Ansvar med Ansvarsbefrielse?
 

När ska offentligt anställda tjänstemän och politiker ta ansvar för sina handlingar på samma villkor som privata sektorn?

Nu är det så att som offentligt anställda tjänstemän eller politiker så har man trott sig vara ansvarsbefriad? Numera ett misstag.

Skulle jag som privatanställd fatta beslut, som åsamkar kostnader till företaget som jag jobbar för eller äger, som sedan bedöms som ''skatteskulder'', så är det troligt man blir ''Personligt betalningsansvarig''.

Har man registrerat ett Aktiebolag, som traditionellt skyddade ägarna från ytterligare betalningsskyldigheter vilket inkluderade privata leverantörsskulder såväl som ''skatteskulder'' så var man betalnings befriad, detta går tillbaka till 1700 talet och AB Stora Kopparberg. Detta ändrades på 90 talet att ''skatter'' måste betalas som prioritet, det bör vara tvärtom, privata skulder skall betalas.

Om du har så kallat ''skatteskulder''-

• Du blir antagligen polisanmäld för försumlighet, beroende på omständigheter.

• Du blir åtalad, ditt hus, bil din egendom blir beslagtagen om du inte har pengar att betala med , du kan blir dömd till böter eller fängelse, igen beroende på omständigheter.

• Du blir sparkad - eller - förlora ditt företag, konkurs, beroende på typ av position du har.

• Du blir antagligen också återbetalningsskyldig beloppet med Kronofogdens bevakning.

Dessa regler gäller inte på samma sätt för offentligt anställda tjänstemän och politiker under yrkesutövande.

''Skatteverket'' är inget annat än en terrororganisation som genom sina företrädare utpressar, plundrar, stjäl och rånar när det behövs, för att tillfredsställa sina medlöpares behov.

Anställda på ''Skatteverket'' är och uppträder som översittare, ljuger när det passar deras syften för att bevara och trygga sin egen inkomst och levnadsstandard genom användandet av tvång, hot och våld, assisterade av fiktioner som polis, kronofogden och domstolsväsendet.

Enligt  ''Skatteverket'' i Göteborg är jag personligen skyldig över 1 miljon kronor, inte till andra företag eller medmänniskor utan till en Pappers Fiktion som kallas ''Skatteverket''.

''Skatteverket'' är en fiktion som Jultomten och Fantomen, existerar inte mer än i en låtsasvärld. Anställda som  säger sig företräda ''Skatteverket'' existerar bara i dessa män och kvinnors fantasi.Män och kvinnor är av kött och blod, ingen fiktion, därför 100% ansvarig för sina beslut och dess jagande efter fler ekonomiska offer.

Naturligtvis har inte fiktionen ''Skatteverket'' kommunicerat, talat eller intervjuat en kött och blod individ för en anställning i ‘’pappers fiktionen Skatteverket'', utan det är en annan människa av kött och blod, som i sin tur var anställd av någon av kött och blod, som i sin tur var (chef, politiker)osv...

Vem av alla längs denna led av kött och blod, en människa, har empiriska fakta och konkreta bevis på att lagar, förordningar och regler ger dom jurisdiktion, samt att dom har den moraliska rätten att bestämma över någon annans liv och ta deras egendom med användandet av tvång, hot och våld?
Har du som läser detta några bevis till denna jurisdiktion?


 

Sätt Sverige under förmyndare!


av Helena Edlund

Spionen Stig Bergling kopierade i början av 1970-talet en pärm med hemlighetsstämplade uppgifter på sin arbetsplats på Försvarsstabens säkerhetsavdelning. Pärmen, som innehöll en förteckning över Sveriges försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd, lämnades så småningom över till ryssarna. För detta dömdes Bergling 1979 till livstids fängelse för grovt spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Att lämna uppgifterna i Berglings pärm till främmande makt var självfallet till skada för Sverige, men det var en piss i Mississippi jämfört med konsekvenserna av att lämna ut Transportstyrelsens register. Under två års tid har uppgifter om allt från det svenska körkortsregistret till detaljinfo om stridspiloter, militära specialstyrkor och personer med skyddad identitet funnits tillgängliga för den som haft intresse av det.

