Privat respektive Offentlig Brottslighet
besök gärna Fritjof Adams video
https://www.youtube.com/watch?v=4JSmGCRkTQI

STRÅTRÖVARE BAKOM TRÄD!


Riksdag och regeringen är en kriminell organisation med stöd av Domstolar
 

Riksdag och regeringen är en kriminell organisation, se videos ''Finns det ''någon'' som är född med rätten att stjäla Lögner, Lies'' och ''Skatteverkets 10 budord'' . Om du är tvingad in i en domstol (för ett brott utan offer, du kör bil utan säkerhetsbälte eller kanske du inte stoppar för en stoppskylt eller kör mot rött ljus när ingen annan finns i närheten), då kommer du att behöva att använda reglerna inom domstolssystemet till att försvara dig själv. Men när du gör detta så, brukar du bli nedtryckt och kuvad, särskilt om du använder en advokat som själv tillhör samma lydnads system.

Tillämpning av lagen är så viktigt är att det är 100%  relaterat till jurisdiktion.

Jurisdiktion är domstolens ‘’rätt’’ att ålägga dig. Om du är i det militära, och du ber dem om bevis på behörighet (bevis att lagen gäller) de kommer att ta fram ditt rekryterings avtal så fort att huvudet spinner eller du tillhör en förening där du måste lyda deras regler och förordningar). Men i den civila/privata sfären i världen, finns det inga sådana avtal. Det är bara en grupp människor, som har en massa godtyckliga regler nedskrivna, och vill införa sin vilja på resten av oss. Jag går inte med på att dessa regler omfattar mig, utan dessa regler kan bara omfatta dom som hittade på och skrev under att dom är under dess jurisdiktion. Detta är inte annorlunda än en gangsterorganisation inför sina regler på ett företag, butik, på grund av sitt geografiska läge, varje månad skall ägaren betala så mycket eller ta konsekvensen.

Men eftersom de inte faktiskt har några bevis för behörighet till jurisdiktion, kommer de att försöka och göra allt de kan för att komma runt det, inklusive ljuga och hävda att "lagen gäller eftersom lagen säger att det gör den". Men det är en juridisk citat också ett juridiskt rättsutlåtande (cirkulations argument) och måste därför ha sin grund i jurisdktionen som dom måste bevisa.
Ett gäng män och kvinnor skrev ner godtyckliga regler och vill genomdriva den utan ditt samtycke och sedan kalla det ''lag'' när det är inget annat än regler och förordningar samma som gäller för en klubb och olika typer av föreningar.

Du kan inte anklaga, resa ett yttrande i en domstol om du inte har bevis som backar upp ditt yttrande.
Så om någon tänker hävda och påstå att domstolen och åklagare har jurisdiktion och är behörig att påtvinga (sitt cirkulations resonemang) men saknar empiriska faktan och konkreta bevis för att backa upp sina påståenden om jurisdiktion, den underlåtenheten och frånvaron av bevis från myndigheter tillhör inte vad som kallas en rättsstat.
Detta politiska system skall man inte samarbeta med utan göra allt för att stoppa, en rättsröta som,
                                                      Vilhelm Moberg skrev om redan 1953 i en satirisk roman – Det gamla riket.

...jag tänker särskilt på våra strävanden att bevara folkets förtroende för myndigheterna. Vi bemödar oss med stor framgång om att förhindra rättsskandaler. De är numera helt okända här i Idyllien...

...på förtroendet grundar sig auktoriteten. År 1937 antog Parlamentet en ny lag, Lagen om skydd mot obehörig insyn i myndigheternas interna åtgärder, och genom den upprätthålles de styrandes auktoritet. Den kallas i dagligt tal för Skandalskyddslagen....

