Följande är klippt från Svenska Dagbladets artikel

 highlighted utav /bj

http://www.svd.se/bilder-sa-tranar-topphemliga-svenska-elitsoldaterna#sida-10

Sveriges militära elitstyrka SOG omges av stort hemlighetmakeri. Styrkans medlemsantal och aktiviter i Sverige och utomlands är hemligstämplade.
Under 2015 övade SOG tillsammans med andra förband, inklusive Hemvärnet, på den militärstrategiskt viktiga ön Gotland.

En av grundtankarna med SOG är att specialförbandet ska kunna operera i Sverige men även i andra miljöer, som i tropiska skogar och öknar.

                                                       

 Bidrar du med skatt till krigsbrott.
Du och jag skall bli tvingade in i NATO med våra skattemedel och samt vara/varit delaktiga i angripskrig med krigsvapen och personal som är en skapelse med skattemedel producerat i Sverige??
Libyen, Irak, Jemen, Afganistan,Mali & troligtvis i Syrien- när säger du nej tack till att bidra till folkmord och krigsbrott? //bj

FINN UT!

http://highcrimes.org

http://jinge.se/allmant/stoppa-angreppskriget-mot-jemen.htm

Elitens uppvisning i slaveriets värnpliktstvång...

Sälj inte ut vår säkerhet

Regeringens vilja att flytta underhåll och produktstöd för den nya generationen Jas Gripen från Trollhättan till USA är obegriplig, skriver bland andra Allan Widman (L) i sin artikel i GP.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/sälj-inte-ut-vår-säkerhet-1.4093467


Subject: 17/12/2016
CIA-AGENTERNA I ÖSTRA ALEPPO INFÅNGADE!!!

Date: 
Sat, 17 Dec 2016 14:57:40 +0000
From: 
Brage norin <bragenorin@hotmail.com>
To: 
Brage norin <bragenorin@hotmail.com>


DE FASTNADE I FÄLLAN. 
I går den 16/12 tillfångatogs minst 10 Nato-officerare i en bunker i östra Aleppo.

Enligt uppgifter av journalisten Said Hilal Alcharifi var de tillfångade NATO-befälen från flera medlemsländer, däribland USA, Frankrike, Tyskland och Turkiet, samt Israel. 

Citat ur hans rapport: ””Tack vare information upptäckte de syriska myndigheterna ett huvudkontor för högt uppsatta Nato-militärer i källaren i ett område i östra Aleppo och har fångat dem levande". SLUT CITATKOMMENTAR:
Var försvann "de vita hjälmarna" - som tilldelats det s k alternativa fredspriset? Har de bränt sina hjälmar - eller fanns de aldrig på plats? Vilken praktskandal. Vilken moralisk katastrof för Right Livelyhood - priset. 

Jag har tappat bort alla ord - jag har blivit "ordlös".


Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

List: korruptionen@lege.net
http://blog.lege.net/

19 /12/2016
Följande är klippt från Svenska Dagbladets artikel
 highlighted utav /bj

 

http://www.svd.se/bilder-sa-tranar-topphemliga-svenska-elitsoldaterna#sida-10

Sveriges militära elitstyrka SOG omges av stort hemlighetmakeri. Styrkans medlemsantal och aktiviter i Sverige och utomlands är hemligstämplade.
Under 2015 övade SOG tillsammans med andra förband, inklusive Hemvärnet, på den militärstrategiskt viktiga ön Gotland.

En av grundtankarna med SOG är att specialförbandet ska kunna operera i Sverige men även i andra miljöer, som i tropiska skogar och öknar.
– Huvuduppgiften är i likhet med resten av Försvarsmakten att försvara Sverige, inom landet och utom landet, men man jobbar på ett annat sätt och med andra metoder, säger Jesper Tengroth, pressrepresentant hos Försvarsmakten.

Nu är det tänkt att värnplikt ska återinföras i någon form, samtidigt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i dagarna skickade ut ett brev till Sveriges samtliga kommuner där det framgår att kommunerna måste förbereda för krigs- och konflikthot. Vad det förändrade säkerhetsläget innebär för SOG är ännu inte helt klart.

– Det är inget mängdförband. Det ska hålla högsta kvalitet och utgöra av en exklusiv skara för att kunna utföra kvalificerade insatser, säger försvarsexperten Stefan Ring.
SOG tros ha opererat i Afghanistan, Afrika och även i andra delar av Mellanöstern.

Bland elitstyrkans uppdrag ingår informationshämtning på fientligt territorium, förberedande spaning och troligtvis även agerande under gisslansituationer.
Ett ”vardagligt” krigsscenario för SOG skulle kunna se ut så här: Infiltrera fientlig mark, hämta information om fiendens numerära styrka, skicka informationen till armén, som senare vidarebefordar informationen till de svenska reguljära trupperna, som mekaniserat skytte, vilka sedan genomför huvudanfallet baserat på SOG:s informationshämtning.

VARNING FRÅN PRESIDENT EISENHOWER OM FRAMTIDEN

/bj /bj
Creeper MediaCreeper