Det är näst intill omöjligt att begripa hur mycket information om Sverige och svenska medborgare som funnits (och finns) tillgängligt för alla och envar – inklusive främmande makt. Nyheter idag har den bästa rapporteringen.

Transportstyrelsens förra generaldirektör, Maria Ågren, har fått agera bondeoffer. Hon fick sparken i januari och har nu godtagit (!) ett bötesstraff (!!) om 70 000 kronor (!!!). Det motsvarar en halv månads löneavdrag. Jag upprepar: Stig Bergling dömdes till livstids fängelse.

Men Ågren är inte ensam ansvarig. Media släpper ”nyheten” under juli, när risken för uppmärksamhet är som allra lägst, trots att man med stor sannolikhet haft vetskap om detta under en längre tid. Tjänstemän har varnat sedan 2015. Säpo har utrett. Ministrar har varit informerade.

Infrastrukturministern har känt till att Transportstyrelsen ”gjort avsteg från gällande lagstiftning” – inte för regler gällande fiskekort eller datum för dubbdäck, utan för hantering av uppgifter som rör rikets säkerhet. Inrikesministern har varit informerad – inte sedan i förrgår, utan under ett och ett halvt års tid. Det är inte osannolikt att statsministern varit underrättad.

Ändå har inget hänt. Inget händer heller, trots att katastrofen är ett faktum och pågående. Åtgärdsprogrammet ska vara avslutat först under hösten, meddelar den nye generaldirektören.

Varför?

Läs resten på Det Goda Samhället.
https://detgodasamhallet.com/2017/07/22/satt-sverige-under-formyndare/#more-8490

Göteborgs Energi

Exempel - på ansvarsbefrielse är Biogasanläggningar som startades med''Skattemedel''-

-Göteborgs Energi satsning på biogasproduktion lider ännu ett bakslag. Idag meddelade bolaget att de skriver ner anläggningens värde, från 850 miljoner kronor till noll kronor.
(GP) http://www.gp.se/ekonomi/1.2819349-goteborgarnas-biogasfabrik-blir-vardelos?m=print
Skattemedel som sådana som Ingela Johansson och arbetskamrater kontinuerligt stal från privata sektorn som i sin tur användes till att skapa ca: 140 kommunaktiebolag som konkurrerar med samma privata bolag som skapade pengarna till att börja med. Offentligt anställda får leka entreprenörer utan att investera sina egna pengar och ta risker -men- kan göra det ansvarsfritt och bara skylla ifrån sig när det inte fungerar. Göteborgaren går sedan till vallokalen och ger sitt stöd till detta system??

Läs om offentligt ansvarigas ursäkter/förklaringar i Jönköping– ansvarsbefrielse halleluja…

Satsning på biogas gav brakförlust

JÖNKÖPING Jönköpings biogasbolag har blivit en av de största förlustaffärerna kommunen gjort. – Miljöpolitiskt tycker jag ändå att vi gjorde rätt som satsade på biogas, säger kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C). (JP)

Publicerad 22 jan 2014


– Det handlar om att tänka globalt, men agera lokalt, sa kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) i en intervju i Jönköpings-Posten i augusti 2005. (Pengarna är inte mina så låt mig fantisera med att satsa i globalt tänkande.)

Då hade hon och de andra politikerna precis fått veta att en planerad biogasanläggning skulle kosta 55 miljoner att bygga, vilket var tio miljoner dyrare än man tidigare planerat. Ändå gav de, efter tvekan, grönt ljus till satsningen.

Nu, mer än åtta år senare, kan Ann-Mari Nilsson sammanfatta att investeringspengarna som fått läggas på projektet snarare blivit runt 202 miljoner kronor, inte 55 miljoner. Hon kan också sammanfatta en verksamhet som år efter år går med enorma underskott… (Oj, en misskalkyl.)

– Vi startade för att det var en viktig miljöfråga, men så här i efterhand kan vi se att vi från början inte gjorde realistiska affärsmässiga bedömningar, säger hon… (Vi är offentligt anställda inte entreprenörer.)

