Information och underrättelse om villkor till installation av digital elektronisk elmätare, så kallat smart meters. 
 

Detta inkluderar samtliga ansvariga Bolag/Entreprenörer
 

Tillkännagivande till huvudman är tillkännagivande till representant
Tillkännagivande till representant är tillkännagivande till huvudman

 

1. Smart meter licens med installations tillstånd från markägaren/hyrestagare.
 Anslutnings avgift 25 000,00 kronor engångsavgift, årlig avgift 5 000 kronor.

2. En 5 000 kr per år hemsida platsavgift, inklusive elkostnader för mätare/sändare.   hushållets beteendemönster, internet of things

3. Undertecknande av ett "jord hyresavtal" för det land som mätaren tar upp, det skulle vara 5 000 kronor per år.

4. Vår utnämnda inspektör/ingenjör utför en 6 månaders säkerhetskontroll     15 000 kronor per inspektion.

5. En eventuell strålning som upptäcks i någon mängd från elmätaren skulle innebära omedelbar avlägsnande av elmätaren och installation av min egen mekaniska mätare till en kostnad till ansvarig El levrantör på 500 000kronor.

6. Ansvar försäkrings avtal/kontrakt  som visar att El levrantören,bolag, Entreprenören har försäkrat min egendom för ett minimum av 20 miljoner kronor, samt försäkring som att täcker alla rättsliga och omlokalisering kostnader utan tvistlösning.

7. Vänligen förse mig med fullständiga namn och hem adresserna till montörerna och förse mig kopior av deras personliga ansvarsförsäkring/entreprenörsförsäkring som måste ha ett minimum belopp av 20 miljoner kronor, innan ni ger dem tillgång till min egendom

8. El leverantören/ montörer/ entreprenör vid varje skadeståndsanspråk är personligen ansvarig, i privat kapacitet, för mina skador och förluster, i solidaritet med företagets ansvar, samt inblandade el bolag.

9. Varje försök av El leverantören/ montörer/ entreprenör att installera en smart mätare utan mitt skriftliga medgivande, kontrakt, innebär tyst samtycke till acceptans av samtliga ovanstående punkter.

FÖRKLARING TILL PUNKTERNA-
Detta fungerar, med variationer, också bra för hyresgäster, eftersom när du hyr en fastighet, är du enligt gemensam överenskommelse och avtalsrätt berättigad till "lugn njutning av fastigheten" detta uttrycks på olika sätt, om du betalar och är ansvarig för elräkningen och gav din underskrift till avtalet, så är du i en förhandlingsposition.

Det betyder att du har rätt att delta i bestämmandet att en smart mätare inte ska monteras eftersom det är ett hot om kroppslig skada, det inte är hyresvärden som betalar räkningen om elleverans det är du, beroende vad ditt hyresavtal stipulerar.

Du och hyresvärden i din tur måste komma överens, hyresvärden har ingen befogenhet att påföra något som kan utgöra hot om skada på dig, utan ditt uttryckliga skriftliga samtycke. 

Blir det ett problem med hyresvärden låt dem skriva på ovanstående avtal.

Internet of Things är konceptet att ansluta vilken enhet som helst (så länge den har en på/av-knapp) till Internet och till andra anslutna enheter. IoT är ett gigantiskt nätverk av uppkopplade saker och människor – som alla samlar in och delar data om hur de används och om miljön runt dem.


https://internetkunskap.se/artiklar/sakerhet-pa-natet/sa-anvands-smarta-prylar-for-att-spionera-pa-dig/

Nedanstående är Congress White Paper 276 sidor av skadan med smartmeters med källor, på engelska.


Kom ihåg att skatt är frivilligt...
 

...alla myndigheter som drar in skatt/moms använder visserligen allt från hot, krav och tvång,utpressning bot/viten etc.

Du kan bara bli skattskyldig -så kallat skattepliktig- om du skriver på Skattedeklarationen, du har då ingått ett Frivilligt, kontrakt/avtal.

Vägrar du att skriva på deklarationen, inklusive hot om bot, så finns inget kontrakt/avtal, då finns inget rättsstöd i att frivilligt bidra med skatt.

som exempel-
I runda siffror så arbetar vi 5 dagar i veckan. 4 av dessa dagar arbetar vi för Staten/Skatteverket, helt frivilligt.

1 dags arbete, får vi behålla till oss själva. 

De flesta svenskar anser sig vara fria människor? Hur går det ihop?

Vid vilken procentenhet är man inte en slav? 

Av allt man producerar och arbetar ihop, och de 100% man har fått äganderätten till, så är det tiden, därigenom livet, inget som är förnybart?
 
Tas detta i anspråk av någon annan, så får dom betala ditt pris eller gå någon annanstans.

Jag har inte träffat många som har krävt eller fakturerat Skatteverket för arbete utfört när man spenderar kvällen med bokföring, sortera kvitton, löner, pappersarbete med myndighetskrav, samt lägger ner över ett år kanske 100 tals timmar på att uppfylla kraven som Myndigheter/Skatteverket ställer för att bland annat att deklarera?

Det ologiska i att inte ta betalt för ditt arbete från myndigheters krav, är när du utför ett arbete under dagtid på jobbet tar du betalt? 
Använder du revisor eller professionella firmor som fakturerar dig, så är kostnaden avdragbar. 

Så frågan blir- vem kan tvinga dig till att utföra obetalt tvångsarbete?

Inge nnannat än att du frivilligt anser dig vara skyldig skatt, eller en inlärd rädsla?

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 1966
Artikel 8-

1. Ingen får hållas i slaveri. Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.
2. Ingen får hållas i träldom.
3. a) Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat obligatoriskt arbete.

