Tyvärr har jag närstående som tror att rösta på ett annat parti är lösningen t.ex.
Sverige Demokraterna, tala om att vara blinda, sovande, okunniga, dom kan till
och med inte blicka bakåt och se vad som hänt tidigare och resultatet det gav,
istället så upprepar dom samma misstag och går och röstar.
Att få sin vilja igenom samt att bestämma över andra människors liv.        

https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/120407?p=33#/

Att rösta är en handling av presumtivt våld
 

Valdeltagande och att rösta är en handling av presumtivt våld, eftersom varje väljare antar rätten att utse en politisk förmyndare över andra människor, märk väl andra människors liv. Ingen enskild väljare eller till och med majoriteten av väljarna har sådan rättighet. 
Om de hävdar att de har en sådan rättighet, låt dem tydligt förklara var den rätten kommer från och hur väljaren kan delegera, ge bort en rättighet, som dom själva inte har.

Exempel…
’’Kan du ta din grannes pengar, egendom utan deras tillstånd?’’ 

’’Om du svarar nej, jag kan inte ta min grannes pengar utan deras tillstånd.’’

’’Kan du ge bort, delegera en rättigheten du inte har, till din vän att ta grannes pengar .’’

’’Naturligtvis inte.’’

’’Kan du delegera, rättigheten du inte har till alla 100 medlemmarna i din föreningen för att ta din grannes pengar.’’

’’Nej.’’

När du röstar och lägger en röstsedel i lådan och du ’’ger då bort’’ delegerar rättigheten som du inte har eller var född med, du ger en fullmakt till någon du inte känner, till en politiker som var född med exakt samma rättigheter som du har, han kan i sin tur inte delegera en rättighet som han inte har, även om du ger en fullmakt att politikern företräder dig.

Men,politiker bryr sig ej om detta, hon/han har sanktionerats av kollektivets väljare och med hjälp av sitt politiska parti skapar dom Skatteverket, Kronofogden, Polis, Åklagare och Domstol och din grannes pengar tas från grannen under utpressning, tvång, hot och våld, till att gynna kollektivets politiker och offentligt anställda inom myndigheter som använder dessa pengar för sina egna politiska syften, trots att dom inte var födda med att delegera rättigheter dom inte har, samma som du och jag.

Nu vilken koppling, finns det mellan att rösta och de som agerar våldsamt, i statens namn?
 
Varför vill staten ha ett stort antal människor att delta i valen?

Det finns två främsta orsaker till detta. För det första kan de som agerar i statens namn använda det faktum att många människor röstar som bevis för att de agerar i namnet av "folket", ''All offentlig makt utgår från folket och Sveriges Riksdag är folkets främsta företrädare''

Högt valdeltagande vid röstning citeras som bevis för tyst "samtycke". 
Statligt anställda, såsom tjänstemän, lagstiftare, politiker. polis, advokater, åklagare, domare, skatteverket och kronofogde samt resterande av hundratals av myndigheter, nämnder och verk mm. dom behöver en aura av legitimitet om deras handlingar ska ses som rätt av en stor majoritet av befolkningen.

För det andra har regeringar - särskilt demokratiska regeringar, upptäckt att eftersom andelen medborgare som håller regeringen vid makten genom olika typer av valfläsk, som ökar framför allt vid valtid, desto mindre öppet våld behöver regeringen för att påverka och hålla makten över befolkningen, som vi ser traditionellt i Sverige, samtidigt som dissidenter som anser regeringen är olaglig, icke etiskt eller representativ hålls under kontroll med alla tillgängliga medel allt från flummighets begreppet ’’hets mot folkgrupp’’ samt censur av yttrande och tryckfriheten.

Med andra ord, ju mer legitimitet som en regering når genom majoritetsstöd desto mindre behöver den utöva direkt våld mot meningsmotståndare som utgör minoriteterna, alltså 51% dikterar livsvillkoren för 49%. 

En regering utan valfläsk måste ständigt tillgripa restriktioner och våld för att uppnå sina ändamål, det skulle snart ses för exakt vad det är, ett kriminellt gäng, en mobb och det exponeras dag för dag i Sverige.

Ovanstående aktiviteter är inte gjorda för ett fritt Sverige och bejakande av frihet.
Politiker representerar inte väljarna, utan Vinstdrivande Kommersiella Bolag som är bl.a. registrerat på SEC i New York under Kingdom of Sweden, när ni har röstat så är det för att Statsministern som är CEO för Bolaget Konungariket Sverige och är dess representant, samt agerar som säljare för Scania/Volkswagen i Saudi Arabien.
https://www.youtube.com/watch?v=oXSBJzc10PQ
http://www.ingenstat.se

Vi kan likna Konungariket Sverige som när du tillhör en förening och ni röstar fram en ny styrelse, styrelsen representerar föreningen, inte dig som enskild medlem.

Fråga- varför har vi aldrig röstat om man skall ha en riksdag eller ej, med 349 parasitiska egenmäktiga sociopater att föda, om man nu tror på demokrati? 

Detta är vad som händer när politiker och tjänstemän/kvinnor får makten från väljarna att bestämma. När du röstar på ett parti eller politiker ger du bort dina rättigheter. 

Staten får enligt Maastricht inte skapa pengar för att finansiera sig - staten måste "låna" av bankerna som hittar på krediter från luften åt staten. Staten är mao inte suverän - staten är underställd bankerna.
Bankerna å sin sida behöver enligt Basel 3 inte ha en enda krona för att hitta på obegränsat med krediter till stat och kommuner. Ta och låt det sjunka in - en bank behöver noll kronor för varje påhittad "krona" som banken hittar på och "lånar ut" till stat och kommun!


Sverige, istället för trycka upp statsobligationer, kan trycka upp sedlar och internt fondera infrastrukturen utan att betala lån och räntor till banker, våra politiker och tjänstemän/kvinnor valde bort den rättigheten med inträdet i EU.

 

Trängselskatter pant för statlig myndighets lån

Ola Söderlund 26 september, 2019


Stockholmarna påtvingas skulder på miljarder varje år i minst 30 år. Trafikverket boven.

Enligt SvD Näringsliv tar statliga Trafikverket intäkterna från trängselskatterna som stockholmarna betalar in – det rör sig om miljarder varje år – som pant för att låna pengar.

Det är inget nytt att pengarna används till vägbyggen och utbyggnad av tunnelbanan. Däremot känner få till att trängselskatterna är intecknade i flera decennier och att Trafikverket lånar pengar med intäkterna från de så kallade biltullarna som pant.

Enligt artikeln når stockholmarnas skuld, som den beskrivs i SvD, år 2026. Skulden är då 26 miljarder kronor, enligt prognos, för att därefter sakta men säkert betalas av med framtida trängselskatter.

