Lag om att motparten vill bestämma om ditt ombud.

Mer InPower info. följ länken

https://www.ingenstat.se/inpower/att-lyda-kommun-anst%C3%A4llda-eller-inte!/dokument-m%C3%B6lndals-kommun-40124976

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 2/2/2016


MINA STÖD SIDOR-

-Vem kallar ni, juridiska personen Hansson Björn Olof 450216-5030 eller Björn 'bj' Hanson levande människa.

-Björn 'bj' Hanson levande människan, representerar Björn Hansson 450216 5030- samma som ni representerar skatteverket och förvaltningsrätten

-Jurisdiktion?

-Kan jag förvänta mig en rättvis objektiv bedömning av detta mål?

-Kommer mina frågor att bli besvarade?

-Vem representerar ni?

-Är inte detta vad man kallar en intressekonflikt? Jäv?

- Utgår ni i skatteverket att när jag fysiskt befinner mig i Sverige att lagar, regler och förordningar omfattar mig?

- Har ni empiriska faktan och konkreta bevis till detta?

-Och dessa bevisen är?

-Cirkulationsresonemang, åsikt, påstående, opinion men det är aldrig ett fakta eller bevis

- Företräder ni åklagaren och tar på er åklagarens bevisbörda?

- Har Ingela Johansson vittnen till att Björn 'bj' Hanson är skattepliktig?

- I egenskap av den juridiska personen Hansson Björn Olof 450216-5030,
har jag skrivit på under nödvärn och nödtvång under hot från skatteverket.

- Ni har inga empiriska fakta eller konkreta bevis för att lagar, regler och förordningar, omfattar Björn 'bj' Hanson...

- Ni har inga vittnen till att jag är skattepliktig...

- Ni har inga bevis till att ni har jurisdiktion.

-Jag yrkar att Förvaltningsrätten skriver av målet med motivationen att skatteverket äger sakfrågan därigenom är ansvarig för den juridiska personen och skatteverket har då ansvaret för vinster såväl som förluster.

Skillnaden mellan ett argument och frågor är-
en mängd påståendesatser (satser som säger något sant eller falskt)
i kontrast till frågor och uppmaningar

Regeringsformen  (1974:152) 2 kap 19 § 
"Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  Lag (2010:1408)."  ( https://lagen.nu/1974:152#K2P19 .)


FN's Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Detta innebär att:
Med var och en avses alla människor.  Denna artikel ger alltså varje människa rätt att erkännas som en person i lagens mening.
Jag har ovan visat att en person i lagens mening, dvs. en juridisk person är att likställa med ett bolag i lagens mening.

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Detta innebär att:
Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera mina villkor för detta.

Artikel 20 §2.
Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Detta innebär att:
Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Detta innebär att:
Jag har rätt att erkännas som jag är, jag kan inte antas eller tvingas erkännas som person.  Ingen har rätt att påtvinga mig utförande av tjänst utan att mina motkrav är tillgodosedda.


Europakonventionen
19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med
Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

Bolaget Statens anställda har genom Bolaget Skatteverket påtvingat Björn 'bj' Hanson en levande människa, en identitet som en juridisk person a.k.a. Hansson Björn Olof med ett person/organisationsnummer 450216-5030.

Inget tillstånd från den levande människan Björn 'bj' Hanson har givits till skapandet av denna juridiska person, en fiktion, med identiteten
Hansson Björn Olof 450216-5030 ett bolag, en handelsentitet, därmed/inklusive underförstått från svenska staten, ett påläggande totalansvar för den juridiska personen genom Björn 'bj' Hanson .

Konsekvensen blir att den juridiska personen är statens egendom med Ingela Johansson som Bolaget Skatteverkets handläggare bör ha fullt ansvar för vinster och förluster, som genereras genom statens  skapade av handelsentiteten Hansson Björn Olof 450216-5030 en juridisk person.

