of Live Birth has been signed by the parents and processed by the government.

Today most states have passed the Real ID Act and are requiring both a Social Security Card and a certified copy of one’s birth certificate to get either a driver’s license, a state ID or a passport. One of these official national ID’s is now required for banking and healthcare.

A unique digital identity will be required to move the people’s of planet earth into a global digital high tech economic system. Even now, many are swiping chipped credit cards into machines and/or 
using smartphones aps to pay for purchases. This global digital ID/digital currency system will require an advanced computer network to handle the enormous volume of transactions that will need to be processed. It is already well underway. It is called The Smart Grid and they are currently updating it to 5 g so it has the capacity needed to manage all of this data.

This entire new construct of technology is a globalist pipe dream and hackers dream come true. The Smart Grid whether 3g, 4g, or 5g is not secure. And 
the smartphones that are supposed to feed info into the Smart Grid system were never designed to be secure. They were designed to be a surveillance system.

To slow down this method of economic control and surveillance, we should use cash whenever possible, severely limit the use 
of smartphones and . . . do everything we can to prevent smart meters from being installed in our homes or businesses.

FRIGE den svensk-eritrianske journalisten DAWIT ISAAK! 

Journalisten och författaren Dawit Isaak har suttit fängslad i Eritrea sedan september 2001. Dawit Isaak är idag den EU-medborgare som suttit fängslad längst tid som samvetsfånge.
Stoppa alla bidrag och handel med Eritrea.

Intressanta sidor Länkar

POD  OCH RADIOSTATIONER

SVENSKA

FÖRENINGEN CUI BONO

Radio Cui Bono
Vi vill göra er uppmärksamma på att Föreningen Cui Bono förutom sin föreläsningsverksamhet numera även har startat en podcastkanal som går under namnet Radio Cui Bono där vi kritiserar samhället och gammelmedia på ett sätt som ni förmodligen aldrig hört det förr. Välkomna att lyssna via vår spreakerkanal som ni kan hitta till höger på vår hemsida

---------------------------------------


Svegot
Svegot (Tidningen Svegot, TV Svegot och Radio Svegot) är en dagstidning på nätet som ges ut av den ideella föreningen SVEGOT-DFS. Syftet med nättidningen är att bredda det svenska medielandskapet och samtidigt lyfta frågor som är viktiga för föreningen, och arbeta för att driva opinionen i en riktning som mer påminner om föreningens ideér.
Vår ledarsidas politiska hållning är frihetligt nationalistisk.
Förutom att publicera nyheter, artiklar, kommentarer, analyser och krönikor i textformat publicerar vi även podcasts, sänder direktsänd nätradio och publicerar filmklipp.
Allt överskott från Svegots arbete går direkt in i den ideella föreningen för att stärka upp dess arbete och hjälpa föreningen att snabbare nå sina mål.
Åsikter som publiceras på Svegot behöver inte nödvändigtvis stämma överens med föreningens officiella ställningstaganden, eller alla våra medlemmars åsikter. För officiella uttalanden från föreningen, besök föreningens hemsida.


ENGLISH
Marc Stevens 
No State project

Marc Stevens is a voluntaryist, consultant, author, and host of a radio show called The No State Project, the only radio show on the air dedicated to bringing about a voluntary society.
Marc Stevens proves there is no legitimate government, that government is anti freedom, the only way mankind will be enjoy freedom is to stop accepting and engaging government.------------------------------------

FREEDOM PHOENIX -
DECLARE YOUR INDEPENDANCE
 
med Ernest Hancock

LIVE DAGLIGT

SVERIGE 5.OO-8.00

Declare Your Independence with Ernest Hancock strives to create an understanding of the Philosophy of Liberty. Understanding is far more important than agreement -- that will come in its own time.  

------------------------------------

ANTICORRUPTION SOCIETY

LIVE

In Defense of Humanity
med AL Whitney 


LÖRDAGAR 23.00-01.00

This radio show is about waking people up to our corporate reality. The federal government became a corporation in the 1870’s. The Federal Reserve banksters took control of it with the passage of the Federal Reserve Act in 1913. They then proceeded to loot and bankrupt it by 1933, according to Rep Lewis McFadden who was on the house banking committee at the time.
------------------------------

 

STOP THE CRIME

Deborah Tavares - What Standing UP Looks like  when you KNOW something is VERY WRONG 
We MUST live in right conduct and do the right thing . . We CANNOT be silent anymore . . WE ARE THE MEDIA . . .During the events of my arrest I did NOT fully know what I NOW know . . . I did NOT know there was a Declaration of WAR!