Man kan säga att Jönköping i miljöhänseende valt att ligga i framkant. Men det har också gjort att det blivit dyrt, allt är inte helt färdigutvecklat utan Jönköpingsanläggningen har i vissa avseenden varit något av en försöksanläggning. Lärpengarna har blivit många och när man trott att problemen var lösta kom det nya problem...(Framkanten blev till en bakkant, men inte våra personliga pengar… ansvarsbefrielse.)

– Helt klart har vi gjort en missbedömning, vi hade lite fel bild när vi gick in i det. Utmaningarna och kostnaderna för att få detta att fungera var mycket större än vi trodde. (Vi riskerade inget personligen, gjorde vad vi trodde var rätt, vi hade fel, men anser oss inte skyldiga och vill inte betala för missbedömningen, det får ni i privata sektorn göra.)

Kommunledningen har nu gett bolaget ett särskilt ägardirektiv att inom ett halvår komma med en plan om hur ekonomin kan förbättras. (Var dom inte beslutsfattarna?)

– Vi har precis påbörjat ett rejält tag, säger Ann-Mari Nilsson. (Hur tänker hon och hennes kollegor gottgöra detta? Med konkreta rejäla tag, att ta mer skatter från privata sektorn?)

Förlusten för biogasbolaget måste täckas av övriga verksamheter inom kommunens bolagskoncern och kan till exempel leda till att Jönköping Energi inte kan hålla så lågt pris för sin energi som annars hade varit möjligt.

Kommer Göteborgs Energi hålla nere priserna? Vad om all kommunskatt som slösats? Trängselskatt? Skola, vård och omsorg? Pensionärer? 850 miljoner kronor borta- Vem tar ansvaret?


 
NÄR HAR DU FÅTT NOG AV ATT SÄTTAS PÅ PLATS?
 Du som individ är alltid den yttersta minoriteten i demokrati,
ovidkommande om du tillhör 50,1% eller 49,9%. 

Hon skulle skrämmas till tystnad
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/hon-skulle-skrammas-till-tystnad
 

UPPDRAG GRANSKNING · När Karin Törnqvist larmar om att hennes projektledare på Göteborg Energi får bonus och utför uppdrag åt en leverantör blir hon inkallad till sin chef. Men inte för att diskutera anklagelserna utan för att skrämmas till tystnad.

Karin Törnqvist arbetade som konsult i mångmiljonprojektet ”Mätning 09”. Alla elmätare skulle bytas ut och norska Embriq med underleverantören sydkoreanska Nuri Telecom har stått för leveransen. En affär på 700 miljoner kronor. Karin blev allt mer kritisk till hur projektet sköttes och för ett år sedan varnade hon ledningen.
HON MENADE att Göteborg Energi inte fått det man betalat för, eftersom projektledaren Tomas Arnewid gick leverantörens ärenden.

– Jag tyckte han satte sig på den sidan istället för på Göteborg Energis sida, säger Karin Törnqvist.
Karin berättade för ledningen, men inget hände.

Tomas Arnewid har lett projektet på heltid sedan 2006. Som konsult får han ett arvode på 1 200 kronor i timmen. Men han har även fått betalt av leverantören Nuri Telecom, enligt Karin Törnqvist.
– Ja, dels resor för att åka ut i världen och berätta hur förträffligt Nuri är och hur bra Embriq är. Och när det har gått riktigt bra har han fått bonus, från Nuri till exempel, säger Karin Törnqvist.

NÄR MARKNADSCHEFEN för Nuri Telecom, Elizabeth Park, besöker Göteborg gör Uppdrag granskning en dold inspelning av ett samtal mellan henne och Karin Törnqvist. Under samtalet bekräftar Elisabeth Park att hon betalat Tomas Arnewid för resor och att hon även gett honom bonus.
Tomas Arnewid har alltså enligt Elizabeth Park fått betalt för jobb han gjort för Nuri Telecom och dessutom fått bonus.

Det var affärsområdeschefen Anette Winter som tog emot uppgifterna från Karin Törnqvist.
– Projektledaren Tomas Arnewid svarade att det fanns inte några oegentligheter, säger Anette Winter.
Du går till botten med historien, kan man säga så?
– Jag tycker det. Jag går också till vår vd, som är beställare av projektet och ansvarig för upphandlingen av projektet och konsulterna, säger Anette Winter.

