(Kopierat från en vän) Totalt har 14.540 avlidit med covid fram till den 29 november 2021. Medelåldern för de som avlidit med covid är en bit över 80 år. (Medellivslängden i Sverige ligger på 80,6 år för män och på 84,3 år för kvinnor.)

Antal inrapporterade biverkningar fram till 2 december 2021 är 86.619. Av dessa har endast 17% eller 15.115 st handlagts. Av de handlagda biverkningarna räknas 52% som allvarliga inkl 339 dödsfall. Källa: Läkemedelsverket. Alla de olika vaccinerna är endast villkorat godkända och långtidsstudierna pågår nu på global nivå där alla vaccinerade ingår.

Det är intressant att jämföra diagrammet över de avlidna med covid med diagrammet för inrapporterade biverkningar. De yngre har låg sannolikhet att avlida med covid, men har ganska hög sannolikhet att få biverkningar av injektionerna. Dödligheten i covid hos exempelvis åldergruppen 0-34 år redovisas av Läkartidningen till 0,004%. Att skydda den äldre befolkningen är en befogad åtgärd, men en risk-nytta-analys för den yngre delen av befolkningen vore välkommen.

Vi får ständigt höra om alarmerande siffror om inlagda på IVA. Jag tvekar inte på att de anställda där har en ansträngd arbetssituation, men om man tittar på statistiken för IVA så sticker inte 2020 ut utan har faktiskt lägre antal vårdtillfällen än 2017-2019. När det gäller situationen på IVA så är det mer relevant att titta på den drastiska minskningen av antalet IVA-platser som har skett över tid.
Antal vårdtillfällen på IVA 2017 – 45.368
Antal vårttillfällen på IVA 2018 – 46.123
Antal vårdtillfällen på IVA 2019 – 46.024
Antal vårdtillfällen på IVA 2020 – 44.539
Idag den 7 december är 48 personer inlagda på IVA med covid i hela Sverige.
Källa: Svenska intensivvårdsregistret.

Jag säger inte att covid är en bluff och jag är inte emot vaccin. De åtgärder som satts in står dock inte i proportion till vad statistiken visar. Om man jämför hur många som årligen avlider av säsongsinfluensan med covid så är det inga alarmerande skillnader.

Man kan också undra varför den enskilda individen ska ta ansvar och ”kavla upp” när vaccintillverkarna har friskrivit sig allt ansvar vad gäller ev biverkningar och försäkringsbolagen inte betalar ut ersättning för de som får ev skador?

De tvångsåtgärder som rullas fram världen över står överhuvudtaget inte i proportion till den risk som covid utgör. Många blir av med sina arbeten på grund av att de inte är vaccinerade. Det händer i Sverige redan idag. Folk nekas vård på grund av att de är ovaccinerade. Det händer i Sverige redan idag.

Australien – både vaccinerade och ovaccinerade tvångsförflyttas till karantänläger och hålls mot sin vilja endast baserat på att de träffat en smittad person.

Österrike – tvångsvaccination från februari 2022. Böter på knappt 40.000 sek eller fängelse för de som inte betalar. Idag är de ovaccinerade satta i husarrest i Österrike.

Canada – ovaccinerade får inte åka flyg eller tåg och matvaruaffärer har rätt att porta ovaccinerade.

Miljontals människor demonstrerar världen över mot dessa tvångsåtgärder, men det syns inte i mainstream-media.
Varför är de vaccinerade rädda för de ovaccinerade? Man ska ju vara skyddad av vaccinet.

Vi har kanske olika källor för vår information, men jag ber er alla att respektera varandra och de val alla gör utifrån sina kunskaper, hälsoläge och annat som kan påverka. Att vi skapar ett vi och dem skapar bara splittring och det verkar vara det man vill uppnå idag när till och med politiker ondgör sig över illvilliga svenskar som inte är solidariska. Behandla din granne/syster/farbror/förälder med kärlek och respekt. Vi gör alla våra individuella val och det behöver respekteras.

Om vi behöver visa pass för att få tillträde till vissa delar av samhället så är vi inte längre fria. Ditt pass går ut efter ett antal månader och då måste du ta en ny injektion för att få tillträde till samhället igen. Är det en sån värld vi vill leva i?