”Enligt vår prognos ska lånen vara fullt återbetalda år 2049”, säger Robert Hultgren, avdelningschef på ekonomi och styrning på Trafikverket, till tidningen, som menar att den förhoppningen kan vara ”en glädjekalkyl” eftersom satsningar på infrastrukturprojekt som regel blir dyrare än beräknat.

Dessutom gör politikernas miljömål för Stockholm att stockholmarnas skuldbörda påverkas, skriver tidningen, som upprepar att trängselskatten även höjs nästa år.
Redan klockan 6 på morgonen kommer det då att tas ut en avgift varav den högsta avgiften för en enskild passering blir 45 kronor.

Ola Söderlund
Med bakgrund från Aftonbladet, Expressen och IDG är Ola en av våra mest erfarna journalister. Med ett skarpt öga på svenskt näringsliv håller Ola alla våra läsare uppdaterade med de viktigaste och mest relevanta nyheterna.

Privat respektive Offentlig Brottslighet
 

STRÅTRÖVARE BAKOM TRÄD!

Dokumentation om den Svenska domarkårens
tortyrbrott i Juni 2014

STRÄVAN AV PERFEKTION GENOM KORRUPTION


Vem skulle acceptera följande?. Två lag spelar den avgörande finalmatchen i Allsvenskan. All coaching personal för varje lag inklusive domarna har sina tillstånd som betalas av En ägare av ett av finallagen. Regler, straff och böter sätts av denna ägaren.
Detta är otänkbart och görs inte, för det är helt ologiskt, oetiskt, orättvist samt förstör opartisk självständighet.

Tyvärr  tänker man inte om en domstol på samma sätt, men ändå är det exakt samma system och princip.

Polis, Åklagaren och Domare som betalas av En Staten som på sina Statliga dokument med vackra ämbets sköldar anklagar dig och åtalar dig, för att skicka dig till fängelse eller för böter. Särskilt illa och skrämmande är ett påhittat så kallat brott, där det inga offer eller skada finns, som dom sedan har mage att kalla brott, genom sina bolags regler, förordningar, som säljs till oss som dom kallar lagar.

Polis, Åklagare och Domare samt om det och finns en Offentlig Försvarare är alla ekonomiskt beroende och betalas med våra skattemedel, licens och tillstånd utses av Statens anställda män och kvinnor. hur kan det inte vara en konflikt när Advokater tillhör samma Advokatsamfund?
Allt detta designat och initierat av Advokatsamfundets medlemmar med en backup från Hilda och Ruben.

Här är bolagen som inte är Myndigheter utan Kommersiellt Vinstdrivande Bolag-

Polis                      Bolags org.nr 202100-0076        
Åklagare                Bolags org.nr 202100-0084
Domstol                 Bolags org.nr 202100-2742
Advokatsamfundet


Hilda och Ruben, som ett lyckligt äktenskap

Publicerat av: Johan Westerholm  Ledarsidorna.se

Advokatsamfundet intar en särställning i den svenska statsförvaltningen. Samtidigt som det är ett privat, och mycket slutet, samfund där endast medlemmar får kalla sig advokater bedriver de myndighetsliknande verksamhet. De har sin egen rättsskipning i form av sin egen disciplinnämnd om fel skulle begås i tjänsten. Men mest anmärkningsvärd är advokatens ställning i förhållande till svensk rätt i övrigt.

I en dom i Högsta Domstolen mot en advokat som stod misstänkt för ekonomisk brottslighet konstaterade HD att advokatens dator kunde även innehålla klientinformation som var skyddade i lag. Polisen och EKO-brottsmyndigheten kunde med andra ord inte beslagta advokatens dator då klientsäkerheten värderas högre vilket starkt begränsar möjligheten till en rättssäker utredning vilket kan resultera i svag bevisföring. Till och med om advokaten eller någon av dennes biträden själv skulle vara misstänkt för delaktighet i sin klients brott föreligger hinder mot att göra beslag på advokatbyrån. Detta har Högsta domstolen slagit fast i ett avgörande från 2010 (NJA 2010 s. 122).

Domen avser explicit advokater och dess biträden. Inte jurister som valt att stå utanför, eller inte beviljats medlemskap i, Advokatsamfundet.

Advokatssamfundets nätverk Hilda respektive Ruben är representerade även i Högsta Domstolen, något som sannolikt både Advokatsamfundets styrelse och medlemmar anser vara en praktisk långsiktig lösning. Dessa nätverk är representerade även inom Riksrevisionen där Margareta Åberg i oktober 2013 utsedd till ”Månadens Hilda” under sin tid som president i Kammarrätten i Göteborg . Ledarsidorna.se har tidigare redogjort för dessa nätverk skapade av Advokatsamfundet och Anne Ramberg. Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Initiativtagare var samfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Bland de ungefär 30 deltagarna fanns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och en representant för polisen. Ruben-nätverket initierades den 17 maj 2010.

Det intressanta med domen i Högsta Domstolen som ger advokater en sådan särställning i svensk rätt är att av fem justitieråd, som fastslog domen, är fyra medlemmar i Hilda respektive Ruben. Av justitieråden Johan Munck, Dag Victor, Torgny Håstad, Marianne Lundius, referent, och Stefan Lindskog står endast Dag Victor utanför Advokatsamfundets nätverk.

Genom domen så ges den information som en advokat besitter, eller någon av dennes dess biträden, samma skydd som präster och journalister. Faktum är att journalister har det svagaste skyddet i relation till sina källor av dessa tre grupper.
Hilda respektive Ruben är endast presenterade som underdomäner på Advokatsamfundets hemsida och bör, med dess historik, betecknas som starkt associerade med samfundet. Hilda respektive Ruben har onekligen inneburit en praktisk konstruktion för svenska jurister så länge de är medlemmar i Advokatsamfundet då den information de lagrar för evigt, eller så länge inget annat lagstiftas om av Riksdagen, är skyddade från offentlig insyn. Även om de själva är misstänkta för brott. Precis som Advokatsamfundet som i övrigt intar de en särställning, utan offentlig tillsyn eller insyn, trots att de utövar myndighetsliknande verksamhet. Att Hilda och Ruben dessutom omfattar i praktiken alla roller inom rättsvårdande instanser, även om medlemmarna råkar vara varandras motparter, har visat sig vara mycket praktiskt. För karriärer och för advokater. Rikspolischef Dan Eliasson och före detta generaldirektören för Migrationsverket Anders Danielsson är några andra av de namnkunniga medlemmarna.

Poliser, domare och advokater. Alla på samma ställe. I Advokatsamfundets regi. Hilda och Ruben. En praktisk konstruktion. Som ett lyckligt äktenskap.


