Därför bör man inte rösta

Per Bylund
https://cospaia.se/2022-09-02/darfor-bor-man-inte-rosta/
Publicerat: 2 september 2022 
 
Valrörelsen är i full gång och överallt höjs röster om att man “måste” göra sin demokratiska plikt – att rösta.

Men det kan vara värt att tänka på vad implikationerna av att rösta är.

För, som den vassa amerikanska skribenten H. L. Mencken uttryckte det, är varje val en sorts förhandsauktion av stöldgods. Och visst är det så.

Varje valrörelse gör tydligt att det finns olika åsikter om vad staten ska göra. Inget parti och ingen rörelse går till val på att lägga ner staten.

(min kommentar:Knapptryckarna har som avsikt att lägga ner Regering,Riksdagen, alla Politiska partier inklusive Knapptryckarna genom 100% Direkt Demokrati,teget därefter får vi se om staten kan avecklas och hur)?

Med andra ord handlar det om att påverka statens verksamhet och styrning. Det handlar inte om frihet.
Om rösterna räknats så att varje röst var en röst på staten och röster som inte läggs tolkas som en röst på att staten bör läggas ner, då hade det varit en annan grej. För då hade det funnits ett verkligt frihetligt alternativ. Och då hade det varit möjligt att både kampanja och påverka i rätt riktning. Men så är inte fallet. Det går endast att rösta för staten.

Förvisso framställs staten i flera färger. Vissa gillar den rödfärgade staten mer än den gröna än den blå. Men oavsett vilken färg som faller dig i smaken – och de uppgifter som färgen anses vilja att staten fokuserar på – så är och räknas rösten som enkom positiv – till stöd för en slags stat.

Det är ganska lätt att se problematiken i detta:
vari kan de olika partierna vara överens? Svaret är att de är överens i att öka statens makt. Samtliga vill nämligen öka makten på specifika områden, vilket gör att de ganska lätt kan komma överens om delar som de alla stödjer och sedan lägga till sina egna favoritområden. Men motsatsen – att minska statens makt – är inte på dagordningen.

Det är inget partierna kan komma överens om.

Och även om något parti, förvånande nog, skulle minska statens makt på något område så kan man lita på att andra partier högljutt protesterar detta och gör det till en fråga i nästkommande val.

Med andra ord: sannolikheten att staten minskar i makt och omfattning är skrattretande liten.

Men det är värre än så, för en röst är de facto inte en röst på minskad stat. Inget “seriöst” parti går till val på att minska staten. Istället handlar det uteslutande om satsningar. Ibland ska sådana satsningar finansieras genom att resurser omfördelas från andra statliga verksamheter. Men sådana löften bör inte tas på allvar: hur ofta har sådana löften lett till att staten inte blivit större…?

En röst i valet är alltså en röst på en bild av vad staten ska göra – och en röst på staten. Det finns inga “nej”- eller “stopp och belägg”-röster. Man kan inte rösta emot varken parti eller åsikt eller staten. Det går endast att rösta för.
Detta är avsiktligt.
Varför skulle staten tillåta att dess undersåtar (ofta kallade "medborgare“) röstar bort densamma? En hund kan inte göra sig kvitt husse och matte, för allt sker enligt dessas regler. Hunden, likt”medborgaren", kan endast rymma.

Vissa kritiker hävdar att man visst kan rösta emot eller att man i alla fall kan skydda sig genom att rösta på det mindre onda av två ting. Det är en tolkning som bara kan verka rimlig för den som genomgått lång offentlig skolgång. Att samtliga partier, för att inte tala om media och vanligt folk, påpekar att det är viktigt att rösta (oavsett vad man röstar på!) borde göra klart vad det handlar om.

Dessutom förs invid varje val en diskussion om valdeltagande – inte sällan uttalar sig både politiker och statsvetare om att det “inte är bra” att inte fler röstar. Varför? Jo, för att röstboskapen ger staten legitimitet. Oavsett vilken lapp man lägger i lådan så röstar man för staten. Som libertarian är det inte ett alternativ.

Direktdemokrati -vs- Representativ demokrati
 

DirektDemokrati = du äger din röst,

Representativ demokrati = någon annan äger din röst,

Valsedeln, som du lägger, vilket är en General Fullmakt till att bestämma allt i 4 år, för dig.        Du har givit bort ditt självbestämmande?

Knapptryckarna - Folkets Röst, är en folkrörelse och som parti unikt, som vill ha 100% direktdemokrati och i slutändan avveckla sig själv, ochavveckla alla politiker, avveckla politiska partier, ta bort Riksdagen och därtill ingen Regering. 
Folket, skall bestämma, genom folkomröstning, Folkets Röst Bestämmer 7 000 000 istället för 349!

 

SVÄLT UT POLITIKERNA- VAPEN ELLER SHUNNING?
 

Du som tror på demokrati, när hade du rätten att säg nej till om du ville ha Demokrati, Riksdag, Regering eller Konung? Mig veterligen har vi aldrig haft valet att säga
‘Nej tack’.

Tror du att det är etiskt rätt att en grupp människor på 50,1 %  skall bestämma livsvillkoren för 49,9% i gruppens namn, i så fall varför  gör du det?

När du försvarar demokrati, som är grunden till mycket av problemen vi har idag och vad vi har haft i det förflutna. Om du började att rösta på 50, 60, 70, 80-talet och blickar tillbaka men kan nu bara säga till dig själv, hur kunde jag upprepa samma misstag gång på gång, på gång, och förvänta mig en förändring?

Om du inte föddes med rättigheten att ta din grannes pengar, hur kan du då ge bort den rättigheten du inte har, till en politiker genom att rösta gång på gång, så politikern kan och skall göra vad du inte får göra.

”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat. Om du vill se andra resultat, gör inte samma sak.”  Albert Einstein

Jag som individ och människa har nu två val att försvara mina rättigheter och frihet - ett, självförsvarsvåld med vapen- två, med shunning (undvikande, porta) inte samarbeta med dessa politiker och dess anhängare.

Mitt val är två’an Shunning. Det spelar ingen roll vem man röstar på, det är omöjligt att det blir en förändring- oberoende om det är S, M, L, KD, SD, MP,  mm.

Politikerna lever lögnen -genom auktoritet, som du inte kan ge dom, en rättighet dom inte har eller var födda med, allt det är, är en bluff ett  bondfångeri.

Ditt val är enkelt, om det är som mitt.  Politiker skall svältas ut- sluta föda monstret med pengar genom skatter, böter, licenser, ansökningsavgifter, trängselskatt, moms, passavgifter, körkortsavgifter, tillståndsavgifter, deklarera inte, ge dom ingen information om dig mm. Vi alla har olika förutsättningar du får använda vad som passar dig och dina omständigheter.
Så valet är självförsvarsvåld med vapen -eller- fredligt svälta ut politiker och dess parasitiska tvångs stats funktion. Vakna och Rösta inte stäng av Penninga maskinen och starta svälten.

När politiker är på tv eller radio stäng av, strejka, porta alla debattprogram, köp inga tidningar med politikers reportage, ignorera facebook och youtube intervjuver, totalt blockera deras PR maskin i alla mediafunktioner, gör dom impotenta, inklusive deras bidragsberoende aktivister.

