Den som håller kameran andas högt och irriterande mellan 20.36 till 28.00

Oskyldigt dömda - Lördagsintervju 80 med författaren Thérèse Juel om rättssäkerheten i Sverige.

Vad är värdeskillnaden ?

Skyddade gården mot inkräktare – fick fängelse
tisdag 28 april, 2020Av Christopher Jarnvall  https://nyhetsbyran.org/
Fet och kursiv betoning har jag gjort.


Hovrätten går på samma linje som tingsrätten och dömer en nu 44-årig gårdsägare, som har skjutit en inkräktare till döds med en älgstudsare, till 18 månaders fängelse för grovt vållande till annans död. Det skriver Dagens Juridik. 

Gårdsägaren har haft ”en omfattande rätt till nödvärn” men ändå använt för mycket våld för att kunna frias och har inte heller handlat i nödvärnsexcess. Det menar hovrätten.

Den nu 44-årig mannen kom i juli 2018 hem till sin gård i ett mindre samhälle i Dalarna. Ägaren möttes då av sin inneboende, som var chockad efter att ha blivit misshandlad och knivhotad av en man som var bosatt i närheten.

Kort efter det att 44-åringen hade kommit hem och pratat med sin inneboende hörde han hur den närboende mannen – som även tidigare hade uppträtt hotfullt – kom tillbaka på sin motorcykel och körde in på gården. I detta skede tog 44-åringen fram och laddade sin älgstudsare. De båda männen har sedan mött varandra i hallen.
Gårdens ägare har sagt åt mannen att lämna huset, medan inkräktaren har skrikit att han skulle döda 44-åringen och hans bror. När mannen inte lämnade huset utan istället kom närmare, höjde 44-åringen det osäkrade vapnet mot honom.

Inkräktaren skall då ha tagit tag i pipan och försökt slita geväret ur händerna på 44-åringen och det är i detta skede som ett skott har brunnit av. Skottet har träffat mannen i bröstet och han har avlidit på platsen kort därefter. Det har senare visat sig att han var påverkad av narkotika.

Mora tingsrätt godtog, att 44-åringen hade befunnit sig i en nödvärnssituation. Domstolen ansåg inte heller att 44-åringen hade avlossat älgstudsaren medvetet, utan bedömde att skottet hade gått av eftersom den nu döde mannen ryckte i pipan på vapnet.

Att använda den skarpladdade älgstudsaren i den uppkomna situationen var dock enligt tingsrätten oaktsamt – och att höja vapnet mot den andre mannen när han närmade sig var grovt vårdslöst. Det hade enligt domstolen också varit oförsvarligt att använda det osäkrade och skarpladdade vapnet.

Gårdsägaren dömdes istället för grovt vållande till annans död. Påföljden bestämdes till ett och ett halvt års fängelse, med hänsyn dels till nödvärnssituationen, dels till att 44-åringen har suttit häktad. Han skall även betala skadestånd till den skjutne mannens mor och bror – sammanlagt närmare 100.000 kronor.

Svea hovrätt går nu på samma linje som tingsrätten och fastställer fängelsedomen mot gårdsägaren. Han har sammantaget gått utöver den rätt han har haft att försvara sig och skall därför fällas för vållande till annans död som rubriceras som grovt. Det menar hovrätten.

Christopher Jarnvall  https://nyhetsbyran.org/
 

Dödsskjutningen av Eric Torell,

har chockat en hel nation. Hur kunde polisen avlossa 25 skott mot en försvarslös 20-åring med Downs syndrom?

Stockholms tingsrätt har ansträngt sig för att förklara det oförklarliga – och som många hade förutspått frias samtliga poliser.
 Eric Torell sköts ihjäl, fick vi alltså svaret: poliserna befann sig i en så kallad inbillad nödvärnssituation och agerade i självförsvar.

 
Eric Torells fallet och den friande domen 25 skott utan att Eric hotade eller avfyrade ett verkligt skott mot polisen med ett leksaksvapen, som i sin tur blir friade med inbillad nödvärnssituation, och polisen agerade i självförsvar.

44 åringen som tydligen var i fara får inte samma bedömning om inbillad nödvärnssituation, då han agerade i självförsvar??

 

Vi blir fråntagna rätten till självförsvar av politiker och offentligtanställda tjänstemän/kvinnor, är du inte offentligt    anställd så gäller inte självförsvar som i polisens situation?   
Inbillad eller ej om du ses som PERSON då du agerar inom deras kontrakts/avtalslagar, och inte hävdar att du är en MÄNNISKA och hänvisar till olika Internationella konventioner som skyddar dina rättigheter till självförsvar för ditt liv.


POLISMYNDIGHETEN, ÅKLAGARMYNDIGHETEN OCH
SVERIGES DOMSTOLAR,

är Kommersiella Vinstdrivande Bolag och styrs av kontrakts/avtalslagarna.