 

LONELY ARE THE BRAVE- UTAN ID

Gruppvåldtäkt är inte ett Brott...

 http://fredofrihet.blogspot.se/2018/03/gruppvaldtakt-ar-inte-ett-brott.html#moreFred o.Frihet   

….det är praktisk tillämpning av den Demokratiska Principen.
 
Sådär. Jag hoppas den rubriken fick din uppmärksamhet.

Eftersom det är valår, tänkte jag att jag borde säga lite om demokrati som jag inte sagt hitintills här i bloggen. De få som läser  vad jag skriver borde ha en klar bild av min syn på politiker och demokrati som det tillämpas i dagens system. Eftersom ordet ”politiker” ofta förekommer i samma mening som orden; förrädare, kriminella och ryggradslös. 

Man säger ibland att ”Demokrati” är tre vargar och två får som röstar om vad de skall äta. Det är ett system som om man hårdrar det gör alla brott OK om bara merparten av de inblandade var för att det begicks. Så gruppvåldtäkt är inte ett brott – för majoriteten av deltagarna var för att det gjordes. Kvinnan var bara i minoritet, och måste därför foga sig för majoritetens vilja.

Alla kan se att detta är vansinne, och de flesta skulle hålla med om att förgripa sig på någon är ett brott oavsett hur många som är inblandade och vad de tycker.

Men alla kan inte se att om ett folk eller en del av ett folk röstar på vem som skall leda dem de kommande åren, att om dessa ledare som på så sätt utses, förgriper sig på folket eller delar av folket, att detta likaledes är brottshandlingar. Det spelar ingen roll tydligen om dessa potentiella ledare ljög om allt de skulle göra när de fick makten, eller agerade som agenter för främmande fientliga intressen och avsikten hela tiden var att bedra, bestjäla, förslava eller till och med skada eller döda dem som röstade. mer...

 
Läs Kent Bengtssons utmärkta blogg 
Fred o.Frihet   http://fredofrihet.blogspot.se/2018/03/gruppvaldtakt-ar-inte-ett-brott.html#more

SOM FÖRETAGARE HAR JAG VARIT EN SAMMARBETANDE TJUV.


När jag blickar tillbaka på mitt företagsliv över 50 år. Jag kan bara komma till en slutledningen att varje företag med anställda jag har haft, och där det har varit ett tvång att inkassera inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms från anställda och kunder samt givit det till män och kvinnor som säger sig representera staten genom skatteverket, kronofogden, polisen, åklagare och domstol.

Jag var statens lejda agent/inkasserare i att utföra insamlingen av pengar för att hålla systemet och statens män och kvinnor vid liv. Det enda skälet till att vara en agent, var rädsla. Om du inte inkasserar pengar för statens representanter, så ser statens representanter till att man förlorar företaget, du förlorar allt.

Det finns två sidor till detta mynt.

1- Det börjar med att man säger du måste registrera företaget, då följer det att du måste följa dess regler. Vilket bl.a. medför skatter och lojalitet, solidaritet skall utövas och inkasseras.
Detta är ett tvång och obligatoriskt,
(läs Är du en medborgare).

2- Det andra är att man gör vad mänskligheten har gjort i årtusenden. Det är att man måste vara produktiv, samt skapar vad man behöver för sig själv och nära för att överleva, utan att skada sin medmänniska.
Du registrerar inget företag och får då etiketten ’’svart arbete’’ för att skapa vad du behöver för att överleva. Om du svartarbetar så betalar du inte skatter, lojalitet, solidaritet som skall utövas och inkasseras till registratorn(staten), men dom har hittat på andra regler (lagar) för detta.

Om du fångas i deras nät, du blir skyldig till allt vad dom anser sig har förlorat på ditt svartarbete, dom bestämmer storleken på denna förlust, oberoende om du tycker det är rätt eller fel. I båda fallen leder det till tvång och det blir obligatoriskt att du förlorar företaget och dina investeringar.

I paragraf 1- så är det ett tvång att betala/ge pengar till en tredje part (staten), under att man maskerar det som en registrering av kontrakt och ett avtals förhållande har skapats och existerar.
Det finns ett stort juridiskt fel såväl som en mängd etiska fel under dessa förhållanden.

Juridiska felet är- det finns inga kontrakt/avtal som kan skrivas under tvång i Sverige eller någonstans i världen och sedan drivas in under lag i en rättsstat.

Därför motsägelsen i -1 tvång- och -2 frivillgt val, men som slutar i statens tvång.
Du har inte tillstånd att vara produktiv för din överlevnad och välja fritt- bara en väg, statens väg genom tvång.


Du som företagare har varit en lejd agent för brottslighet när du tar pengar från anställda och kunder och anser dig själv under kontrakt/avtal till staten för att utföra insamlingen av pengar, för att hålla ett självbevisat brottsligt system vid liv.
Registrerar du, etiskt gör du fel - registrerar du inte, etiskt gör du rätt, men du förlorar i båda fallen.

Varför rösta på ett politiskt system som gör dig till förlorare?


Se videon- Skattens 10 budord.

Politiska Kommersiella Vinstdrivande Bolag istället för rättssäkra Myndigheter
 

Kanske är det mera skäligt att kalla skatt för Utpressning.
 

Det börjar med Tvång genom att en grupp anser sig ha rätten till någon annans egendom utan avtal, samt tillfredsställer man inte detta tvång...blir det Hot genom olika brev, om du inte agerar på dessa brev, så kommer Våld genom fysiskt indrivande av din personliga egendom som du har arbetat och sparat ihop, som sedan säljs genom auktion i ett Häleri förfarande.


Bedrägeri kommer i form av utlovade vallöften till bl.a. sjukvård, utbildning, rättsväsende, polis och försvar. Ca 32% av de totala skatteintäkterna går till dessa kärnfunktioner. Resten, ca 68% går till annat bl.a. 40 miljoner i pension för familjen Göran Perssons äldrevård och framtida leverne trots att dom alla åren i offentlig tjänst aldrig bidragit med ett öre i inkomstskatt.

Dagens Korruptionen som vi lever med, började med förändringen av vad väljarna tror att man röstar på är Myndigheter med öppenhet och insyn, men, som sedan gav möjligheten till politiker att skapa Kommersiella vinstdrivande Bolag med en begränsad insyn.

Ytterst få av dom som driver Offentliga Bolag har viljan eller kapacitet att starta eller riskera sina egna pengar för att skapa vinstdrivande bolag, det är tydligen lättare och enklare att få en anställning i offentlig tjänst som hos Transportstyrelsens Bolag eller i Göteborgs Kommun Bolag och skapa en Västlänk utan att riskera sina egna pengar samt inte behöva ta eget ansvar för besluten.
En Myndighet är och skall vara ett rättsorgan, som är och skall vara i tjänst för medborgarna, det har ersatts med Kommersiella Vinstdrivande Bolag inom Kommun, Län och Staten.

