NÖDVÄNDIGHETEN AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE KRIGSFÖRING
 

En ny typ av krigföring har vuxit upp i vår tid:  gränsöverskridande
krigföring. Detta är inte krig mellan stater; Det var den gamla modellen:
Tyskland angriper Frankrike, Frankrike tar Egypten, och så vidare.
Det är snarare krig som genomförs i att man förbigår stater.
Och de utgör ett allvarligt hot mot framtiden. Vid det här laget är vi alla
bekanta med de fyra stora transnationella krigen:


Kriget mot droger

Kriget mot terrorn

Kriget på Internet ( IT­relaterad brottslighet )

Kriget mot KontanterAlla fyra av dessa krig utkämpas över gränserna ... med ett artigt lyft på hatten när de iblandade kliver över gränsen så agerar dom som dom vill.
Ännu viktigare, så har dessa krig börjat med en liten eller ingen förklaring till hur de har modifierat Westfaliska ordningen/övernskommelsen mellan stater som har varit världens modellen sedan 1648.
Hur dessa krig skulle ändra världsordningen och vad som kan komma av det är väldigt lite diskuterat.

I korthet här är bakgrundsfakta på fyra stora:

Kriget mot droger

Det amerikanska "kriget mot droger" började i början av 20: e talet och har stadigt eskalerat till den punkt där Drug Policy Alliance uppskattar att det spenderar $ 51 000 000 000 per år, med absolut katastrofala resultat.
Drogkriget såldes ursprungligen som en kvasi­rasistiska och anti­invandrar åtgärd och eskalerade under Nixons ordförandeskap som en tröst till den konservativa delen av landet. 
Kriget mot drogerna var det program som banade väg för efterföljande implementeringar av gränsöverskridande krigföring.

Kriget mot terrorn

Detta krig, som vi alla vet, tog form efter 9/11 tragedin (även om det var knappast ny på den tiden). Kostnaderna för detta krig är långt in på biljoner dollar och har en dödssiffran i hundratusentals. Och naturligtvis fortsätter det eftersom rör sig om Mellanöstern och Afrika.

Kriget på Internet

Detta är en nyare, och rädslan stegras upp varje gång några stora företag blir hackad. (Jag kommer att avstå från att föra in en diskussion om hur regeringar tillsammans med storföretagens intressen gör cyberattacker oundvikligt.)

Kriget mot Cash

Schweiz, Danmark och andra länder tänker nu ta ut ränta på inlåning på sina banker. Frankrike och Italien har förbjudit alla kontant transaktioner över 1.000€   Spanien har förbjudit transaktioner över 2.500 €; och Uruguay har förbjudit transaktioner över US $5.000. Dessutom har flera länder sagt att de vill flytta till ett kontantlöst samhälle, Sverige har stängt hundratals ATM maskiner samt kontor som inte hanterar kontanter. Utöver detta är OECD, USA, och andra försöker hårt för att stänga offshore handel.

Skälen
Igen mycket kort, här är skälen till västerländska regeringar kräver gränsöverskridande krigföring:

Suveränitet fällan Nation­state regeln undergrävs av något jag kallar en Det fungerar så här "suveränitet fälla."


1. Systemet med suveräna stater kräver operatörer av nationalstaterna att respektera gränserna och inte korsa dem utan att offentligt förklara sina skäl.

2. Genom att gömma sig i ett tillstånd som inte kan eller inte kommer att skada dem, kriminella grupper isolerade från andra stater i världen. Al­Qaida till exempel gömde under en lång tid i Sudan, sedan i Afghanistan. Nationsgränserna kan ge utmärkt skydd för kriminella grupper.
Vissa icke­statliga organisationer har möjlighet att skapa och stödja korrupta stater, i huvudsak hyra sin infrastruktur och gömma sig bakom sin suveränitet. Denna strategi hölls i schack i en bipolär USA / sovjetiska världen, men det har sedan dess blivit lönsamt. Detta är anledningen till att USA, Storbritannien och andra stora befogenheter kräver gränsöverskridande krigföring; utan det, skulle de behöva ompröva systemet med suveräna stater.

Utöver detta, var och en av de fyra stora bär sina egna skäl.
Kriget mot droger frodas på tröghet. Det är alldeles för stor för någon politiker att skära. Dessutom är det omgivet av barnsliga men effektiv retorik. ("Så, vill du barn ska ha tillgång till kokain?") Och det amerikanska programmet, medan den klart största, är långt ifrån ensamma.

Kriget mot terrorismen håller militärer och krigsmaterial industrins grupper rika och mäktiga. De håller polismyndigheter rika likså. Och på denna punkt, är en hel del västerländska kulturen fokuserad kring kriget mot terrorismen, bryta förväntningarna hos miljontals människor på en gång skulle kalla mycket mer i fråga.

Okontrollerad uppgifter är dåligt för lydnad. Således kriget på Internet. När sinnen får ofiltrerad information tenderar tank lydnad att minska. Samtidigt är moderna politiska system bygger på ett antagande om nästan 100% lydnad. De flesta Internettrafiken har nu dragits in i statligt inriktade system som Facebook, och förordningar för att driva ut noncompliant butiker cirkulerar i huvudstäderna.

Kriget mot kontanter skyddar regeringarna från skattekollaps. Om fiat valutorna i de stora nationer kollapsar (som de måste så småningom), lätt tillgängliga likvida medel och andra svårspårade valutor skulle göra statlig styrningen i sin nuvarande form är omöjligt. Därför måste de elimineras eller kontrolleras.

Och ...

Utöver allt detta, är det den hela industriella modellens civilisation som bleknar bort och måste hållas i strid med naturen. Du hittar mer information om detta i fråga # 65 av min prenumeration

nyhetsbrev.

Paul Rosenberg www.freemansperspective.com

 

Fritt översatt av Björn Hanson från FREEMANSPERSPECTIVE · 3 NOVEMBER 2015

RARE Contrails | Early morning 787  

Finally 100% Proof We ARE BEING SPRAYED - Ex CIA - "We Are in Serious Danger"   


Vad politiker, statsanställda och medborgaren inte vill veta något om??
Chemtrail på svenska och engelska.
Bilder på innesidan av flygplanen.

Chemtrails som våra politiker och tjänstemän förnekar, men CIA erkänner dess existens. Detta är så tydligt, att det är genant att tala om
till vänner, som är blinda och hjärntvättade.

video tar 15-30 sek att ladda upp

/bj /bj
Creeper MediaCreeper