På vilket sätt kan Ingela Johansson genom Bolaget Skatteverket abrogera och bli mindre ansvariga för förlusterna än för vinster?
Bolaget Skatteverket obligatoriska utnyttjande och användande av statens skapelse den juridiska person Hansson Björn Olof 450216-5030 en fiktion som skall sen skall på något sätt vara ansvarig att betala en förlust? Hur?
Vinsterna tvångsbeslagstags av Bolaget Skatteverket, på vilka grunder skall Bolaget Skatteverket, inte tvångsbeslagtaga förlusterna under samma ansvar? Vilka empiriska fakta eller konkreta bevis finns det till motsatsen?

Samtidigt företräder Ingela Johansson Bolaget Skatteverket  som är ett näringsidkande handelsbolag med F-skatt registrering och moms registrerad? Detsamma för Förvaltningsrätten?
Under samma omständigheter, när, var och hur är vi i privata sektorn inte ansvariga för företagets förluster, på grund av dålig prissättning, lågkonjuktur eller dåliga beslut?


Bolaget Skatteverket lösning är om alla inkomster som betalades ut som lön till anställda och betalda leverantörs fakturor är felaktiga eller stöld, då följer det att Ingela Johansson och Bolaget Skatteverket måste ha ett krav från alla anställda och leverantörskunder, på återbetalning av löner och betalda fakturor.

Alla underskrifter på dokumentation som den juridiska personen och fiktionen Hansson Björn Olof 450216-5030 har auktoriserat, har utförts i nödvärn och under nödtvång, av Björn 'bj' Hanson. Affidavit.

Varför accepterar vi företagare att vara obetalda inkasserare till Bolaget Skatteverket och utföra deras arbete som vi redan betalar skatt för?

Gav Bolaget Skatteverket sig själva F-skatt och moms registrering, för att driva näringsidkande handel, samtidigt vara förvaltningsansvariga till svenska folket, sitta på två stolar?
Vilken anställd statlig representant är ansvarig till detta beslut?

REGERINGSFORMEN
Rätten att inte vara tvungen att identifieras med juridisk person ges alltså i mänskliga rättigheter genom att det är en rättighet men därför ingen skyldighet att ha eller att förknippas med en person.  Eftersom grundlag går före lag  (RF kap. 12, 10 § 2 st.  Lag (2010:1408))  och eftersom grundlag anger att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna o.s.v.  (RF kap. 2, 19 §.  Lag (2010:1408))  och eftersom enligt samma grundlag föreskrift i strid med grundlag ej får tillämpas  (RF kap. 12, 10 §.  Lag (2010:1408))  betyder det att förhållandet att jag delgett dessa förhållanden och denna min rätt innebär att ni enligt grundlag, gemensamrätt och mänskliga rättigheter är förhindrade att i strid med min uttryckliga instruktion bemöta den juridiska personen. 
FN's Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 30, min markering:  "Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen."

Statliga näringsidkande handelsbolag? Varför??
-som genom svenska folket har ett förvalningsuppdrag.

Juridisk person
Bolagsnamn:      SVERIGES DOMSTOLAR

Organisationsnummer:      202100-2742
 Bolagsform:      Statliga enheter
 Status:      Bolaget är aktivt
   
 Adress
C/O-adress:      C/O DOMSTOLSVERKET
Gatuadress:     
Postnummer:      551 81
Postort:      JÖNKÖPING
   
 Registrering
Bolaget bildat:      -
 Bolaget registrerat:      1975-01-01
Registreringsdatum:      1975-01-01
Bolagsordning:      -
   
 Skatteuppgifter
F-skatt status:            Registrerad för F-skatt
Arbetsgivare status:   Registrerad som arbetsgivare
Moms status:             Aktiv i momsregistret

   
 Svensk Näringsgrensindelning SNI
 84232      Domstolsverksamhet

   
Verksamhetsbeskrivning
 Uppgift saknas

Juridisk person
Bolagsnamn:      SKATTEVERKET

Organisationsnummer:      202100-5448
 Bolagsform:      Statliga enheter
 Status:      Bolaget är aktivt
   
 Adress
Gatuadress:     
Postnummer:      171 94
Postort:      SOLNA
   
 Registrering
Bolaget bildat:      -
 Bolaget registrerat:      2003-12-17
Registreringsdatum:      2003-12-17
Bolagsordning:      -
   