VD FÖR GÖTEBORG ENERGI är Anders Hedenstedt och han är nöjd med leverantörerna. Och han har fullt förtroende för sin projektledare, Tomas Arnewid.
– Han levererar det han ska, säger Anders Hedenstedt.
Hedenstedt säger att Tomas Arnewid vid två tillfällen deltagit på konferenser, där Nuri Telecom skulle betala reseersättningen.
Men Arnewid har varit en flitig resenär.
Tomas Arnewids resor har bland annat gått 2007 till Paris, 2008 till Dusseldorf, Munchen, Dublin och Barcelona, 2009 till Denver och 2010 till Toronto.
TOMAS ARNEWID SVARAR bara via mejl, där han bekräftar att han fått vad han kallar sedvanlig ersättning för utfört arbete från Nuri Telecom. En del av pengarna kan ha satts in på mitt konto i Nordamerika, skriver han.

Du förstår att det är kontroversiellt detta?
– Jag förstår att du tycker det, men den där typen av ersättning känner jag inte till, säger vd Anders Hedenstedt.
Hedenstedt förnekar också kännedom om Arnewids bonus från Nuri Telecom.

Det blir till sist affärsområdeschefen Anette Winter som tar hand om larmet från Karin Törnqvist. Hon kallar in Karin för att reda ut om det är hon som har läckt till media. Samtalet dokumenteras med en dold mikrofon:
Du Karin, jag förstår att du har lite diskussioner med journalister och så där?
– Inte än.
Inte än, ok.
Jag nåddes av att du skulle träffa en journalist. Om Uppdrag granskning är på gång. Dom skyr inga medel. Det var en stadsdelschef här, nån chef i kommunen i alla fall. Han stod på ett möte i den här härvan. Han stod och grät. Dom dundrar in på kontoret. Fysiskt trycker ner den dom ska intervjua. Med fysiskt våld hindrar dom honom från att gå därifrån. Så vi försöker hålla dem ifrån oss.
Men Karin, jag vill inte lägga munkavle på dig. Det är inte det jag är ute efter. Jag kan ärligt säga så här. Om det skulle vara så att du är så pissed off på detta att du vill klämma åt Göteborg Energi, då sitter jag risigt till som person. Nånstans så är det folk som pratar med journalister och ditten och datten. Och jag vill veta om du gör det, eftersom jag fick den här indikationen i går, då.
Jag kommer kanske att ställa fler frågor om jag får fler indicier. Så att jag kan dementera.
– Indicier om vad då?
Om folk säger att det är Karin, så kommer jag att kolla upp det, Karin, bara så du vet.

NÄR ANETTE WINTER får den dolda inspelningen presenterad för sig svarar hon så här:
– Det är det dummaste jag gjort på länge.
Att efterforska huruvida Karin har pratat med journalister, hur ser du på det?
– Det är inte tillåtet enligt lag och gäller för oss precis som andra, säger vd Anders Hedenstedt.
Men vad sa du då till affärsområdeschefen när hon berättade att hon hade frågat?
– Alltså jag sa ingenting då, utan jag funderar nu på vad vi ska göra åt det här. Det är uppenbart att vi behöver utbilda våra chefer och personal bättre, så att man verkligen förstår vad det är som gäller, säger vd Anders Hedenstedt.

Karin Törnqvist är uppgiven.
– Dom vill inte att det ska komma ut. Så är det, säger hon.
Såväl Tomas Arnewid som Elizabeth Park förnekar nu att någon bonus har betalts ut.

Reportrar: Janne Josefsson, Nils Hanson
Text: Henrik Bergsten

Göteborg och Trängselskatt
Här nedan är exempel på egenintresse samt irrationellt politiskt tänkande och med PR maskineriet i full fart-
frågor som bör klargöras:


- Vilka garantier fick Göteborgs kommun skattebetalare ställa upp med för lånen?

- Vem var lobbyisterna som tryckte på för att få kontrakten till Västlänken?

- Vilka Banker och finansiella instutioner gynnas 30 år framåt genom Göteborgarnas skuld?