Göteborgs kommun med mer än hundra offentliga kommersiella bolag, bl.a. Göteborgs Energi med förluster någonstans runt 800-900 miljoner kronor, att inte glömma Nuon och 90 miljarder i Statliga Vattenfalls förluster som ett offentligt kommersiellt bolag.

Nya myndigheter skapas när politiker behöver rättfärdiga sina politiska behov som Jämställd Myndigheten i Angered, kolla upp eller ha ögonen på den när den registreras som kommersiellt vinstdrivande bolag eller någon spin-off som blir vinstdrivande, men något rättsorgan i medborgarens tjänst kommer det inte att vara, om det överlever.

Jag undrar hur många som tror på demokrati, som går och röstar, och är medvetna att med tvångsmässiga skattemedel till politiker, ämbetsmän och tjänstemän, så kommer dessa att driva kommersiella vinstdrivande företag, istället för administrera och förvalta ett rättsorgan som myndighet?

Kommunikation med de så kallade myndigheter som är registrerade med organisationsnummer, F-skatt och momsregistrerade skall alltid bemötas på samma nivå och sätt som om du bemöter ett problem med kommersiella bolag i privata sektorn.

En tjänsteman anställd i privata sektorn i kommersiella vinstdrivande bolag, kan inte hävda ansvarsbefrielse, likaså skall/kan inte en offentligt anställd i kommersiella vinstdrivande bolag för stat,län och kommun.

 

Lagar som Skatteverket bryter 365 dagar om året-
om du har bevis till något annat presentera,
jag är nyfiken?

 

Skall en tjänst, produkt från staten erbjudas under tvång och vara obligatorisk?
Bl.a.från och med 1 januari 2019 kommer alla arbetande svenskar att tvingas betala för statlig radio och television via skattsedeln.
Om en tjänst produkt är bra, nödvändig eller efterfrågad, varför är den inte frivillig?


Skatteverkets anställda använder sig av följande, med hjälp av politiker, kronofogdar, polis, åklagare, domstolar samtliga bryter sina egna lagar?

Tvång
om förhållandet att någon något står under någons makt befinner sig i någons våld, ofrihet, förtryck.

Utpressning Utpressa
innebär att tvinga någon till handling eller underlåtenhet genom att hota med till exempel våld, skandalisering eller polisanmälan. Beskyddarverksamhet räknas som en form av utpressning. Utpressning skiljer sig från rån genom att hotet vid rån är om "trängande fara" och praktiskt taget inte lämnar offret något val.

Terrorism
om användande av våldshandlingar för att sprida skräck o. därmed utöva makt.

Hot
handling förhållande(t) att hota; hotande ord, åtbörder (äv. blickar), hotelse(r);
Med hot att tvinga.

Bedrägeri
innebär att gärningsmannen vilseleder offret på ett vis som leder till ekonomisk vinning för gärningsmannen och skada för offret.

Stöld
om uppsåtligt, olovligt tillgrepp av annans lösegendom varigenom gärningsmannen gör en vinning o. den bestulne tillfogas skada.

Rån
handlingen att under brukande av fysiskt våld, omedelbart hot, därom fråntaga någons lösegendom, gods i avsikt att tillägna sig det.

Plundra
på ett mer eller mindre våldsamt sätt tillägna sig bortröva någons ägodelar.
Ofta med tanke på att rovet stölden omfattar allt av värde som en person äger.

Våld
det att fysiskt angripa eller skada person eller sak.

Häleri
är att bedriva handel med stöldgods.

 

Har du bevis till något annat presentera, jag är nyfiken?

Jeanette Bohman har haft besök utav sin första rökkontrollant ifrån kommunen!

Jeanette fick sitt första besök ifrån kommunen som blivit ålagda att kontrollera rökningen på restauranger m,m hör hennes berättelse utifrån besöket!

Jag upplyser den äldre damen från en mångmiljonstad i landet i väster, som sitter i rökrutan, 8 meter från närmaste bord och 14 meter från entrén. Fortfarande i vår trädgård där serveringstillstånd råder i sin helhet.

– Jag är tvingad att upplysa dig om att vid det här bordet får du endast röka, inte äta eller dricka något överhuvudtaget. Vinet får du bara dricka vid bordet där du äter, där får du inte röka.

– Du skojar?! utbrister hon. Jag stör väl ingen

– Nej, svarar jag. Men efter dagens kontroll från myndigheten så har de påpekat detta, ingen mat och dryck i rökrutan. Svensk tobakslagstiftning säger så. Om du inte skulle lyssna, så måste jag avvisa dig och I värsta fall så skulle jag enligt lagen vara tvingad att tillkalla polis, svarar jag.

Vi skrattar ihop åt eländet. Vad kan man annat göra.

Protokollet från myndigheten berättar såklart att gäster (det var 1) dricker i rökrutan. Myndigheten vill även att vi flyttar rökrutan längre bort än de 14 meter den nu befinner sig från entrén, det skulle innebära bakom alla buskar och träd, dvs 5 meter höga cypresser bla a.
Vi gjorde denna rökruta i vår uteservering för flera år sedan eftersom vi också tycker att alla gäster kan få äta i rökfri miljö. Men nu tycker alltså myndigheten att vi som jobbar ska med jämna mellanrum springa och kolla bakom träden så att gästerna inte dricker något. Får de ta med sig ett glas vatten? Vi har verkligen inget att göra på högsäsong så då kan vi absolut springa runt i buskarna och kolla våra gäster. OBS! Ironi
…och det där med att tillkalla polis för att någon har en dricka med sig i rökrutan, det har ju verkligen polisen lust att rycka ut på en av sommarens varmaste kvällar. De kommer jubla när alla krögare ringer för att få vinsmuttande gäster avvisade från rökrutan.

Senare i veckan ett samtal med en annan utländsk gäst 
– No, you can’t smoke here, you have to go to the smoking area.
– Ok
– Ehhh, you have to leave your wine on the table here. You can not smoke and drink in the same spot
– Ok, I understand. (Vi skrattar lite ihop) 
– Is it possible to buy a bottle of this Swedish wine to bring home.
– No no no, that is not allowed due to the Swedish law of alcohol. You have to buy the wine at the stateowned Systembolaget. If it is listed there.
– Ok. Do we pay now or tomorrow? I mean we are in Sweden, right? …so better to ask about the rules….