En sak är säkert, vi alla kan avstå från att rösta. Var och en av oss som röstar är delaktiga i ansvaret när politiker leder oss in i krig, ekonomiska och strukturella problem skapade genom politik, när vi tar bort en politikers mandat, gör vi en förbättring till individuell frihet och rättvisa med ansvar, vad skall staten och dess politIker göra utan ditt mandat? Grunden till mitt val är gör ingen skada, men ta ingen skit.

I den mån jag kan, kommer jag inte att bidra med skatt, inte rösta eller betala böter. Har jag åsamkat skada, den betalning skall gå till den skadade parten, inte, till politiker eller en  fiktion som staten. Om det finns ett vägande skäl till att inte ge politiker och staten pengar så är det dess brutna löfte med Kellogs-Briand pakten ett givet problem, att alla krig är ett brott mot människan och Sverige bryter denna pakt.

  If voting changed anything, they'd make it illegal. Emma Goldman

 

VARFÖR JAG VÄGRAR ATT
RÖSTA ELLER ''BETALA'' SKATT

 

Jag är en av de tusental svenskar som inte lämnar in en deklaration eller frivilligt betalar skatter. Skälen till att inte lämna in deklaration eller frivilligt betala skatt, samt att inte rösta, är snarliknande.

Liknelsen i att både skatter och rösta är aktiviteter som kräver engagemang hos den tvångs institution som kallas regeringen/riksdag. Allt detta är baserat på inplicit/underförstått avtal?

Vi har aldrig fått rösta om vi vill ha en riksdag. Riksdagen har varit påtvingat sedan barnsben med attityden, så är det och så skall det vara? Inget ifrågasättande om det är rätt eller fel att 349 maktkrävande och maktutövande individer skall bestämma över den individuella människans levnadsvillkor och stipulera vilka dessa villkor skall vara som exempel med tvångsvaccination eller Västlänken i Göteborg.

Regeringen utövar ett monopol på rättslig kontroll över ett visst geografiskt område, utan empiriska fakta eller bevis till dess etiska grund. Detta omfattar tvångsmonopolisering av de tjänster som vi får som Systembolaget eller obligtoriska Statliga skolor etc.

För att finansiera dessa tjänster pålägger regeringen ensidigt en obligatorisk avgift på oss. Dessa "skatter" är inte baserade på hur mycket service regeringen ger oss, inte heller på vår begäran om dem. Regeringen ger oss inte möjlighet att vara utan en viss tjänst, eller handla annorstädes, eller förhandla om priset.

Det bryr sig inte om vi ville ha tjänsten eller ej. Inte om man använder allt som erbjuds eller helt enkelt vägrar tjänsten eller produkten helt och hållet. Regeringen deklarerar det är ett brott om vi vägrar att betala hela eller "vår andel". Du betalar alltså inte, det tas från dig.

Huvudskälet, varför jag vägrar att betala skatt är att jag inte vill ge min sanktion till riksdagen/regeringen. Jag, samtycker inte till våra särskilda regeringar som godtyckligt stiftar vad dom kallar ‘’lagar’’ vilket är förordningar eller regler, genom administrativa myndigheter som är vinstdrivande kommersiella bolag, som stöder och ger makt till deras tjänstemän och politikers positioner, där dom sedan egenmäktigt sätter sina egna löner och pensionsrättigheter, samt gömmer sig bakom ansvarsbefrielse medan resten av oss är tvingade att acceptera tvångsinstitutioner eller förlora allt. Dom investerar inget och riskerar inget.

Jag protesterar i princip på all tvångsuppbörd av skatter, eftersom skatter är en eufemism för att stjäla. (Genom att stjäla, menar jag att ta andras egendom utan deras frivilliga samtycke.) Stöld eller tvång är inte en aktivitet som leder till social harmoni eller en välfärdsstat. Stöld är anti-liv. Det är inte en aktivitet som kan universaliseras. Med andra ord protesterar jag mot de medel som används av regeringen, oavsett hur effektivt pengarna spenderas eller vad det spenderas på. Jag vill inte ha sagt om mig att jag på något sätt samarbetade med någon typ av regeringen.

På samma sätt vägrar jag att delta i valprocessen (jag vägrar helt enkelt att att rösta) Jag vill inte ha sagt om mig att jag på något sätt samarbetade med någon typ av regeringen. När jag spelar ett spel, som backgammon, accepterar jag att följa reglerna och accepterar resultatet. Jag vägrar helt enkelt att spela röstdeltagare eller att vara en medborgare, och med gott samvete kan jag säga att jag inte är bunden av resultatet.

Dessutom finns det många förkastliga aktiviteter som tas av regeringen (du väljer ditt eget exempel som du är medveten om) som jag inte vill stödja. Regeringar behöver legitimitet, och ett av de viktigaste sätten att skapa legitimitet är att hävda att väljarna stödjer regeringen, även om i migrationsfrågor, sämre sjukvård, dåliga pensioner inte stöds av dessa påtvingade aktiviteter eller kan ge legitimitet.

Med andra ord, i att vägra att "registrera" för att betala skatt eller rösta går jag tillbaka till "de gamla traditionella normerna för, etik, naturrätt" och sunt förnuft. Jag vägrar att agera på ett sätt som producerar eller bidrar till ondskan i en Stat.
Vad händer vid ett så kallat val? Du öppnar ditt röstkort tar med detta till val med ID. Valnämnd bokför att Du har röstat.
Valsedel, partipolitiskt namn överst som INTE är rättssäkert registrerat med organisationsnummer och säte samt styrelsemedlemmar. Dina enskilt ägda mänskliga rättigheter transfereras till en lista med *folkvalda* representanter som är utan personligt ansvar och bildar ett laglöst kollektiv inom ett laglös korrupt partinamn.

Du väljer inte en representant i sann (rättssäker) juridisk mening som vi fick lära oss redan i skolan, utan ger bort din makt till ett laglöst kollektiv sedan rättfärdigar du, ett politiskt styrelsesystem med politiker, tjänstemän, myndigheter, verk och nämnder som använder som ursäkt och förklaring vi måste lägga beslag på din arbetskraft 4 dagar i veckan, du får behålla 1 dag i veckan lön till dig själv.

Vi kallar dom 4 dagarna skatt, nu eftersom skatt tas under tvång, utpressning, hot och i slutändan våld så finns det ingen svensk som någonsin har betalt skatt under ett frivilligt avtal.

Om du eller någon kan bevisa att svenska individer är under avtal/kontrakt att förse den rådande eliten med skatter, så vänligen presentera ett avtal/kontrakt som är juridiskt bindande med utpressning, tvång, hot och våld som juridisk avtalsgrund?

Aktiebolaget KONUNGARIKET SVERIGE med dess RIKSDAG samt REGERING och dess tjänstemän har inga etiska grunder att tala om för dig när, var och hur, vad du får göra med din kropp eller vad du läser och vad uttrycker, särskilt när det politiska styret inte är ett rättssäkert subjekt, utan ett laglöst kollektiv.


 

Att rösta är den våldsammaste handling som någon kan begå under sin livstid?
 