-Varför denna brådska från politikers klara nej 2006 till trängselskatt ja, var det för att tillfredsställa särintressen som inte har klargjorts, förklaringen är att statens pengar måste accepteras nu?
Hur kan man tro att detta är enda lösningen till att fixa infrastrukturen i Göteborg?

 

Västlänken - detta är en skatt som inte har med minskning av trängsel att göra. Samma politiker gör gatorna smalare och trängseln ökar- Trängselskatt är en lögn, rökridå för att få in skatter, till att tillfredställa politikers egenintresse.
 

2013-01-01

Trängselskatten ger en skattehöjning under 2013 till 2015  upp till 8 000 kronor per år för bilister som åker till arbetet i Göteborgsområdet.

Det blir bilister som då skall betala för cykelbanor, gångbanor, busskörfält, en bro där bilar inte får åka, tågtunnel i bl.a. 50 m lerdjup.

 
 

Varför hålla fast i demokrati, för att man är tror på etatism.

-Jag skulle gladligen vilja höra ett objektivt, moraliskt argument, varför 50,1% skall diktera livsvillkoren för 49,9% där lobbyister gynnar & gynnas av tjänstemän samt politikers egensinniga maktbeteende, dom ger bort priviliger som inte tillhör dom att ge bort.

-Cyklister, kollektivresenärer - ingen av dessa betalar en rättmättig avgift för vad dom kräver.

Jag betalar koldioxid skatt på bilar (visserligen en livsgas), men varför betalar inte cyklister skatter för all koldioxid dom andas ut, rättvisare och jämnare villkor?
Om du är en riktig skatteivrare varför inte en cykelskatt som betalar för cykelbanor? 

-Kollektivresenärer får betala ca: 50% för resekostnaderna, bl.a. bilisterna får äran att betala de andra 50% i skatter, sen åker kollektivisten i egen grädd/bussfält, som betalas utav bilisters skatter, och på toppen, bilisterna sen själva är förbjudna att använda samma körfält? Hur blir detta moraliskt rätt?

-Den stora frågan är vilka lobbyister för banker, finasiella intressen, står för de påhittade krediterna, samt vilka garantier Göteborgs kommun fick erlägga, för att skuldsätta sig till Västlänkens konstruktion.

Jag har läst om följande alternativ till hur ideèn om trängselskatten uppstod, vet inte vilken som är korrekt-

 

Vägvalet
Beslut om att införa trängselskatt
Utredaren konstaterar att initiativ till trängselskatt skall komma från kommunen. Så skedde inte i Göteborg. Förslaget kom från en av staten utsedd förhandlingsman som tillsammans med Vägverket (staten) utformade förslaget. Beslutet fattades sedan av en regeringsföreträdare tillsammans med kommunstyrelsens tidigare ordförande Göran Johansson.
Någon accept från befolkningen i Göteborg fanns inte och förslaget i Göteborgs kommunfullmäktige drevs igenom med statligt hot om minskade anslag om ni inte skyndar på.

 

Tidning GP eller GT

3st okända personer från Göteborgs kommun och/med tjänstemän har förhandlat med staten, för statens deltagande, samt satt oss i skuld för de nästkommand 30 åren, där vi är skyldiga att betala av kapital & ränta  (till vem?) som låser oss & framtida generationer i Göteborg in till ekonomisk träldom?

Ca. 50% av alla trängselskatter vi betalar, går till administration & räntor?

-Vilka särintressen inom näringslivet med sina lobbyister drev på för att få kontrakten till byggnationen av betalningsstationer som inte hade bygglov, kameror, administration & alla kringkostnader etc.för att gynnas av ca. 1 miljard i skuldpengar? (GT kan berätta att portalerna eller stolparna där kamerorna är monterade aldrig har varit föremål för behandling i Göteborgs byggnadsnämnd)

Transportstyrelsen lyckades lägga sig i bygglovet, genom vad som framstår som en sista minuten räddning därigenom smusslande och kompisanda för att bygget kan slutföras/fortsätta och att en rivning av dessa 36  betalningsstationer kommer inte att hända. (Stockholms har 14 st betalningsstationer).     

http://www.expressen.se/gt/slapp-soka-bygglov-for-betalstationerna/


-Vilka är ägarna av dessa företag och vem gynnas av brådskan (''har inte tid att ha en folkomröstning''- Kim Andreasson MP) att driva igenom denna trängsel(SKATT) samt skuldsätta oss, på de egenmäktiga sätt som det har skett? Då menar jag inte det ytliga om följande företag-

Betalstationerna har levererats av norska huvudleverantören Q-Free, men har monterats av underentreprenörerna Peab eller Veidekke för att införa trängselskatt i Göteborg som har kostat 950 miljoner kronor.

