En tidslinje om vaccination och spelet i bakgrunden.
 

Från mitt fb-flöde.
Dagens globala vaccinmarknad har byggts upp under drygt 30 år
De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet. Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet. Nedan följer några milstolpar längs vägen:
November 1986: Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram.

År 2000: Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”.

Februari 2010: Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.

Maj 2012: FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.

September 2014: The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn. Planen omfattar fem olika delmål. Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme. De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår.

2018: Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer. Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder. Organisationen finansieras av EU. En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet. Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.

April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter. Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna. Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.

December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

September 2019: Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare. Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

Oktober 2019: I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa. Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare. Värdar för motet är Bill and Melinda Gates Foundation och WEF.

Den 31 december 2019 kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan. Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market. Bilderna kom i själva verket från Indien. Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)

Mars 2020: WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.

April 2020: Bill and Melinda Gates ökar sitt bidrag till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.

Juni 2020: EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen. Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN. Sverige ansluter sig till systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020: Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.
Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först. Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen.
De Gröna passen och risken för medicinsk apartheid.
I Storbritannien har 1250 präster – anglikaner, katoliker och protestanter – undertecknat ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med en varning för effekterna av de planerade certifikaten. De uttrycker sin stora oro att systemet kommer att skapa ”medicinsk apartheid” med en underklass av människor som av olika skäl inte vill eller kan vaccinera sig och som därigenom utestängs från stora delar av samhället. De påpekar det ologiska i hela resonemanget bakom certifikaten, eftersom en vaccinerad person fortfarande kan vara smittbärande och således fortfarande kan sprida sjukdomen. I brevet betonar de också den ”legitima farhågan” att certifikaten kommer att bli permanenta, att de ska fyllas på med ytterligare information och att nya medicinska behandlingar kommer att bli obligatoriska.
Prästerna menar att regeringens förslag att införa digitala vaccincertifikat är ett av de farligaste i hela Storbritanniens historia. Om detta förverkligas kan det innebära slutet för demokratin och starten för ett totalitärt kontrollsamhälle.

I Sverige saknar vi en debatt om de Gröna passen innebär en väg till befrielse eller slaveri.
Text: Margareta Skantze

Dags att sammanfatta 2020.


1 Vi har ingen överdödlighet. Vi är lurade. Ren fakta! 0,92 är inte "pesten".

2 Däremot har vi ett av de högre siffrorna tillsammans med 2015, 2016 och 2017. Dock betydligt lägre än 1998-2003! Det som skiljer sig från början på 2000-talet är media. Lättare att piska upp panik idag.

Uppdatering kl 07:27: SCB anger nu 97164 vilket bör ge ca 0,94. Fortfarande betydligt lägre än 1998-2003!

Uppdatering kl 07:32: Denna siffra är dock skrämmande. Utrikesfödda antal döda har ökar från (snitt): 10 900 till i år 12 900. Det är 2000 mer från 10 000. Det är en tuff % och ett stort antal. Dessa siffror är däremot skrämmande och värda att uppmärksamma. (Källa: Tabell 9b SCB)

3 Vi har haft fler sjuka i år och dessa har varit sjukare. Men då ska vi vara medvetna om att Socialstyrelse förbjöd medicin som fungerade. Och läkare som lyckades med behandlingen för sina patienter blev anmälda. Alternativ behandling som funkade blev hånad.

4 Vilket förvärrats av att sjukvårdspersonalen skrämdes upp och tvingades jobba i rymddräkt. Vad hade hänt om sjukvårdspersonalen inte lurats av en rapport publicerad 23 januari 2020 med jäv, som var falsk och inte Peer Rewiewed?

5 Vi har misskött vårdpersonalen i 20 år. Vi har minskat antal IVA-platserna från ca 2000 till 600 på samma tid. (Som vi ökat med 2 miljoner invånare.) Det är inte panedmins fel att vi hade panik, det är ett politiskt beslut. Låtsas inte om som att vi haft en dödlig pandemi för att täcka upp taskiga politiska besparingar.

6 I Sverige finns det i genomsnitt 5,1 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare, vilket jämfört med andra europeiska länder är en låg siffra. Stockholm som stad har ÄNNU sämre! Vi har inte en medicinsk katastrof utan en politisk. Vi är sämre än våra grannländer i Europa.

7 Nu har vi med restriktioner skapat en massa rädda människor, nedsatt immunsystem hos oss alla, ökad mental ohälsa och en stor vårdskuld som ligger och väntar - tillsammans med att vi skapat en ekonomisk katastrof och vårdpersonalen är mer slutkörd än någonsin. HUR ska vi få ihop den ekvationen?
"Men lyd för f*n, följ restriktionerna så det är över nån gång!"
1 Det är över!
2 Kejsaren ÄR naken!
3 Nedstängningen nu är för att dölja alla politiska fel och låtsas att vi har panik.
4 Lösningen makten nu har är att ändra på PCR-testerna från 35 Ct till 20 Ct - för då SER det ut som smittan minskar och försvinner.
5 Lösningen är att få igång vaccineringen så kan man säga i april att "nu är det över. tack alla". Det ÄR redan över sen länge och i april försvinner ALLTID influensan så det sker per automatik.
Följ faktan!
Följ pengarna!

Lyssna inte på politiker och betalda forskare.
Har vi inte lärt oss av erfarenhet att politiker, oavsett färg, mest snackar skit och hur de än beter sig får de behålla sina löner och förmåner?

Har vi inte lärt oss att Läkemedelsbranschen vart år får miljarders dollar i böter för alla skador och lögner - VART ÅR! Och ändå litar du på deras forskare och lösningar?

FAKTA: Vi har ingen överdödlighet. Vi är lurade. Ren fakta! 0,92 är inte "pesten".

Nu är jag trött & sliten. Men stolt. Jag har var dag sen första veckan i mars redogjort för detta. Var dag och ofta flera gånger per dag. Jag har fått så mycket skit men 1000 gånger mer beröm.
Så lycklig att få sammanställa sanningen.
Är det över nu? Ser du för dig själv?
Kan vi börja leva nu?
Anna Hallén Buitenhuis

Två ensamstående kvinnor med barn, som står upp för sina rättigheter i Calgary Kanada, på grund av politiska restriktioner som nu blir snarliknande här i Sverige. Interjuvas av Christopher James på
A Warrior Calls https://awarriorcalls.com/home/ Chris har bra koncept till att bemöta offentligt anställda, snarliknande som InPower rörelsen https://www.inpowermovement.com/ vi kommer att ha samma problem med Pandemilagen. Engelska.

Politiker och myndigheter agerar mot sunt förnuft och vetenskap.

Ovanstående video en ytterligare YOUTUBE censur.

Minivanjack

This video presents strong evidence that COVID-19 is a fabrication, unsupported by science or medicine, and why. Partially based on an article in Global Research, 3/27/2020: https://www.globalresearch.ca/manufac...

https://www.youtube.com/channel/UCklG6ilxW_PeYeDSpKSRGZQ

Bluffen och Maktutövande av politiker samt offentligtanställda orderföljare och flockmentaliteten över världen tillintetgjord av Jerry Day.

Folkhälsomyndigheten erkänner att de bara hittar på sina siffror

Intressant och ny kunskap av viruses för mig. Krävs mer info och bekräftelse.

VIRUSBLUFFEN: Chef på mobiloperatör säger sanningen om Coronaviruset

Creeper MediaCreeper