(Fritt att kopiera texten, men skriv då ”kopierat från en vän”)

 

VACCINATIONS PUMPARNA!

Alla ni som propagerar vaccinationens fördelar, vem av er är beredd att ta ansvar för komplikationer som tydligen händer.

Försök att hitta en sjuksyster, doktor eller någon från läkemedelsindustrin som är villiga att skriva på ett ekonomiskt kompensationsavtal om något går fel.

Om svaret är nej till att skriva på, ett ansvars och ekonomiskt kompensationsavtal, vilken trovärdighet har ni och läkare samt läkemedelsindustrin?

Om ett vaccin inte kan garanteras 100% säkert, hur kan ni pumpa kemikalier i era barn? Indoktrineringen i Sverige har fått vårt land med alla dess problem, exakt vart den ledande eliten vill ha oss.

Allt som krävs är att erbjuda följande, här är mitt avtal skriv på och ni får vaccinera, ni tar fullt ansvar mot ekonomisk kompensation för problem som kan uppstå.

Du som är för vaccination, vilka produkter köper du till ditt hem, utan en garanti att det skall fungera 100%, samt inte åsamka skada?

Pro-Vaxers, Debunk THIS! - Vaccination Truth w/ Dr. Suzanne Humphries

                              FALSE FLAG? EKONOMISK FÖRSTÖRELSE?
                 5G DISTRAKTION? MAKT, KONTROLL ÖVER MÄNNISKAN?

Jag bryr mig inte längre  om att människor frivilligt tar sprutorna, experiment eller på annat sätt, det enda jag verkligen bryr mig om är friheten att välja.

Om vi ​​inte kan enas om denna grundläggande mänskliga rättighet att välja vad som skall finnas i våra egna kroppar, är kampen för sanning, rättvisa och frihet totalt förlorad där mänskligheten är dömd att möta ett globalt slaveri.

Om folk vill ta sprutorna säger jag varsågod, du kan fortsätta, ta så många du vill, så ofta du vill, jag stöder din rätt att välja att göra det, men jag förväntar mig att du stöder min rätt att välja att inte ta en spruta, eftersom jag precis som du äger min egen kropp.

Varken du eller staten, big pharma eller någon annan har rätten att tvinga mig att ta något mot min vilja. Du har inte heller någon rätt att diskriminera mig på grund av mitt val att inte ta dessa sprutor.

I slutändan handlar det aldrig om sprutornas och dess övertygelse om de är bra eller dåliga eller om "viruset" och ''bakterier'' existerar eller något annat, vad det kommer ner till i slutändan är mänskliga rättigheter, ägande av din kropp och liv. Kan någon annan äga administrations rätten över ditt liv utan ett kontrakt?

Vi bör också förstå, genom att tvinga människor att ta sprutorna, att det är ett krav på administrationsrätt och äganderätt till en annans liv & kropp, vilket är slaveri, utan samtycke och ett gemensamt kontrakt.

Ja, det är slaveri. Så antingen stöder du naturrätten och mänskliga rättigheter samt valfriheten eller så stödjer du slaveri, valet är ditt och nu är det dags att göra valet, bekänn var du står.

Nedanstående två videor är under YouTube censur.
Ovanstående är vad jag laddade ner av de två som tydligen är ett hot mot community standard?
Kan ta ca: en minut att ladda.

2016 investerades ca:1 miljard på Ringhals som renoverades att vara i bruk till 2036, sedand lägger politikerna ner Ringhals?

På engelska. Han har första hands kunskap om pandemin?

24 000 barn skall köras till en stadium i Sydney och vaccineras, föräldrana är förbjudna tillträde?

Byter inte olja eller följer gates.

Denna video är på engelska samt censurerad av YouTube.Kanske tar 1 min. att ladda ner.

Ett samtal med CDC - Centers for Disease Control USA
 

JAG: Behöver jag ta en vaccinspruta om jag redan har haft Covid?

