Efter 24 år i Melbourne hade jag inte väntat mig flatheten utav Australiensaren. Att Sverige är en del utav dessa tester i beteende är en självklarhet.
Politiker i första delen propagerar för att inte bära en mask. Sedan ändrar dom sig,nu ska du bära en mask, detta med hjälp av tvång och hot genom polis, och militär samt nu med Omnibus att vem som helst kan tving dig att bära mask eller blir häktad och bötfälld.

PCR och Kary Mullis Nobel Pris Vinnare

Dessa två censurerade av YouTube.

Bästa förklaringen och sammanfattning om sjukdomen (ingen pandemic) covid 19 och våra rättigheter,
av Delores Cahill UCD Professor.

Kan du tänka dig ett mer idiotiskt eller farligt sätt att komma till ett beslut, än ge det till människor som inte betalar ett pris för att ha fel?

Inga goda skäl att bära mask.


Som en person som gick på medicinskola blev jag chockad när jag läste Neil Orrs studie, publicerad 1981 i Annals of the Royal College of Surgeons of England.
Dr Orr var en kirurg i Severalls Surgical Unit i Colchester. Och under sex månader, från mars till augusti 1980, beslutade kirurger och personal i enheten att se vad som skulle hända om de inte hade masker under operationer.

De bar inga masker under sex månader och jämförde frekvensen av kirurgiska sårinfektioner från mars till augusti 1980 med frekvensen av sårinfektioner från mars till augusti de föregående åren.
De upptäckte till sin förvåning att när ingen bar masker under operationen var sårinfektioner mindre än hälften av vad det var när alla bar masker. Deras slutsats: "Det verkar som att minsta förorening bäst kan uppnås genom att inte bära en mask alls" och att bära en mask under operationen "är ett standardförfarande som kan överges."

Jag blev så förvånad att jag gick igenom den medicinska litteraturen, säker på att detta var en ren tur och att nyare studier måste visa användbarheten av masker för att förhindra spridning av sjukdom.
Men, till min överraskning har den medicinska litteraturen under de senaste fyrtiofem åren varit konsekvent: masker är värdelösa när det gäller att förhindra spridning av sjukdomar och, om något, är ohygieniska föremål som själva sprider bakterier och virus.

Ritter et al., 1975, fann att "bärandet av en kirurgisk ansiktsmask hade ingen inverkan på den totala miljön i operationssalen."

Ha'eri och Wiley, 1980, applicerade mänskliga albumin-mikrosfärer på det inre av kirurgiska masker i 20 operationer. Vid slutet av varje operation undersöktes sårtvätt under mikroskopet. "Partikelföroreningar av såret demonstrerades i alla experiment."

Laslett och Sabin fann 1989 att lock och masker inte var nödvändiga under hjärtkateterisering. "Inga infektioner hittades hos någon patient, oavsett om ett mössa eller mask användes," skrev de.
Sjøl och Kelbaek kom till samma slutsats 2002.

I Tunevalls studie från 1991 hade ett generellt kirurgiskt team inga masker under hälften av sina operationer under två år. Efter 1 537 operationer utförda med masker var sårinfektion graden 4,7%, medan efter 1 551 operationer som utfördes utan masker var sårinfektion graden endast 3,5%.

En översyn av Skinner och Sutton 2001 drog slutsatsen att "bevisen för att avbryta användningen av kirurgiska ansiktsmasker verkar vara starkare än de bevis som finns tillgängliga för att stödja deras fortsatta användning."

Lahme et al., 2001, skrev att ”kirurgiska ansiktsmasker som bärs av patienter under regional anestesi inte minskade koncentrationen av luftburna bakterier över operationsområdet i vår studie. De är alltså dispenserbara. ”

Figueiredo et al., 2001, rapporterade att under fem år av att göra peritonealdialys utan masker var frekvenserna av peritonit i deras enhet inte annorlunda än priserna på sjukhus där masker slitits.

