Så du är inte övertygad att Kingdom Sweden of  är ett Bolag?

UTAN  DIREKT DEMOKRATI  OCH  FOLKOMRÖSTNING

DETTA ÄR VAD VI FICK…

…politiska partier med dess politiker, samt med hjälp av Riksdagen har valt att bolagisera Sverige, samtliga myndigheter i Kommun, Region och Staten är registrerade bolag.
 

Kommun, Region och Staten måste följa samma regelverk som alla registrerade bolag t.ex. Ikea, HM, Volvo, RörmokarAnders och ElJohan och SnickarSven etc. detta regelverk är statuter, som förordningar, föreskrifter som inte är lag. 

Statuter har effekten av lag, om man har accepterat ett frivilligt kontraktsförhållande att följa myndigheters statuer.

Statuter som förordning och föreskrifter är inget annat än Sveriges Bolagspolicy.

Den som måste följa en Bolagspolicy är de anställda, varje offentligt anställd under sina arbetstimmar måste följa bolagets statuter som förordning och föreskrifter.

Vilka är de anställda ? Vi alla som föddes i Sverige, som identifieras som en person.

Det ögonblick vi föddes, samt när vi var allokerade ett förnamn med Efternamn och personnummer, så är du en medborgare, som genom tyst samförstånd är anställd av Bolaget Sverige.

Inget val om detta, eller, information, gavs /ges till svenska invånare, alltså föräldrar.

Du måste deklarera en ändring av status, för att kungöra i vilken status du agerar i, till samtliga berörda myndigheter. Du baserar statusändring med bland annat hjälp av följande konventioner som överträffar all svensk och EU lagstiftning.


Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Artikel 4
Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla
dess former är förbjudna


samt-

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 1966

Artikel 8
1. Ingen får hållas i slaveri. Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.
2. Ingen får hållas i träldom.
3. a) Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat obligatoriskt arbete.

Vilket means skicka en räkning för tiden, material alla kostnaderna till myndigheten ifråga.


Artikel 16
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.
 

Du bestämmer när, var och hur du är en person eller ej.
 

                   AB Konungariket Sverige -- ett företag?
                         Företag kan inte tvinga sina regler på folk
 

Vissa människor verkar inte vilja öppna den webbsida som visar Konungariket Sverige som ett börsnoterat bolag bland andra företag som Konsum, Nordea Bank, Atlas CopCo medmera.

Här är en skärmdump (*1 nedan) för dem som fortfarande tror att detta är någon slags konspiration mot regeringen. Tvärtom – regeringen har konspirerat mot sitt folk. Klicka på skärmdumparna för att visa motsvarande webbsidor... (*2 förstoras)

Dags att vakna upp och inse vad som händer i världen folk – ta kontroll över våra sinnen och förmågan att resonera för oss själva. Vi är levande, vi andas, mänskliga varelser – inte juridiska personer, juridiska fiktioner, eller andra syntetiskt skapade entiteter, påhittade av företaget SWEDEN KINGDOM OF och dess lagar.

Vår grundlag anger tydligt att Sverige tillhör alla dem som bor och verkar här. Vi måste vara vaksamma och inse förvrängningen av ord och meningar. Sverige utgörs av fysisk mark med ett geografiskt läge som definieras av grannländerna och deras gränser – det är inte detsamma som SWEDEN KINGDOM OF – som är ett bolag, registrerat på US Securities Exchange med sin egen uppsättning lagar som endast styr företag.

Vår grundlag definierar SWEDEN KINGDOM OF, ett bolag, inte landet Sverige. Grundlagen skyddar därför rättigheterna för företaget, inte de mänskliga rättigheterna för de människor, som lever och andas och som bor i landet Sverige. Detta är så förvrängt och perverst att de flesta människor helt enkelt undviker denna information – och detta är exakt det slags okunnighet som eliten livnär sig på.

Ett bolag är en bit papper, med begränsade rättigheter. Tvärtemot, kan människor som andas inte leva i ett bolag som bara är en bit papper. Människor lever på verklig mark, fysisk mark och andas luft och har kapacitet för oändlig kärlek. Företag gör inte så. Medborgare tillhör företag eftersom de lovat trohet och tilldelas följaktligen rättigheter och privilegier i utbyte mot deras medborgarskap, som i grund och botten är knutet till deras födelseattester.

Människor är födda fria i sitt land, med mänskliga rättigheter, oförytterliga rättigheter, utan att behöva beviljas sådana rättigheter av någon – de är våra gudagivna rättigheter. Vi är alla födda fria, utan åtaganden eller förpliktelser mot någon, vi är suveräna människor. Ingen kan förslava oss eller tvinga oss i träldom av något slag.

Kom ihåg att precis som Mac Donalds inte kan tvinga dig att följa deras regler och föreskrifter om du inte arbetar för Mac Donalds – så kan inte heller någont annat bolag tvinga dig att göra det. Det skulle betecknas som slaveri och träldom. Så tänk på det – vad exakt gör företaget som kallas SWEDEN KINGDOM OF mot varenda en av oss som bor i Sverige? Det är ett bolag som olagligen ger sig ut för att vara svenska folkets regering.

Vänj dig vid dessa fakta och uttryck eftersom det är de ord som styr våra liv i olagliga domstolar, som gör anspråk på att ha auktoritet över oss. Vårt så kallade oberoende rättsväsende är en del av företaget SWEDEN KINGDOM OF; domarna utses av dess VD – dess ordförande; domarna betalas av företaget för att upprätthålla lagar skapade av SWEDEN KINGDOM OF.

Detta har ingenting att göra med ett land som kallas Sverige, en fysisk landmassa, bebott av människor – som har blivit lurade att tro att de är detsamma som bolagiserade papperslappar, dvs som ID-handlingar och pass – juridiska personer eller medborgare.
 
Vad ska vi göra åt det?
Låt oss sluta titta på nyheter och såpoperor och göra något för oss själva. Låt oss sätta igång och utbilda alla och börja stå för våra mänskliga rättigheter.
Landet tillhör folket – inte företaget SWEDEN KINGDOM OF. Deras lagar gäller endast för sina anställda. ''Deras lagar gäller endast för sina anställda,'' och dem som har frivilligt gått in i ett kontraktsförehållande SWEDEN KINGDOM OF.

                                     Kärlek och ljus till er. alla.
                                    Hans Carlsson & Oliver Troll
                 Födda som fria och suveräna människor med gudagivna rättigheter

Björns tillägg- 
En fantastisk bra förklaring och väljer att publiserar denna förklaringen, istället för att uppfinna hjulet igen. Jag har aldrig träffat eller har kontakt med Hans & Oliver, utan ger dom allt mitt beröm för denna utmärkta förklaring.


 

Creeper MediaCreeper