Vilka var det som inte tänkte till när denna lag röstades igenom? Jag skulle verkligen vilja se den konsekvensanalysen. Finns det någon? Har Regelrådet verkligen släppt igenom detta? De som ska analysera konsekvensbeskrivningarna. Verkligheten ter sig väldigt långt ifrån våra beslutsfattare, men det är ju ingen nyhet.

Jag tänker hela tiden, varje dag på att göra rätt enligt de lagar vi ska följa. Vi gör verkligen så gott vi kan för att göra rätt, men det är inte gott nog. Aldrig gott nog för en myndighet. De senaste åren har fler lagar införts i vår bransch än vad vi mäktar med, protokoll och tillsyn haglar över oss, magontet finns där hela tiden för att vi aldrig gör rätt nog hur vi än gör. Vissa tillsyner är enligt mig absolut nödvändiga andra inte. Jag tänker då på kontrollen där inspektören verkligen går och trycker på varje lysknapp i alla hotellrum och i protokollet går att läsa att alla hotellrum har fönster och belysning. År 2018. Eller anmaning att täppa till den 1mm breda sprickan i golvet i köket i detta gamla (300 årigt) hus som hela tiden rör på sig. 1 milimeter, ja det kan säkert skada maten när vi går över sprickan. Eller? Detta betalar vi dyra pengar för varje år och kostnaderna och reglerna ökar ständigt.

Tillsynerna kan ibland kännas som att om vi inte hittar några fel, så hittar vi i alla fall på något. Dialogen vi hade under tillsynen känns som bortblåst då protokollet landar i brevlådan. Dialogen som ofta är ett spel för galleriet.

Jeanette Bohman
Ägare Skivarps Gästgivaregård och Swedish Wine Center


All heder åt Jeanette och hennes aktiviteter som företagare och slåss mot de destruktiva skatteavlönade kvinnor och män som är och bildar odjuret som måste stoppas att födas.
Detta är vad Jeanette Bohman upplever och har som krav på sig dagligen att som företagare finna sig i, detta är om rökförbud...

‘’Vilka var det som inte tänkte till när denna lag röstades igenom? Jag skulle verkligen vilja se den konsekvensanalysen. Finns det någon? Har Regelrådet verkligen släppt igenom detta? De som ska analysera konsekvens beskrivningarna. Verkligheten ter sig väldigt långt ifrån våra beslutsfattare, men det är ju ingen nyhet.

Jag tänker hela tiden, varje dag på att göra rätt enligt de lagar vi ska följa. Vi gör verkligen så gott vi kan för att göra rätt, men det är inte gott nog. Aldrig gott nog för en myndighet. De senaste åren har fler lagar införts i vår bransch än vad vi mäktar med, protokoll och tillsyn haglar över oss, magontet finns där hela tiden för att vi aldrig gör rätt nog hur vi än gör. Vissa tillsyner är enligt mig absolut nödvändiga andra inte. Jag tänker då på kontrollen där inspektören verkligen går och trycker på varje lysknapp i alla hotellrum och i protokollet går att läsa att alla hotellrum har fönster och belysning. År 2018. Eller anmaning att täppa till den 1mm breda sprickan i golvet i köket i detta gamla (300 årigt) hus som hela tiden rör på sig. 1 millimeter, ja det kan säkert skada maten när vi går över sprickan. Eller? Detta betalar vi dyra pengar för varje år och kostnaderna och reglerna ökar ständigt.

Tillsynerna kan ibland kännas som att om vi inte hittar några fel, så hittar vi i alla fall på något. Dialogen vi hade under tillsynen känns som bortblåst då protokollet landar i brevlådan. Dialogen som ofta är ett spel för galleriet.’’
Jeanette Bohman, Ägare Skivarps Gästgivaregård och Swedish Wine Center

Jag skall komma ut med ett påstående till Jeanette och andra medmänniskor ‘’Samarbeta inte med de så kallade myndigheter i alla dess färger och konstellationer.’’ Därefter en förklaring till påståendet.

Min bakgrund är som företagare i Australien 22 år samt 16 år i Sverige, och i olika länder 12 år sammanlagt runt 50 år. år 2016 hade jag fått nog med skattemyndighetens krav och bestämde att mitt liv som träl till olika myndigheters krav av ekonomisk vinning på min produktivitet är slut.

Jag gick ner till Tingsrätten och ansökte om företagskonkurs och därtill förnekade skatteverket krav av ekonomisk vinst, men satte mig själv på bar backe och förlorade allt jag investerade i företagen över dessa 16 år.
Som småföretagare genererade jag olika skatter som togs från mig över 16 år av ca. 125 - 150 miljoner och drog in en minimal lön till mig själv, för återinvestering i maskiner, kunder och anställda under dessa år.

Mina pensionsrättigheter är runt 4000:- kronor per månad. Jag ångrar inte för en minut att jag tog denna kurs och riktning i mitt liv även om det är fyllt med en del komplikationer.

Dessa är mina skäl-
Cirka 90% av alla ´´lagar´´ i Sverige skapas utav administrativa myndigheter som är inget annat än föreskrifter, regler, förordningar men som bedrägligt ges benämningen lagar, som politiker, ämbets/tjänstemän använder till Offentliga Sektorns Kommersiella Vinstdrivande Bolag som påtryckning för att visa vinster i bolagen.

Detta har skapat snedvriden konkurrens för privata sektorn, samt i tysthet falska förutsättningar till att driva Offentliga Sektorns Kommersiella Vinstdrivande Bolag med sitt eget regelverk som de kallar ´´lagar´´ vilket påtvingas ´´medborgarna´´?

Politiker, ämbets/tjänstemän har i lönndom över åren ersatt vårt grundlagsstadgad konstitutionella representativa politiska system med bolagsregistreringar av Stat, Landsting, och Kommun, detta expanderade under 1974-75.

Sverige (Kingdom Sweden of) är registrerad på SEC i USA som ett Kommersiellt Vinstdrivande Bolag. De flesta om inte alla Landsting och Kommuner är registrerade bolag med F-skattregistrering och momsregistrering, vissa som Kronofogdemyndigheten är inte F-skatt registrerad men är momsregistrerad, även det ett vinstdrivande bolag.

Generellt vad vi har fått lära oss om myndigheter sedan barnsben är att det är en del av varför vi går till val och att myndigheter är till för service och tjänster. Inte att myndigheter är, Kommersiella Vinstdrivande bolag, vilket väldigt få människor i Sverige vet om och har röstat på.

Få om någon har röstat på att följa dessa bolags regler, föreskrifter, förordningar som myndigheters anställda hävdar som ´´lag´´ utan att man har gått in i ett avtal/kontrakts förhållande med den som hävdar ´´lag´´, om det inte finns samtycke så gäller inte dessa ´´lagar´´ men bara för de anställda inom de registrerade kommersiella vinstdrivande bolag, alltså stat, län och kommun samt de som frivilligt går med och lyder dessa ´´lagar´´ föreskrifter, förordningar och regler, ingen annan.

