Videon är skapad av Ken Schoolland  www.jonathangullible.com

JAG ÄR STATEN!

- VI har en ny regelbok, alla agenter, representanter och spelare behöver tillstånd från staten- jag är staten, jag är den som ger ut tillstånd.

Engelska
The Philosophy of Liberty​   Self-ownership

ÄR DU SÄKER PÅ ATT DU ÄR EN MEDBORGARE?

''Ingen säger öppet att den svenska nationalstaten är illegitim och bör avvecklas.
Likväl är det tankebanan bakom den präglande svenska migrationspolitiken''.
Det hävdar statsvetaren Hans Bergström, f d chefredaktör på Dagens Nyheter, i tidskriften Neo.

http://magasinetneo.se/artiklar/ska-sverige-finnas/

http://www.bergsblogg.se/2015/09/06/nar-upphor-sverige-som-stat/


Skatteverket som statlig organisation kan endast ha sådana privilegier som den av fri vilja har fått från den mänskliga individen.

Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar. Om individer därför ger bort privilegier till någon organisation som inte axlar åtföljande ansvar och skyldigheter kvarstår därför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess existens och privilegier.

Av dessa fundamentala självklarheter följer att när rättigheter en organisation såsom staten av levande människor påstås ha inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen påstås ha, då kvarstår sådant ansvar och sådana skyldigheter hos de levande människor som påstår något i organisationens namn.

När en individ gentemot en annan individ påstår att ett krav eller en rätt föreligger, och detta bestrides, då har den första individen att bevisa sitt påstående eller ta bort sitt krav.

När en organisation gentemot en individ påstår att ett krav eller en rätt föreligger, då gäller till att börja med samma sak, men eftersom organisationen är en legal juridisk fiktion så faller ansvar och skyldigheter i den mån organisationen inte tar detta ansvar och accepterar dessa skyldigheter tillbaka på de individer som agerat i skatteverket organisationens namn.

Staten eller myndigheter kan inte ensidigt diktera villkor under vilka en individ skulle kunna söka rätt som inte en individ lika väl skulle ha. Staten kan inte legitimt diktera villkor för hur jag skulle eller inte skulle kunna kräva min rätt.

Om staten av individer som agerar i statens namn påstås ha sådana illegitima rättigheter så faller därför, i den mån staten inte faktiskt de-facto tar motsvarande ansvar och accepterar motsvarande skyldigheter, dessa ansvar och skyldigheter tillbaka på de som agerat i statens namn.

Som ovan förklaras med grundläggande filosofiskt resonemang, vilket ju är den sorts resonemang som alla mänskliga rättigheter utgår från, ingen "lag" som anses göra en enskild utan ansvar för dess gärningar gentemot andra enskilda ger denna enskilda verklig ansvarsfrihet.  Därför är t.ex. Skadeståndslag (1972:207) / SkL 3 kap. 2 § Lag (2001:732) ( https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 ) där det allmänna försöker felaktigt lära sina tjänstemän att de skulle vara utan enskilt ansvar och risk för vad de företar sig, inte korrekt och kan i strid med verkliga rättsprinciper bara upprätthållas genom våldsmonopol. 

Legnet  Leif Erlingsson

När, var, hur,
fick ni -så kallade representanter- av ''staten''
den förmodade jurisdiktionen över mig, 
har ni bevis om mitt medgivande?


DU ÄR EN ETATIST OM...


du förespråkar Etatism. Etatister tror att...

extrema medel behövs och skall vara tillåtna för att uppnå så kallat goda syften och att ...

fiktionen staten kan ta sig rätten att initiera tvång, hot och våld för att uppnå sina politiska/social mål, och att...

människor som arbetar för stat, län och kommun som har ordnat ansvarsfrihet/ansvarsbefrielse för sig själva  kan då utföra omoraliska, kriminella handlingar, 
som är brottsligt för andra att göra...

etatism undantar fiktionen staten från grundläggande moraliska regler.

-Jag skulle vilja höra ett objektivt, moraliskt argument, varför 50,1% skall diktera livsvillkoren för 49,9%?
 
Särskilt när man själv inte har givit bort sin bestämmanderätt,
 lobbyister gynnar & gynnas av tjänstemän samt politikers egensinniga maktbeteende som
ger dom möjligheten att ge bort 
priviliger som inte tillhör dom att ge bort.


Etatiser avvisar empati, avisar gyllene regeln om icke aggression principen, samt 
den enskilde offentligt anställdas samvete.

Dom gynnar initieradet av tvång, hot och våld över samarbete och övertalning.
Dom utövar psykopatisk politik kriminalitet på bekostnad av sin medmänniskas frihet.

De flesta utav oss väljer gyllene regeln...
Behandla andra som du vill behandlas
Trampa inte på andra, så kommer dom inte att trampa på dig


Svenska indoktrineringsystemet som har skapats av tjänstemän, politiker, skola och media har pö om pö lyckats med att sakta och säkert förvandla människans individuella frihet, till kollektivismens tvångs och våldsaktioner. 
Säljandet till oss om en välfärdstat som har sin grund och fundament i
tvång och våld har varit framgångsrikt, har skapats och designats medvetet,
i syfte att hålla medborgarna på plats.

illustreras bra i Walt Disney A Bugs Life/Ett småkryps liv, småkrypen skall hållas på plats?