POLISMYNDIGHETEN
Org.nr: 202100-0076
Bolagsform
Registreringsår 1978
F-Skatt Registrerad
Startdatum för F-Skatt
1994-01-01
Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms
1991-01-01                
                                                                                               
ÅKLAGARMYNDIGHETEN 
Org.nr: 202100-0084 
Bolagsform
Registreringsår 1975  
F-Skatt, Registrerad
Startdatum för
F-Skatt1994-01-01
Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms
1995-01-01                                       
SVERIGES DOMSTOLAR
Org.nr: 202100-2742
Bolagsform
Registreringsår 1975
F-Skatt Registrerad
Startdatum för F-Skatt
1994-01-01
Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms
1991-01-01                                           


BETÄNK FÖLJANDE,


När vi födds och staten registrerar födseln, hand i hand med detta, blir var och en av oss som PERSON allokerad ett ekonomiskt värde baserat på framtida produktivitet, skatteintäkter ett värde, som staten i sin tur använder för bl.a. statliga lån som Sverige behöver. 

Skattevärdet vid födseln på knarkaren är det verkligen samma som Eric's med Downs Syndrom vid födseln?

Vid födseln knarkaren var frisk med ett potential för framtida skatter, medan Eric inte hade samma potential, tvärtom han kommer att bli en kostnad i framtiden på grund av Downs Syndrom.

44-årig gårdsägare, som sköt knarkaren, som trots sitt beroende, hade ett potentiellt framtida ekonomiskt värde till staten.

Eric på grund av dödsskjutningen är ett ekonomiskt sparande i framtiden för staten.

44-årig gårdsägare, som sköt knarkaren försatte staten i en potentiell framtida ekonomisk förlust.

Polisen som sköt Eric sparade staten framtida kostnader och förluster.

Både Åklagare och Domare med Nämndemän kan lätt komma till samma slutledning.
Om vi ger en fällande dom mot de 3 polismännen, ekonomiska kostnader att rekrytera och träna nya rekryter samt allmänhetens syn och förtroende skulle skada polisen, vi kan å andra sidan ge ett utslag med att ett leksaksvapen som förklaring att polisen tror sig vara i fara, vi kan fria polisen med inbillad nödvärnssituation, samt att polisen agerade i självförsvar, vi sparar staten stora kostnader, samt löser åklagare och domstolens konflikt problem.

 

44-årig gårdsägare, som sköt knarkaren skall banne mig inte tro att hans liv är viktigare eller mer värdt än knarkarens.
Åklagare och Domstolens tjänstemän/kvinnor ser till att statuera ytterligare ett exempel, det är som en röd tråd, på att människor i privata sektorn inte skall använda vapen i självförsvar och gör man detta så är konsekvensen för dig som person allvarliga, dessa vapen kan givitvis eventuellt vändas mot korrupta politiker, åklagare, domare, polis etc. och det skall stoppas.
Nedanför finns länkar till snarliknande domar där vi blir indoktrinerade att självförsvar är inte något som vi får ta för givet.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/qn5pB1/mannen-som-skot-ihjal-en-valdsam-inkraktare-borde-ha-friats

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6M8L6/avbrot-overfall--blev-sjalv-domd

https://www.fokus.se/2008/05/sjalvforsvar-vager-latt/

En 70-årig man dömdes för dråp efter att ha skjutit ihjäl två bröder som höll på att ta sig in i hans hem i Vallåkra.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OnQLoq/domdes-for-dodsskott-i-vallakra--nu-ber-70-aringen-om-nad

Skotten i Rödeby, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skotten_i_R%C3%B6deby

https://www.expressen.se/nyheter/krim/han-skot-ihjal-inkraktaren-hade-gjort-samma-sak-igen/

 

Åklagarmyndigheten.
LexNoxa, Peter Martinsson  https://www.lexnoxa.com/

Den organiserade brottsligheten inom just åklagarmyndigheten är besvärlig, det är åklagarna som ytterst ska utöva och därmed upprätthålla sveriges lag, det är åklagarna som ska skydda allmänheten mot brottslingar genom att utkräva straff och inlåsning av brottslingar så skötsamma medborgare kan skyddas. När åklagare beslutar att vissa lagbrott inte längre är lagbrott hamnar sverige på ett otäckt sluttande plan, vissa lagbrott blir "lagliga" genom korruptionen av åklagare och brottsligheten inom den lucka som åklagarna skapat kommer skena. 2019-11-06, LexNoxa, Peter Martinsson.
 

I ett sunt samhälle är det farligt att angripa andra, inte att försvara sig – utom i Sverige
Av Madeleine Lilja Rönnquist | maj 10, 2020

 

Minns ni när det fanns en tid då vi hånade våra grannländer med olika roliga historier, ni vet en norsk, finsk (dansk) och svensk möttes … Det var tider det. Nu är det nog få som skulle dra liknande historier. Bara den tondöve kan förneka självsäkerheten hos opinionerna i grannländerna om Sverige i såväl pandemin som i våldsutveckling och migrationsfrågor.