Allt detta har sin grund i handelslagarna som går tillbaka till Babyloniska tider och Lex Mercatoria och har i nutid ersatts av Uniform Commercial Code (UCC) och Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 2016 ingick Sverige i systemet UCC, och 1989 CISG.

Alla avtal/kontrakt inklusive det underskattade tyst samtycke
(tacit agreement) faller på ett eller annat sätt under UCC och CISG regelverk.

Vilket medför att vi alla är ansvariga som människa av kött och blod eller som person, samt kan aldrig hävda eller kräva ansvarsfrihet för våra aktioner. Ingen är ansvarsbefriad från skada.

´´göra rätt enligt de lagar vi ska följa...´´
Har du bevis att andra lagar än ´´Gör ingen skada´´ behövs, så är vi många som vill se dessa bevis.

´´Aldrig gott nog för en myndighet... ´´

En myndighet är ett Kommersiellt Vinstdrivande Bolag, skulle du om IKEA, H&M , VOLVO följa deras regler, föreskrifter, ´´Lagar´´ om dom kom och krävde samtycke även om du inte är anställd hos dom? Om nej. Så varför samarbeta med myndighetsbolag, under tvång, hot och utan avtal?

´´De senaste åren har fler lagar införts i vår bransch än vad vi mäktar med, protokoll och tillsyn haglar över oss´´…

Att acceptera någon från ett Myndighetsbolag för protokoll och tillsyn, är som ett erkännande att man inte är kapabel av att sköta och ta ansvar för ens egna handlingar, utan att en människa som inte kan vara produktiv och stå på egna ben, som lever på stulen ekonomi genom skattemedel från sin medmänniska, som sedan skall utföra vad du gör bättre?

´´Vissa tillsyner är enligt mig absolut nödvändiga andra inte´´…

Detta är att ge iväg självbestämmande och egenansvar, tillsyn finns i fängelse. Det kan absolut kännas som och vara som träldom. Är det var du befinner dig? Varför samarbeta när du anser det är inte acceptabelt?

Det kan inte uttryckas bättre än-
“I do not ask that you place hands upon the tyrant to topple him over, but simply that you support him no longer; then you will behold him, like a great Colossus whose pedestal has been pulled away, fall of his own weight and break in pieces.”
― Étienne de La Boétie

Nuvarande generationen ger efter till icke lag, utan ger efter till åsikter, som generationen före denna och generationen före den och generationen före den… det är som droppar på en sten eller osthyveleffekt bit för bit och sedan befinner man sig som Jeanette och jag och blev generation som arbetade 15 -18 timmar per dag men tog inte tid att stå upp för ägandet och självbestämmande över ens liv -och- dropparna på stenen fortsätter. www.ingenstat.se

I veckans avsnitt diskuteras det nya lagförslaget om hemlig dataavläsning (som vid tidpunkt för denna videos publicering, ligger hos lagrådet). Lagförslaget innebär i korthet att polisen kommer att få möjlighet att avlyssna krypterade appar. Polisen kommer också under vissa förutsättningar få tillgång till både kamera och mikrofon och därmed kunna avlyssna och övervaka vad som sker i telefonens närhet. I veckans avsnitt förklarar jag vad det nya förslaget om hemlig dataavläsning innebär.

Förbud införs mot att lagra ved på sin egen mark utan dyrt tillstånd
Regeringen tar nya krafttag mot vedeldning med ny lag
Försöket att förbjuda vedspisar misslyckades ifjol

Svindyrt tillstånd – nästan 3.000 kr per vedhög – slår nu hårt mot framförallt små skogsbrukare
Publicerad 5 januari 2020 kl 07.59

INRIKES. Nu blir det betydligt jobbigare att hantera ved, åtminstone i liten skala. Sverige tar krafttag mot småskaliga och privata virkesupplag och inför en avgift på 2.900 kr per vedhög för att lagra virke på sin egen mark i närheten av allmän väg. Lagen är regeringens senaste offensiv mot vedeldningen sedan försöket att förbjuda vedspisar misslyckades 2019.

Kriget mot veden
Jonas Engman är etnolog på Nordiska museet och anser att vedeldning är ett hot mot kvinnor och integrationen av invandrare.
Annie Lööf är partiledare för Centerpartiet och har en bakgrund inom den inflytelserika så kallade Stureplanscentern.
Från och med 1 januari måste den som vill lagra ved på sin mark betala 2.900 kronor och ansöka om tillstånd hos Trafikverket, rapporterar SVT Nyheter. Förbudet gäller även rent privata virkesupplag på den egna tomten eller på egen mark – så länge det finns en allmän väg i närheten.

Reglerna om tillstånd är inte nya, men fram till den 1 januari tog Trafikverket inte ut någon avgift för tillstånden, skriver myndigheten på sin hemsida. Från och med nu blir det alltså en rejäl smäll framförallt för små skogsbrukare.

De självägande skogsbrukarnas tillgång till ved har länge varit en nagel i ögat på akademiker, makthavare och journalister inte minst i Stockholm, där man länge övervägt åtgärder för att komma till rätta med "gratisenergin". År 2018 gjordes ett försök att förbjuda vedspisar och sedan dess har förbudet avlösts av nya initiativ.

"Grumliga politiska strömningar"
Frågan tog fart rejält i huvudstaden 2012, när norrmannen Lars Myttings bok om vedeldning blev en säljsuccé i hela norden.
"Framgången för hans bok kan hänga samman med grumliga politiska strömningar i tiden", oroade sig Bonnier­koncernens populära kvällstidning Expressen i en analys på vårvintern året därpå, skriven av journalisten Arne Lapidus. "Vedhuggning är ju en utpräglad manlig syssla och vednostalgin går tillbaka till gamla urnordiska seder", hette det vidare.

Nordiska museet varnade i samma tidning för att vedeldning kan bli en sorts symbol för självförsörjning, och stå i strid med en mer idealisk framtidsvision där alla är beroende av samhället på lika villkor.

– Det är inte oproblematiskt att det skapas bastioner som står i strid med ideal om jämställdhet och integration, sade myndighetens etnolog Jonas Engman till tidningen.
"Risk att människor får kontroll över tillvaron"
Enligt Nordiska museet är vedeldning ett uttryck för nostalgi över det forna bondesamhället och folkhemmet, och för hur vi hyllar ursprungssamhällen som självförsörjande.