CDC: ”Ja, du behöver absolut vaccinera dig även om du redan har haft Covid. Det beror på att forskare och experter ännu inte vet hur länge du är skyddad från att bli sjuk igen efter att ha återhämtat dig från Covid.

JAG: Åh, okej, så ni vet alltså inte hur länge den naturliga immuniteten varar. Så hur länge varar immuniteten efter vaccinationen?

CDC: Det finns fortfarande mycket vi lär oss om Covid smittan och viruset, CDC granskar ständigt nya studier och bevis och vi uppdaterar kontinuerligt med nya vägledningar. Vi vet inte hur länge skyddet varar för dom som vaccineras.

JAG: Okej ... men vänta en sekund. Jag trodde att du sa att anledningen till att jag behöver vaccineras var för att ni inte vet hur länge min naturliga immunitet varar, men det verkar som om du säger att ni inte heller vet hur länge jag har immunitet efter vaccinationen och hur länge den varar. Så, på vilket sätt är immuniteten efter vaccination bättre än min naturliga immunitet?

CDC: …

JAG: Uh ... okej. Men det har ju kommit ut ett flertal studier från forskare och experter som säger att man har och får naturlig immunitet via T-, och B cellsminnet, sitter visst i ryggmärgen och att immuniteten kan vara livslång, upp till 70 år samt att man fortfarande har antikroppar kvar efter 1 år om man har haft Covid.

CDC: Ja.

JAG: Ah. Så naturlig immunitet kan vara längre än att vaccinerad immunitet?

CDC: Det är fullt möjligt men det vet du aldrig.

JAG: Okej. Betyder det att jag inte kommer att bli sjuk om jag tar vaccinationen?

CDC: Nej. Vi har en ökande smittspridning nu igen trots att majoriteten av befolkningen är vaccinerade och ungefär hälften av alla smittade och de som behöver sjukhusvård är vaccinerade människor.

JAG: Är detta sant? Finns det många människor i USA som smittas och får Covid efter att ha fått vaccinationerna?

CDC: Vi slutade tidigt att testa de vaccinerade för att kontrollera eventuella vaccin genombrott. Vi accepterar frivilliga rapporter om genombrott men vi letar inte efter dem.

JAG: Betyder det att om någon person kommer till sjukhuset med Covid, så testar ni inte den personen om det visar sig att den personen är vaccinerad? Testar ni bara de som är ovaccinerade?

CDC: Det stämmer.

JAG: Okej. Hmm. Så även om jag är vaccinerad så riskerar jag alltså att bli både smittad och sjuk, så hur kan då vaccinet hjälpa mig?

CDC: Vi sa aldrig att du inte skulle bli sjuk. Vi sa att det skulle minska dina chanser att bli allvarligt sjuk eller dö.

JAG: Åh, förlåt. Okej, så hur mycket minskar mina chanser att bli allvarligt sjuk och riskera att dö om jag vaccinerar mig?

CDC: Det vet vi inte.

JAG: Åh. Vad är då er bästa uppskattning på för hur mycket riskminskningen är för att jag inte ska bli sjuk och dö om jag vaccinerar mig?

CDC: Det vet vi inte, okej! Nästa fråga.

JAG: Hmm, om jag är frisk och inte vill vaccinera mig, vad är anledning till att jag ska vaccinera mig?

CDC: Du ska göra det för dina medmänniskor. Det är viktigt att du är solidarisk och slutar vara egoistisk.

JAG: På vilket sätt tjänar kollektivet på att jag blir vaccinerad?

CDC: Eftersom du kan sprida viruset till någon annan som kan bli sjuk och dö.

JAG: Kan en vaccinerad person sprida viruset till någon annan?

CDC: Ja.

JAG: Så om jag blir vaccinerad så kan jag alltså fortfarande sprida viruset till någon annan?

CDC: Ja.

JAG: Men du sa ju nyss att skälet till att jag ska vaccinera mig var för att förhindra att jag sprider viruset? Så vad är vitsen med att jag ska vaccinera mig om jag ändå kan bli smittad samt att jag kan sprida Covid vidare till andra även om jag är vaccinerad?