Nu får våra grannländer ytterligare en orsak till att håna Sverige. Rätten till självförsvar respekteras inte i Sverige. Om det inte vore så allvarligt skulle det kunna misstas som ett skämt. Men återigen kan vi tala om en svensk strategi. Våldsverkare är för Sverige ett paradis, och för offren ett helvete där till och med kan riskera att hamna bakom lås och bom. Den som skyddar sig mot angripare straffas ofta minst lika hårt som angriparen. Paradoxalt är det vad vi har kvar, självförsvaret eftersom vårt våldsmonopol upprepat sviker offren. Men nu alltså inte ens det.

När en bonde i Dalarna skyddade sig mot en våldsam inkräktare sommaren 2018 fick han betala för det med att låsas bakom lås och bom i 1,5 år. Mannen som bröt sig in i huset, skrek att han skulle döda gårdsägaren. Då brann ett skott av som dödade honom. Trots att gårdsägaren agerade i självförsvar, och trots att skottet inte avlossades avsiktligt, fälldes han. Tingsrätten, och senare även hovrätten, ansåg att det var ”oaktsamt” av gårdsägaren att plocka fram älgstudsaren från första början. I tider av våldsbrott, terror och ökande otrygghet är en sådan ordning som beskrivs faktiskt inte försvarbar.

Oaktsamt. Det var alltså inte oaktsamt att en inkräktare bröt sig in i bondens bostad och hotade med att döda honom. Om en våldsman bryter sig i ens egen bostad för att döda och det kan bevisas kan det knappats betraktas som en handling av oaktsamhet. Oavsett vapen. Blir man attackerad är det sitt eget liv och sin egen hälsa man vill och ska skydda. Den här tanken om att den som utsätts för våld ska vara skyldig hänsyn till angriparens säkerhet är absurd. Ett utslag av moraliskt förfall sett i andra fall.

I ett sunt samhälle är det farligt att angripa andra, inte att försvara sig. I ett sunt samhälle är rätten att försvara sig så stark att fängelse sällan är med i spelet. Sverige är dock inte ett sunt land. I Sverige är däremot rätten till självförsvar så svag att man riskerar fängelse om man skadar någon som attackerar en.

Sverige är ett land där moraliskt degenererade och de som beter sig abnormt styr. Unga våldsverkare filmar hur de förnedrar och misshandlar, inte sällan handlar det om etnicitet. Våldet mot svenska pojkar. Kvinnor som promenerar sent riskerar möta våldtäktsmän. Imamer som bedömts som farliga för allmänheten släpps fria. Stöldligor som förser sig med det andra arbetat och betalat för. Människor blir bestulna på sin trygghet, heder och tro på samhället. Sverige är en skamfläck. Ingen kan förneka det längre.

Själv minns jag tiden då vi lekfullt kunde håna våra grannländer. Länder som idag betraktar Sverige med skräckblandad förtjusning samtidigt som de skakar på huvudet.

Är det så här vi vill ha det? Vill vi verkligen ha ett samhälle där den som försvarar sig riskerar fängelse. Ett samhälle som styrs av hot och våld? Det vill vi naturligtvis inte. Är det inte dags att vi säger ifrån? Vi är förmodligen fler än vi tror som vill ha ett land att vara stolt över. Ett land som är lugnt och tryggt. Ett land som inte låter sig styras av gatans parlament och allsköns våldsverkare. Ja, det låter högtravande men är det ändå inte dags?

https://www.blt.se/ledare/reformera-nodvarnsratten/

Oegentligheter under valet 2018 som bör undersökas?

Varje gång jag ser denna video så upprör det mig hur polisen agerar, vilket ger en vägvisning vart vi är på väg mot. NMR värderingar är inte mina värderingar såväl som polisens värderingar är inte mina. Vi behöver inte ge stöd till NMR eller polisen men den som initierar våld för att driva igenom sin vilja har 100% alltid fel. Polisen bryter mot lagar som dom skall skydda, om man nu tror på svenska lagar och dess rättssytem. Jag vet ej vad konsekvensen blev efter detta försök till demonstaration där NMR gjorde allt för att undvika konfrontation och våld, men polisen kan inte se sig som hedervärdiga och tro sig vara beskyddare av våra mänskliga rättigheter, oberoende av NMR's värdegrund.


Bill, ifrågasatte demokrati samt amerikansk
republik och var mördad under konstiga omständigheter? Hade stor erfarenhet och kunskap av militär samt politisk korrumption och konspiration

 

Sorry Mom, I was wrong about the Holocaust

Alfred Schaefer - Thought Criminal Monika Schaefer Arrested and Imprisoned in Germany
(Red Ice TV)     

Hellstorm – de allierades folkmord på Tyskland under och efter andra världskriget

Abby Martin Exposes Zionism & Israel on Joe Rogan Podcast

Creeper MediaCreeper