Engman konstaterar att veden inte bara utgör ett hot mot kvinnor och integrationen av invandrare, utan att den även riskerar att ge nordiska män uppfattningen att det är de själva och inte makthavarna som kontrollerar deras tillvaro. Men enligt myndigheten finns det fler områden som är problematiska på detta sätt, där män fortfarande utför arbetsuppgifter som rätteligen borde utföras av experter.

– Grillning, snickra på hus och vedhuggning är manliga scener. De ger oss en känsla av att ha kontroll över den egna tillvaron. Det är områden som stärks och dit kvinnor inte har tillträde, sade Patrik Engman till Expressen och fortsatte:

– Det här är nordisk ved, det är grejen... Jag är övertygad om att det finns djupa konservativa värderingar som vi inte vill se.

Vedspisförbud upp i rök
År 2018 beslutade Boverket att förbjuda vedspisar, även befintliga sådana. Men då tog det – bokstavligt talat – hus i helvete. Arga medborgare började skicka sina vedspisar till regeringskansliet, Boverket och ansvariga ministrar, och regeringen tvingades backa.
"Boverkets regler för vedspisar tas bort", lydde ett pressmeddelande från Boverket, där det framgick att förbudet togs bort eftersom regeringen bett myndigheten att utreda om förbudet verkligen var nödvändigt.
En frustrerad Jonas Engman kommenterade saken i Aftonbladet.
– I hemmet bestämmer jag, och då får miljö och klimat stå åt sidan, tycker man, sade han till vänstertidningen.
Rättelse: De nya reglerna träder i kraft i år, inte nästa år som SVT felaktigt hävdar. Vi ber om ursäkt för felet, som nu är rättat.
https://www.friatider.se/forbud-infors-mot-att-lagra-ved-pa-sin-egen-mark-utan-tillstand


Riksdag och regeringen är en kriminell organisation
med stöd av Domstolar

 

Riksdag och regeringen är en kriminell organisation, se videos ''Finns det ''någon'' som är född med rätten att stjäla Lögner, Lies'' och ''Skatteverkets 10 budord'' . Om du är tvingad in i en domstol (för ett brott utan offer, du kör bil utan säkerhetsbälte eller kanske du inte stoppar för en stoppskylt eller kör mot rött ljus när ingen annan finns i närheten), då kommer du att behöva att använda reglerna inom domstolssystemet till att försvara dig själv. Men när du gör detta så, brukar du bli nedtryckt och kuvad, särskilt om du använder en advokat som själv tillhör samma lydnads system.

Tillämpning av lagen är så viktigt är att det är 100%  relaterat till jurisdiktion.

Jurisdiktion är domstolens ‘’rätt’’ att ålägga dig. Om du är i det militära, och du ber dem om bevis på behörighet (bevis att lagen gäller) de kommer att ta fram ditt rekryterings avtal så fort att huvudet spinner eller du tillhör en förening där du måste lyda deras regler och förordningar). Men i den civila/privata sfären i världen, finns det inga sådana avtal. Det är bara en grupp människor, som har en massa godtyckliga regler nedskrivna, och vill införa sin vilja på resten av oss. Jag går inte med på att dessa regler omfattar mig, utan dessa regler kan bara omfatta dom som hittade på och skrev under att dom är under dess jurisdiktion. Detta är inte annorlunda än en gangsterorganisation inför sina regler på ett företag, butik, på grund av sitt geografiska läge, varje månad skall ägaren betala så mycket eller ta konsekvensen.

Men eftersom de inte faktiskt har några bevis för behörighet till jurisdiktion, kommer de att försöka och göra allt de kan för att komma runt det, inklusive ljuga och hävda att "lagen gäller eftersom lagen säger att det gör den". Men det är en juridisk citat också ett juridiskt rättsutlåtande (cirkulations argument) och måste därför ha sin grund i jurisdktionen som dom måste bevisa.
Ett gäng män och kvinnor skrev ner godtyckliga regler och vill genomdriva den utan ditt samtycke och sedan kalla det ''lag'' när det är inget annat än regler och förordningar samma som gäller för en klubb och olika typer av föreningar.

Du kan inte anklaga, resa ett yttrande i en domstol om du inte har bevis som backar upp ditt yttrande.
Så om någon tänker hävda och påstå att domstolen och åklagare har jurisdiktion och är behörig att påtvinga (sitt cirkulations resonemang) men saknar empiriska faktan och konkreta bevis för att backa upp sina påståenden om jurisdiktion, den underlåtenheten och frånvaron av bevis från myndigheter tillhör inte vad som kallas en rättsstat.

Detta politiska system skall man inte samarbeta med utan göra allt för att stoppa, en rättsröta som,
                                                      Vilhelm Moberg skrev om redan 1953 i en satirisk roman – Det gamla riket.

...jag tänker särskilt på våra strävanden att bevara folkets förtroende för myndigheterna. Vi bemödar oss med stor framgång om att förhindra rättsskandaler. De är numera helt okända här i Idyllien...

...på förtroendet grundar sig auktoriteten. År 1937 antog Parlamentet en ny lag, Lagen om skydd mot obehörig insyn i myndigheternas interna åtgärder, och genom den upprätthålles de styrandes auktoritet. Den kallas i dagligt tal för Skandalskyddslagen....

...denna lag utgör helt enkelt en hörnsten för vårt rättssamhälle, fortsatte min värd och höjde rösten. Den förhindrar missbruk av medborgarnas rätt till insyn i myndigheternas förehavanden och utgör således ett effektivt skydd för en sund demokrati...Vilhelm Moberg


 

Äganderätten, Skadestånd, Förvaltningsdomstol,
EU rätten & Rättshaverister 

MALMÖ31 januari 2018 15:30
Inga fler skottsäkra västar på civila Andreas Schönström

S i Malmö vill införa förbud
Skyddsvästarna bidrar till att våldet eskalerar, menar kommunalråd Andreas Schönström (S). S i Malmö föreslår nu att det ska bli förbjudet för allmänheten att köpa skottsäkra västar.
Som en del av det nya trygghetspolitiska program som Socialdemokraterna i Malmö släppte i veckan finns ett förslag på förbud mot skottsäkra skyddsvästar. Det handlar om att skyddsvästen ska ses som ett vapen och därför ska civilpersoner inte ha tillgång till det, menar Andreas Schönström.

ENDAST ELITEN SKA I FRAMTIDEN HA TILLGÅNG TILL RÄTTSDATABASER – STOPPA GRUNDLAGSÄNDRINGEN

Både förra och nuvarande justitieministrarna är rörande överens om att öka resurserna till polisen och skärpa lagarna för att bekämpa brott. Det är bra. Men hur kan de samtidigt förvägra vanligt folk, att skydda sig mot brott?