CDC: Glöm det. Den andra saken är att om du inte vaccinerar dig så ökar det möjligheten för viruset att mutera och bilda nya varianter som gör att du riskerar att smitta andra som är vaccinerade med den nya varianten så att de blir sjuka och kanske dör.

JAG: Så om jag vaccinerar mig så stoppar det viruset från att mutera?

CDC: Nej.

JAG: Så viruset kan alltså fortfarande mutera hos vaccinerade människor?

CDC: Ja.

JAG: Det här är förvirrande. Om vaccinet inte stoppar viruset från att mutera och inte stoppar smitta, sjukdom och död. Hur hjälper då vaccinet mig att förhindra att viruset inte utsätts för ännu större påfrestning och muterar ännu mer vilket innebär att viruset smiter undan vaccinet som ska skydda mig.

CDC: Okej, Du lyssnar visst inte! Slutsatsen är: så länge du är ovaccinerad så utgör du ett hot mot vaccinerade människor.

JAG: Va, vilken typ av hot ??

CDC: Hotet om att de vaccinerade kan bli allvarligt sjuka av Covid och eventuellt dö.

JAG: Hjälp, min hjärna snurrar. Sa du inte att vaccinationerna inte hindrar människor från att få covid, bara att de förhindrar att man blir allvarligt sjuk och kan dö? Nu säger du säger att vaccinerade människor fortfarande kan bli smittade och dö av Covid även efter att de blivit vaccinerade bara genom att stöta på en ovaccinerad person! Vilken är det??

CDC: Det är det, vi lägger på nu.

JAG: Vänta! Jag vill bara kontrollera att jag har förstått allt detta. Så även om jag redan hade Covid, borde jag fortfarande bli vaccinerad, för vi vet inte hur länge den naturliga immuniteten varar, och vi vet inte heller hur länge immuniteten efter vaccinationerna varar. Och jag borde få vaccinationerna för att hålla en vaccinerad person från att få Covid från mig, men även om jag får vaccinationerna kan jag ge smittan till den vaccinerade ändå. Och den andra vaccinerade personen kan fortfarande bli allvarligt sjuk av Covid från mig och dö. Har jag förstått allt rätt?

... (tystnad)

JAG: Hallå, är du kvar?

(Kopierad text från Lars Brodin)
Covid vaccinationen är nog inte riktigt genomtänkt?!

Några bevis att dessa hängningar gjordes under Nurembergs rättegång har jag inte. Men alla läkare, akademiker, mediafolk som propagerar massutrotning av os så kallade '' onödiga ätare'' bör  var medvetna om vad som kan väntas.Stefan Löfven har dömts av ett trettiotal internationella domare,till 30års fängelse och hans anhang dokumenteras också för brott mot mänskligheten.

CENSUR IGEN... kommer ihåg detta från 2009, och nu sker det.

Du instämde inte med beslutet
Vi erbjuder vanligtvis möjligheten att begära en granskning och uppföljning om vi fattar fel beslut.
För närvarande har vi färre tillgängliga granskare på grund av utbrottet av coronaviruset (covid-19). Vi jobbar hårt med att prioritera det innehåll som potentiellt kan orsaka mest skada.
Det betyder att vi kanske inte kan följa upp med dig. Din feedback hjälper oss dock att bli bättre.
Tack för din förståelse

Nedanstående YOUTUBE CENSUR - jag lade in en kopia som tar någon minut att ladda ner.
JORDENS NEDLÅSNING


Låt aldrig en kris gå till spillo, heter det.
Kan det ha varit så att man i slutet av första världskriget och strax efter använde influensapandemin som svepskäl för att plundra befolkningen på tillgångar och betala sin krigsnota?

Vi är ju nu i kölvattnet av tredje världskriget (100 år senare) och hela farsen med influensapandemin kan upprepas igen när finanskrisen är ett faktum.
Denna gång är förutsättningarna något annorlunda eftersom det globala kreditbaserade banksystemet som etablerats är metacykliskt skuldmättat och dömt att haverera på matematiska grunder. Kvar finns bara skulder och en skuldmyntfot. #Krigsskulder #UpprepaEttBeteende #LäraAvHistorien

Spanska sjukan 1918 var en global pandemi i slutet av första världskriget som varade i 2 år och upphörde efter den tredje vågen sommaren 1919.
Influensan upptäcktes först i USA när ett antal människor dog efter att ha uppvisat symtom på huvudvärk, andningsbesvär, hosta och hög feber.