Glasrikets Urfolk
om livet på jorden utan den nuvarande ”staten” konstruktivt och kreativt tänkande från EN;

Autentopia
Carina Agrells utmärkta blogg,
m hur det är att förlora hem och all egendom till orderföljare inom myndighets Sverige.

LegeNet Holistisk detektivbyrå
Varför man skulle vilja ta fullständig och permanent kontroll över människan. Mycket material på svenska om varaför bl.a. du skall sluta vara en person, är Sverige ett AB eller Discretionary Trust etc.


Galne Gunnars blogg
De flesta svenskar som är emot eu vill inte att beslut ska fattas i Bryssel; de vill att beslut ska fattas i Stockholm istället. Som om det är så mycket bättre att några idioter i Stockholm bestämmer saker, än om några idioter i Bryssel gör det. Är det verkligen bättre om den inkompetente svetsaren Stefan Röven får mer saker att bestämma över? Därför vill jag gå ett steg längre än de flesta EU-kritiker. Jag vill inte bara att makten tas ifrån Bryssel tillbaka till respektive EU-stat, utan jag vill att makten tas ifrån alla stater tillbaka till varje enskild individ – där makten hör hemma.

Livsantenner
Om människan bara inser att det är omänskligt att lyda lagar som är orättvisa så kan ingen mans tyrani förslava honom. – Gandhi

Bubb.la
Svensk alternativ radio

Bubb.la Nyhetssamling
Alternativa nyhetsrubriker


Red ice radio
Ämnen som gammeldagsmedia inte rör.


Klarsikt
Klar Sikt är en samling krönikor skrivna av oss, Mats Sederholm och Linda Bjuvgård.
Så mycket händer i vår närhet och i vår omvärld men som de flesta inte reflekterar över.

Ofuss  
Organisationen för Frihetligt Utträde ur Svenska Staten.


Livets Blog   
Josef Broberg
Det finns Något i Allt ! Samverkan Är Win-Win för ALLA. Motverkan ger vinnare och förlorare = ALLA blir förlorare över tid sett. "Försök Alltid med att Försöka igen – fast på Annorlunda sätt – enär Allt Är Möjligt !"

Ett nytt penningsystem 
Tänkte visa att bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, inte är pengar. Som vi ska se är detta inte svårt att inse eller bevisa. Det otroliga är att bankerna lyckats lura oss så totalt med ett sådant simpelt bedrägeri.

Pål Bergström  
Upprop Demokrati

 

Positiva Pengar 
Att privata företag skapar pengar som skulder,  i syfte att göra vinst, leder till katastrofala konsekvenser för samhället.

 

Rädda Sverige 
Rädda kontanterna


Tankebrott
Frihet under ansvar, skepsis över allt.

Vaken 
Det grundläggande syftet med vaken.se är att stödja alla människor oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller politisk tillhörighet att möta sina behov av fysisk, mental, andlig och ekonomisk frihet och välstånd.

Spanaren
Bevakar Göteborgs
Korruption Vi granskar makten och rapporterar om det vi utgår ifrån intresserar läsarna.


White TV 
White TV i Sveriges första alternativa medium som inte kontrolleras eller påverkas av etablissemanget. White TV tar upp ämnen som förtigs i de etablerade media.

Why I left Sweden
Telling non-Swedes what Swedes never were told.


Zerogov
"Anarkism bygger på iakttagelsen att eftersom få män är kloka nog att styra sig själva, ännu färre är kloka nog att härska andra."
-Edward Abbey


Fred o Frihet blogspot
Vad är frihet? Är du fri? Kan man vara fri i ett avancerat samhälle? Om vi alla föddes fria och med lika värde och rättigheter, hur kommer det sig att vissa anser sig ha rätten att diktera vad andra måste göra?


JR crea diem
Personer utan EU pass har inte på många år kunnat fritt rörs sej inom unionen och måste alltid bära med sej dokument om uppehållstillstånd, arbetstillstånd med mera. Annars riskerar de att bli gripna, förda til en arrest och utsatta för förhör. Läs mer...

Under Mattan
Bloggen tar tempen på den globala polisstaten allt eftersom den växer sig starkare i världen, så även i Sverige. Vi tar en titt på mängder av människoöden som ofta uppstått till följd av myndigheternas strävan efter ökad makt och ett ökat behov att reglera varje liten del av medborgarnas liv från vaggan till graven.

Blueshift

TERRORATTACKEN I STOCKHOLM: ÅHLÉNS VAR INTE MÅLET – DET VAR REGERINGEN

Henrik Alexandersson

En frihetlig, konträr blogg som surfar på samtidens svallvågor. Alltid i opposition.

Cornelia Dahlberg
Gräsrotsrevolution

 

Creeper MediaCreeper