Voluntaryism är filosofin som bygger på principen om icke-våld att inte göra någon skada, aldrig initiera våld, men rätten till självförsvar. Alla relationer människor emellan måste vara frivilliga. Skillnaden mellan Voluntaryism och andra liberianska filosofier ligger i att voluntaryismen identifierar Väljarpolitiken(demokrati) att gå och rösta är en form av aggression och förespråkar istället användningen av icke-politiska strategier.

Voluntaryismen är människor som har organiserat sig för att främja icke-politiska strategier för att uppnå ett fritt mänskligt självbestämmande liv. Vi avvisar valpolitiken (så kallat demokratiska val), i teorin och i praktiken, som oförenlig med voluntaryismens fredliga och självbestämmande mål.

Regeringar måste upphäva sina handlingar i en aura av moralisk legitimitet för att upprätthålla sin makt, och politiska metoder stärker alltid denna legitimitet. Voluntaryrister söker istället att avskaffa staten genom utbildning och information och vi förespråkar att icke våld är lösningen, samt att det ’’tysta samtycket om vilken statsmakten i sista hand beror på avskaffas’’, samt att alla avtal är individuellt frivilliga och ’’inga tysta underförstådda avtal kan hävdas. "
Så, med tanke på att en framgångsrik stat kräver legitimitet och att ett av de enklaste sätten att uppnå legitimitet är genom omfattande valdeltagande, vad är då väljarnas ansvar för regeringens handlingar?

Fråga- varför har vi aldrig röstat om man skall ha en riksdag eller ej, med 349 parasitiska egenmäktiga sociopater att föda, om man nu tror på demokrati? 
SCB Riksdagsvalet 2014.
Giltiga röster
6231573
100,00%
BLANK
Ogiltiga röster - blanka
56287
0,89%
OG
Ogiltiga röster - övriga
2156
0,03%

VDT Valdeltagande
6290016
85,81%
Antal röstberättigade
7330432

Över 1 miljon människor avstod att rösta, däribland jag.
Dom som röstar blankt är delaktiga i att stödja det politiska våldssystemet.

Genom att rösta är det uppenbart att varje väljare godkänner det statliga systemet enligt villkoren som marknadsförs och lovas inför valet. Genom att rösta säger varje väljare det är rätt och korrekt för vissa utsedda personer som agerar i statens namn och som skapar lagar kan använda våld för att tvinga fram lydnad mot dessa lagar om de inte efterföljs.

Den typ av statligt våld som avses här är fysisk styrka, vapen med avsikt att döda eller skada, konfiskation av egendom som utövas av statens anställda eller representanter, poliser, domare, skatteverket, kronofogdar, militär, som använder denna kraft mot dem som inte följer statliga lagar och förordningar som till 70-90% initieras av administrations-anställda, tjänstemän eller särintressen genom lobbyister, men inte av de valda politiska representanterna. 

Vanligtvis är hotet om arrestering och fängelse tillräckligt för att få de flesta människor medgörliga och lydiga. Den ultimata sanktionen som staten och dess personal innehar är "döden" för dem som vägrar att samarbeta.
Vad vi faktiskt vet om polisens senaste dödsskjutning.

2018-08-06
Nätet är fullt av åsikter om vad som hände när den 20-årige utvecklingsstörda Eric sköts till döds av poliser. Allt från formuleringar om poliser i allmänhet som ”blodtörstiga mördare” till att helt försvara dödandet av Eric. Exakt vad som hände vet vi inte – men vi vet faktiskt en hel del.
Vi vet att Eric inte hotat någon verbalt eftersom det enda ord han kunde säga var ”mamma”...
https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/52604-vad-vi-faktiskt-vet-om-polisens-senaste-dodsskjutning/

Juridiskt sett, kan vi säga att väljarna som röstar, och andra deltagare i regeringen har hjälpt och upprätthållit samt uppmuntrar rättsväsendet med polisen, åklagare, domare, militär och fängelsepersonalen inom kriminalvården som faktiskt begår den fysiska aggression som krävs för att att medföra, att oliktänkande och dissidenter sätts i en bur oberoende av om en skada har skett eller ej.

Olika tribunaler har beslutat sedan andra världskriget att både valda politiker, tjänstemän och diktatoriska statschefer är juridiskt ansvariga för de brott som begås under deras order, men inte utförs med egna händer. Med andra ord, de som ger instruktionerna till soldater att döda oskyldiga civila är ansvariga, även om de inte personligen håller i vapnen, skjuter eller utför bombattacker. Fastän denna princip om ansvarsskyldighet aldrig har utvidgats bakåt från politiska ledare till dem som deltar i val, bör det framgå av denna analys att ansvarskedjan sträcker sig från dem som utövar det faktiska våldet, till dem som ger ordern, att våldet användas för dem som deltar i val och röstar som leder till att de politiska ledarna väljs, för att gagna egenintresset.

Se Kellogs-Briand pakten
. https://en.wikipedia.org/wiki/Kellogg–Briand_Pact

Det innebär att våldet som begåtts av någon enskild individ bleknar i sitt omfång eller betydelse jämfört med det som är tillåtet att utövas av regeringen i namnet på de som röstar. Det kombinerade auktoritets-våldet hos varje identifierbar individ kan inte ens nära matcha våldet, med våldshandlingar, som regeringen utför som folkets inröstade representant.

Låt denna fråga besvaras genom att anta att man inte är en seriemördare eller bedriver någon form av kriminell verksamhet. Med andra ord, låt oss anta att de flesta som röstar i valet lever fridfulla, oskyldiga liv. Blir det då att rösta, är den mest våldsamma handling, som du kommer att begå under din livstid?

Baserat på argumentet i denna artikel måste svaret vara "ja". Varje person, genom att rösta, sanktionerar våldet som används av statens representanter. Länken i ansvarskedjan för det våldet omger varje väljare när hon/han lägger röstsedeln i lådan.

Valdeltagande och att rösta är en handling av presumtivt våld, eftersom varje väljare antar rätten att utse en politisk förmyndare över andra människor, märk väl andra människors liv. Ingen enskild väljare eller till och med majoriteten av väljarna har sådan rättighet. 

Om de hävdar att de har en sådan rättighet, låt dem tydligt förklara var den rätten kommer från och hur väljaren kan delegera, ge bort en rättighet, som dom själva inte har.

Exempel…
’’Kan du ta din grannes pengar, egendom utan deras tillstånd?’’ 
’’Om du svarar nej, jag kan inte ta min grannes pengar utan deras tillstånd.’’
’’Kan du ge bort, delegera den rättigheten du inte har, till din bästa vän att ta grannes pengar .’’
’’Naturligtvis inte.’’
’’Kan du delegera, rättigheten du inte har till alla 100 medlemmarna i din föreningen för att ta din grannes pengar.’’
’’Nej.’’
När du röstar och lägger en röstsedel i lådan och du ’’ger då bort’’ delegerar rättigheten som du inte har eller var född med, till en politiker som var född med exakt samma rättigheter som du har, han kan i sin tur inte delegera en rättighet som han inte har. Men...
...politiker bryr sig ej om detta, hon/han har sanktionerats av kollektivets väljare och med hjälp av sitt politiska parti skapar dom Skatteverket, Kronofogden, Polis, Åklagare och Domstol och din grannes pengar tas från grannen under utpressning, tvång, hot och våld, till att gynna kollektivets politiker och offentligt anställda inom myndigheter som använder dessa pengar för sina egna politiska syften, trots att dom inte var födda med att delegera rättigheter dom inte har, samma som du och jag.