...denna lag utgör helt enkelt en hörnsten för vårt rättssamhälle, fortsatte min värd och höjde rösten. Den förhindrar missbruk av medborgarnas rätt till insyn i myndigheternas förehavanden och utgör således ett effektivt skydd för en sund demokrati...
Vilhelm Moberg


 

Äganderätten, Skadestånd, Förvaltningsdomstol,
EU rätten & Rättshaverister 

MALMÖ31 januari 2018 15:30
Inga fler skottsäkra västar på civilaAndreas Schönström

S i Malmö vill införa förbud
Skyddsvästarna bidrar till att våldet eskalerar, menar kommunalråd Andreas Schönström (S). S i Malmö föreslår nu att det ska bli förbjudet för allmänheten att köpa skottsäkra västar.
Som en del av det nya trygghetspolitiska program som Socialdemokraterna i Malmö släppte i veckan finns ett förslag på förbud mot skottsäkra skyddsvästar. Det handlar om att skyddsvästen ska ses som ett vapen och därför ska civilpersoner inte ha tillgång till det, menar Andreas Schönström.

ENDAST ELITEN SKA I FRAMTIDEN HA TILLGÅNG TILL RÄTTSDATABASER – STOPPA GRUNDLAGSÄNDRINGEN

Både förra och nuvarande justitieministrarna är rörande överens om att öka resurserna till polisen och skärpa lagarna för att bekämpa brott. Det är bra. Men hur kan de samtidigt förvägra vanligt folk, att skydda sig mot brott?

Företag med kunder som har pengar som Actapublica.se, Lexpress.se, Verifiera.se, Karnov.se, Jpinfonet.se, Wolterskluwer.se ska ha tillgång till rättsdatabaser men enskilda människor ska inte ha samma möjlighet.
Elitsamhället har fått ett nytt ansikte.

Grundlagsändringen är ett häpnadsväckande avsteg från grundtanken i den svenska offentlighetsprincipen. Offentliga uppgifter ska vara lika tillgängliga för alla, oberoende av ställning eller inkomst Men det vill nu Regeringen ändra på. Varför gäller inte Socialdemokraternas grundtanke: ”Alla inte bara några” längre? Och hur kommer det sig att moderaterna där brottsbekämpning är av högsta prioritet förvägrar vanligt folk att undvika bli ett brottsoffer?

Nu vill de förvägra kvinnor att kolla upp om den påtänkta dejten har blivit dömd för våldsbrott. Eller om den som vill hyra ut eller sälja något har att göra med någon som är dömd för bedrägeribrott.

 

10 moraliska skäl till självförsvarsrätten
31/12/2016

 

1- 68 åringen har misshandlats tidigare av de två männen.

2- De två kommer till  68-åringens hem och egendom i rånarluvor, beväpnade med kniv och järnrör, ganska tydligt inte i fredliga syften.

3- Dom har kontaktförbud, men bryr sig ej om kontaktförbudet.

4- 68-åringen kan inte veta vad dom på utesidan har för möjlighet att tränga sig in i huset och skada honom, 68-åringens ovisshet är förstärkt med hotet och tidigare misshandel, därför rädsla och terror av vad som kan hända

5- Han ringer sin syster och säger att någon försöker bryta sig in, är smart nog att lägga telefonen på bänken, som fortfarande är uppkopplad, så man kan höra vad som händer. 

6- Hotet är bekräftat med krossat fönster under telefonsamtalet, han beväpnar sig själv, tänder ytterligare utebelysning, allt detta i självförsvar för att kunna se.

7- De vita liksäckarna under undersökningen som sen befinner sig längre bort, har inget med självförsvaret att göra.

8- Åklagaren vägrar att säga varför hon pläderar mord? Det görs i slutpläderingen??

9- 68-åringen får inte veta, vad och varför, han är anklagad för mord, så han kan effektivt försvara sig själv, i en rättstat så skall detta inte förekomma.

10- Denna åklagare är inte intresserad av vad som är moraliskt rätt, utan vad som gagnar hennes psykopatiska beteeende för en karriärbyggande framtid.


