Myten om Statens Auktoritet.

Om jag inte föddes med någon auktoritet i myndighetsutövande att befalla dig, samt att du inte föddes med någon auktoritet i myndighetsutövande att befalla mig, inte heller kan någon annan utan fakta och bevis
vara född med någon särskild auktoritet i myndighetsutövande.

Så, hur kan två eller flera personer kombinera sin icke existerande auktoritet i myndighetsutövande
att befalla någon annan, bortom användandet av hot, tvång och våld?

Jag får alltid svaret: "vi lever i en demokrati och röstar om det!"
Frågan är: ''har du bevis för hur du fick rätten att rösta bort någon annans rättigheter,
utan att använda våld
?''

Noll myndigheter plus noll myndigheter är lika med noll myndigheter!

RÖSTRÄTT, SKATTER OCH RÄTTIGHETEN ATT
TA NÅGONS EGENDOM UTAN TILLSTÅND?

Zaida Catalán En Feministisk Miljöpartist

med etatistiska värderingar och maktutövande,
åkte i sitt högmod ner till Kongo
sköts och blev halshuggen.

Det är svårt att ha empati eller sympati för en dogmatisk politiker
som söker makt i att tala om hur vi skall leva-
enligt henne får vi inte leva under frivilliga relationer.
 
Frihet är inte möjligt i ett politiskt system av "majoritetsstyre" eller något annat system genom en "regel / lag" från ett kollektivt eller central Myndighet.
Frihet är endast möjligt där människan är autonom, självbestämmande, där den som önskar, kan leva som självägande individer, som bejakar sina egna rättigheter, vidtar åtgärder and skyddar egendomsrätten, om man skadar någon är man skyldig att ersätta den skadade parten, inte ersätta en tredje part som inte är skadad.

/bj /bj
Creeper MediaCreeper