Ett småkryps liv, småkrypen skall hållas på plats?

A bugs life sv.

Petion- En av Bastiats
vanligaste metoder för att motbevisa motståndarnas argument var "reductio ad absurdum", dvs att visa att deras idéer om de tillämpas konsekvent leder till helt absurda konsekvenser, och följaktligen inte är överensstämmande med verkligheten. Ett klassiskt exempel är essän Petition, där Bastiat låter Frankrikes producenter av stearinljus, fotogenlampor etc framföra den traditionella protektionistiska argumentationen.
De är arga över en utländsk konkurrent som översvämmar landet med billigt ljus och därför tar ifrån dem arbete. Om denne konkurrent stoppades skulle de kunna anställa fler och ekonomins hjul skulle börja snurra. Konkurrenten är solen, och för att hindra den bör man instifta en lag om att alla t ex ska stänga sina fönsterluckor.
Med detta enkla och humoristiska argument visar Bastiat att billiga varor och tjänster (t ex gratis ljus) inte är ett hot mot ekonomin, utan en ren vinst, som gör att samhällets resurser kan användas till att tillfredsställa andra behov.


http://www.frihetsfronten.se/liberalismen/bastiat.shtml

Åsikter i Sverige får ingen giltighet om den upprätthålls
av en individ som sin egen, men, om den ska accepteras,
så måste den behandlas som en representativ åsikt av en grupp.
Det är som om den enskilde har ingen rätt att existera utanför ett kollektiv.
"Hur kan du ha en uppfattning som din egen?'' frågar en
socialdemokratisk intellektuell. "Det verkar inte vettigt.
Du måste få dina idéer från gruppen/kollektivet. "

Roland Huntsford  The New Totalitarians 1972 sidan 94

http://www.di.se/artiklar/2016/3/16/ingves-satter-press-pa-bankernas-kontanthantering/

http://www.di.se/artiklar/2016/3/16/bankerna-avvisar-stefan-ingves-kontantkrav/

Felaktiga uppgifter om kontanter

Datum 2016-03-04
I morgonens nyhetsflöde har det förekommit uppgifter om att kontanter skulle kunna försvinna inom fem år. Dessa uppgifter stämmer inte. Riksbankens prognoser pekar på att kontanter kommer att finnas kvar under överskådlig tid, det vill säga troligen in på 2030-talet.
I dagsläget görs cirka 20 procent av alla betalningar över disk med kontanter och närmare 90 procent av svenska folket uppger att de har använt kontanter den senaste månaden. Detta visar att det fortfarande sker en stor mängd transaktioner med kontanter i Sverige.

Den ultimata okunnigheten är avvisandet av något du vet ingenting om och vägrar att undersöka. - Dr. Wayne Dyer

Det tragiska med allmännyttan

Disskusion runt Jorden skälvde/Atlas Shrugged

Du har inga rättigheter, du har privilegier...George Carlin

YOUTUBE CENSUR?

KAN MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER BEVISAS?
 

Om du anser dig ha en rättighet, kan du då bevisa att du har denna rättighet du kräver?
Ta 15-20 minuter och läs Per Olof Samuelssons syn på detta, här finns länken.

http://www.nattvakt.com/akrobat/rattigheter.pdf

Begreppet rättigheter fungerar som en brygga mellan moral och politik. Rättigheter innebär en översättning av moraliska principer till politiska principer. De lägger den moraliska grunden för ett politiskt system. De är ett medel att underordna politiken under moralen.

En stat måste vara underställd moraliska principer. En stat måste ha en och endast en grundläggande funktion, nämligen att skydda medborgarna från fysiskt tvång, vilket innebär att skydda individens, varje enskild individs, rättigheter.

Och vilka är då individens rättigheter?
Man skulle kunna besvara denna fråga helt enkelt med orden: varje människa har rätt till sitt eget liv, med allt vad det innebär – eller också kan man ge en hel katalog av rättigheter:-
rätten att bilda fackföreningar och lämna fackföreningar, rätten att ta ett arbete och begära avsked, rätten att anställa och avskeda, rätten att flytta sina pengar till Liechtenstein eller satsa dem på häst nr 13, rätten att äta stekt böckling på fredagar och att spotta ut den om den är vidbränd.
Den första, enkla formuleringen skulle vara okej, om man klart kunde se allt vad den implicerar. Katalogen kan uppenbarligen utvidgas i det oändliga.

Det är emellertid tradition inom naturrättsligt tänkande att isolera fyra grundläggande rättigheter: liv, frihet, egendom och strävan efter lycka. Objektivismen accepterar denna ”fyrkantiga” rättighetsstruktur och är på den punkten föga originell. 
http://www.nattvakt.com/akrobat/rattigheter.pdf


PENGAR ÄR BAROMETERN TILL  SAMHÄLLETS DYGD.

NÄR DU SER HANDEL MELLAN MÄNNISKOR SOM INTE UTFÖRS GENOM FRIVILLIGHET, UTAN MED TVÅNG...

NÄR DU VILL VARA PRODUKTIV,
OCH BEHÖVER ANSÖKA OM TILLSTÅND FRÅN MÄNNISKOR SOM INTE PRODUCERAR NÅGOT...

NÄR LAGAR INTE SKYDDAR DIG, MEN SKYDDAR DOM MOT DIG...

NÄR DU SER KORRUMPTION BLIR BELÖNAD OCH ÄRLIGHET BLIR ETT OFFER...
DÅ VET DU ATT SAMHÄLLET ÄR  I  FÖRINTELSE       
AYN RAND, OCH JORDEN SKÄLVDE

Creeper