Nu vilken koppling, finns det mellan att rösta och de som agerar våldsamt, i statens namn? 
Varför vill staten ha ett stort antal människor att delta i valen?
Det finns två främsta orsaker till detta. För det första kan de som agerar i statens namn använda det faktum att många människor röstar som bevis för att de agerar i namnet av "folket", ''All offentlig makt utgår från folket och Sveriges Riksdag är folkets främsta företrädare''... 

Högt valdeltagande vid röstning citeras som bevis för tyst "samtycke". 
Statligt anställda, såsom tjänstemän, lagstiftare, politiker. polis, advokater, åklagare, domare, skatteverket och kronofogde samt resterande av hundratals av myndigheter, nämnder och verk mm. dom behöver en aura av legitimitet om deras handlingar ska ses som rätt av en stor majoritet av befolkningen.

För det andra har regeringar - särskilt demokratiska regeringar, upptäckt att eftersom andelen medborgare som håller regeringen vid makten genom olika typer av valfläsk, som ökar framför allt vid valtid, desto mindre öppet våld behöver regeringen för att påverka och hålla makten över befolkningen, som vi ser traditionellt i Sverige, samtidigt som dissidenter som anser regeringen är olaglig, icke etiskt eller representativ hålls under kontroll med alla tillgängliga medel allt från flummighetsbegreppet ’’hets mot folkgrupp’’ samt censur av yttrande och tryckfriheten.

Med andra ord, ju mer legitimitet som en regering når genom majoritetsstöd desto mindre behöver den utöva direkt våld mot meningsmotståndare som utgör minoriteterna, alltså 51% dikterar livsvillkoren för 49%. 

En regering utan valfläsk måste ständigt tillgripa restriktioner och våld för att uppnå sina ändamål, det skulle snart ses för exakt vad det är, ett kriminellt gäng, en mob och det exponeras dag för dag i Sverige.

Ovanstående aktiviteter är inte gjorda för ett fritt Sverige och bejakande av frihet.
Politiker representerar inte väljarna, utan ett Vinstdrivande Kommersiella Bolag som är bl.a. registrerat på SEC i New York under Kingdom of Sweden, när ni har röstat så är det för att Statsministern som är CEO för Bolaget Konungariket Sverige och är dess representant, samt agerar som säljare för Scania/Volkswagen i Saudi Arabien.

https://www.youtube.com/watch?v=oXSBJzc10PQ
http://www.ingenstat.se

Vi kan likna Konungariket Sverige som när du tillhör en förening och ni röstar fram en ny styrelse, styrelsen representerar föreningen, inte dig som enskild medlem.
När du röstar på en politiker, så företräder politikern och dess tjänstemän det registrerade vinstdrivande kommersiella bolaget, inte dig som enskild väljare. Bolaget Konungariket Sverige är ett modersbolag och samtliga kommuner, landsting som dotterbolag samt myndigheter, verk, nämnder mm. dom är registrerade vinstdrivande bolag för att dra in pengar till moderbolaget genom diverse aktiviteter.
Grundlagsändringen 1974 genomfördes samt beslutet om bolagiseringen av Konungariket Sverige,och ansvarsbefrielse för ämbetsmän.

Senare grundlagsförändringar som riksdagen antog 1994 och 2002 när folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap blev aktuellt, hösten1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket enligt grundlagen är förbjudet. Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994, detta cementerade att Konungariket Sverige är verkligen ett kommersiellt vinstdrivande bolag, och din röst är inte vad du tror eller fått lära dig, sedan skolåldern, detta landsförräderi för er som tror på demokrati, utfördes av Ingvar Carlsson och Lena Hjelm -Wallin politikers egenmäktigt agerande utan stöd i lag, samt ansvariga för Barcelona avtalet.


https://corneliadahlberg.wordpress.com/…/mer-om-barcelonav…/
https://rosatraktor.com/…/barcelona-avtalet-1995-kalergi-p…/

Voluntaryism vill ändra detta våldsbeteende, voluntaryismens filosofi som bygger på principen om icke-våld att inte göra någon eller något skada. Alla relationer människor emellan måste vara frivilliga. Skillnaden mellan Voluntaryism och andra liberitanska filosofier ligger i att voluntaryismen identifierar Väljarpolitiken (demokrati) att gå och rösta, är en form av aggression och förespråkar istället användningen av icke-politiska strategier, som ovanstående exempel. 
www.ingenstat.se

 

Kjell Holmsten fråga-
Men hur gör man för att vägra betala skatt? På min fattiga pension dras det skatt fast jag inte nyttjar någon statlig myndighet förutom transportstyrelse och vägverkets service. Sjukvård, Polis, Försvar, Skola. Sjukvård har jag ingen nytta av eftersom jag botar mina krämpor själv. Och om jag mot förmodan behöver opereras kan jag väl betala för den vård jag får genom att jag under ett 40 årigt arbetsliv betalt skatt på ett antal miljoner kronor utan att nyttjat polis eller försvar m fl myndigheter som en människa som jag aldrig kommer i kontakt med varken nu eller tidigare. Röstat har jag inte heller gjort förutom 1973 och vid kärnkraftsomröstningen. Känner mig blåst efter mina 66 år som Svensk.

Svar till Kjell Holmsten, 
Vi båda är blåsta, jag är 73, med mina företag från år 2000 till 2016 genererade jag ca 125 miljoner i skatter över dessa 16 år.
Som alla småföretagare, betalades anställda först, jag fick investera i att köpa maskiner, utrustning, arbetskläder till anställda, verktyg, servicebilar, försäkring allt material som behövdes för drivandet av företaget både verkstads och kontorsmässigt. Jag betalade mig själv alltid sist, skatter, arbetsgivaravgifter och moms skatter hade prioritet, detta för att ha ett gående företag. 2016 gick jag till Tingsrätten i Göteborg och begärde företaget i konkurs, jag hade fått nog av att vara en skatteslav.

Resultatet av detta är att jag har en så kallad pension av 4112:-kr i månaden jag har rätt till bostadstillägg 5560:-kr och äldreförsörjningsstöd 741:-kr Totalt 10 413:- kr per månad brutto. Jag har nu ett deltidsarbete och får ca 2400:-kr i månaden, och så tas skatt från detta, inte frivilligt. Så numera är jag i beroendeställning av politiker och myndigheter egenmäktiga beslut. Ekonomiskt, materiellt förlorade jag allt på konkursen, men min hälsa och tänkande är klarare än när jag arbetade 16 timmar 7 dagar i veckan för Svenska statens politikers system.. 

Naturligtvis var jag dum att följa dessa lagar och regelverk, men jag satte mig själv i denna situation och konsekvensen lever jag med, samt tar ansvar för det.

