ORDERFÖLJARE

Lövèn som säljare för Scania /Volkswagen

Politiker gör vinster från en mytologi som bevisats
fel av vetenskapen.

 

Här är en av de största myterna av alla - tanken att någon måste ha kontroll,
att styra samhället med en ledare som har tvångsmedel till hjälp.
Nästan alla tror på idéen vi måste ha en ledare, men de har 100% fel.

Det finns många sätt vi kan veta att detta är fel, om vi bara tänker på det...

Vem har kontroll och skapade språket vi talar-svenska?
Vem skapade det? Svaret är ingen.

Vem bestämmer hur många skor skall tillverkas? Svaret ingen.

Vem bestämmer hur mycket mat ska produceras varje vecka?
Svaret är ingen.

Dessa beslut fattades utav många människor på ett decentraliserat sätt, utan tvång eller samordning. I själva verket, alla försök att rikta mat distribution på en centraliserad och påtvingat sätt har resulterat i massvält (se Sovjet Unionen, Maos Kina, Ukraina och nu Venezuela).

Vem bestämmer hur många bostäder skall byggas i Sverige? 
Ledarna, myndigheter genom licens och tillstånd,
konsekvensen blir - konstant bostadsbrist, som i Sverige de senaste 70 åren.

Människor måste ha hjälp att se denna sanning - samhället behöver ingen övergripande ledare för att fungera. Bevisen är runt omkring oss.
Men två bevis är särskilt övertygande. De visar oss att...

Ingen är kvalificerad och har kunskapen, att bestämma och ge order om ditt liv
Ingen är kvalicerad / tvingad att följa dessa order.

Detta bevis kommer från två av de mest kända och övertygande vetenskapliga experiment någonsin.

Kan du namnge dem? Kan du förklara vad de menar?

Etatism, centralmakt är tanken att någon person eller grupp måste ha rätten till tvångsåtgärder för kontroll över samhället.

Men Milgram och Stanford experimenten vederlägger denna tro. Dessa två berömda studier visar att…

Ingen är kvalificerad och har kunskapen, att bestämma och ge order om ditt liv
Ingen är kvalicerad / tvingad att följa dessa order

Stanford experimentet genomfördes 1971 av Professor Philip Zimbardo vid Stanford University. Han utsåg några studenter som Kriminalvårdare och andra studenter som fångar. Vad som hände sedan var både störande och upplysande...               

...
''Vakterna" blev kränkande och "Fångarna" undergivna. Ännu värre, "fångarna" samarbetade i både sitt eget underkuvande -och- förtryck av andra. Det blev så illa att experimentet stoppades tidigt och har aldrig upprepats. Slutledning, att ge vissa människor makt över andra,
korrumperar både dom som har makten -och- dom som är föremål till det.

Detta är en dokumentär experimenten på Stanford
https://www.youtube.com/watch?v=2xTrY02eNwk

Milgram experimentet genomfördes 1961 av
Stanley Milgram vid Yale University.
Detta experiment har upprepats många gånger, runt om i världen, med enhetliga resultat- människor tenderar att lyda en auktoritet, även om det orsakar fysisk skada för andra.


Detta är en dokumentär experimenten på Milgram experimenten
https://www.youtube.com/watch?v=yU-rlInny6Q

ABC Channel's Milgram Experiment remake
https://www.youtube.com/watch?v=JnYUl6wlBF4&ebc=ANyPxKqCoxoWXdchHD1vZE7AKV8dIAb96S9BdU0z8BnTYTEwqGGKUSZ4v57qpVVn0qATFWqtu73r6GyJEpwLNiro8dxaBvY3EA

Milgram resultaten knyter samman resultaten i Stanford experimentet, där fångar gärna samarbetar till att kränka och förödmjuka samt samarbetar i kränkningar och förödmjukelser av andra.

Den avser också Stockholms syndromet, där de kidnappade offren kommer att identifiera och även samarbeta med sina kidnappare.

Dessa studier visar något kraftfullt om mänsklig psykologi och etatism..
.
- Vi är/blir skadade av tvång/makt
- Vi blir skadade när andra kräver/har makt över oss
- Makt kortsluter empati

Inte bara finns det ingen anledning för någon människa eller grupp att ha makt till att utöva tvångsåtgärder och kontroll över samhället,det är bevisat farligt att låta denna någon få makt.

Vilka moraliska grunder finns det för denna någon att vara en ledare sedan påtvinga andra människor med sina skapade myndigheter och auktoritet över dem?


Finns det något tillvägagångssätt där en grupp individer kan delegera till någon annan en rättighet att utföra något, vilket ingen av de enskilda individerna har en moralisk rättighet att göra själv?

Pekfinger från politiker
 
Vad kan vara mer av en fingervisning i hur göteborgaren ser sitt liv?

På Drottningtorget i centrala Göteborg finner du...

                         ...Ser inget, Hör inget, Säger inget.

Mark Passio förklarar...
att följa order innebär att göra vad du blir tillsagd att göra, utan att döma själv om agerandet / konsekvensen av ordern, är rätt eller fel.

Om en individ följer order, då kan individen inte utöva sitt Samvete, eftersom per definition, man utövar sitt samvete, när man medvetet själv väljer vad som är rätt eller fel.

"Jag följde bara order" är aldrig en giltig ursäkt eller "motivering" för omoraliskt, kriminellt beteende, och detta flumiga försök att abdikera personligt ansvar bör aldrig accepteras som en giltig ursäkt för sådant beteende.

Termen Motivering kommer från det latinska substantiv "rätt; lag" och det latinska verbet facere
" att göra; att skapa ".

Motivering =
att "skapa en rättighet'' som du inte har till att börja med, gör att
du hjälper ondskans system 
mest effektivt genom att lyda order och förordningar.

Ett ont systemet förtjänar aldrig en sådan lydnad.
Tillgivenhet till det onda, innebär att ta del och vara ansvarig för ondskan du skapade eller var delaktig i att utföra.

En god människa kommer att motstå ett ont system med hans eller hennes själ "- Mahatma Gandhi:"...

Motsägelsen av Samtycke och Regerad...

Du som god människa stöder du detta...auktoritet eller?

Creeper MediaCreeper