Företag med kunder som har pengar som Actapublica.se, Lexpress.se, Verifiera.se, Karnov.se, Jpinfonet.se, Wolterskluwer.se ska ha tillgång till rättsdatabaser men enskilda människor ska inte ha samma möjlighet.
Elitsamhället har fått ett nytt ansikte.

Grundlagsändringen är ett häpnadsväckande avsteg från grundtanken i den svenska offentlighetsprincipen. Offentliga uppgifter ska vara lika tillgängliga för alla, oberoende av ställning eller inkomst Men det vill nu Regeringen ändra på. Varför gäller inte Socialdemokraternas grundtanke: ”Alla inte bara några” längre?
Och hur kommer det sig att moderaterna där brottsbekämpning är av högsta prioritet förvägrar vanligt folk att undvika bli ett brottsoffer?

Nu vill de förvägra kvinnor att kolla upp om den påtänkta dejten har blivit dömd för våldsbrott. Eller om den som vill hyra ut eller sälja något har att göra med någon som är dömd för bedrägeribrott.

 

10 moraliska skäl till självförsvarsrätten
31/12/2016

 

1- 68 åringen har misshandlats tidigare av de två männen.

2- De två kommer till  68-åringens hem och egendom i rånarluvor, beväpnade med kniv och järnrör, ganska tydligt inte i fredliga syften.

3- Dom har kontaktförbud, men bryr sig ej om kontaktförbudet.

4- 68-åringen kan inte veta vad dom på utesidan har för möjlighet att tränga sig in i huset och skada honom, 68-åringens ovisshet är förstärkt med hotet och tidigare misshandel, därför rädsla och terror av vad som kan hända

5- Han ringer sin syster och säger att någon försöker bryta sig in, är smart nog att lägga telefonen på bänken, som fortfarande är uppkopplad, så man kan höra vad som händer. 

6- Hotet är bekräftat med krossat fönster under telefonsamtalet, han beväpnar sig själv, tänder ytterligare utebelysning, allt detta i självförsvar för att kunna se.

7- De vita liksäckarna under undersökningen som sen befinner sig längre bort, har inget med självförsvaret att göra.

8- Åklagaren vägrar att säga varför hon pläderar mord? Det görs i slutpläderingen??

9- 68-åringen får inte veta, vad och varför, han är anklagad för mord, så han kan effektivt försvara sig själv, i en rättstat så skall detta inte förekomma.

10- Denna åklagare är inte intresserad av vad som är moraliskt rätt, utan vad som gagnar hennes psykopatiska beteeende för en karriärbyggande framtid.


Oberoende av av vad som händer med 68-åringen, att det finns offentligt anställda individer som lever på skattemedel och har tillfälle med ansvarfri maktutövande, samt inte behöver ta kostnaderna på att särskilja på vad som är moraliskt rätt och fel, då blir det varje skattebetalares ansvar att säga
''nej jag bidrar ej med skatt''.
Detta skall inte komma till en domstol till att börja med,

Anna Broomé och Kerstin Eriksson menar att 69-åringen fick för generös straffrabatt när tingsrätten dömde honom till fyra års fängelse. Enligt åklagarnas synsätt har mannen inte medverkat i polisutredningen på ett sätt som motiverar strafflindring.
Åklagarna anser vidare att det faktum att mannen suttit häktad i sju och en halv månad inte ska ha någon betydelse för fängelsestraffets längd.
– Som vi sagt är vår uppfattning att fängelsestraffet inte ska understiga nio år. Hur vi kommit fram till det ska vi redogöra för i vår plädering, säger Anna Broomé.

 

Detta bekräftar bara att Svenska domstolar,
är domstolar av godtycklig lag, inte rättvisa.


Detta är vad som 68 åringen väntar på?

http://www.hd.se/2016-06-29/tobias-barkman-stor-straffrabatt-kan-ta-fallet-till-hd

 Åklagaren kräver ny häktning
Expressen Inrikes 17. Januari 2017 12:10

Åklagarna kräver att den 69-årige mannen som sköt ihjäl två bröder i Vallåkra ska häktas på nytt.Under förhandlingen i hovrätten har åklagarna krävt att mannen döms till minst nio års fängelse.
http://www.expressen.se/kvallsposten/kravet-69-aringen-ska-haktas-pa-nytt/

En rimlig anledning att frukta för sitt liv
Expressen Inrikes 10. Januari 2017 22:10

Här simulerar Leif GW Persson dödsskjutningen av två bröder i Vallåkra.Nu ska dödsskjutningen – där en 69-årig man dömdes för dråp – upp i hovrätten.– Det borde bli lindrigare straff, eller att han frias, säger Leif GW Persson i Veckans brott.
http://www.expressen.se/kvallsposten/en-rimlig-anledning-att-frukta-for-sitt-liv/

Sven-Erik Alhem, rättsexpert och tidigare överåklagare, är mycket kritisk till hovrättens dom och resonemang
– Det är ganska blåögt. 69-åringen borde ha friats. Domen är felaktig, säger Sven-Erik Alhem.

http://www.expressen.se/kvallsposten/sven-erik-alhem-domen-felaktig/

DETTA ÄR ÅKLAGARNA

Allmänhetens förtroende kan rubbas
Ärendena handlade då om olaga hot, skadegörelse och misshandel, ärenden som den nu misstänkte 67-åringen hade polisanmält mot de två bröderna förra hösten. Förundersökningarna lades ner i brist på bevis av åklagare Anna Broomé, som samtidigt var den som beslutade om kontaktförbud mot de två bröderna i 20-årsåldern eftersom att det fanns risk att de skulle trakassera 67-åringen.
Samma åklagare är nu den som har dubbelmordet på sitt bord. Rättsexperten och tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem är insatt i ärendet och menar att det borde ses som på samma sätt som inom advokatväsendet.
– Rent formellt är det inget fel, men jag tycker att det är olämpligt. Man måste i alla lägen vara fullständigt objektiv, finns det minsta uns av tvekan för detta så är det olämpligt att vara åklagare i fallet.
-Tycker du att det skulle varit en annan åklagare?
– Ja, det tycker jag. Man ska ta det säkra före det osäkra,
säger Sven-Erik Alhem.
Han menar att förtroendet för åklagaren kan minska om det finns någon form av intressekonflikt.
– Allmänheten kan tro att åklagaren låter sig styras av de tidigare fallen när de tas upp igen i utredningen av dubbelmordet. Det handlar om delikatessjäv.
Delikatessjäv är den mest oprecisa formen av jäv och innebär att det kan finnas omständigheter som kan rubba allmänhetens förtroende till beslutfattarens opartiskhet i ett enskilt ärende och pekar på bristande objektivitet.

Creeper MediaCreeper