Ljusglimten är att jag kommer att spendera resten av mitt liv att arbeta för Voluntaryismens värdegrund, samt varna andra att inte starta företag under statens, politikers, myndigheters, tjänstemäns administrativa bolags villkor, utan att arbeta vid sidan om, i vad dessa politiker och myndigheter kallar svart, vilket är det enda vita samt etiskt, moraliskt det enda som uppfyller självbestämmande och självägande av, samt bejakar och skyddar människors rätt till sitt liv. 

Vi båda är i samma etiska dilemma, idag lever du och jag på arbetare som tvingas att acceptera att skatt tas från deras produktiva arbeten. Det fanns inte ett separat sparkonto med namnet Björn Hansson eller Kjell Holmsten som vi sedan skulle få vad vi tvingades i att bidra med genom abetsgivaravgifter (skatt), alltså inget val. 

Jag har samvetskval att dagens generation är tvingade under utpressning, hot och i slutändan våld, att om skatten inte accepteras att den tas från dom, för att försörja oss pensionärer, att skatteverket, kronofogden, domstol och polis används i slutändan som påtryckningsmedel.

Jag säger detta med ett proviso, till dom som röstar och stödjer nuvarande så kallade ‘’demokratiska’’ politiska system får själva ta konsekvensen av sina beslut och betala pensionen till oss. Dom får gärna betala 40 miljoner kronor i pension till Göran Persson och fru och resten av kreti och pleti, som politiker och offentligt anställda myndighetsutövare eller vakna upp från att vara en del av Fredrik Reinfeldts bok ‘’Det Sovande Folket.’’

Till er som inte röstar skattestrejka där ni kan, låt mig och Kjell samt alla andra pensionärer stå för vad vi gjorde och numera ta självansvar för besluten i det förflutna. Ingen av oss är ett oskyldigt offer.

Kjell, tummen upp för dina värderingar och livsstil, själv avstår jag att använda myndigheter inkl. polis, våra begränsningar med monopol eller oligark systemet gör att vi inte har många val t.ex. vägar, systembolaget mm.
Välj alltid tid och plats, men samarbeta inte myndighetsutövare. 
Jag har aldrig röstat, jag är mästaren av mitt liv, även om det inte ser så ut efter dumma beslut ibland.

Timbro, som våren 2013 med Oscar Hjertqvist, i en omfattande studie, Det politiska bidragsberoendet.
Redovisningen byggde på 2010 års siffror.
Från staten utgår i dag två sorter av understöd till de politiska partierna ett per riksdagsplats 330 000 sedan kanslistöd 5,8 miljoner per partigrupp.
Enligt Timbros räkneoperation summerar det offentliga partistödet till drygt 1,2 miljarder kronor per år.
För en normal, fyraårig mandatperiod innebär det således att partierna har närmare 5 miljarder kronor att röra sig med.
För hur, i hela fridens namn, bär man sig åt för att bränna 5 miljarder kronor per mandatperiod?
Detta är alltså 2010 siffror, vad som är säkert med löneförhöjningar, kostnader så 2018 är det inte mindre, snarare mer än 5 miljarder till politisk föreningsstöd?

Källa, Den Härskande klassen av Bengt Ericson             www.ingenstat.se

DEN DACKE TID SOM KOMMER!


”Att regeras är att vara under ständig uppsikt, inspekterad, spionerad på, styrd, lagstadgad, numrerad, indoktrinerad, anmanad, kontrollerad, uppskattad, värderad, censurerad och beordrad av figurer som vare sig har rätten, visdomen eller den moraliska dygden som krävs för att göra så. Att regeras är att i vad man än gör, bli registrerad, inskriven, beskattad, stämplad, uppmätt, licenserad, auktoriserad, varnad, förbjuden, reformerad, korrigerad och straffad.

Detta görs under sken av ”det allmänna goda” och i namn av ”allas intresse” där vi placeras som bidragsgivare och vi tränas, exploateras, monopoliseras, utpressas, manglas och rånas – och sedan, vid första minsta ord av protest eller motstånd, vid första lilla klagomål, att bli nedtryckt, bötfälld, föraktad, förföljd, trakasserad, misshandlad, avväpnad, strypt, fängslad, fälld, fördömd, skjuten, deporterad, offrad, såld och bedragen och som krona på verket, hånad, förlöjligad och fördömd.
Detta är regering. Detta är rättvisa. Detta är moral.” 

P-J Proudhon

När någon form av regering blir destruktiv ... är det folkets rätt att ändra eller avskaffa det ... Samtycke teorin då antagandet till samhällskontraktet, som anges i förklaringen till vårt politiska system misslyckas dock med att ta upp en mycket viktig fråga, hur uttrycker individer sitt missnöje av ett politisk system/regim och återkallar sitt samtycke från en regering som de anser "destruktiva"?

Vi har aldrig blivit tillfrågade om vi skall ha en Riksdag med 349 maktsökande individer eller därtill en kung: som anskaffades genom att en löjtnant fick rida till Frankrike på order av då existerande adel och hitta en kung, svenska befolkningen var knappast tillfrågad eller fick ge sin syn på detta beteende?

Vi är ca. 1 000 000 som väljer att inte rösta. Vi är den fjärde största gruppen av människor som tar avstånd från att lyda ett korrupt politiskt system och kräver vår rätt till självbestämmande.
När den väg som människor uttrycker brist på samtycke, är att inte rösta, genom att ge ett avkall på ett så kallat representativ demokrati och dess tvång, även om så kallat politiska experter kanske inte kallar det ett tillbakadragande av ett totalt samtycke, är faktumet att över en miljon röstberättigade svenskar visar sin missnöje med sin regering och politiska systemet genom att inte registrera sig för eller att rösta, samt som det är dödstyst om denna 1 000 000 människor i offentligt media och dess avstånd från en representativ demokrati.

Det är en social medvetenhet som talar volymer. Att välja att inte rösta, kan för många vara en form av apati, soffliggande Kronblom effekt, men det är samtidigt ett uttryck för vad man uppfattar vad som är bäst för sig själv.

Med andra ord innebär miljoner icke-väljare indirekt att röstningen är en meningslös och oväsentlig aktivitet. Tillsammans kommer regeringens program och utgifts- och skattepolitik att fortsätta oavsett hur man röstar.

För dem som tänkande individer är valet om att inte rösta en form av personlig bemyndigande och en bekräftande handling. De män och kvinnor som medvetet väljer att inte delta i politiken, avslöjar lögnen bakom myten om regering och riksdag med dess falska samtycke och samhällskontrakt. De har inte samtyckt till någonting. Med andra ord, deras beslut att inte rösta är en form av personlig avskildhet - den form av avskildhet som är lättast tillgänglig för en, samt att ni som röstar är ansvariga för framtida problem och dess kostnader.

Det finns flera metoder som svenskar har använt för att visa sin brist på samtycke. Ett sätt var att avstå från att ge trovärdighet till en befintlig politisk ordning som genom Dacke revolten, våld är det sista man vill eller skall utöva. Men, när blir det ett steg till självförsvar mot förtryck och tyranni mot ledande makten, utan att bli kallad terrorist?

Ett vanligt sätt som man kan uttrycka brist på samtycke är att flytta till ett annat land. Historien lär ut att individens sista utväg mot tyranni är att fly från denna så kallade moderna adelns jurisdiktion, historien är fylld med exempel på människor som "röstade med fötterna." Judarna lämnade Egypten, Separatisterna flydde från England, Kväkarna och Amish till Nya Världen, svenskarnas utvandring till USA mm.

