Så du är inte övertygad att Kingdom of Sweden är ett Bolag?ACKNOWLEDGEMENT - ERKÄNNANDE
Allt som finns på denna sida har sin grund från InPowermovmenet
https://inpowermovement.com/
https://anticorruptionsociety.com/
https://www.freedomtaker.com/index.html

Vad är Inpower-processen för avskaffandet ansvarsbefrielse."Genom att skydda våra individuella rättigheter skyddar vi allt liv."
Inpower-processen är en tillvägagångssätt av personer som skyddar sina rättigheter och verkställer ansvar för skador som orsakas av anställda personer, individer inom bolags och offentliga maktstrukturer.

Ett kraftfullt lagligt rättsmedel för individer och grupper att kräva ansvar för skador orsakat enligt deras dagordning på dig den individuella människan, utan behov av advokater. Det är en omfattande multi-round process, baserat på att skicka en serie erbjudande och meddelanden - mallar anpassade för varje deltagare - som skapar en ram för individuellt avtals ansvar.

Klagomål och överklaganden och misslyckande med att uppnå framgång vid en dispute med stat, landsting eller kommun sällan bejakas till den individuella skattebetalarens fördel, de som orsakar skadan ignorerar helt enkelt klagomål, backat upp genom ett politisk och rättssystem i systemisk korruption allt från polis, advokater, åklagare och domare.

Inpower deltagarna har tillgång till och återvinna sina fulla oföränderliga rättigheter, och använder bolagssystemets egna handelsregler mot dem för att upprätthålla bolags- och individuellt ansvar.

I huvudsak ändras villkoren godtyckligt i deras servicekontrakt, dom går utanför sitt mandat, med varje så kallad ’’kund’’ utan att fakta lämnas eller informeras om, tystnad eller hot är deras verktyg.

De använder också "underförstått samtycke" för att anta att en kund instämmer - även om kunden intentioner är att de inte instämmer, men använder en "felaktig" kommunikationsmetod, det är underförstått att om du inte kommunicerar enligt accepterat standard, du har då accepterat deras villkor.

Vad Inpower processen gör är att erkänna att en organisations föreläggande/erbjudande i att kräva och utöva en ’’order’’ som MÖLNDALS KOMMUN om krav att ta bort 20 meter av Tuja häck är inget annat än ett kontraktsmässigt erbjudande från ett registrerat bolag. 

Creeper MediaCreeper