Oberoende av av vad som händer med 68-åringen, att det finns offentligt anställda individer som lever på skattemedel och har tillfälle med ansvarfri maktutövande, samt inte behöver ta kostnaderna på att särskilja på vad som är moraliskt rätt och fel, då blir det varje skattebetalares ansvar att säga
''nej jag bidrar ej med skatt''.
Detta skall inte komma till en domstol till att börja med,

Anna Broomé och Kerstin Eriksson menar att 69-åringen fick för generös straffrabatt när tingsrätten dömde honom till fyra års fängelse. Enligt åklagarnas synsätt har mannen inte medverkat i polisutredningen på ett sätt som motiverar strafflindring.
Åklagarna anser vidare att det faktum att mannen suttit häktad i sju och en halv månad inte ska ha någon betydelse för fängelsestraffets längd.
– Som vi sagt är vår uppfattning att fängelsestraffet inte ska understiga nio år. Hur vi kommit fram till det ska vi redogöra för i vår plädering, säger Anna Broomé.

 

Detta bekräftar bara att Svenska domstolar,
är domstolar av godtycklig lag, inte rättvisa.


Detta är vad som 68 åringen väntar på?

http://www.hd.se/2016-06-29/tobias-barkman-stor-straffrabatt-kan-ta-fallet-till-hd

 Åklagaren kräver ny häktning
Expressen Inrikes 17. Januari 2017 12:10

Åklagarna kräver att den 69-årige mannen som sköt ihjäl två bröder i Vallåkra ska häktas på nytt.Under förhandlingen i hovrätten har åklagarna krävt att mannen döms till minst nio års fängelse.
http://www.expressen.se/kvallsposten/kravet-69-aringen-ska-haktas-pa-nytt/

En rimlig anledning att frukta för sitt liv
Expressen Inrikes 10. Januari 2017 22:10

Här simulerar Leif GW Persson dödsskjutningen av två bröder i Vallåkra.Nu ska dödsskjutningen – där en 69-årig man dömdes för dråp – upp i hovrätten.– Det borde bli lindrigare straff, eller att han frias, säger Leif GW Persson i Veckans brott.
http://www.expressen.se/kvallsposten/en-rimlig-anledning-att-frukta-for-sitt-liv/

Sven-Erik Alhem, rättsexpert och tidigare överåklagare, är mycket kritisk till hovrättens dom och resonemang
– Det är ganska blåögt. 69-åringen borde ha friats. Domen är felaktig, säger Sven-Erik Alhem.

http://www.expressen.se/kvallsposten/sven-erik-alhem-domen-felaktig/

DETTA ÄR ÅKLAGARNA

Allmänhetens förtroende kan rubbas
Ärendena handlade då om olaga hot, skadegörelse och misshandel, ärenden som den nu misstänkte 67-åringen hade polisanmält mot de två bröderna förra hösten. Förundersökningarna lades ner i brist på bevis av åklagare Anna Broomé, som samtidigt var den som beslutade om kontaktförbud mot de två bröderna i 20-årsåldern eftersom att det fanns risk att de skulle trakassera 67-åringen.
Samma åklagare är nu den som har dubbelmordet på sitt bord. Rättsexperten och tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem är insatt i ärendet och menar att det borde ses som på samma sätt som inom advokatväsendet.
– Rent formellt är det inget fel, men jag tycker att det är olämpligt. Man måste i alla lägen vara fullständigt objektiv, finns det minsta uns av tvekan för detta så är det olämpligt att vara åklagare i fallet.
-Tycker du att det skulle varit en annan åklagare?
– Ja, det tycker jag. Man ska ta det säkra före det osäkra,
säger Sven-Erik Alhem.
Han menar att förtroendet för åklagaren kan minska om det finns någon form av intressekonflikt.
– Allmänheten kan tro att åklagaren låter sig styras av de tidigare fallen när de tas upp igen i utredningen av dubbelmordet. Det handlar om delikatessjäv.
Delikatessjäv är den mest oprecisa formen av jäv och innebär att det kan finnas omständigheter som kan rubba allmänhetens förtroende till beslutfattarens opartiskhet i ett enskilt ärende och pekar på bristande objektivitet.

Creeper MediaCreeper