 

Om Bolaget IKEA inte kan tvinga dig till betala för något, varför då betala Bolaget Skatteverket, var har vi fått det ifrån? Frånsett offentlig anställda från Statens myndigheter och föräldrar så är det inlärt beteende med att ‘’att så är det?’’  
                                       
Enligt kontrakts lagen har du rätt att ta ut eventuella avgifter för tillgång till din privata egendom som du tycker är lämplig.Du måste göra en prislista.
Kontraktet är endast verkställbart i lag om du informerar dem på förhand om prissättningen, innan fakturering.
För att kontrakt/avtalslagar uppfylls så måste de fyra hörnstenarna i kontrakt/avtalsrätten fullgöras erbjudande, acceptans, prestanda, värdebyte.

 Bara bolag kan registreras på Dun & Bradstreet.

                   AB Konungariket Sverige -- ett företag?
                         Företag kan inte tvinga sina regler på folk
 

Vissa människor verkar inte vilja öppna den webbsida som visar Konungariket Sverige som ett börsnoterat bolag bland andra företag som Konsum, Nordea Bank, Atlas CopCo medmera.

Här är en skärmdump (*1 nedan) för dem som fortfarande tror att detta är någon slags konspiration mot regeringen. Tvärtom – regeringen har konspirerat mot sitt folk. Klicka på skärmdumparna för att visa motsvarande webbsidor... (*2 förstoras)

Dags att vakna upp och inse vad som händer i världen folk – ta kontroll över våra sinnen och förmågan att resonera för oss själva. Vi är levande, vi andas, mänskliga varelser – inte juridiska personer, juridiska fiktioner, eller andra syntetiskt skapade entiteter, påhittade av företaget SWEDEN KINGDOM OF och dess lagar.

Vår grundlag anger tydligt att Sverige tillhör alla dem som bor och verkar här. Vi måste vara vaksamma och inse förvrängningen av ord och meningar. Sverige utgörs av fysisk mark med ett geografiskt läge som definieras av grannländerna och deras gränser – det är inte detsamma som SWEDEN KINGDOM OF – som är ett bolag, registrerat på US Securities Exchange med sin egen uppsättning lagar som endast styr företag.

Vår grundlag definierar SWEDEN KINGDOM OF, ett bolag, inte landet Sverige. Grundlagen skyddar därför rättigheterna för företaget, inte de mänskliga rättigheterna för de människor, som lever och andas och som bor i landet Sverige. Detta är så förvrängt och perverst att de flesta människor helt enkelt undviker denna information – och detta är exakt det slags okunnighet som eliten livnär sig på.

Ett bolag är en bit papper, med begränsade rättigheter. Tvärtemot, kan människor som andas inte leva i ett bolag som bara är en bit papper. Människor lever på verklig mark, fysisk mark och andas luft och har kapacitet för oändlig kärlek. Företag gör inte så. Medborgare tillhör företag eftersom de lovat trohet och tilldelas följaktligen rättigheter och privilegier i utbyte mot deras medborgarskap, som i grund och botten är knutet till deras födelseattester.

Människor är födda fria i sitt land, med mänskliga rättigheter, oförytterliga rättigheter, utan att behöva beviljas sådana rättigheter av någon – de är våra gudagivna rättigheter. Vi är alla födda fria, utan åtaganden eller förpliktelser mot någon, vi är suveräna människor. Ingen kan förslava oss eller tvinga oss i träldom av något slag.

Kom ihåg att precis som Mac Donalds inte kan tvinga dig att följa deras regler och föreskrifter om du inte arbetar för Mac Donalds – så kan inte heller någont annat bolag tvinga dig att göra det. Det skulle betecknas som slaveri och träldom. Så tänk på det – vad exakt gör företaget som kallas SWEDEN KINGDOM OF mot varenda en av oss som bor i Sverige? Det är ett bolag som olagligen ger sig ut för att vara svenska folkets regering.

Vänj dig vid dessa fakta och uttryck eftersom det är de ord som styr våra liv i olagliga domstolar, som gör anspråk på att ha auktoritet över oss. Vårt så kallade oberoende rättsväsende är en del av företaget SWEDEN KINGDOM OF; domarna utses av dess VD – dess ordförande; domarna betalas av företaget för att upprätthålla lagar skapade av SWEDEN KINGDOM OF.

Detta har ingenting att göra med ett land som kallas Sverige, en fysisk landmassa, bebott av människor – som har blivit lurade att tro att de är detsamma som bolagiserade papperslappar, dvs som ID-handlingar och pass – juridiska personer eller medborgare.
 
Vad ska vi göra åt det?
Låt oss sluta titta på nyheter och såpoperor och göra något för oss själva. Låt oss sätta igång och utbilda alla och börja stå för våra mänskliga rättigheter.
Landet tillhör folket – inte företaget SWEDEN KINGDOM OF. Deras lagar gäller endast för sina anställda. ''Deras lagar gäller endast för sina anställda,'' och dem som har frivilligt gått in i ett kontraktsförehållande SWEDEN KINGDOM OF.

                                     Kärlek och ljus till er. alla.
                                    Hans Carlsson & Oliver Troll
                 Födda som fria och suveräna människor med gudagivna rättigheter

Björns tillägg- 
En fantastisk bra förklaring och väljer att publiserar denna förklaringen, istället för att uppfinna hjulet igen. Jag har aldrig träffat eller har kontakt med Hans & Oliver, utan ger dom allt mitt beröm för denna utmärkta förklaring.


 

Creeper MediaCreeper