Några månader senare drabbades Spanien efter att tidningarna översvämmades av nyheter om den mystiska sjukdomen.

Nyheterna spred sig snabbt och patienter i Frankrike, Belgien och Tyskland hade liknande kliniska symtom.
För att stoppa smittspridningen startades omfattande program för karantän, strikt social distansering, ansiktsmasker
och handskar etc.
Myndigheter förbjuder offentliga sammankomster och skolor, teatrar, filmhus och andra verksamheter stängs ner.

Erik Johansson
 

En tidslinje om vaccination och spelet i bakgrunden.
 

Från mitt fb-flöde.
Dagens globala vaccinmarknad har byggts upp under drygt 30 år
De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet. Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet. Nedan följer några milstolpar längs vägen:
November 1986: Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram.

År 2000: Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”.

Februari 2010: Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.

Maj 2012: FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.

September 2014: The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn. Planen omfattar fem olika delmål. Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme. De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår.

2018: Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer. Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder. Organisationen finansieras av EU. En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet. Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.

April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter. Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna. Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.

December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

September 2019: Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare. Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

Oktober 2019: I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa. Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare. Värdar för motet är Bill and Melinda Gates Foundation och WEF.

Den 31 december 2019 kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan. Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market. Bilderna kom i själva verket från Indien. Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)

Mars 2020: WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.

April 2020: Bill and Melinda Gates ökar sitt bidrag till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.

Juni 2020: EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen. Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN. Sverige ansluter sig till systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020: Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.
Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först. Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen.
De Gröna passen och risken för medicinsk apartheid.
I Storbritannien har 1250 präster – anglikaner, katoliker och protestanter – undertecknat ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med en varning för effekterna av de planerade certifikaten. De uttrycker sin stora oro att systemet kommer att skapa ”medicinsk apartheid” med en underklass av människor som av olika skäl inte vill eller kan vaccinera sig och som därigenom utestängs från stora delar av samhället. De påpekar det ologiska i hela resonemanget bakom certifikaten, eftersom en vaccinerad person fortfarande kan vara smittbärande och således fortfarande kan sprida sjukdomen. I brevet betonar de också den ”legitima farhågan” att certifikaten kommer att bli permanenta, att de ska fyllas på med ytterligare information och att nya medicinska behandlingar kommer att bli obligatoriska.
Prästerna menar att regeringens förslag att införa digitala vaccincertifikat är ett av de farligaste i hela Storbritanniens historia. Om detta förverkligas kan det innebära slutet för demokratin och starten för ett totalitärt kontrollsamhälle.

I Sverige saknar vi en debatt om de Gröna passen innebär en väg till befrielse eller slaveri.
Text: Margareta Skantze

Dags att sammanfatta 2020.


1 Vi har ingen överdödlighet. Vi är lurade. Ren fakta! 0,92 är inte "pesten".

2 Däremot har vi ett av de högre siffrorna tillsammans med 2015, 2016 och 2017. Dock betydligt lägre än 1998-2003! Det som skiljer sig från början på 2000-talet är media. Lättare att piska upp panik idag.

Uppdatering kl 07:27: SCB anger nu 97164 vilket bör ge ca 0,94. Fortfarande betydligt lägre än 1998-2003!

Uppdatering kl 07:32: Denna siffra är dock skrämmande. Utrikesfödda antal döda har ökar från (snitt): 10 900 till i år 12 900. Det är 2000 mer från 10 000. Det är en tuff % och ett stort antal. Dessa siffror är däremot skrämmande och värda att uppmärksamma. (Källa: Tabell 9b SCB)

3 Vi har haft fler sjuka i år och dessa har varit sjukare. Men då ska vi vara medvetna om att Socialstyrelse förbjöd medicin som fungerade. Och läkare som lyckades med behandlingen för sina patienter blev anmälda. Alternativ behandling som funkade blev hånad.