Oavsett om de är baserade på intuition eller praktisk förståelse inser icke-väljare att de bara har en underordnad roll i den politiska strukturen och dess resultat. Utan pengar, position eller anslutningar, är de avskedade från att ha något meningsfullt sagt i regeringens inverkan på deras liv. Trots detta handikapp kan valet att inte rösta ha en dramatisk och positiv inverkan på samhället. Detta beror på att en regerings överlevnad är beroende av att ett tillräckligt antal människor ger det utseendet av legitimitet genom handlingskraft och framkallandet av lydnad. Oavsett om det är en uttrycklig avsikt eller ett implicit resultat, är beslutet att inte rösta ett sätt att minska statlig legitimitet.

Varje person som vägrar att underkasta sig representativ demokratisk tyranni minskar den med 1 av 7,5 miljoner, medan dem som kompromissar och röstar, ökar det med samma. Samma effekt som har skapat nuvarande politiska system, vattendroppar på en sten. Slutligen nås en punkt där en regering inte längre har tillräcklig konsensus att agera under något begrepp som att -all makt utgår från folket- ett bedrägeri i utövandet av rå, naket våld. När legitimitets mirage är borta, måste en regering bli öppet despotisk för att förbli makten. Detta tenderar i sin tur att göra ännu fler människor i tvivel från att stödja det, och ställer dess fortsatta existens i tvivel.

Bolaget Sverige mot konkurs!!
Jan Norberg
 

Ett samhälle bygger under lång tid upp ett slags kontrakt mellan medborgarna och de vilka väljs av oss till politiska förtroendeposter, dessa politiker (oftast s.k. vänsterpolitiker) utser därefter de myndighetspersoner från vilka de förväntar sig lojalitet gentemot sig själva. Inte mot sina medborgare.

Som väljare och medborgare har vi, enligt vår konstitution, givit dessa politiker ansvaret att sig sinsemellan organisera en Regering som har ansvaret att gentemot Riksdagen lägga fram budget och verksamhetsplaner för Riksdagens godkännande. Regeringschefen har i dessa sammanhang en slags VD-roll i jättekoncernen Sverige.

Skulle vi acceptera att värdet av våra aktier i ett bolag snabbt urholkades?
Vår roll som medborgare med rösträtt kan jämföras med en aktieägare i normalt svenskt företag, med en helt avgörande skillnad. Vi har i vår roll som delägare i bolaget Sverige ingen utsedd styrelse som vi med våra gemensamma ansträngningar kan uppmärksamma på när den utsedde VD:n och dennes ledning inte sköter sitt uppdrag för bolagets räkning.

Tänk om en VD för en större koncern allvarligt skulle urholka värdet för aktieägarna och när styrelsen därför via sin utsedde ordförande framför ägarnas kritik till VD:n så svarar denne med att om inte galoscherna passar aktieägarna så kan ägarna sälja sina aktier och fara åt fanders. Inte särskilt troligt att VD:n skulle våga framföra detta till sin styrelses ordförande.

Det är ju ändå precis vad Regeringens VD (läs Statsministern) gör när en majoritet av väljarna får beskedet att Regeringschefen inte bryr sig det minsta om vad en majoritet av aktieägarna framför via sin styrelseordf.

Sköter Riksdagen sitt jobb?
VD:n, förlåt Statsministern, svarar istället att denne skall byta ut några i ledningsgruppen men att det är några obstinata medlemmar i denna illustra samling som obstruerar och istället försöker avsätta VD:n för att själva kunna ta över VD-skapet. Var är Svenska folkets motsvarighet till bolagets valda Styrelse??

Nu kanske någon invänder att det inte går att jämföra ett bolags styrning med en nations styrning, någon annan kanske invänder att det kallas demokrati när det gäller styrningen av vårt land. Frågan kvarstår dock varför vi som aktieägare i bolaget Sverige accepterar en VD och dennes ledningsgrupp när de så uppenbart bryter mot styrelsens ägardirektiv i olika frågor. Den allra mest väsentliga frågan är dock varför bolagets ledning inte gör något åt den alltmer tilltagande ekonomiska förlusten. Förluster som de årligen kräver att aktieägarna skall täcka med ovillkorade aktieägartillskott, läs allt högre skatter.

Har partipolitiken spelat ut sin roll?
Riksdagens alla ledamöter är invalda på sina respektive personliga mandat från den geografiska valkrets de representerar, således skall de stå till svars inför sin valkrets väljare. Inte inför sitt respektive partis ledning!!
Om vi som väljare vart fjärde år ges tillfälle att lägga våra röster på de politiker vilka vi vill se som våra representanter i bolaget Sveriges styrelse (Riksdagen) så förväntar sig en normal väljare att den utsedde representanten står till svars inför sin hemmavalkrets medborgare, inte gentemot sitt partis ledning. Att ostraffat och så tydligt kunna strunta i sina väljares uppfattning i hemmavalkretsen har därför satt demokratins grundregler ur spel. De politiska partierna har därför spelat ut sin roll och blir en ständig hämsko för bolaget Sveriges utveckling på olika områden.

Är direktdemokrati svaret på frågan om en bristande demokrati?
Det växer nu ganska snabbt fram en folkrörelse med krav på mer direkt inflytande på de avgörande besluten i Riksdagen, man vill kunna säkerställa den ursprungliga tanken med demokrati. Kanske Knapptryckarna som folkrörelse är svaret på det brutna Samhällskontraktet mellan politikerna och medborgarna??

Vi vill mycket gärna att Du sprider den här artikeln och att Du kommenterar med dina synpunkter så att detta inte endast blir ett av många inlägg i debatten under en dag eller två. Vi vill att den här debatten hålls vid liv och att den engagerar dig som läser. Välkommen med dina synpunkter i kommentarsfältet!!!

Jan Norberg

https://www.debattsidorna.se/forum/bolaget-sverige-mot-konkursfbclid=IwAR2VAcaVJWiDElsr8B00pU0xjgd_6Cu3OZ_Ngw-dGkhkk6T6zQmQ2eWECz4

Björn's kommentar-
Jag finner det fel att använda ordet kontrakt i detta sammanhang. Ett kontrakt innehåller minst 5 punkter som måste uppfyllas. Erbjudande, acceptance, transparans, tidsram och två stycken signaturer från kompetent man/kvinna (sentient beings). Inget av detta finns.
Det vi har gemensamt är, ett samtycke tyst eller offentligt vilket gör det till ett avtal (serviceavtal) och det så kallade ''samhällskontraktet'' vilket vi har indoktrinerats med sedan barnsben uppfylls ej. I övrigt så håller jag med Jan's åsikter.  

 

Svensk demokrati har lett till korrumperade politiker – Schweiz demokrati är ett föredöme    
  av John Knutsson   2018-06-18 09:14  Tar 10 minuter att läsa     John Knutsson - jurist, entreprenör och samhällsdebattör                             
En schweizisk franc och en svensk krona var nästan likvärdiga 1971. Sen drog Schweiz iväg och det med råge! Idag kostar en schweizisk franc nästan 9 kr. Detta handlar mycket långt ifrån om inflation. Schweiz har helt enkelt blivit rikare under den här perioden, de har ökat sitt välstånd väsentligt. Varför?