Enligt en annan artikel så har Manpower avtalet till administrationen, skötseln av foton genom identifikation av vem som kör sin bil genom betalstationen, och delge  myndigheterna om sitt beslut?
 

Vem i bakgrunden har inflytandet och driver brådskan att allt det skall ske nu, utan folklig förankring?
 

Göteborgs trängselskatt är ett exempel på att ett gäng människor beslutade att så här vill vi ha det, nu betalar ni upp till 22kr eller så får ni en tillägsavgift på 500kr.
Det ignoreras att en avgift skall innehålla en motprestation- vilken motprestation utförs?
Man skiljer i strikt mening mellan skatter och avgifter. Skatter betalas av alla oavsett och är genom hot obligatorisk. Om man använder tjänsterna eller produkterna eller ej utan direkt koppling till särskild motprestation.
Avgifter är däremot kopplade till en motprestation och tas ut av den som utnyttjar tjänsterna.

Gränsen mellan skatter och avgifter är något flytande. Arbetsgivaravgifter är exempelvis trots namnet delvis skatt (bland annat ingår allmän löneavgift) och den kommunala fastighetsavgiften i Sverige är i rättslig mening en skatt. Ett annat exempel är trängselskatt i Stockholm; trängselskatten var från början avsedd att kallas trängselavgift, men sedan Lagrådet påpekat att förslaget juridiskt inte kunde kallas avgift ändrades ordet till trängselskatt.

Detta visar att avgifter inte har ett annat PR syfte än att lulla in skattebetalaren, att det inte är någon skatt du betalar, utan något vid sidan om, som inte är obligatorisk, som är gömd i bl.a. arbetsgivaravgifterna som företagaren måste inkassera och betala. Alltså en medveten politisk rökridå för att gömma lögnen och syftet att det är en skatt.
När en okänd/ökänd politiker beslutar med vänner att nu vill dom ha mer pengar till sina syften så finns det bara stöld/plundring av sin medmänniska som är möjlig, hjälpen kommer från skatteverket/kronofogden och vapenbärarna (polisen) att skräma medmänniskan att ge över sin egendom eller det beslagtas och i yttersta fall med fängelse om dom inte lyder.

Läs gärna om falskheten i uttalanden från 2006 hos-
Socialdemokraterna i Göteborg sågar borgerliga vägavgifter
Anneli Hulthén, s-kommunalråd i Göteborg, ser den nya borgerliga regeringens ja till fortsatt trängselskatt i Stockholm som ett stort svek mot väljarna. Jan Hallberg (m) är försiktigt positiv till vägavgifter men inte inne i Göteborg.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.107072-s-i-goteborg-sagar-borgerliga-vagavgifter

http://www.nejtrangselskattgbg.se/arkiv-artiklar/

  

Demokrati på väg...

Det ska bli billigare för de kommunanställda i Göteborg att ta buss, spårvagn, färja eller tåg. Snart kan de 49 000 anställda i Göteborgs kommun få köpa rabatterade årskort i kollektivtrafiken. Skattebetalaren från privata sektorn betalar mellan 35-50% av kostnaderna för en resa.
Nu skall dessa offentligt anställda få ytterligare en rabatt på upp till 35%, samt åka i egna busskörfält som betalas av alla bilägare som är förbjudna att använda vad dom betalar för ??


http://www.bussmagasinet.se/2013/02/billigare-for-kommunanstallda-ta-bussen-i-goteborg/

Scania Handel med Iran & Saudiarabien- Lövéns Dubbelmoral?

/bj /bj
Creeper MediaCreeper