Vad är Svensk Inpower-processen för avskaffandet av ansvarsbefrielse.

"Genom att skydda våra individuella rättigheter skyddar vi allt liv."


Svensk Inpower-processen, är helst en massaktion av människor, men som kan nyttjas även enskilt, som skyddar dina rättigheter och verkställer det enskilda ansvaret för dem som orsakar eller skapar skada.

Sagt på ett annat sätt är det ett kraftfullt medel att få tillgång till och använda grundläggande lagar och handelsregler, för att vända problemet till de personer som har gömt sig bakom företag och regeringar, landsting eller kommuner, för vinst möjligheter som medför ekonomisk skada på män, kvinnor och barn.

Vad som orsakar skada i detta fall är krav om åtgärder från styrande – utanför grundlagar och jurisdiktion. Denna process handlar om att rättigheter som har tagits bort och försvårar laglig stöd och fördyrar individuella processer i första hand.

Vem är Svensk Inpower-processen för?
Vem som helst av mogen ålder och kunskap kan göra denna process. Det är för dem som vill ha t.ex. "Västlänksagendan" stoppad, eller de som vill vara en del av en större lösning som gagnar mänskligheten som helhet.

Med detta sagt är denna ansvarshandling inte för alla . Det är bara för dem som är redo att delta i en lösning och att flytta sitt synsätt i förhållande till auktoritet. Det är inte för dem, som inte är redo att hjälpa sig själva, eller de som är bekväma med att myndighetsfigurer talar om för dem hur de måste tänka och agera.

Svensk Inpower-processen är ett tillvägagångssätt av människor som skyddar sina rättigheter och verkställer ansvar för skador som orsakas av anställda personer/människor, individer inom bolags och offentliga maktstrukturer.

Ett kraftfullt lagligt rättsmedel- för individer och grupper att kräva ansvar för skador orsakat enligt deras dagordning på dig den individuella människan, utan behov av advokater. Det är en omfattande multi-round process, baserat på att skicka en serie erbjudande och meddelanden - mallar anpassade för varje deltagare - som skapar en ram för individuellt ansvar.

Under de senaste åren har "Västlänken" dominerat Göteborgsmiljön i samklang med 2030 agendan, vi har sett grundlags baserade försök att stoppa Västlänken samt andra traditionella rättsliga tillvägagångssätt, klagomål och överklaganden misslyckas med att uppnå framgång, eftersom det förekommer en enorm nivå av systemisk korruption och samverkan som berörs, och de som orsakar skadan ignorerar helt enkelt klagomål.

Däremot tillåter Svensk Inpower-processen deltagarna att få tillgång till och återvinna sina fulla oföränderliga rättigheter, och använder bolagssystemets egna regler mot dem för att upprätthålla företags- och individuellt ansvar.

I huvudsak ändrar ansvariga till Västlänk projektet, villkoren i avtalet för att passa deras agenda mot varje skattebetalare, utan transparens, insyn och att fakta lämnas. De använder också "underförstått samtycke" som i att inget svar eller tystnad i ett antagande gör att en skattebetalare instämmer - även om skattebetalaren säger att de använder inte en "felaktig" kommunikationsmetod för att få rättelse.

Vad Svensk Inpower-processen gör- är att vi erkänner och accepterar att Västlänks ansvariga har en agenda och rätt i att projektet fortsätter tills det är färdigt. Samt att detta är och var ett kontraktsmässigt erbjudande.
Vårt svar i sin tur blir i ett meddelande att vi accepterar ovillkorligt Västlänks ansvarigas erbjudande, om de kan bestrida vårt moterbjudande med empiriska fakta och konkreta bevis i form av en affidavit, punkt för punkt, bevittnat av Notarius Publicus.

Om de inte kan bemöta vårt moterbjudande samt bevisat genom en affidavit, så gäller vår affidavit och dess villkor står som avtal till varje delgiven politiker, ämbetsman, tjänsteman och alla entreprenörer som är individuellt föremål för kraven i vårt villkorliga godkännande samt moterbjudande.

Dessa termer inkludera ett avgiftsschema för ett valfritt belopp, per dag och per villkor som är negligerade, när de bryter mot villkoren.
Dessa belopp är fullt genomförbara med pant rättigheter om betalning undanhålls.

De delgivna kan inte motbevisa de påståenden som görs och stipuleras i Svensk Inpower-processen eller de fakta som används i förklaringen, eftersom våra fakta är sanna och kontrollerbara, medan propagandan och personliga åsikter de använder är inte är baserade på empiriska fakta eller konkreta bevis.

Svensk Inpower-processen implementerar kontrakt/avtalsrätt, Naturlag, Kommersiell lag (UCC, CISG) och Law Merchant (Lex Mercatoria). Det är mångfacetterat, och fungerar i flera jurisdiktioner.
Svensk Inpower-processen bygger på en högre grad av förståelse för hur systemet har skapats och fungerar.

 



ACKNOWLEDGEMENT - ERKÄNNANDE
Allt som finns på denna sida har sin grund från InPowermovmenet
https://inpowermovement.com/
https://anticorruptionsociety.com/
https://www.freedomtaker.com/index.html

Vad är Inpower-processen för avskaffandet ansvarsbefrielse.


"Genom att skydda våra individuella rättigheter skyddar vi allt liv."
Inpower-processen är en tillvägagångssätt av personer som skyddar sina rättigheter och verkställer ansvar för skador som orsakas av anställda personer, individer inom bolags och offentliga maktstrukturer.

Ett kraftfullt lagligt rättsmedel för individer och grupper att kräva ansvar för skador orsakat enligt deras dagordning på dig den individuella människan, utan behov av advokater. Det är en omfattande multi-round process, baserat på att skicka en serie erbjudande och meddelanden - mallar anpassade för varje deltagare - som skapar en ram för individuellt avtals ansvar.

Klagomål och överklaganden och misslyckande med att uppnå framgång vid en dispute med stat, landsting eller kommun sällan bejakas till den individuella skattebetalarens fördel, de som orsakar skadan ignorerar helt enkelt klagomål, backat upp genom ett politisk och rättssystem i systemisk korruption allt från polis, advokater, åklagare och domare.

Inpower deltagarna har tillgång till och återvinna sina fulla oföränderliga rättigheter, och använder bolagssystemets egna handelsregler mot dem för att upprätthålla bolags- och individuellt ansvar.

I huvudsak ändras villkoren godtyckligt i deras servicekontrakt, dom går utanför sitt mandat, med varje så kallad ’’kund’’ utan att fakta lämnas eller informeras om, tystnad eller hot är deras verktyg.

De använder också "underförstått samtycke" för att anta att en kund instämmer - även om kunden intentioner är att de inte instämmer, men använder en "felaktig" kommunikationsmetod, det är underförstått att om du inte kommunicerar enligt accepterat standard, du har då accepterat deras villkor.

Vad Inpower processen gör är att erkänna att en organisations föreläggande/erbjudande i att kräva och utöva en ’’order’’ som MÖLNDALS KOMMUN om krav att ta bort 20-30 meter av Tuja häck är inget annat än ett kontraktsmässigt erbjudande från ett registrerat bolag.

 

Creeper MediaCreeper