1968 hade Sverige samma BNP per capita som Schweiz. Nu ligger Schweiz på 80 590 dollar per person och Sverige 53 217 dollar , dvs. Schweiz befolkning producerar varor och tjänster under ett år som har ett värde som nästan är dubbelt så stort som svenskarna. Sett till förmögenhet har schweiziska invånare också dubbelt så stor förmögenhet jämfört med svenskarna.

Arbetslösheten i Schweiz ligger långt under OECD genomsnittet, Sverige ligger över. Tänk er exempelvis att ungdomsarbetslösheten ligger på 8,1 % i Schweiz och i Sverige ligger den på 17,9 %. T o m ungdomarna får mycket lättare jobb i Schweiz!

Schweiz slår oss på väldigt många områden. Även inom sådana områden som pension (Schweiz femte bästa i världen och rankas högre än Sveriges pensionssystem) , utbildning (Schweizarna rankas högre inom läskunnighet, matematik och vetenskap) , äldreomsorg (Schweiz rankar nr. 1 i världen) och sjukvård (tredje bästa i världen enligt en internationell studie, Sverige ligger längre ner i ranking) visar de flesta indikatorer att Schweiz har väldigt hög kvalite och högre än oss.

Om du exempelvis tjänar 150 000 schweiziska franc per år kan du beroende på i vilken kanton (kantoner fungerar som delstater i Schweiz) betala alltifrån runt 12 % i inkomstskatt till upp emot 23 %. Notera att bor du i kantonen Zug och tjänar 100 000 schweiziska franc per år (dvs. 887 571 kr) betalar du endast 7,59 % i inkomstskatt. Det medför radikalt lägre inkomstskatt än om man bor i Sverige!

Det här är rätt remarkabelt, väsentligt lägre skatter än Sverige, men mycket mer framgångsrikt! Varför pratas det inte om det här lilla alplandet i svensk politik (som har 8,5 miljoner invånare jämfört med Sverige som har 9,9 miljoner), varför tar politikerna inte upp ämnet Schweiz? Ni kan ställa er frågan.

Vad gör Schweiz som inte vi gör? Varför är Schweiz så framgångsrikt? Kan det vara statsskicket, grundlagen? Enligt Stellan Abrahamsson, som har bott i Schweiz i 7 år och som driver en konsultbyrå som hjälper finansiella institutioner att efterleva Sveriges och EU:s alltmer komplicerade finansreglementen, är så fallet. Stellan Abrahamsson har också tidigare arbetat på Finansinspektionen i Stockholm. Ni kan se hans föreläsning om ämnet i följande länk.

Men för att förstå varför statsskicket och grundlagen är orsaken till att Schweiz är mycket mer framgångsrikt än Sverige idag måste vi göra en kort historisk tillbakablick.

Schweiz ursprung
Man säger att Schweiz grundades 1291. Det var väldigt stökigt i Europa. Väldigt många små kungar och kungadömen som kämpade om makt. Under den här perioden fanns massor av små stater i Schweiz, i mitten fanns 3 stater, Uri, Schwyz och Unterwalden och de insåg att de kommer bli invaderade av någon som är större om de inte samarbetar. De gick samman och ingick en försvarsallians – dvs ”vi försvarar varandra om vi blir attackerade”. Det var inget annat. Man grundade inte en stat. Många andra ville vara med och området expanderade, först 8 stater, sedan 13. Idag finns 26 kantoner.

Försvar och i viss mån handel samarbetade man om. Det fanns ingen centralmakt. Det var det här som enade dem. Det gemensamma målet var att inte vara styrd av en centralmakt, så det sitter djupt i schweizarnas folksjäl att man ska bestämma själv. Redan på 1500 talet hade flera kantoner demokrati, de röstade! De har experimenterat med demokrati i över 500 år. I övrigt var kantonerna olika, de talade olika språk, hade olika religioner osv.

Det finns en väldigt stark mognad i Schweiz vad gäller demokrati.
Det är väldigt svårt att se att de hade något gemensamt, enda gemensamt de hade var att de inte ville bli styrda av en kung. Schweiz var alltså en frihetskamp. Det är viktigt att ha med sig för att man ska förstå Schweiz och hur Schweiz blev sen. Man fick vara en fri bonde. Det stod i kontrast till resten av Europa för där var man livegen för det mesta. Man behövde inte be kungen om lov för att driva verksamhet, det var fri handel mellan kantonerna och skråväsende. Man gjorde handeln säker med vägpass och handeln blomstrade. Man gick från centralstyre till en decentraliserad demokrati, och detta redan på medeltiden.

I Sverige har man bara experimenterat med demokrati i 100 år.
Se även: Politikers fusk eroderar det svenska samhället

Det moderna Schweiz födelse och statsskick – Jämförelse med Sverige
1848 betecknas dock som det moderna Schweiz födelse. Nu blev det en federal stat istället för en konfederation av småstater. Man förhandlade i 30 år, men resultatet blev smått genialiskt. Man ville ha det kantonala självstyret samtidigt som viss makt lades på federal nivå och på samma gång folkmakt så ingen kunde utöka sin makt på bekostnad av någon annan. Om politikerna kokar ihop en lag som inte har folkligt stöd så räcker det med 50 000 namnunderskrifter, så måste politikerna ordna en folkomröstning, vilket avgör om lagen ifråga ska träda i kraft. Medborgarna kan också föreslå att en lag ska stiftas på federal, kantonal och kommunal nivå. Här finns det spärrmekanismer kan man säga, politiker kan inte göra vad de vill. Det är helt omöjligt att genomföra något utan ett folkligt stöd. Det håller destruktiva politikerincitament i schack. I Sverige är det dock alltid riksdagen som beslutar om en folkomröstning.

Är det så att man ska ändra konstitutionen i Schweiz krävs en obligatorisk folkomröstning, det går inte att ändra konstitutionen utan att folket röstar. I Sverige räcker det med att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Med tanke på svenska traditionella politiska partiers disparata charad i förhållande till hur de står gentemot sina grundläggande ideologier, kan vad som helst hända. Moderaterna har aviserat att de kommer att rösta ja efter höstens val till de av de rödgröna föreslagna ändringarna av de svenska mediegrundlagarna.
Förslaget till grundlagsändring innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar. Men det gäller inte alla, t.ex. medieföretagen Schibsted och Bonniers, banker, regeringskansliet och företag kommer fortsättningsvis få tillgång till rättsdatabaser. Det är dock möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga! Om riksdagen har fattat ett första beslut om att ändra i en grundlag kan riksdagen besluta att en folkomröstning ska hållas. Resultatet av en sådan folkomröstning är bindande. Denna möjlighet infördes 1980 men har aldrig använts.