4 Vilket förvärrats av att sjukvårdspersonalen skrämdes upp och tvingades jobba i rymddräkt. Vad hade hänt om sjukvårdspersonalen inte lurats av en rapport publicerad 23 januari 2020 med jäv, som var falsk och inte Peer Rewiewed?

5 Vi har misskött vårdpersonalen i 20 år. Vi har minskat antal IVA-platserna från ca 2000 till 600 på samma tid. (Som vi ökat med 2 miljoner invånare.) Det är inte panedmins fel att vi hade panik, det är ett politiskt beslut. Låtsas inte om som att vi haft en dödlig pandemi för att täcka upp taskiga politiska besparingar.

6 I Sverige finns det i genomsnitt 5,1 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare, vilket jämfört med andra europeiska länder är en låg siffra. Stockholm som stad har ÄNNU sämre! Vi har inte en medicinsk katastrof utan en politisk. Vi är sämre än våra grannländer i Europa.

7 Nu har vi med restriktioner skapat en massa rädda människor, nedsatt immunsystem hos oss alla, ökad mental ohälsa och en stor vårdskuld som ligger och väntar - tillsammans med att vi skapat en ekonomisk katastrof och vårdpersonalen är mer slutkörd än någonsin. HUR ska vi få ihop den ekvationen?
"Men lyd för f*n, följ restriktionerna så det är över nån gång!"
1 Det är över!
2 Kejsaren ÄR naken!
3 Nedstängningen nu är för att dölja alla politiska fel och låtsas att vi har panik.
4 Lösningen makten nu har är att ändra på PCR-testerna från 35 Ct till 20 Ct - för då SER det ut som smittan minskar och försvinner.
5 Lösningen är att få igång vaccineringen så kan man säga i april att "nu är det över. tack alla". Det ÄR redan över sen länge och i april försvinner ALLTID influensan så det sker per automatik.
Följ faktan!
Följ pengarna!

Lyssna inte på politiker och betalda forskare.
Har vi inte lärt oss av erfarenhet att politiker, oavsett färg, mest snackar skit och hur de än beter sig får de behålla sina löner och förmåner?

Har vi inte lärt oss att Läkemedelsbranschen vart år får miljarders dollar i böter för alla skador och lögner - VART ÅR! Och ändå litar du på deras forskare och lösningar?

FAKTA: Vi har ingen överdödlighet. Vi är lurade. Ren fakta! 0,92 är inte "pesten".

Nu är jag trött & sliten. Men stolt. Jag har var dag sen första veckan i mars redogjort för detta. Var dag och ofta flera gånger per dag. Jag har fått så mycket skit men 1000 gånger mer beröm.
Så lycklig att få sammanställa sanningen.
Är det över nu? Ser du för dig själv?
Kan vi börja leva nu?
Anna Hallén Buitenhuis

Två ensamstående kvinnor med barn, som står upp för sina rättigheter i Calgary Kanada, på grund av politiska restriktioner som nu blir snarliknande här i Sverige. Interjuvas av Christopher James på
A Warrior Calls https://awarriorcalls.com/home/ Chris har bra koncept till att bemöta offentligt anställda, snarliknande som InPower rörelsen https://www.inpowermovement.com/ vi kommer att ha samma problem med Pandemilagen. Engelska.

Politiker och myndigheter agerar mot sunt förnuft och vetenskap.

Ovanstående video en ytterligare YOUTUBE censur.

Minivanjack

This video presents strong evidence that COVID-19 is a fabrication, unsupported by science or medicine, and why. Partially based on an article in Global Research, 3/27/2020: https://www.globalresearch.ca/manufac...

https://www.youtube.com/channel/UCklG6ilxW_PeYeDSpKSRGZQ

Bluffen och Maktutövande av politiker samt offentligtanställda orderföljare och flockmentaliteten över världen tillintetgjord av Jerry Day.

Folkhälsomyndigheten erkänner att de bara hittar på sina siffror

Intressant och ny kunskap av viruses för mig. Krävs mer info och bekräftelse.

VIRUSBLUFFEN: Chef på mobiloperatör säger sanningen om Coronaviruset

 
Creeper MediaCreeper