SVAREN PÅ DINA FRÅGOR

Alla definationer från Svenska Akademins ordbok, SAOB, eller statens myndigheter.

1b- Naturen har skapt oss alla.
1a- Staten är en fiktion- en abstraktion som bara finns i våran fantasi/sinnevärld, en fiktion kan inte skapa något, det behövs en levande människa av kött och blod för kreativt skapandet. Tillbaka

2a- Människan skapade en fiktion för makt och kontroll.
2b- Naturen är oskyldig
.Tillbaka

3a - Skaparen är överordnad.Tillbaka

4a - Du är en människan skapad i kött och blod genom naturen. Tillbaka

5b- Är du en person? Valet är ditt. En person är en mask, skådespeleri en roll. Enligt FN/EU konventionen om mänskliga rättigheter och därigenom Sveriges grundlagar har du enligt Artikel 6 - Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening. Du väljer när, var och hur.Tillbaka

6a- Du föddes fri, det ögonblicket du föddes. Nästa ögonblick, när barnmorskan/sjukhuset registrerade dig hos skatteverket, fick du ett person/organisationsnummer, som gjorde dig till en fysisk person en persona/mask, samma som en juridisk person, en bolagsregistrering. Detta skapades utan ditt medgivande eller under avtal, ett träl/slavförhållande, som du kan säga nej tack till. Tillbaka

7a- Vi alla är födda med lika friheter och rättigheter, men det tas bort genom skapandet av en persona - fysisk person- enligt punkt 6. Tror du att du har samma rättigheter som kungafamiljen, familjen Wallenberg eller Bonnierfamiljen? Kungen kan begå mord och inte bli åtalad, diplomater kan söka åtalsfrihet från begångna brott. Lika fri och rättigheter? Tillbaka

8b- Du kan inte auktorisera, delegera alltså ge tillstånd till någon annan, att göra något som du själv inte har rätt att göra? Anser du att du har rätten, att ge tillstånd till följande-
Staten tar ca.30 000-40 000 barn från sina föräldrar i år. Ta mer än 80% av de pengar du tjänar. Hotar oss genom skatteverket att om vi inte ger dom pengar, skickas kronofogden, polis med hjälp av domstolen, som använder fängelse eller tar hus, bil, egendom, som dom säljer i vad som är en häleri verksamhet. Skickar soldater som är till för försvar av Sverige, till fjärran länder att döda människor som inte utgör något hot mot svenskar?
Ändå går du till en vallokal och röstar på att du har dessa rättigheter, genom att utse ett politiskt parti eller politiker som gör vad du inte får göra och ger dom en GeneralFullmakt som gäller 4 år. Tillbaka

9a- Skatteverket, Kronofogden, Polisen, Domstolar är registrerade näringsidkande handelsbolag. Dom har ett förtroende uppdrag som förvaltningsentitet genom svenska folket samtidigt som dom skall driva ett vinstgivande handelsbolag. Detta är  en intressekonflikt att sitta på 2 stolar.Jag har inte kollat upp alla, men stat, län kommun kan kollas upp om dom är registrerade handelsbolag genom allabolag, ratsit etc.Tillbaka

10a- Staten Sverige -Kingdom of Sweden- är ett registrerat handelsbolag hos SEC i USA? 
Varför? Det är privata bolag som skall handla med med amerikanska privata bolag. Staten Sverige har ingen handelsfunktion med andra nationer att göra, inklusive att gå till privata banker och låna pengar och skapa en statsskuld med ränta.
Tillbaka

 inspirerad av fred o frihet Kent Bengtsson

/bj /bj
Creeper MediaCreeper