SD begär folkomröstning om grundlagsändringarna. Så här är det dock med svenska politiker: De kommer aldrig initiera en folkomröstning om de inte tror att de kommer att få folkets stöd genom folkomröstningen. I Schweiz däremot, hade de varit tvungna att ha en folkomröstning och dessutom ha folkets stöd genom folkomröstningen, en folkomröstning hade aldrig varit rådgivande i Schweiz. Folket har sista ordet! Det är då man har sann demokrati. Andra former är perverterad demokrati. Svensk politik saknar spärrmekanismer, man kan köra över folk helt enkelt, när som under mandatperioden.

Schweiz har på federal nivå ett parlament med två kammare. Där sitter 2 representanter från varje kanton oavsett om det är en liten eller en stor kanton, det spelar ingen roll. I den andra kammaren väljs det in antal ledamöter i förhållande till folkmängden i kantonen. Men för att få igenom en lag måste lagen gå igenom i båda kamrarna. Icke folkrika kantoner kan därför stoppa folkrika kantoner. Som vi alla vet är detta system helt främmande i Sverige. Här har det parti som går i förbund med andra partier och på det sätt vinner flest röster obegränsad lagstiftningsmakt, likaså till den grad att alla juridiska rättsprinciper överskrids. Rådande regering har t.ex. blivit känd för att köra med bulldozer över lagrådet.

Schweiz har inte någon enskild premiärminister/statsminister utan har balanserat makten mellan 7 individer i ett råd som kallas federal council. Dessa 7 personer roterar i att vara federationspresident, med ett års mellanrum. Det finns således inget utrymme för en enskild individ att konsolidera makt. I Sverige kohandlar ledande parti med småpartier och säljer ut sitt sunda förnuft för att uppfylla småpartiernas önskan och således få behålla makten, lett av någon sorts kunglighet som konsoliderar makt över ett långt spann av år, ibland upp till ett decennium – Persson, Reinfeldt, Lövfen.

I Schweiz avhandlar man på federal nivå utrikespolitik och försvar vilket man har gjort sedan urminnes tider. Sedan tillkommer exempelvis miljö samt viss infrastruktur som tåg. På kantonal nivå avhandlas allt annat – polis, sjukvård, skatter, utbildning, varje kanton har sitt eget självstyre, sin egen konstitution. Att flytta från en kanton till en annan är som att byta land i stort sett, det är inte som att flytta från län till län i Sverige. I Sverige styrs nämnda områden på statlig nivå och den offentliga sektorn sväller som en tjock gris, utan någon hänsyn till att om Sveriges län hade haft självbestämmande inom dessa områden, så hade detta skapat incitament till att driva dessa områden till yttersta perfektion. Detta för att locka Sveriges samhällsmedborgare att starta, utveckla företag, leva och bo i just deras region!

Schweiziska politiker och svenska politiker
Parlamentet i Schweiz har inga yrkespolitiker, de har vanliga jobb och kommer samman 4 gånger per år och röstar igenom lagar, sen går de hem och gör vad de gör vanligtvis. Svenska politiker som har en framstående position eller sitter i riksdag/regering är det på heltid och har ofta inte haft en längre karriär utanför politiken, de är institutionaliserade politiker som inte lever ett vanligt liv bland folket, de lever i en elitiserad värld.

Vad har en politiker i Sverige typiskt för incitament? Oftast handlar det om att man vill:

1. Förhärliga sig själv (uppmärksamhet, bekräftelse är ofta dolda motiv) och bygga makt.

2. Bygga staten för att kunna bygga makt (större offentlig sektor).

3. Man vill kunna visa sig i allmänhetens tjänst och kunna bli omvald.
I Schweiz kan politikerna enbart falla in under punkt 3.

Oavsett vem som vinner i valet – så kan vi inte lita på politikerna – vi måste ändra på vår demokrati i det långa loppet!

Nu är det inte så enkelt att ändra på Sveriges demokratiska struktur. Svenskarna är vana vid att bli styrda, att de överlämnar inflytandet helt och hållet till politiker som de väljer vart 4:e år. Men som vi har sett genom denna jämförelse, är det definitivt så att om Sverige ska kunna skryta om att vara en sann demokrati och se till att våra politiker kör Sverige med nyktra ögon, så är det bäst att vi har ett system som balanserar deras makt med folkets röst (för under 4 års tid har folket ingen röst, enbart den ”politiska adeln”). Annars kommer vi alltid ha politiker som går runt på en åsna med ädla motiv utan att yppa konsekvenserna, trots att folket ser klart i horisonten utan några hallucinogena effekter. Här är ett exempel på symtom på att känslan av maktlöshet hos befolkningen i Sverige börjar kulminera (vilket aldrig hade blivit fallet i en direktdemokrati som Schweiz) ”Ungdomar i Hagfors är beredda att sälja sin röst i valet för 10 000 kronor”.

Vi bör också konkurrensutsätta våra län gentemot varandra, så att sjukvård med mera drivs som privata företag, med kraft och full service för att erhålla människornas förtroende!
Sverige måste gå mot Schweiz efter valet!

Läs fortsättningen: Med medborgerligt inflytande kan samhället förändras 

John Knutsson, juristfirmaproximus.se

Den stora förstörelsen i vårt Sverige


På bara några få decennier har våra folkvalda dragit ner vårt välmående land i fattigdom och elände. Den största katastrofen någonsin i svensk historia. Frågan kan ställas om detta enbart har med inkompetens att göra av typ: "Vi såg det inte komma" eller "Vi har varit naiva".

Invandringen; fortsätter, oförtrutet utan konsekvensanalys. Kostnad 350 miljarder kronor per år. 

Elsystemet; Kanske världens bästa och billigaste elsystem uppbyggt av skickligt yrkesfolk, nu helt raserat av politiker amatörer som mörkar vindkraftens kostnader och kontraproduktiva effekt och fortsätter med rasande fart utbyggnaden som gör elen ännu dyrare och elsystemet ännu bräckligare. Ingen konsekvensanalys.

Drivmedel; Låter inkompetenta EU-tjänstemän förbjuda borttagande av skatt på våra drivmedel. Att sen stora delar av näringslivet går i konkurs verkar häpnadsväckande nog inte bekymra våra folkvalda. 

Brottslighet; Skenande kriminalitet. Europas flesta "skjutningar" och bland världens fem värsta våldtäktsländer. 

Skolan; I stället för den tänkta integrationen blev det klansamhällen med egna områden, nätverk och rättskipning.
Vården; Redan innan pandemin såg Södersjukhuset i Stockholm ut som en krigszon. Förödande köer. En vård som var dimensionerad för 8 miljoner människor klarar naturligtvis inte ytterligare 2 miljoner utan stora problem. Konsekvensanalys? 

Pensionärer; De som en gång med flit och framtidshopp byggde upp landet slängs nu på sophögen med en påse skorpor att tugga på (om de har några tänder kvar).

Ett mått på ett lands moraliska status sägs kunna mätas i hur man behandlar sina äldre. Ingenting av allt detta elände hade inträffat om svenska folket fått vara med och rösta i väsentliga frågor (Estonia hade till exempel varit uppdragen i ett nafs).

Till kommande val ska jag rösta på mig själv genom det nya partiet Knapptryckarna. Varför ska 349 riksdagsmän med diskutabel utbildning och kompetens få bestämma över 10 miljoner människor som tänker bättre själva? Resultaten förskräcker. 
 
Peter Tornborg

Creeper MediaCreeper