Roosevelt, E.Mandell House och konfiskation av Guld.


Det bästa sättet att ta kontroll över ett folk och kontrollera dem helt är att ta lite av friheten i taget, för att urholka rättigheter genom tusen små och nästan omärkliga minskningar. På detta sätt inser inte folket att deras rättigheter och friheter tas bort förrän denna punkt har passerats där dessa förändringar inte kan vändas - Adolf Hitler
 

Wilson och House

 Edward Mandell House; i ett privat möte med
Woodrow Wilson
president 1913-21 -
källa okänd.
Woodrow Wilson ångrade sig att varit delaktig i formationen av Federal Reserve innan och vid sin dödsbädd.

 

"Snart kommer varje amerikan krävas att registrera sin biologiska egendom (det är du och dina barn) i ett nationellt system för att hålla koll på alla människor -och- det kommer att verka under det gamla systemet mot pantsättning.

Genom en sådan metod, kan vi tvinga folk att underkasta sig vår agenda, som kommer att påverka vår säkerhet, som en avgift, för vår fiat pappersvaluta.

Varje amerikan kommer att tvingas att registrera eller lider med att inte kunna arbeta och försörja sig.

Dom kommer att vara vårt lösöre (egendom) och vi kommer att hålla säkerhetsintresse över dem för evigt, genom manövrering av handelslags avtal för att säkrade transaktioner.

Amerikaner, genom att medvetet eller omedvetet leverera skeppsfraktsedeln (födelsebevisen /personbevis) till oss, kommer att göras i konkurs och obestånd, säkrade genom sina löften.

Dom kommer att berövas sina rättigheter och ges ett kommersiellt värde för att göra oss en vinst, de kommer inte att vara klokare, för det finns inte en människa på miljonen, som någonsin kunde räkna ut våra planer, om av en slump en eller två kunde räkna ut, så har vi vår arsenal, trovärdigt förnekande.

När allt kommer omkring är det enda logiska sättet att finansiera regering, genom flytande panträtter och skulder till regis i form av förmåner och privilegier.

Detta kommer oundvikligen att skörda oss enorma vinster bortom våra vildaste förväntningar samt att varje amerikan är en bidragande orsak till detta bedrägeri, som vi kallar "Socilaförsäkringar."
(Välfärdstat)
Utan att inse det, kommer varje amerikan omedvetet vara vår tjänare, kanske motvilligt.

Folket blir hjälplösa och utan något hopp för att få tillbaka vad som tas från dom och vi kommer att använda den högst instansen (presidenten) i vår sken Corporation (USA) för att stärka denna komplott mot Amerika. "


 Edward Mandell House; i ett privat möte med Woodrow Wilson [president 1913-1921] - källa okänd.

Carl Bildt som Statsminister hans tal och övertygelse om en New World Order allså Globalisering...

1- Börja med att läsa NewsVoice artiklen
2- Titta på cartoon ca:- 2.08 min.
3- Titta på Globarisering & John Perkins förklaringar 26.49 minuter


NewsVoice
VÄRLDEN
Lasse Wikman:
Stefan Löfvén erkänner globalismen – Gör som Trump istället


27 Mar, 2017

Lasse Wikman DEBATT.

Under Rapports sändning på lördagskvällen (25/3-17), hade man ett inslag med Statsminister Stefan Löfvén. Under intervjuens gång sade han, att vi måste se till att gå globalismens väg (min fetstil och kursiv) . Detta enda ord – globalismen – har han varit väldigt sparsam med att uttala. Kanske detta var första gången han offentligt sade något om globalismen.

Alla som vet vad det står för, får raka besked om mot vilken diktatur Stefan Löfvén vill föra Sverige. Det är häpnadsväckande!
Stefan Löfvén ärvde ett sönderfallande Sverige från Alliansregeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen.
Han i sin tur hade att föra Göran Perssons agenda, globalismens agenda, där ett Sverige totalt ska underkasta sig några som de själva vill kalla sig, filantroper, från USA och Europa. Stenrika giriga personer, med omättlig aptit på makt och pengar.
Globalisterna har aldrig skytt några som helst medel, för att nå sina mål. Till sitt förfogande ha de NATO, i stort sett hela FN och alla deras underavdelningar, CIA, FBI, EU, IMF och en räcka ytterligare. läs mer...
http://newsvoice.se/2017/03/27/stefan-lofven-globalismen/

Globarisering enligt John Perkins

Vad bör vi göra för att få en förändring?
Vi kan börja med att inte samarbeta med offentligt anställda, betala inte skatter i den mån du kan, använd inte systembolaget, svenska spel, apoteket stöd inte monopol eller tjänster från stat,län och kommun mm. rösta inte, ta bort stödet till ett orättfärdigt politiskt system, dra ner på skattetvångets inkomster som ger stöd till träldom, slaveri och som föder politiker och offentligt anställda, som ger dom en bra pension och levnadsstandard som är få arbetare och småföretagare unnat i privata sektorn, men får betala för. 
/bj /bj
Creeper MediaCreeper