Bahli gjorde en systematisk litteraturöversikt 2009 och fann att "ingen signifikant skillnad i förekomsten av postoperativ sårinfektion observerades mellan maskerings grupper och grupper som opererades utan masker."

Kirurger vid Karolinska institutet i Sverige, medveten om bristen på bevis som stöder användningen av masker, upphörde med att kräva dem 2010 för anestesiologer och annan personal utan skrubbande i operationssalen. ”Vårt beslut att inte längre kräva rutinmässiga kirurgiska masker för personal som inte skrubbade för en operation är ett avvikelse från vanligt praxis. Men bevisen för att stödja denna praxis finns inte, skrev Dr. Eva Sellden.

Webster et al., Rapporterade 2010 om obstetriska, gynekologiska, allmänna, ortopediska, bröst- och urologiska operationer utförda på 827 patienter. All personal som inte skrubbade bar masker i hälften av operationerna, och ingen av de icke-skrubberade personalen bar masker i halva operationerna. Kirurgiska plats infektioner inträffade i 11,5% av Mask-gruppen och i endast 9,0% av No Mask-gruppen.

Lipp och Edwards granskade den kirurgiska litteraturen 2014 och fann att "ingen statistisk signifikant skillnad i infektionshastigheter mellan den maskerade och omaskade gruppen i någon av studierna." Vincent och Edwards uppdaterade denna översyn 2016 och slutsatsen var densamma.

Carøe skrev i en översyn från 2014 baserat på fyra studier och 6 006 patienter att "ingen av de fyra studierna fann någon skillnad i antalet infektioner efter operationen oavsett om du använde en kirurgisk mask eller inte."

Salassa och Swiontkowski undersökte 2014 nödvändigheten av skrubbning, masker och huvud beläggningar i operationssalen och drog slutsatsen att "det inte finns några bevis för att dessa åtgärder minskar förekomsten av infektion med kirurgiska platser."

Da Zhou et al., Som granskade litteraturen 2015, drog slutsatsen att "det saknas väsentliga bevis för att stödja påståenden om att ansiktsskydd skyddar varken patient eller kirurg från smittsam förorening."

Skolor i Kina förbjuder nu elever att bära masker medan de tränar. Varför? För de dog för bärande av mask. Det berövade dem syre och dödade dem. Åtminstone tre barn dog under kroppsövnings kurser - två av dem när de körde på skolans bana medan de hade en mask. Och en 26-årig man fick en kollapsad lung efter att ha kört två och en halv mil medan han hade en mask.

Obligatoriska masker har inte hållit dödsfallen nere någonstans. De 20 amerikanska staterna som aldrig har beordrat människor att bära ansiktsmasker inomhus och ute har dramatiskt lägre COVID-19 dödsfall än de 30 staterna som har fått bära obligatoriska masker. De flesta delstater utan mask har COVID-19-dödsfallen under 20 per 100 000 invånare, och ingen har en dödsrate som är högre än 55. Alla 13 stater som har döds nivå högre än 55 är stater som har krävt att ha masker bland allmänheten inom och utomhus. Det har inte skyddat dem.
- Arthur Firstenberg

 

Medveten exponering till dödliga andningspatoger i samhällen för att utröna statistiska konsekvenser i övningar som Covid 19 eller 5g.

Mall för att stoppa obligatorisk vaccination.
Tack till Kent Bengtsson på  https://fredofrihet.blogspot.com/

Det finns exakt INGEN...

chans att de antagna dödsfrekvenserna i New York eller Sverige är så drastiskt i proportion till överallt annars i världen särskilt i Norge, Danmark och Finland utan att något allvarligt oärligt, dumt och / eller ont sker.
Detta är inte naturligt, och det är inte vad något virus gör någonsin.
Jag vet inte exakt vad orsaken är, men det är inte bara det dumma viruset.
Det är statistiskt omöjligt att detta är en slump eller en naturlig händelse. 

Lånat detta från Larken Rose, lagt till vad som händer här.


Statistik om Dödsfall 2015-2020 i Sverige per dag. Death per day 2015-2020.

Creeper MediaCreeper