Tvång
om förhållandet att någon något står under någons makt befinner sig i någons våld, ofrihet, förtryck.

Utpressning   Utpressa
innebär att tvinga någon till handling eller underlåtenhet genom att hota med till exempel våld, skandalisering eller polisanmälan. Beskyddarverksamhet räknas som en form av utpressning. Utpressning skiljer sig från rån genom att hotet vid rån är om "trängande fara" och praktiskt taget inte lämnar offret något val.

Terrorism
om användande av våldshandlingar för att sprida skräck o. därmed utöva makt. 

Hot
handling förhållande(t) att hota; hotande ord,  åtbörder (äv. blickar), hotelse(r);
Med hot att tvinga.

Bedrägeri
innebär att gärningsmannen vilseleder offret på ett vis som leder till ekonomisk vinning för gärningsmannen och skada för offret.

Stöld
om uppsåtligt, olovligt tillgrepp av annans lösegendom varigenom gärningsmannen gör en vinning o. den bestulne tillfogas skada.

Rån
handlingen att under brukande av fysiskt våld  omedelbart hot därom fråntaga någons löst gods i avsikt att tillägna sig det.

Plundra     
på ett mer eller mindre våldsamt sätt tillägna sig bortröva någons ägodelar.
 Ofta med tanke på att rovet  stölden omfattar allt av värde som en person äger.

Våld
det att fysiskt angripa eller skada person eller sak.

Häleri
Häleri innebär att man säljer vidare stulna föremål. Den som säljer ett stulet föremål gör sig skyldig till brott men även den som köper föremålet kan fällas.

Skattens existens innehåller alla dessa komponenter.

Finns det något av ovanstående som Staten, Län eller Kommunens anställda inte utövar varje dag på alla som kallar sig fria svenskar?

Paragrafer är inte Rätt 

Det är många som inte förstår att paragrafer inte är detsamma som rätt.

Paragrafer, förordningar och/eller föreskrifter hämtar ytterst all eventuell legitimitet ur Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 1 § "All offentlig makt i Sverige utgår från folket."   
Men folket kan inte ha annan "rätt" än den diktatoriska (majoritetsdiktatur) över en enskilds rätt. 

Har en enskild levande människa ej orsakat någon annan enskild levande människa någon skada, eller ens haft någon sådan avsikt, så har den första enskilda levande människan rätten på sin sida. 
Endast en tjänare är skyldig att följa paragrafer.  Att tvinga någon till tjänande är orätt. 
Det är slaveri. 
Från det följer att endast den som frivilligt avtalat bort delar av sina rättigheter rättmätigt är bunden av paragrafer.

Den som inte frivilligt avtalat bort delar av sina rättigheter är därför inte rättmätigt bunden av paragrafer.  Om någon då ändå försöker binda vid paragrafer, sker det med orätt.  Det som med orätt görs slår förr eller senare tillbaka på den som gör det.

Lånat från Leif Erlingsson som har mycket bra material på sin hemsida.

http://freedom.lege.net/doc/Paragrafer_ar_inte_Ratt.html
 

Vem är skyldig till ovanstående kriminella handlingar?
Var och en som röstar under valet, och alla som arbetar både  i privata och offentliga sektorn för att hålla skattesystemet levande är de  skyldiga parterna 
.

Sveriges första kvinnliga tyrann?.

SKULLE DU VARA EN BROTTSLING ELLER KRIMINELL,
​​
Om du uppförde dig som skatteverkets anställda,
kräver pengar från en medmänniska genom användandet av tvång, hot, utpressning och våld,

om du då är ansedd att vara en
brottsling eller kriminell, varför inte samma moraliska värderingar för skatteverkets och alla offentligt anställda?​

med andra ord...

skall en tjänst eller service från staten, skatteverket, kronofogden, polis, domstol utföras och omfattas av
tvång, hot, utpressning och våld överhuvudtaget och sedan kalla det en välfärdstat?​​


 

 SKATTEVERKETS TERRORAKTIVITETER...

JAG SLUTAR MED DEKLARATIONER OCH SKATTER...
Jag bestämde mig för att inte deklarera och fick krav om att jag ''måste'' deklarera och ville ha svar på några frågor varför man ''måste'' deklarera.
Skickad följande brev till skatteverkets anställda, fick följande svar efter ca: 3 månader, utan några större förväntningar,
men vilken överraskning jag fick, jag hade inte förväntat mig dessa svar, där är en viss ärlighet från Anne-Sofie Ernstsson,
som ser sin arbetsuppgift att vi alla är slavar att utnyttjas
...

På svaren från terroristen Anne-Sofie Ernstsson så skickade jag följande brev med krav om svar, faktan samt bevis som stöd till hennes åsikter, som gör mig till en slav... jag har ännu inte fått ett svar på frågorna i augusti 2015, denna gången blev det inte en överraskning...
Nu är det Januari 2018 ännu inget svar.

Myndigheter ... 

har rätt att besluta inom sitt område.
Frågan är har dom jurisdiktion?

NÄR, VAR och HUR? 

- Enligt statens anställda är skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan (myndighet)...?

När, Var och Hur gick du eller jag in i ett juridiskt bindande avtal att du är skyldig att betala skatt? Har du fakta och bevis på din skatteplikt? Har så kallat ''staten'' fakta och bevis på din skatteplikt? 

Defination av- skatt som åläggs ...?
Synonymer till åläggs​ innehåller bl.a. diktera, befalla, beodra, döma mm. allting som inte är frivilligt ,men, kan bara genomföras med tvång, hot och våldsmonopol - i syftet för att ha en välfärdsstat? Valde du detta frivilligt?

 

Definationen av skatt är-
Tvång, utpressning, terror, hot,
stöld, rån, plundring, bedrägeri,
våld  och  häleri
utan det, ingen skatt...

TJÄNSTEMANNA- ANSVARET MÅSTE FINNAS.

Människans naturliga rättigheter är hans egna, mot hela världen. och alla överträdelser av dem är ett brott, oavsett om den begåtts av en man eller av miljoner; vare sig det begåtts av en så kallad rånare eller miljontalsmänniskor som kallar sig regering.

Lysander Spooner
 

Där mina rättigheter slutar- börjar dina.

Larken Rose

Alternativ, ideer i att sluta bidra med skatt.
 

1- Sluta att bidra med skatt och du bör lära dig att framföra varför du agerar som du gör på...

http://marcstevens.net

http://blog.lege.net/

 

Deponera skatt hos Länsstyrelen då har du inte vägrat att följa order om din så kallad skyldighet till skatt, medan du vägrar att begå ett krigsbrott...
 

2- Du kanske inte vill vara i position 1 med alla dess problem -
du kandeponera skattebeloppet hos Länsstyrelsens i ett konto och det hålls där till det blir en förändring.


3- Tala med din arbetsgivare, som tar arbetsgivaravgifter, inkomstskatt, momsm.m. till att deponera det hos  Länsstyrelsen.

4- Deponera all trängselskatt till Länsstyrelsen.

5- Använd bitcoin eller lknande där du kan.


http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/blanketter/manniska-samhalle/deponera-pengar/Pages/nedsattning-av-pengar.aspx
 

All skatt är stöld och du begår ett brott, att bidra till anskaffandet av vapen och personal till angripskrig.

Creeper MediaCreeper