Al Whitney's förklaring till Legal Entity

EN FÖRKLARING VARFÖR BOLAG ANSES VARA EN PERSON.
DET ÄR SKÄLET TILL VARFÖR VÅRT PERSONNUMMER ÄR DETSAMMA SOM ETT BOLAG?

 

Creeper MediaCreeper