Minivanjack

This video presents strong evidence that COVID-19 is a fabrication, unsupported by science or medicine, and why. Partially based on an article in Global Research, 3/27/2020: https://www.globalresearch.ca/manufac...

https://www.youtube.com/channel/UCklG6ilxW_PeYeDSpKSRGZQ

Bluffen och Maktutövande av politiker samt offentligtanställda orderföljare och flockmentaliteten över världen tillintetgjord av Jerry Day.

Folkhälsomyndigheten erkänner att de bara hittar på sina siffror

Intressant och ny kunskap av viruses för mig. Krävs mer info och bekräftelse.

VIRUSBLUFFEN: Chef på mobiloperatör säger sanningen om Coronaviruset

Creeper MediaCreeper