Skatteuppgifter

F-skatt status:             Registrerad för F-skatt         (Vem gav dom F-skatt)?
Arbetsgivare status:    Registrerad som arbetsgivare
Moms status:              Aktiv i momsregistret

   
 Svensk Näringsgrensindelning SNI
 84113      Skatteförvaltning, indrivning

   
Verksamhetsbeskrivning
 Uppgift saknas

Jurdisk person
Bolagsnamn:      KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

Organisationsnummer:      202100-5646
 Bolagsform:      Statliga enheter
 Status:      Bolaget är aktivt
   
 Adress
Gatuadress:     
Postnummer:      106 65
Postort:      STOCKHOLM
   
 Registrering
Bolaget bildat:      -
 Bolaget registrerat:      2006-06-22
Registreringsdatum:      2006-06-22
Bolagsordning:      -
   
Skatteuppgifter
F-skatt
status:Ej registrerad för F-skatt (Hur kan bolaget drivas utan F-Skatt)?
Arbetsgivare
status: Registrerad som arbetsgivare
Moms
status:           Aktiv i momsregistret
   
 Svensk Näringsgrensindelning SNI
 84113      Skatteförvaltning, indrivning

   
Verksamhetsbeskrivning
 Uppgift saknas

SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913 (see all company filings)

SIC: 8888 - FOREIGN GOVERNMENTS
State location: V7 | State of Inc.: V7 | Fiscal Year End: 1231
(Assistant Director Office: 99)
0000225913    SWEDEN KINGDOM OF    V7

Kungadömet Sverige är genom Svenska Staten registrerad på
US SEC för att utföra handel.

Öppet brev till regeringen
Postat den 9 juli, 2016 av admin
http://www.autentopia.se/blogg/
Tack till,  <3 Carina


Politikernas konstitution — eller folkets?
Av professor EIVIND SMITH    

Regeringsformens inledningsord slår fast principen om folksuveränitet. Men hur passar detta med att den offentliga makten utövas av lagstiftaren?
Varken riksdag eller regering är strängt bundna av konstitutionen och Sverige tillhör de demokratier som oftast ändrar sina grundlagar...
 

SVAR FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTEN

/bj /bj

Min analys
 

Framgång med Skatteärenden hos Förvaltningsrätten sägs vara mindre än 5%- alltså 95% av alla klagomål förlorar. Bevisbördan hos Förvaltningsrätten är 50%> och lägre? Det krävs 95-98% i kriminella brottsmål?

I Förvaltningsrättens egen PR material skriver dom ''Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.'' 
När har en människa eller kollektiv någonsin haft rätt 95% av alla sina beslut? Detta är

offentligt anställda tjänstemän kvinnor och män som sitter konstant i jäv och numera på 2 stolar.
 

Jag skulle börjat med, men fick ingen chans, domaren vände sig direkt till skatteverket och så rullade det på, min oerfarenhet visade sig, jag skulle direkt  ha frågat...
- Kan jag förvänta mig en rättvis objektiv bedömning av detta mål?

- Kommer mina frågor att bli besvarade?

- Vem representerar ni?

- Är inte detta vad man kallar en intressekonflikt? Jäv?

ovanstående frågor både till domare och åklagare.

Efter ovanstående skall följande riktas till skatteverket/åklagare och måste besvaras med ett ja eller nej,  repeteras till ett svar kommer...

- Utgår ni i skatteverket att när jag fysiskt befinner mig i Sverige att lagar, regler och förordningar omfattar mig?
Domaren blandade sig in i min fråga till skatteverket, jag skulle ha frågat om han nu tar över åklagarens bevisbörda? Oerfarenheten igen.Om det blir ett ja...
- Har ni empiriska faktan och konkreta bevis till detta?
Om det blir ett ja...
- Och dessa bevisen är???

 

Tack till Er alla!
Ni har gjort det enklare och förståligare och jag varmt rekommenderar alla som läser denna sida går in på nedanstående länkar och skaffar mer utmärkt information.
Legenet
Autentopia
Fred o frid
Lisa hörs på Red Ice Radio

http://www.livsantenner.se/

Creeper MediaCreeper